Afrika Birliği’ni Gündeme Taşıyan İlk Kongre

Haber

III. milenyum ile girilen yeni dönemde Türkiye coğrafik imkanlarını azami düzeylerde değerlendiriyor. Avrupa Birliği sürecinin kazanımlarından büyük açılımlar sağlarken, Asya ve özellikle Afrika ülkeleriyle ilişkilerde de etkin bir politika izliyor. ...

III. milenyum ile girilen yeni dönemde Türkiye coğrafik imkanlarını azami düzeylerde değerlendiriyor. Avrupa Birliği sürecinin kazanımlarından büyük açılımlar sağlarken, Asya ve özellikle Afrika ülkeleriyle ilişkilerde de etkin bir politika izliyor. Tüm ülkelerin üye olduğu Birleşmiş Milletler’den sonra 2. en çok üyesi olan Afrika Birliği de dünya dengelerinde gittikçe artan bir öneme sahip. 2005’i Afrika’ya Açılım Yılı ilan eden Türkiye, ilgili faaliyetler için belirlediği çizgide insanımıza yeni açılım imkanları sunuyor.

III. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi, ilk kez böylesine gelecek vaat eden çok uluslu bir kuruluşun ülkemizle geliştireceği ilişkilere kılavuz olma amacı taşıyor. Kurulduğu 1963’ten bu yana başkan sıfatı ile ülkemize ilk resmi ziyaret, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Alpha Oumar KONARE tarafından I. Uluslararası Türk - Afrika Kongresi münasebetiyle 2005’te gerçekleşmiştir. Sayın KONARE, Türkiye ile Afrika Birliği arasında yakın ilişkiler kurulmasına ve ciddi adımlar atılmasına azami özen göstermiştir.

Bu kongre; Afrika Birliği gibi son derece önemli bir uluslararası kurumun tanınmasına vesile olacak, uluslararası barış ve güvenlik operasyonları, sosyo-ekonomik ve insan hakları, bölgesel ve devletler-arası meselelerin çözümünde etkinliğinin bilinmesine imkan sağlayacaktır. Genelde Afrika kıtası, özelde ise Afrika Birliği gündemi ile toplanacak kongrede uzmanlar; kıta ve uluslararası sorunları ile açılımlarına dair deneyimlerini, bilgi birikimlerini ve fikirlerini yapacakları sunumlarla takdim edecekler.

04 - 06 Aralık 2007 tarihinde Cevahir Kongre Merkezi’nde yapılacak kongrenin açılış konuşmaları; Devlet Bakanı Mustafa Sait YAZICIOĞLU, Senegal Devlet Bakanı Serigne DIOP, Sudan Devlet Bakanı Alsammani ALWASILA, Sudan Devlet Bakanı Said Mohamed Alhassan ALHATIB, Libya Devlet Bakan Yardımcısı Mohamed AL BARANI TİKA Başkan Vekili Musa KULAKLIKAYA, Afrika Diplomatik Grubu Duayeni L.M. Sobizana MNGQIKANA ve TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY tarafından gerçekleştirilecektir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın düzenlediği kongreye destek veren kurumlar:

T.C. Dışişleri Bakanlığı

Afrika Birliği

T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TİKA ( T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı )

TÜBİTAK

Ankara Afrika Diplomatik Grubu

İslam Kalkınma Bankası

Bilgi için: Aslı TOKAÇ

(Telefon : +90 (212) 635 61 51 E-posta: bilgi@tasam.org )

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1346 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 282
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak. ;

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.