Çin'in Alternatif Düzeni

Makale

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünyayı yeniden şekillendirme arzusu inkar edilemez. Xi Jinping, Washington'un ittifaklar ağını çözme ve uluslararası kuruluşlardan "Batılı" değerleri temizleme niyetinde. ABD dolarını tahtından indirmek ve kritik teknoloji üzerindeki Washington'un kontrolünü ortadan kaldırmak istiyor. ...

Elizabeth Economy | Foreign Affairs

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünyayı yeniden şekillendirme arzusu inkar edilemez. Xi Jinping, Washington'un ittifaklar ağını çözme ve uluslararası kuruluşlardan "Batılı" değerleri temizleme niyetinde. ABD dolarını tahtından indirmek ve kritik teknoloji üzerindeki Washington'un kontrolünü ortadan kaldırmak istiyor. Yeni çok kutuplu düzeninde, küresel kurumlar ve normlar, Çin'in ortak güvenlik ve ekonomik gelişim anlayışları, devlet tarafından belirlenen politik haklar ve Çin teknolojisi ile desteklenecek. Çin artık liderlik için mücadele etmek zorunda kalmayacak. Merkeziyeti garanti altına alınacak.

Xi'nin söylemine göre, bu dünya ulaşılabilir bir hedef. Geçen Aralık'ta Dış İlişkilerle İlgili Merkez Konferansı'nda, Pekin'in (hükümet basın bülteninin ifadeleriyle) "kendine güvenen, kendine yeterli, açık ve kapsayıcı büyük bir ülke" olduğunu ve dünyanın "en büyük uluslararası iş birliği platformunu" oluşturduğunu ve "uluslararası sistemi reforme etme" konusunda öncülük ettiğini övündü. Küresel düzen için kendi kavramı olan "insanlık için paylaşılan geleceğe sahip bir topluluk"un "Çin girişimi"nden "uluslararası bir mutabakata" evrildiğini iddia etti ve bu vizyonun, dört Çin programının uygulanması yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti: Kuşak ve Yol Girişimi, Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi.

Çin dışında, bu tür kendini överek yapılan cüretkar açıklamalar genellikle göz ardı edilir veya reddedilir- Amerikan yetkilileri de dahil olmak üzere, Pekin'in stratejisine olan ilgiyi küçümseyenler arasında. Bunun nedeni kolayca anlaşılabilir: Çin'in birçok planı başarısız oluyor veya ters tepiyor gibi görünüyor. Çin'in birçok komşusu Washington'a daha yakınlaşıyor ve ekonomisi sarsıntıda. Ülkenin çatışmacı "Kurt Savaşçısı" tarzı diplomasi Xi'yi memnun etmiş olabilir, ancak Çin'e yurt dışında çok az dost kazandırdı. Ve anketler, Pekin'in genel olarak dünya çapında popüler olmadığını gösteriyor: Örneğin, 2023'te Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir çalışma, altı kıtada 24 ülkede Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tutumları araştırdı. Araştırma, katılımcıların sadece %28'inin Pekin hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu ve sadece %23'ünün Çin'in küresel barışa katkıda bulunduğunu söylediğini buldu. Buna karşın, katılımcıların yaklaşık %60'ı Amerika Birleşik Devletleri hakkında olumlu bir görüşe sahipti ve %61'i Washington'un barış ve istikrara katkıda bulunduğunu belirtti.

Ancak Xi'nin vizyonu göründüğünden çok daha güçlü. Çin'in önerileri, mevcut düzen tarafından hayal kırıklığına uğramış ve kenara itilmiş birçok ülkeye güç verirken, yine de Washington'un şu anda değer verdiği devletlere önemli uluslararası roller sağlayacaktır. Pekin'in girişimleri, her ülkede hükümetlere ve halklara ulaşmayı içeren kapsamlı, iyi kaynaklanmış ve disiplinli bir operasyonel strateji tarafından desteklenmektedir. Bu teknikler, özellikle bazı çok taraflı kuruluşlarda ve demokrasilerden olmayan ülkelerden Beijing'e yeni destek kazandırdı. Çin, kendisini hoş karşılanan bir değişimin ajanı haline getirme konusunda başarılı olurken, Amerika Birleşik Devletleri'ni pek az kişinin sevdiği bir statükonun savunucusu olarak gösteriyor.

