Türk Kızılayı, insan saygınlığının korunması için her koşul, yer ve za­manda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım eden saygın bir kuruluştur. Uluslararası Kızılhaç- Kızılay Federasyon'un önemli bir ortağıdır ve Ulusla­rarası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın de­ğişik ülkelerinde ortaklaşa yardım faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye Kızılay Derneği

Türk Kızüayı, 11 Haziran 1868 tarihinde, dönemin Genel Kurmay Baş­kanı Ömer Paşa'nın başkanlığında toplanan 66 üyenin oluşturduğu konseyde alınan karar çerçevesinde, yaralı ve hasta askerlere destek vermek amacıyla kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilan edilmesini müteakip toplanan ilk genel kurul toplantısında Derneğin adı "Turkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti " olarak düzenlenmiştir.