SUNUŞ Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinin başlangıcı 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bugün Türkiye’nin Arjantin, Brezilya, Şili, Küba, Meksika ve Venezuela’da Büyükelçilikleri bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye; Arjantin, Brezilya, Jamaika, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Peru, Şili ve Venezuella gibi birçok bölge ülkesi ile farklı alanlarda yapmış olduğu anlaşmalar ve diyaloglar ile ilişkilerini güçlendirmeye çalışmaktadır.

Evlat da Bizim Devlet de, 29.07.2003

Hikâyedir; Kanuni Sultan Süleyman’ın boğdurtarak öldürttüğü Şehzadesi Mustafa’dan sonra ince hastalıktan Şehzade Mehmed’in de ölmesiyle, tahta varis kalan iki şehzade Selim ve Beyazıd’ın taht kavgasında arada kalan padişah derin derin düşünmekte ve bir karara varamamaktadır.

Sunuş

Demokratikleşmenin ciddi bir göstergesi olan sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, faaliyette bulundukları ülkelerde, toplum ve devlet arasında sosyal barışın sağlanmasına katkıda bu­lunmakta, ülkeler arasındaki işbirliğinin tesisinde, kültürler arası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesinde de önemli roller üstlenmektedirler.

Siyasetin İletişimi - Sunuş

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde kurulan Siyasal İletişim Enstitüsü, ülkemizdeki siyaset ortamının geliştirilmesine, de­mokrasi kültürünün pekiştirilmesine ve milli iradenin sağlıklı bir şekilde oluş­turulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.
Öncelikle teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı çok kısa tutacağım. Çünkü sırada çok önemli konuşmalar var ve ülkemiz adı­na en önemli mesajı verecek olan kişi Sayın Milli Eğitimiz Bakanımız salonu­muzda. Kendilerine daha fazla zaman ayırmak bakımından çok kısa bir konuş­ma yapmaya gayret edeceğim.
Birbirinden değerli kıymetli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Türkas-ya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bugüne kadar alternatif enerji kaynaklarıyla ilgili birçok çalışmalar yapmış ve raporlar yayınlamıştır. TA­SAM olarak bizler, başka bir alternatif enerji kaynağı olan nükleer enerji ko­nusunu yaklaşık iki yıldır gündeme getiriyoruz. Bu kapsamda "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nükleer Enerji" konulu projenin uygulamasına devam etmek­teyiz.

Sunuş

Küreselleşme sürecinde etkileri hızla artan bölgesel örgütler, geniş çaplı serbest ticari ve ekonomik bütünleşme yoluyla işbirliğinin geliştirilmesinin ve kalkınmanın önemli bir aşamasını oluşturmaktadırlar. Oluşturulan örgütler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, küresel eko­nomiye olumlu katkılar sağlamakla birlikte, üye ülkeler arasında karşılıklı ka-zanımlara dayalı bir ortaklık sayesinde mevcut bir çok sorunun çözümüne de önemli katkılarda bulunmaktadır.
Sayın bakanlarım, çok kıymetli misafirler değerli medya mensupları… Öncelikle teşrifinizden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben konuşmamı çok kısa tutacağım. Çünkü sırada çok önemli konuşmalar var. Kendilerine daha fazla zaman ayırmak bakımından çok kısa bir konuşma yapmaya gayret edeceğim.
Gürcistan’da başlayan, Rusya ve ABD’yi de içine alan bir kriz yaşandı. Kafkasya sürekli gündemde, ama bu kez yoğun bir şekilde gündeme geldi. Kafkasya üzerine konuşarak başlayalım istiyorum. Kafkasya’nın hep riskli bir bölge olduğundan bahsediyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor? Coğrafyasından mı, orada yaşayan etnik topluluklardan mı kaynaklanıyor? Uluslararası hesaplaşmalarda Kafkasya’nın önemi nedir?
Anadolu Ajansı’na yapılan 26 Ağustos 2008 tarihli Açıklama 11 Eylül 2001 ile birlikte değişen uluslar arası dengelere bağlı olarak ABD tarihte ilk defa Rusya’nın birinci derece kuşak alanı olan Gürcistan ve Ukrayna’ya Kadife ve Turuncu devrimler ile giriş yaptı.

21. Yüzyıl Asya Çağı Olacak

‘Son dönemdeki gelişmeler için soğuk savaş ibaresi kullanılıyor, ben buna katılmıyorum. O dönemdeki soğuk savaş şartları şu an yok. Bu yeni dönemdeki dalgalanmalar, çok kutupluluk döneminin başlangıç sancılarıdır.’