Tarihsel süreç içerisinde çeşitli nedenlerden ötürü her zaman için önemli bir konumda yer alarak gündemdeki yerini korumuş olan Orta Asya, özellikle Sovyetler Birliği’nin (SSCB) 1991 yılında yıkılıp tarihe karışmasının ardından dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler ile birlikte çok daha önemli bir konuma yükselmiştir.
Sayın Bakanımız Prof. Dr. Mustafa Said YAZICIOĞLU başta olmak üze­re hem yurt dışından hem ülke içinden kongreye teşrif eden tüm misafirlerimi­ze teşekkürlerimi arz ederim. Sayın bakanımızın dört günlük bir seyahat son­rasında hiç dinlenmeden havaalanından programımıza teşrif etmesi noktasın­da gösterdiği hassasiyet nedeniyle de kendisine şükranlarımızı arz ediyorum.
Kimilerine göre kaçınılmaz son, kimilerine göre fakr-u zarûret şartlarında girilmiş büyük ve anlamsız macera olan Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı blokunun önüne tarihi bir fırsat çıkmıştı. Bu fırsat; yaklaşık 1000 yıldır diyar-ı rum’un fatihleri Türkleri yeniden geldikleri yere göndererek ve asimile ederek

Asya’da Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Başta dost ve kardeş Ürdün Devleti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Saalem Khazaallah Beyefendi, Türkmenistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı Annamuhammet Goçivey Beyefendi ve TİKA Başkanımız Sayın Dr. Hakan Fidan olmak üzere, bütün misafirlerimize, Büyükelçilerimize ve toplantımıza iştirak eden bütün katılımcılara Kongremize teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.
Uzun bir zamandır şiddet olaylarının yaşandığı ve belirsizlik ortamının hüküm sürdüğü Pakistan’da en sarsıcı gelişme, genel seçime 10 gün kala başbakanlığın güçlü adayı Benazir Butto’nun Ravalpindi’de miting sonrasında silahlı-bombalı saldırı sonucunda öldürülmesi oldu. Suikastta Butto ile birlikte çok sayıda kişi de öldü.
(Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Temel Atma Tarihi Günü Anısına) Dünya ekonomisinin gelişiminin ana yönlerine ilişkin analizlerden anlaşılacağı üzere, 21. yüzyılın önemli finans, mal ve bilgi akışı ABD-Avrupa-Asya üçgeni üzerinde yoğunlaşacaktır. Günümüzde, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki mal dönüşümü 2 trilyon ABD dolarını geçmiş, 200 milyar ABD doları sadece ulaşım masrafına harcanmıştır ve ulaşımın önemi gitgide artmaktadır.
TASAM Afrika Enstitüsü olarak ikincisini icra ettiğimiz kongremizin ama­cı, Türkiye'nin bu bölgeyi daha iyi tanımasına ve bölge ülkeleriyle yakınlaş­masına vesile olmak, karşılıklı işbirliği ile dayanışma ortamı oluşturmak, gö­nüllü ve resmi kuruluşlar tarafından yapılacak yardımlarda kaynak israfından kaçınarak doğrudan ve en kısa zamanda yardıma muhtaç insanlara ulaşma im­kânları ile ilgili bir veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
TASAM Afrika Enstitüsü olarak ikincisini icra ettiğimiz kongremizin ama­cı, Türkiye'nin bu bölgeyi daha iyi tanımasına ve bölge ülkeleriyle yakınlaş­masına vesile olmak, karşılıklı işbirliği ile dayanışma ortamı oluşturmak, gö­nüllü ve resmi kuruluşlar tarafından yapılacak yardımlarda kaynak israfından kaçınarak doğrudan ve en kısa zamanda yardıma muhtaç insanlara ulaşma im­kânları ile ilgili bir veri tabanının oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
“Boş bir çuval ayakta durmaz” Afrika Atasözü Pandora, Yunan mitolojisinde meraklı, tedbirsiz bir kadını simgeler. Tanrılar tarafından, kendisine içi yeryüzünde bulunabilecek bütün kötülüklerle dolu ve yanına bir de kötülüklere direnme gücü sağlayan “umud”un kapatıldığı bir kutu emanet edilmiştir. Pandora meraklı ve tedbirsizdir.

Kriz Kapıda Alternatif Enerji Lazım

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, Devlet Planlama Teşkilatı projeksiyonlarına göre 2008-2009 yılında enerji krizinin kapıda göründüğünü söyledi. TASAM tarafından dün Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Nükleer Enerji Kongresi’nin açılışında konuşan Şensoy,