Hükümetin Kürt Sorunu ve PKK Terörüne İlişkin Politikası Dağlıca ve Aktütün saldırıları sonrasında, Türkiye’nin gündemine iyice yerleşen Kürt sorunu ve PKK terörü konularında, devlet kurumlarının düşünce egzersizleri yaptıkları ve mevcut politikalarda düzenlemelere gittikleri net bir şekilde görülmektedir.
Cevat Öneş’in de belirttiği gibi, kürelleşme, ülkelerin dış politika süreçlerine de doğrudan etkide bulunmakta ve ülkelerin dış politika karar verme süreçlerinin daha fazla çoğulcu anlayışla işlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Günümüz dünyasında, dış politikaya ilişkin ulusal çıkarları, sadece askeri güvenlik ve ekonomik kaynaklara hakimiyet gibi kavramlar bağlamında analiz etmek, yetersiz kalmaktadır.