İslam Konferansı Teşkilatı (kısaca İKT) BM'den sonra gelen ikinci en büyük uluslararası teşkilattır. Bu anlamda, İKT yerel bir örgüt olarak nitelen­dirilemez. 57 ülkeyi de içine alan üyeleri ile dünyanın dört kıtasını ve diğer bölgelerini kapsar.