Ulusalcı Türk Entelijensıyasında Rusya Algısı

Tüm dünyayı etkileyen ABD’deki riskli tutsat (subprime mortgage) piyasalarında başlayan ve ilk aşamalarında mali piyasaları sonrasında ise reel sektörü vuran küresel kriz sonrası, Türkiye’de çok yanlış bir “Rusya temelli Yeni Dünya Düzeni” algılaması görmekteyiz.
Kurulduğu 20lerden günümüze değin dünyada ki bir çok değişkenin etkisinde kalmış olmakla birlikte genel statik yapısını muhafaza etmiş olan Türk Hariciyesinin politik değişimlere olan direnişi,bu direnişin aşılması gerekliliği ve yeni bir konsept olan "siyasi mapipülasyon" kavramının dış politikada dinamik süreçlerde nasıl uygulanabileceği