Rusya ile Türkiye arasında ilişkilerin bozulması o coğrafyada yaşayanRuslar olduğu kadar çeşitli Türki uluslarla da iletişime zarar verdi. Türkiye’nin resmi kurumları TÜRKSOY, TİKA, Yunus Emre Vakfı ve Devlet Üniversiteleri vasıtasıyla kurulan ilişkilere sekte vurulmuş bulunmaktadır.

Türk Cumhuriyetleri ve Sorunları

Türk topluluklarının büyük çoğunluğunu Avrasya’da yaşarlar. SSCB resmen dağılınca eski Sovyetler birliği Cumhuriyetlerinin 15’i de bağımsızlıklarını ilan ettiler. Rusya Federasyonundaki Özerk Tataristan ve Çeçenistan Cumhuriyetleri egemenliklerini ilan ettilerse de Moskova tarafından engellendiler. Böylece dünya tarihinde örneğine az rastlanan bir değişim oldu.
Türkiye 20. yy.ın sonlarında, daha açık bir ifade ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin dağılmasından sonra, başta Türk cumhuriyetleri ile olmak üzere komşu Kafkasya bölgesi, Orta Asya ülkeleri ile yakından ilgilenmeye başlamıştır. SSCB’nin dağılma sürecinde egemenlik ve bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülkeler arasında yer alarak, dış politikasında o güne kadar yürüttüğü çok temkinli politikalarını aşmıştır
Türkiye jeostratejik açıdan Avrupa ülkesi olmaktan ziyade bir Asya ülkesi. Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyetinden binlerce kilometre uzak. Ancak Asya ülkesi olarak da değerlendirebileceğimiz Rusya Federasyonu ile şu anda denizden komşu bulunmaktadır. Gene de Türkiye coğrafi konumu itibarı ile komşularındaki bir hayli ülke için stratejik komşudur.