Makedonya Türkler

Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaris­tan arasında yer alan ve denize ulaşımı olmayan bir devlettir. Vardar adı veri­len vadinin iki yakasına uzanır. Nüfusunun % 60'ı şehirlerde yaşayan Make­donya, 1991'e kadar Yugoslavya'ya bağlı özerk bir cumhuriyet statüsü taşı­maktaydı. Bu tarihten itibaren bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmekte­dir.