Oda TV baskınının, internet sitesine düşen bir görüntüden kaynaklı olduğu iddia edildi. Son gelen iddia bu şekilde. Zamanlamasına ilişkin bu söylenmişti ancak o görüntülerden bir gün önce baskının yapılacağı zaten biliniyormuş. Sizce bu ne demektir? Bir karalama kampanyası mıdır, davaya ilişkin ya da savcılara ilişkin?

Misir Krizi ve Bölgenin Dönüşümü

Çok boyutlu güç sistematiğinin geliştiği dünyamızda dış politika geliştirmek çok bilinmeyenli bir denklem haline gelmiştir. Bu durum “öngörülebilirlik” çağından “tahmin edilebilirlik” çağına geçtiğimiz yeni dönemde ülkelerin dış hatta iç politika konusunda yeterli ve olgun reel politik süreçler inşa etmelerini son derece güç hale getirmiştir.
Çok boyutlu güç sistematiğinin geliştiği dünyamızda dış politika geliştirmek çok bilinmeyenli bir denklem haline gelmiştir. Bu durum “öngörülebilirlik” çağından “tahmin edilebilirlik” çağına geçtiğimiz yeni dönemde ülkelerin dış hatta iç politika konusunda yeterli ve olgun reel politik süreçler inşa etmelerini son derece güç hale getirmiştir.
Osmanlı devlet anlayışı; egemenliği altına aldığı bölgelerde yeni kimlikler inşa etmek yerine, var olan baskın unsurları devlete bağlayarak egemenliği sürdürme biçiminde kendini göstermiştir. Batılı ülkeler ise bilhassa 1. Dünya Savaşı’nın ardından bölgemizde etki alanı olarak paylaştıkları ülkelerin önemli bir kısmında, kimliksel açıdan sayıca daha az bulunan unsurları ön plana çıkararak bu ülkeler üzerindeki kontrollerini perçinlemeye ve sürekli hale getirmeye çalışmışlardır.
TASAM ve Hatay Valiliği işbirliği ile gerçekleştirilen ’Irak’ gündemli Uluslararası Ortadoğu Kongresinin açılış konuşmalarını Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Türkiye Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy, Mısır Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldın, Arap Devletleri Birliği Misyonu’ndan Büyükelçi Mohamed El Fatah Nacırı ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mostafa Dolatyar yaptı.
AFGANİSTAN SORUNU İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kapsamlı bir barış Afganistan’da kuşatıcı bir liderliğin oluşturulmasına bağlıdır. Sırf askeri önlemlerden oluşan bir strateji Afganistan sorununun çözümü için yeterli değildir; gittikçe yoğunlaşan bir bölgesel iş birliği ve komşu ülkelerin desteği de gereklidir.
Son ekonomik kriz sürecinde AB ülkelerine göre daha istikrarlı görünen finans sektörü, son aylarda sanayi üretiminde görülen kapasite artışı ve olumlu denebilecek bir hıza ulaşması beklenen büyüme oranıyla 17. büyük ekonomi olan Türkiye, gelecekten umutlu. Batı ülkelerinin bundan sonra varolan konumlarını koruma dönemine geçeçceğini söyleyen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy,
Devlet aklının dış politikada vücut bulduğu yer Dışişleri Bakanlığımızdır. Millet olarak “devlet aklı” ile hareket edecek yetenek ve olgunluğa sahip olmak, daha başından tüm provokasyonları ve tehlikeleri bertaraf edecektir. Dolayısıyla Dışişleri Bakanlığımızın bu süreci Sayın Başbakan ve Başbakanlık başta olmak üzere alt ve üst kurumlarla birlikte başarı ile yönettiğini düşünüyorum.
ürk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, Erciyes Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen ’Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023’ Kayseri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bir ilk olan projenin, yeni bir anlayışı temsil ettiği için bazen anlaşılma sorunu yaşadığını söyledi.
İSO 8. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi’nde 16 Aralık 2009 tarihinde Sabancı Holding CEO’su Ahmet DÖRDÜNCÜ’nün moderatörlük yaptığı 3. Oturumda Asya Özelinde Değişen Denge ve Parametreler başlıklı konuşma kaydının deşifre edilmiş metnidir.