Bugün, Asya bölgesi hem geleneksel hem de geleneksel olmayan güvenlik tehditlerine karşı hassas durumdadır.[1] Soğuk savaş yıllarından farklı olarak, günümüzün güvenlik tehditlerine devletlerden finansal destek beklentisinin yanı sıra, tam aksine, dünyanın bu bölümünde 90lar sonrasında öngörülemeyen