Pekin'in oyun kitabını reddetmek yerine, ABD politika yapıcıları ondan öğrenmelidir. Uzun vadeli bir rekabeti kazanmak için Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in sahiplendiği değişim bayrağını ele geçirmelidir. Washington, dönüşen uluslararası sistem için kendi vizyonunu ve ABD'nin o sistemdeki rolünü açıklayıp ileriye taşımalıdır- bu vizyon, farklı ekonomik seviyelerdeki ve farklı siyasi sistemlere sahip ülkeleri içeren kapsayıcı bir vizyon olmalıdır. Çin gibi, Amerika Birleşik Devletleri de hem iç güvenliği hem de uluslararası liderliği mümkün kılan teknolojik, askeri ve diplomatik temellere derinlemesine yatırım yapmalıdır. Ancak ülke bu rekabete adım attıkça, ABD politika yapıcıları yakın dönemdeki ilişkilerin istikrarını sağlamanın, nihai ABD hedeflerini engellemek yerine ilerlettiğini anlamalıdır. Başkan Joe Biden ve Xi arasındaki geçen yılki zirveyi temel alarak, ateşli anti-Çin retoriği sınırlamalı ve daha işlevsel bir diplomatik ilişki oluşturmalıdır. Bu şekilde, Amerika Birleşik Devletleri uzun vadeli oyuna odaklanabilir.

‘’Her şeyi açık olarak görebiliyorum’’

Pekin'in oyun kitabı, dönüşmüş bir dünya düzeninin iyi tanımlanmış bir vizyonuyla başlar. Çin hükümeti, çok kutupluluğa dayalı olmakla birlikte, mutlak egemenlik üzerine kurulu bir sistem istiyor: uluslararası uzlaşma ve BM Şartı'na dayanan güvenlik; her ülkenin koşullarına dayalı olarak belirlenen insan hakları; tüm çözümlerin "anahtar"ı olarak kalkınma; ABD dolarının egemenliğinin sonu ve hiçbir ülkeyi ve hiçbir kişiyi geride bırakmama taahhüdü. Pekin'in anlatımına göre, bu vizyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği sistemle keskin bir tezat oluşturuyor. 2023 raporunda, Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un "Soğuk Savaş mantığına sarıldığını" ve "ittifak sistemini kullanarak küçük bloklar oluşturduğunu", böylece "bölgeyi bölmeye, çatışma çıkarmaya ve barışı zayıflatmaya çalıştığını" iddia etti. Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri, "diğer ülkelerin iç işlerine müdahale ediyor", doların uluslararası rezerv para birimi statüsünü kullanarak "diğer ülkeleri Amerika'nın siyasi ve ekonomik stratejisine hizmet etmeye zorluyor" ve "diğer ülkelerin bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişimini caydırmaya çalışıyor." Son olarak, bakanlık, Amerika Birleşik Devletleri'nin "kültürel hegemonyayı" ilerlettiğini öne sürdü. "ABD'nin kültürel genişlemesinin gerçek silahları", dediği gibi, "Mattel Şirketi'nin üretim hatları ve Coca-Cola."

Pekin, bu vizyonunun, çoğunluğun çıkarlarını ilerlettiğini iddia ediyor. Çin merkez sahnede olsa da Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere her ülkenin bir rolü var. Örneğin, Şubat 2024'te Münih Güvenlik Konferansı'nda Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel stratejik istikrar için sorumlu olduğunu söyledi. Çin ve Rusya ise büyük ülkeler arasındaki yeni bir modelin keşfi anlamına geliyor. Çin ve Avrupa Birliği ise dünyanın iki büyük pazarı ve medeniyetleri ve ideolojiye dayalı bloklar oluşturulmasına direnmelidir. Ve Wang'ın "en büyük gelişmekte olan ülke" olarak nitelendirdiği Çin, küresel işlerde temsilini artırmak için küresel Güney ile dayanışma ve iş birliğini teşvik ediyor.

Çin'in vizyonu neredeyse tüm ülkeler için çekici olacak şekilde tasarlanmıştır. Demokrasi olmayan ülkelerin tercihleri onaylanacak. Demokrasiler ancak büyük güçler olmayan ülkeler uluslararası sistemde daha büyük bir ses ve küreselleşmenin faydalarının daha büyük bir payına sahip olacaklar. Hatta büyük demokratik güçler bile mevcut sistemin bugünün zorluklarını karşılamak için yeterli olup olmadığını veya Çin'in daha iyi bir şey sunup sunmadığını düşünebilirler. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki gözlemciler, büyüklenmiş ifadeler karşısında gözlerini devirebilirler, ancak bunu yaparken büyük bir risk altındadırlar: mevcut uluslararası düzende memnuniyetsizlik, bir zamanlar olmadığından daha fazla Çin'in önerilerine uygun olan küresel bir izleyici kitlesi yaratmıştır.

