Tahran Ziyareti 18. Pers Körfezi Konferansı

Haber

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, İran Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün Başkanı S. R. MOUSAVI’nin daveti ile 16-17 Haziran 2008 tarihlerinde Tahran’da düzenlenen “18. Uluslararası İran Körfezi: Bölgesel İşbirliği, İstikrar ve Güvenlik Temelleri Konferansı”na katılmıştır. Söz konusu ziyarette TASAM uzmanlarından Oğuzhan KÖSE Sayın Başkana refakat etmiştir....

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, İran Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün Başkanı S. R. MOUSAVI’nin daveti ile 16-17 Haziran 2008 tarihlerinde Tahran’da düzenlenen “18. Uluslararası İran Körfezi: Bölgesel İşbirliği, İstikrar ve Güvenlik Temelleri Konferansı“na katılmıştır. Söz konusu ziyarette TASAM uzmanlarından Oğuzhan KÖSE Sayın Başkana refakat etmiştir.

15 Haziran Pazar akşamı Diplomatik Kulüp’te özel davete katılan ŞENSOY İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mohammedi başta olmak üzere birçok önemli görüşmeler gerçekleştirmiştir. Tahran’da bulunduğu süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Sayın Selim KARAOSMANOĞLU’nu makamında ziyaret eden Başkan ŞENSOY, konferans süresince birçok gazete ve televizyona demeçler vermiş ve uluslararası hukuk çerçevesinde bölgesel işbirliğine değinmiş, bu ilişkilerde güç ve adalet dengesinin önemini belirtmiştir.

Konferansı düzenleyen enstitü Başkanı S. R. MOUSAVI ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmiş ve karşılıklı işbirliği noktasında önemli adımlar atılmıştır.

İran Dışişleri Bakanı Sayın Dr. Manouchehr MOTTAKİ konferansta açılış konuşması yapmıştır. İran’ın potansiyellerine değinen Bakan MOTTAKİ çevre ülkeleri ile eşitlik temelinde işbirliği gerçekleştirdiklerini ve bölgesel istikrar için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtmiştir. Sorulan bir soru üzerine AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier SOLANA’nın, ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ve Almanya’nın İran’ın nükleer programına ilişkin ’’teşvik paketini’’ sunmak üzere İran’a geldiği ve bunun Bakanlık tarafından değerlendirilmeye alındığı, inceleme yapılmadan olumlu ya da olumsuz görüş bildirmenin yanlış olacağını söylemiştir.

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, İran Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nün Başkanı S. R. MOUSAVI’ye günün anısına özgün bir çini çalışması hediye ediyor.


İki gün süresince devam eden konferansta İran Körfezi genel konuları, bölgesel istikrar ve güvenlik, Irak konusunun bölgeye etkileri ve medyanın bölgesel işbirliğine etkileri üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir. Konuşmaların temeli bölgenin enerji kaynaklarının üretimdeki potansiyeli ve bunun bölgesel işbirliği ile nasıl bir güç haline getirilip ortaklaşa hareket edilebileceği olmuştur. Özellikle Irak’ ta yaşanan gelişmeler ve neticesinde ortaya çıkan şiddet bölgedeki güvenliğin başlığını oluşturmuştur. Konferansta yeni partnerlerin ortaya çıktığı Avrupa Birliği, Çin, Hindistan ve Rusya’nın bunlardan bazıları olduğu ifade edilmiştir. Değinilen bir diğer sorun ise büyüyen bölgesel ekonomi içerisinde bölge ülkelerinin işbirliğine yaklaşımlarıdır. Bunun yerine rekabet ortamının yaratılması bölgeye zarar verecektir. Konferansta bölgede barış ve istikrarı temin etmek için işbirliğinin bir mecburiyet olduğu ve bu çerçevede yapısalcı yaklaşımların uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Geçen hafta Cuma günü (10 Mart 2023) Suudi Arabistan ve İran arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Buna yeni bir “Kutsal Cuma“ anlaşması denebilir mi? İki ülke arasındaki en büyük fayın mezhep farkının siyasileştirilmesinden kaynaklandığı düşünülür ve mezhep anlaşmazlığının arkasına gizlenen bölgesel...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.