Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, ilgili devletin vatandaşlarının korunması ve deniz güvenliğinin sağlanması (korsanlıkla mücadele) gibi güvenlik meseleleri ile gerekçelendirilmektedir.