Dört Kılavuz

Çin, son iki on yıldır, ortak güvenlik, sistem çeşitliliği ve çok kutupluluk gibi normları benimseyen bir "yeni güvenlik kavramı"ndan bahsetmiştir. Ancak son yıllarda, Çin, vizyonunu ilerletme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Bu amaçla, iktidarda geçirdiği ilk on yıl boyunca, Xi üç farklı küresel programı başlattı: 2013'te Kuşak ve Yol Girişimi (BRI), 2021'de Küresel Kalkınma Girişimi (GDI) ve 2022'de Küresel Güvenlik Girişimi (GSI). Her biri, uluslararası sistemdeki dönüşümü ve Çin'in bu sistemdeki merkeziyetini ilerletmeye bir şekilde katkıda bulunuyor.

Başlangıçta BRI, Pekin'in ortaya çıkan ve orta gelirli ekonomilerin sert altyapı ihtiyaçlarını ele alırken Çin inşaat endüstrisinin aşırı kapasitesinden yararlanması için bir platformdu. Ancak o zamandan beri, BRI, Pekin'in jeo-stratejisinin bir motoru haline genişledi: Çin'in dijital, sağlık ve temiz teknoloji ekosistemlerini küresel olarak gömmesi; gelişim modelini teşvik etmesi, askeri ve polis kuvvetlerinin etki alanını genişletmesi ve para birimini kullanımını ilerletmesi.

GDI, daha geniş anlamda küresel kalkınmaya odaklanır ve Çin'i net bir şekilde koltuğa oturtur. Sık ​​sık BM ile iş birliği yaparak, yoksulluk azaltma, dijital bağlantı, iklim değişikliği, sağlık ve gıda güvenliği gibi konuları ele alan küçük ölçekli projeleri destekler. İnsan hakları için ekonomik kalkınmayı bir temel olarak tercih etme eğilimini ilerletir. Örneğin, program hakkında bir hükümet belgesi, diğer ülkeleri "insan hakları ve demokrasiyi vurgulayarak kalkınma konularını marjinalleştirmekle" suçlar.

Çin, kendisini hoş karşılanan bir değişimin ajanı haline getirmede başarılı oluyor. Pekin, GSI'ı, birkaç Çinli akademisyenin ifade ettiği gibi, "Çin bilgeliği ve Çin çözümleri" sunmak için bir sistem olarak konumlandırmıştır, bu da "dünya barışı ve huzurunu teşvik etmeyi" amaçlar. Xi'nin sözleriyle, GSI, ülkelerin "Soğuk Savaş anlayışını reddetmelerini, tek taraflılığa karşı çıkmalarını ve grup politikalarını ve blok çatışmalarını reddetmelerini" savunur. Xi'ye göre, daha iyi bir yol, ülkeler arasındaki farkları diyalog ve danışma yoluyla çözen ve diğerlerinin içişlerine müdahale etmeme ilkesini koruyan bir "dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi" inşa etmeyi içerir. Retorikin arkasında, GSI'ın ABD ittifak sistemlerini sonlandırmayı, gelişmenin bir öncelik olarak güvenliği kurmayı ve mutlak egemenlik ve bölünemez güvenliği teşvik etmeyi amaçladığı tasarlanmıştır- veya bir devletin güvenliğinin diğerlerinin masrafına gelmemesi gerektiği fikri. Çin ve Rusya, bu fikri Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini haklı çıkarmak için kullanmışlar, Moskova'nın saldırısının Rusya'yı tehdit eden genişleyen NATO'yu durdurmak için gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Ancak Xi'nin stratejisi, küresel medeniyet girişiminin Mayıs 2023'te piyasaya sürülmesiyle ancak son bir yılda uygulamaya geçti. GCI, farklı medeniyetlere ve kalkınma düzeylerine sahip ülkelerin farklı siyasi ve ekonomik modellere sahip olacağı fikrini ilerletmektedir. Bu, devletlerin hakları belirlediğini ve hiçbir ülkenin veya modelin insan hakları söylemini kontrol etme yetkisi olmadığını iddia eder. Eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'ın ifade ettiği gibi: "İnsan haklarını koruma konusunda tek tip bir model yoktur." Bu nedenle, felsefi ve kültürel gelenekleri ve kalkınma düzeyi ile Yunanistan'ın, insan haklarına ilişkin farklı bir kavramı ve uygulaması olabilir. Çin'dekinden farklı olsa da her ikisi de eşit derecede geçerlidir.

