Klasik yaklaşımla köy durağan, öngörülebilirliğin, gelenek, örf, adet ve din ile binlerce yılın sağduyu ve imbiklenmiş kültürünün garantilediği huzur ve istikrar merkeziydi. Özellikle kozmopolit metropollerin ani değişimlerine karşı amortisör, sert değişimleri yumuşatma unsuruydu.
Suriye sorununun kilitlendiği nokta İdlib’dir. Bu kilit kırıldığı anda Suriye, İran, Rusya ve Türkiye nefes alacak, bu savaştan beslenen İsrail ve Batı rahatsız olacaktır. Sorunun halli aslında Batı ve İsrail için de iki kazancı beraberinde getirecektir: Birincisi Türkiye’nin kuracağı güvenlik bölgeleri ile göçün önlenmesidir. İkincisi ABD’nin PKK/PYD arazisine kesin olarak yerleşmesidir.
Muhterem Rektörümüz, Sayın Başkonsolosumuz, Aziz Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, Bundan on yıl önce Nahçıvan’dan ayrılırken bir vasiyette bulunmuştum. Birgün emr-i Hak vaki olduğunda ebedi istirahatgâhım Nahçıvan toprağı olsun demiştim. Bukadar sevdiğim aziz Nahçıvan’ımıza beni tekrar davet eden vefakâr ve muhterem Rektörümüze ve aramızda bulunan sayın Başkonsolosumuza huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum.