Kadro

TASAM Kurumsal

Yirmi yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir “düşünce kuruluşu” olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugün uluslararası bir “Türkiye Markası” hâline gelmiştir. ...


TASAM
Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
 
TASAM Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL
 
TASAM Direktörü
Prof. Dr. Engin SELÇUK
 
TASAM WORLD Direktörü
Arif Ali SÖĞÜT
 
Basın-Yayım Direktörü
İhsan TOY
 
Direktör Yardımcısı
Av. Verda ŞENSOY
 

TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Direktörü
Prof. Dr. Ece BABAN

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü
Can TÜRE

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü (İÜE) Direktörü
Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV

Türkiye Turizm Enstitüsü Direktörü
Nilgün KUYUMCU

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü Direktörü
(Merhume) Dr. Sevinç TUNALI
Direktör Vekili Yadigar SEVİŞ

TASAM Afrika Enstitüsü Eş-Direktörü
Dr. Huriye YILDIRIM ÇINAR

TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü Eş-Direktörü
Dr. Savaş BİÇER

Başkan Danışmanları
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Büyükelçi (E) Aydın NURHAN
Büyükelçi (E) Selim KARAOSMANOĞLU
Diplomat (E) Bülent KARADENİZ
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR
Prof. Dr. Fuat İNCE
Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU
Prof. Dr. Mert BİLGİN
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Doç. Dr. Emin Yaşar DEMİRCİ
Doç. Dr. Gökhan BOLAT
Dr. Ali Vasfi KURT
Dr. Savaş BİÇER
Dr. Tuba BOZ
Tümay MERCAN

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023-2053 | Akil Kişiler Kurulu

Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Prof. Dr. Nilüfer NARLI

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023-2053| Bilim Kurulu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Engin SELÇUK
Proje Asistanı Oğuzhan KÖSE
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Prof. Dr. Hasan KÖNİ
Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER
Prof. Dr. Mithat ÇELİKPALA
Prof. Dr. Nilüfer NARLI
Doç. Dr. Hikmet KIRIK
Orhan PAK
Prof. Dr. Erişah ARICAN
Prof. Dr. İhsan IŞIK
Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ
Cengiz ULTAV
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY
Büyükelçi (E)Pulat TACAR
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU
Prof. Dr. Burçin YURTOĞLU
Prof. Dr. Veysel ULUSOY
Tuğgeneral (E) Reşat ÖDÜN
Dr. Reşat UZMEN
Dr. Ulvi ADALIOĞLU
Ünal AZAKLIOĞULLARI
Doç. Dr. Cemil ARIKAN
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN
Prof. Dr. Ahmet KARA
Prof. Dr. Emre BAĞÇE
Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN
Prof. Dr. Mert BİLGİN
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Doç. Dr. Nihat Ali ÖZCAN
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Prof. Dr. Nadir DEVLET
Prof. Dr. Ayhan KAYA
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN

Tarım Gıda ve Hayvancılık 2023-2053 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet BOYACIOĞLU, Doruk Group Holding
Prof. Dr. Dilek HEPERKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Adnan SARAÇOĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Fahri BAYIROĞLU, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin BEKMEZ, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla YETİŞEMİYEN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Murat KARAOĞLU, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Şeminur TOPAL, Gedik Üniversitesi
Prof. Dr. Cennet OĞUZ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet OKUMUŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan ÖZERTAN, Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Pervin Başaran AKOCAK, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Cem KARAGÖZLÜ, Ege Üniversitesi
Dr. A. Ahmet YÜCER, TAGEM
Dr. Turan YÜKSEK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu
Dr. Nusret MUTLU, GAP İdaresi Başkanlığı
Dr. Necla Öykü İYİGÜN, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Zeki ŞAHİNLER, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. M. Zeki DURAK, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK, Iğdır Üniversitesi
Suat YILMAZ, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Salih BULANCAK, Özel Sektör
Harun DEMİRYÜREK, İstanbul Aydın Üniversitesi
İsmet ŞEKER, Özel Sektör
Ramazan ÇAKIR, Yıldız Teknik Üniversitesi
Resul SEDAY, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bil ERGİN, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı
Rahime PETEK ATAMAN, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Ali ŞENLİKÇİ, MİR Araştırma Geliştirme
Yıldıray KAYA, Bağımsız Araştırmacı
İsmail Hakkı TEKİNER, İstanbul Aydın Üniversitesi Doktora Öğrencisi

Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023-2053 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdülhalim ZAİM, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ahmet AYPAY, Osmangazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Çetin BOLCAL, Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Fahamet AKIN, İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Hasan Semih GÜNEŞ, Ege Meslek Yük.Okulu Müdürü, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Başkanı
Prof. Dr. Kemalettin ÇONKAR, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Koray TUNÇALP, Bahçeşehir Üniv (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Meslek Eğitimi Dergisi
Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. Oğuz BORAT, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mühendislik ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim Hakan YETKİNER, İzmir Ekonomi Üniversitesi,
Doç. Dr. K. Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü
Doç. Dr. Mustafa AYDIN, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Doç. Dr. Oktay Cem ADIGÜZEL, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Adnan BOYACI, Anadolu Üniversitesi
Dr. Cem B. ÜSTÜNDAĞ, Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanı
Dr. Ebru ESENDEMİR, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı
Dr. Hakan ÇELİKKOL, Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
Dr. İ. Hakan KARATAŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. İldem DEVELİ, Kültür Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Kemal KARAYORMUK, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sultandağı Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Dr. Kenan ÖZCAN, Adıyaman Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
Dr. Begüm ERDİL ŞAHİN, İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Dr. Hanifi PARLAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Dr. Necdet KENAR, TÜSİAD Mesleki Eğitim Çalışma Başkanı / MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası Eğitim Vakfı) Gn. Md
Ali TÜRER, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Öğretim Görevlisi
Azize GÖKMEN, Bahçeşehir Üniversitesi METGEM (Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi) Başkanı, MYO Müdürü

Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023-2053 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mesut Hakkı ÇAŞİN, Yeditepe Üniversitesi Uluslararası ilişkiler
Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Burak ARZOVA, Marmara Üniversitesi ve HARP Akademisi SAREN
Prof. Dr. Levent SEVGİ, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tolga YARMAN, Harp Akademileri
Prof. Dr. Mehmet AKÇAY, (E) Tuğgeneral, Uzman
Prof. Dr. Haluk KORKMAZYÜREK, Toros Üniversitesi ve KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü
Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL, İstinye Üniversitesi
Dr. Nejat TARAKÇI
Aytekin ZİYLAN, (E) General, Uzman
Haluk BULUCU, FNSS İş Geliştirme Direktörü
Latif Aral ALİŞ, Sarsılmaz Silah ve Havacılık İhracatçıları Birliği Başkanı
Lütfi VAROĞLU, SSM Daire Başkanı
Murat DENGİZ, Uzman
Dr. Rüstü Salim Savaş BİÇER, MSI Dergisi
Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN, TOBB Savunma Sanayii Meclis Başkanı, SASAD
Yılmaz GÜLDOĞAN, TAI Strateji ve Teknoloji Yönetimi Başkanı
Zafer PESEN, MKEK AR-GE Daire Başkanı
Ziya İPEKKAN, Sartek Genel Müdürü
Zübeyde ÇAĞLAYAN, SSM Daire Başkanı

Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023-2053 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet TAŞKIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erişah ARICAN, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Murat YÜLEK, THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı, TAIB Yatırım Bank Yön. Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sema KALAYCIOĞLU, TSV 2023-2053 Projesi Akil Kişiler Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Suat TEKER, Okan Üniversitesi İİBF Dekanı
Prof. Dr. Targan ÜNAL, Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Veysel ULUSOY, Yeditepe Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Batu TUNAY, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzullah YETGİN, Çalık Gayrimenkul Ticaret A.Ş. Genel Müdürü
Doç. Dr. Havva ÇAHA, Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nuray TERZİ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Nurhan TALEBİ, İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu BİL MYO Bankacılık Başkanı
Dr. Zeynep TOPALOĞLU, Süleyman Şah Üniversitesi
Doç. Dr. Arif Orçun SÖYLEMEZ, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Dr. Kemal Kaan TURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Güçlü OKAY, Marmara Üniversitesi

Enerji ve Nükleer Teknoloji 2023-2053 | Sektör Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet DURMAYAZ, İstanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet BAYÜLKEN, İstanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü (E) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Haluk UTKU, Hacettepe Üniversitesi -Nükleer Bilimler Enstitüsü (NBE) Müdürü
Prof. Dr. Kenan ÜNLÜ, Müdür, Radyasyon Bilimi ve Mühendisliği Merkezi, Nükleer Mühendislik Bölümü,
Prof. Dr. Meral ERAL, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Merkezi
Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU, OKAN Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., Uluslararası ilişkiler Bölüm Bşk.
Prof. Dr. Sezgin ALSAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Üner ÇOLAK, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü
Doç. Dr. Şule ERGÜN, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü
Dr. Aybars GÜRPINAR, IAEA Nükleer Tesis Güvenliği Bölümü Md. (E) Viyana
Dr. Halil Burçin OKYAR, Radyolojik Koruma Uzmanı, NEA Radiological
Dr. Lütfiye GÜRELİ, Bölüm Başkanı (E), Nükleer Yakıt Teknoloji Bölümü, ÇNAEM, TAEK
Dr. Muzaffer KARASULU, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Dr. Nazım BAYRAKTAR, ETKB – EPDK, Bakan Danışmanı
Dr. Ulvi ADALIOĞLU, Nükleer Mühendislik Bölümü Başkanı (E), ÇNAEM, TAEK
Dr. Reşat UZMEN, Kurucu, Nükleer Yakıt Teknoloji Bölümü, Müdür(E), ÇNAEM, TAEK
Dr. Selma KUŞ, Genel Müdür, RISKAUDIT IRSN/GRS International
Dr. Yüksel ATAKAN, Radyasyon Güvenliği Danışmanı, Almanya
Cem Murat SOFUOĞLU, Avukat, Sofuoglu&Partners Hukuk Bürosu
Yük. Nük. Müh. Gül GÖKTEPE, Yük. Nük. Mühendis, T.C. BM Misyonu Teknik Danışman, Viyana
Yük. Nük. Müh. Ünal AZAKLIOĞULLARI, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi (E)

TSV 2023-2053 | Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu Bilim Kurulu
Prof. Dr. Adnan ÖMERUSTAOĞLU, Üsküdar Üniversitesi, İTBF Felsefe Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ, Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Bedri GENCER, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL, Genel Kamu Hukuku
Prof. Dr. Celal TÜRER, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal GÜZEL, Bilim Felsefesi, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ergün YILDIRIM, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Sanat ve Bilim Fakültesi
Prof. Dr. Ferhat KENTEL, Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, İstanbul Medeniyet üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Halil ZAİM, Fatih Üniversitesi İşletme Bölümü, FUSEM Müdürü
Prof. Dr. Hasan ALACACIOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Himmet KONUR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Ertan EĞRİBEL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Türkiye Cumhuriyeti'nin (E) Vatikan nezdindeki Büyükelçisi
Prof. Dr. Mehmet Niyazi ÖKTEM, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Metin BOŞNAK, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Prof. Dr. Milay GÖKTÜRK, Denizli Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet TOSUN, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Osman DOĞRU, İnsan Hakları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Recai COŞKUN, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şaban KAYIHAN, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Özel Hukuk
Prof. Dr. Temel ÇALIK, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD
Prof. Dr. Yusuf OĞUZOĞLU, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Prof. Dr. Fulya BAYRAKTAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa ÇEVİK, Adıyaman Üniversitesi Felsefe Bölümü
Doç. Dr. Süleyman DOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Doç. Dr. Teyfur ERDOĞDU, Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi
Dr. Murat AŞICI, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, Başkan Danışmanı, TASAM, Türkiye
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Dünyasından Sorumlu Devlet Eski Bakanı
Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Faruk ŞEN, TAVAK Başkanı
Prof. Dr. Hakkı KESKİN, Almanya Türk Toplumu Onursal Başkanı, Almanya
Prof. Dr. İsenbike TOGAN, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV, Kırgız - Türk Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi, Kırgızistan
Prof. Dr. Vamık VOLKAN, Virginia Üniversitesi Zihin ve İnsan İlişkileri Merkezi, ABD
Dr. Veyis GÜNGÖR, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı, Hollanda
Büyükelçi Halil AKINCI, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Danışmanı
Hakkı ATUN, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi, KKTC Eski Başbakanı
Anar RIZAYEV, Yazarlar Birliği Üyesi, Azerbaycan
Olcas SÜLEYMENOV, UNESCO Kazakistan Daimi Temsilcisi, Yazar, Kazakistan

İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) ve (DİF) Genel Sekreteri
Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu
Prof. Kamalain SHAT, Gazze İslam Üniversitesi, Filistin
Prof. Mohammad Manzoor ALAM, Objektif Araştırmalar Merkezi, Hindistan
Prof. Shamseldin Zeinal ABDIN, Uluslararası Afrika Üniversitesi, Sudan
Prof. Zaleha KAMARUDDIN, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Rektörü
Dr. Abdul Aziz SAGER, Gulf Araştırma Merkezi Başkanı, BAE
Dr. Abdussettar DERBİSALİ, Kazakistan Müslümanları Dinî İdaresi Başkanı
Dr. Ahmad TOTONJU, Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsü, Suudi Arabistan
Büyükelçi Dr. Mostafa DOLATYAR, IPIS, İran
Prenses Basmah BINT SAUD, Kraliyet Ailesi, Suudi Arabistan
Büyükelçi Humayun KABIR, BEI, Bangladeş
Büyükelçi Azmy KHALIFA, Mısır, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Senatör Müshahid Hussain SYED, IPRI, Pakistan
Elnur ASLANOV, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Siyasi Analiz ve Enformasyon Destek Dairesi Başkanı

TASAM Stratejik Öngörü Dergisi Yayın Kurulu
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN
Prof. Dr. Engin SELÇUK

TASAM Stratejik Öngörü Dergisi Bilim Kurulu
Prof. Dr. Sabri SAYARI, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Sergey LOUZİYANİN, Rusya Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Büşra ERSANLI, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent ARAS, SAM Başkanı
Prof. Dr. Maria VIDYASOVA, Moskova Devlet Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat BAYDUR, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent GÖKAY, İngiltere Keele Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ZELKA, Uluslararası Balkan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ÇATALCA, İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan BÜYÜKAKINCI, Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Zahid MEHMEDOV, Azerbaycan Bilimler Akademisi
Prof. Dr. İlhan UZGEL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR, Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. David CHANDLER, İngiltere Westminster Üniversitesi
Prof. Dr. Marjan SENJUR, Slovenya Ljubljana Üniversitesi
Prof. Dr. Mert BİLGİN, Bahcesehir Üniversitesi
Prof. Dr. Serhan OKSAY, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ertan EFEGİL, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül SEVER, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mert BİLGİN, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Mitat ÇELİKPALA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim KAYA, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. İlya BİKOV, Saint Petersburg Devlet Üniversitesi
Doç. Dr. Emre BAĞCE, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Anita SENGUPTA, Asya Çalışmaları Enstitüsü, Hindistan
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN
Büyükelçi (E) Aydemir ERMAN

TASAM Kamu Diplomasisi Enstitüsü Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan KARLUK, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer NARLI, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan TEKELİ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Prasnikar JANEZ, Faculty of Economics, Slovenya
Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Teimuraz BERIDZE, Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Gürcistan
Prof. Dr. Samir SALHA, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Becir MACIC, Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek
Prof. Dr. Yavuz ATAR, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Jovan TEOKAREVIC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
Prof. Dr. Ömer ANAYURT, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, Mimar Sinan Üniversitesi
Prof. Dr. Esra HATİPOĞLU, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt YENİGÜN, Sultan Qaboos Üniversitesi, Umman
Prof. Dr. Halil NADİRİ, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Zeynep Karahan USLU, Milletvekili / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Anatoli MOMRYK, Ulusal Bilim Akademisi, Ukrayna
Dr. Erhan DOĞAN, Marmara Üniversitesi
Koba KHABAZI, Milletvekili, Gürcistan Parlamentosu
İhsan TOY, TASAM

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi
Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Bülent ARAS, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun ALVER, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Murat ÖZGEN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Hıfzı TOPUZ, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı
Prof. Dr. Ahmet KALENDER, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emre BAĞÇE, Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ece İNAN, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Emine YAVAŞGEL, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Fatoş KARAHASAN, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Emel BAŞTÜRK AKCA, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Engin SELÇUK, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Zuhal ÖZEL, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Bahadır KALEAĞASI, Brüksel Üniversitesi Avrupa Etütleri Enstitüsü Üyesi
Can TÜRE, MA

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü | Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI, İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ÖZEL, Boğaziçi Üniversitesi
Ar. Gör. Gökhan SAVUL, Başkent Üniversitesi

Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü | Akil Kişiler Kurulu
Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI, İstanbul Aydın Üniversitesi

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü
Dr. Savaş BİÇER | MSGE Eş-Direktörü
Verda ŞENSOY | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Mustafa Onat MENDİL | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Deniz GÜLER | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Ahmet YILDIZ | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
İzgi SAVAŞ | Proje Yöneticisi - Uzman Yardımcısı
Tolga SAKMAN | Uzman
Ayşenur YILMAZ | Uzman Yardımcısı
Ufuk ÇİÇEK | Uzman Yardımcısı

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü | Yüksek İstişare Kurulu
Vahit ERDEM, SSM Kurucu Müsteşarı
Murad BAYAR, SSM (E) Müsteşarı
Hasan CANPOLAT, Vali
Aydın Nezih DOĞAN, Vali
Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Başkan Danışmanı, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
Büyükelçi Tahsin BURCUOĞLU, KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı, MGK (E) Genel Sekreteri
Prof. Dr. Çağrı ERHAN, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Fahri ERENEL, Tuğgeneral (E), İstinye Üniversitesi, MSB Cari Mal ve Hiz. Ted. Dairesi (E) Başkanı
Doç. Dr. Mehmet AKÇAY, Tuğgeneral (E), MSB Teknik Hizmetler Dairesi (E) Başkanı
Kadir Nail KURT, SASAD Yönetim Kurulu Başkanı, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. CEO’su
Ahmet Mithat ERTUĞ, OSSA Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Güvenlik Konferansı | Bilim Kurulu
Michael BARNETT, George Washington University, ABD
Ramesh THAKUR, The Australian National University, Australia
Andrew COOPER, University of Waterloo, Canada
Paul KUBICEK, Oakland University, USA
Jean MARCOU, Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, France
Musa KASIMLI, Azerbaycan Bilimler Akademisi, Azerbaycan
Ayla GÖL, Aberystweth University, Wales, İngiltere
Ziya ÖNİŞ, Koç Üniversitesi
Fuat KEYMAN, Sabancı Üniversitesi
Nuri YURDUSEV, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağrı ERHAN, Kemerburgaz Üniversitesi
Meliha Benli ALTUNIŞIK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tarık OĞUZLU, Uluslararası Antalya Üniversitesi
Ramazan GÖZEN, Marmara Üniversitesi
Ayşegül SEVER, Marmara Üniversitesi
Berdal ARAL, İstanbul Şehir Üniversitesi
Özden Zeynep OKTAV, Yıldız Teknik Üniversitesi
Alaeddin YALÇINKAYA, Marmara Üniversitesi
Esra HATİPOĞLU, Marmara Üniversitesi
André BANK, GIGA Institute, Hamburg
Tayyar ARI, Uludağ Üniversitesi
Recep BOZLAĞAN, Marmara Üniversitesi
Nail YILMAZ, Marmara Üniversitesi
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR, NATO Akil Kişiler Kurulu Üyesi ve Türkiye NATO E. Daimi Temsilci
Büyükelçi (E) Ömür ORHUN, AGİT Türkiye E. Daimi Temsilci
Dr. Rüstü Salim Savaş BİÇER, TASAM Başkan Danışmanı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Mert BİLGİN, TASAM Başkan Danışmanı, Bahçeşehir Üniversitesi
Nurşin Ateş GÜNEY, Yıldız Teknik Üniversitesi

Avrupa Birliği Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Hasret ÇOMAK
Avrupa Birliği Uzmanı Oğuzhan KÖSE
Avrupa Birliği Uzmanı Umut ELMAS
Avrupa Birliği Uzmanı Emre YILDIRIM
Balkanlar Uzmanı Dr. Caner SANCAKTAR
Balkanlar Uzmanı Dilek KÜTÜK

Küresel ve Bölgesel Güç Merkezleri Çalışma Grubu
ABD ve Orta Asya Uzmanı Cenap ÇAKMAK
ABD Uzman Yardımcısı Emre TARIM
LAK Koordinatörü Pınar ELBASAN

Kafkaslar - Orta Asya - Orta Doğu Çalışma Grubu
Orta Doğu Uzmanı Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV
Orta Doğu Uzmanı Yasin ATLIOĞLU (Lübnan - Ürdün)
Orta Doğu Uzmanı Tuğçe ERSOY ÖZTÜRK ( İsrail - Filistin )
Orta Doğu Uzmanı Hazar VURAL ( İran )
Kafkaslar Uzmanı Ramil MEMMEDOV
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Gökhan YİVCİGER (İsrail - Filistin)
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Berna GÜRKAŞ
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Ahmet Sami GEZGİN
Orta Doğu Uzman Yardımcısı Reyyan DOĞAN
Orta Doğu Uzmanı Ahmet İŞCAN

Afrika Çalışma Grubu
Uzman Yardımcısı Volkan AKBULUTLAR
Afrika Uzmanı Hasan ÖZTÜRK
Afrika Uzman Yardımcısı Çağrı KOÇAK
Afrika Uzmanı Yardımcısı Warda NGWILIZI
Afrika Uzmanı Yardımcısı Rukiye MEFİRE

Siyaset Bilimi ve Sosyo-Kültürel Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN
Uzman Yardımcısı Mustafa KIZILKAYA
Sosyoloji Uzmanı Dr. Özkan AÇIKGÖZ
Sosyoloji Uzmanı Hasret DİKİCİ BİLGİN

Ekonomi ve Enerji Çalışma Grubu
Uluslararası Ekonomi Uzmanı İlhan GÜLLÜ
Ekonometri Uzman Yardımcısı Pelin Elif AVŞAR
Enerji Uzmanı Arzu YORKAN

Çevre Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Prof. Dr. Atilla AKKOYUNLU
Araştırmacı Dr. Hürrem BAYHAN
Araştırmacı Doç. Dr. Yaşar AVŞAR
Uzman Kamil VARINCA
Uzman Yardımcısı Ercan ÇİTİL

Basın ve Halkla İlişkiler Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi İhsan TOY
Uzman Aydın DEMİR
Fatma Kevser KAPLAN
Ece NURHAN

Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Çalışma Grubu
Proje Yöneticisi Diler ULUKAYA
Uzman Ali BAŞAR
Ayşe Merve KAMACI
Beste AYDEMİR

B.T. Yöneticisi
Mehmet GEDİK

İçerik Editörleri
Abdullah KALAYCI
Yaren SEVİŞ

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Uluslararası düzenin Ukrayna ve Filistin'de cereyan eden çatışmalarla küresel bir karmaşa dönemine girmesiyle mevcut sorunlara çözüm üretme yeteneği de zayıflıyor. Bu durum, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde artan bir dengesizliğe yol açıyor. Kızıldeniz’de yaşanan tıkanma ve Rusya-Ukrayna sav...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-17 Mayıs 2024'te Çin'e gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine yönelik önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. ;

Amerika Birleşik Devletleri savunma sanayi üssü—yürütme organı, Kongre ve savunma şirketleri dahil—Çin savunma sanayi üretimini artırırken, ABD askeri üretim ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye, duyarlılığa, esnekliğe ve ani üretim kabiliyetine sahip değil. Acil değişiklikler yapılmazsa, Amerika B...;

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Editör: Dalia Ghanem - Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişlemiştir. Bu durum, sadece ekonomik anlamda değil, ülkenin eğitim girişimleri veya Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki izleyiciler arasında Türk televizyon dizilerinin popülaritesi gibi yumuşak gücü...;

Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Denizlerdeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına dair Sözleşme kısaca BBNJ Anlaşması[1] denizlerin korunması için alan temelli yönetim araçlarını, çevresel etki değerlendirmesini ve stratejik etki değerlendirmesini içeren düzenlemelerle birlik...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...