Çin liderleri, ülkeleri ve uluslararası kuruluşları kendi dünya vizyonlarına katılmaya ikna etmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Stratejileri çok katmanlıdır: bireysel ülkelerle anlaşmalar yapmak, girişimlerini veya bunların bileşenlerini çok taraflı kuruluşlara entegre etmek ve önerilerini küresel yönetişim kurumlarına yerleştirmektir. Bu yaklaşımın modeli, BRI'dir. Programın üyeleri arasına yaklaşık 150 ülke katılmıştır ve bu, Çin'in vizyonunu şekillendiren değerleri açıkça savunur- kalkınmanın önceliği, egemenlik, devlet yönlendirmeli siyasi haklar ve ortak güvenlik gibi. Bu ikili anlaşmaların yanı sıra, Çin yetkilileri, BRI'yi Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) tarafından oluşturulan 2025 Bağlantılar Master Planı gibi diğer bölgesel kalkınma çabalarına bağlama çabası içindedir.

Çin ayrıca BRI'yi iki düzine kadar BM kuruluşu ve programına başarıyla yerleştirdi. Özellikle, BRI ve BM'nin dikkat çeken 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni uyumlaştırmak için özellikle özen göstermiştir. Çinli bir yetkili tarafından on yıldan fazla bir süredir yönetilen BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, BRI'nin bu gündemi destekleyici çalışmalarına ilişkin bir rapor hazırladı. Rapor, sırasıyla başlangıçta 200 milyon dolarlık bir Çin taahhüdü ile kurulan BM Barış ve Kalkınma Güven Fonu tarafından kısmen finanse edildi. Bu tür destek, şüphesiz BM Genel Sekreteri dahil birçok üst düzey BM yetkilisinin BRI'ye gösterdiği coşkuya katkıda bulunmaktadır.

GDI, GSI ve GCI üzerindeki ilerleme, anlaşılır bir şekilde daha yeni olmuştur. Şu ana kadar, Sırbistan, Güney Afrika, Güney Sudan ve Venezuela gibi ülkelerden sadece bir avuç lider, medeniyetlerin çeşitliliği ve kalkınma yollarının saygı görmesi gerektiği fikrini ve genişletilmiş olarak, liberal demokrasilerin değerlerine öncelik vermeyen bir düzen için Çin'in vizyonuna retorik destek sunmuştur.

GDI, GCI'ye kıyasla daha fazla uluslararası destek kazanmıştır. Xi'nin proje hakkında BM Genel Kurulu'nda duyuru yapmasının ardından, Çin, şu anda 70'ten fazla ülkeden oluşan bir "GDI Dostları Grubu" oluşturdu. GDI, 50 proje ilerletti ve diğer ülkelerden yetkililer ve uzmanlar için 100.000 eğitim fırsatı sunarak Çin'e seyahat edip sistemlerini incelemeleri için taahhütte bulundu. Bu eğitim fırsatlarının amacı, Çin'in gelişmiş teknolojilerini, yönetim deneyimlerini ve kalkınma modelini tanıtmaktır. Çin, ayrıca GDI'yi resmen BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne bağlamayı başardı ve BM Güney-Güney İş birliği Ofisi ile GDI ile ilgili seminerler düzenledi. Başka bir deyişle, Pekin, programı uluslararası hükümet sisteminin dokusuna entegre etmektedir.

GSI, retorik olarak daha büyük bir kabul görmüştür. Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, 100'den fazla ülke, bölgesel örgüt ve uluslararası örgüt GSI'yi desteklemiştir ve Çinli yetkililer BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), ASEAN ve Şanghay İş birliği Örgütü'nü (SCO) kavramı benimsemeye teşvik etmiştir. SCO'nun Eylül 2022'deki toplantısında, Çin GSI'ı ilerletti ve Hindistan ve Tacikistan hariç tüm üyelerden destek aldı.

Kitlesel İlgi

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında, girişimlerini pazarlamak için gereken diplomatik kaynaklara büyük yatırımlar yapıyor. Dünya çapında herhangi bir ülkeden daha fazla elçilik ve temsilcilik ofisine sahiptir ve Çinli diplomatlar sık sık konferanslarda konuşur ve Çin'in çeşitli girişimleri hakkında yerel haber kaynaklarında bir dizi makale yayınlamaktadır.

Bu diplomatik aygıt, eşit derecede geniş kapsamlı Çin medya ağları tarafından desteklenmektedir. Çin'in uluslararası haber ağı CGTN, CNN'den iki kat daha fazla yurtdışı büroya sahiptir ve resmi Çin haber servisi Xinhua'nın dünya çapında 180'den fazla bürosu bulunmaktadır. Batı'da Çin medyası genellikle sadece ilkel propaganda araçları olarak algılansa da Çin ve liderliğinin olumlu bir imajını ilerletebilirler. 2024'te yayınlanan bir çalışmada, uluslararası bir akademisyen ekibi, Çin'in veya Amerika Birleşik Devletleri'nin politik ve ekonomik modelini ve küresel lider olarak rolünü satma konusunda hangisinin daha etkili olduğunu görmek için 19 ülkede 6.000'den fazla katılımcıyı inceledi. Başlangıçta, katılımcılar çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri'ni tercih ediyordu- mülakat yapılanların %83'ü ABD'nin politik modelini, %70'i ABD'nin ekonomik modelini ve %78'i ABD liderliğini tercih ediyordu. Ancak Çin medya mesajlarına maruz kaldıklarında- yalnızca Çin'in mesajlarına veya Çin ve ABD hükümet mesajlarına karşı karşıya geldiklerinde- katılımcılar ABD'nin modellerine tercih ettiğini Çin modellerine tercih ettiler.

Pekin ayrıca, hedeflerini ilerletmek için devlete ait şirketlerin gücünden ve ülkenin özel sektöründen de yoğun bir şekilde yararlanıyor. Örneğin, Çin'in teknoloji şirketleri, sadece çeşitli ülkelere dijital bağlantı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda devletlerin Pekin'in siyasi modelinin unsurlarını taklit etmelerine olanak tanıyor. Özgürlük Evi'ne göre, 36 ülkeden temsilciler, Çin hükümeti tarafından internet üzerinde medya ve bilgiyi kontrol etme konusunda nasıl eğitileceklerine dair eğitim oturumlarına katıldılar. Zambiya'da, eski bir hükümet bakanının tanımladığı gibi, İnternet yönetimi için bir "Çin tarzı" benimsemek, çevrimiçi olarak başkanı eleştiren birkaç Zambiyalının hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu. Alman Dış İlişkiler Konseyi uzmanları, Huawei orta kutularının 17 ülkede web sitelerini engellediğini ortaya çıkardı. Devletler Çin normlarını ve siyasi ve sivil özgürlükleri baskılayan teknolojileri benimsedikçe, Pekin, mevcut evrensel insan haklarına kucak açan uluslararası sistemin temelini zayıflatabilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in üstlendiği değişimin bayrağını almalıdır. Ayrıca, Xi, Çin'in güvenlik aygıtının bir diplomatik araç olarak rolünü güçlendirdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, giderek artan sayıda ülke ile tatbikatlar yapmakta ve gelişmekte olan dünyanın ordularına eğitimler sunmaktadır. Örneğin, geçen yıl, Çin, neredeyse 50 Afrika ülkesinden ve Afrika Birliği'nden 100'den fazla üst düzey askeri yetkilisini üçüncü Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu için Pekin'e getirdi. Çin ve Afrikalı katılımcılar, daha fazla ortak askeri tatbikat yapmayı kabul ettiler ve ekonomik kalkınmayı, barışı teşvik etmeyi ve kıtada istikrarı sağlamak için BRI ve GSI'yi, Afrika Birliği'nin 2063 Gündemi kalkınma planının yanı sıra benimsediler. Bu düzenlemeler bir araya geldiğinde, Çin'in istediği işbirlikçi güvenlik sistemini oluşturmaya yardımcı olur: Pekin'e dayanan bir sistem.

Çin, sabırlı ve fırsatçı olmak suretiyle stratejisini güçlendirmiştir. Pekin, girişimleri için büyük kaynaklar sağlayarak diğer ülkeleri uzun vadeli desteklerinden emin kılar ve fırsatlar ortaya çıktığında Çinli yetkililerin hızlı hareket etmelerini sağlar. Örneğin, Pekin ilk olarak 2015 yılında Sağlık İpek Yolu'nun bir versiyonunu duyurmuştu, ancak bu pek dikkat çekmemişti. Ancak, 2020'de Çin, COVID-19 pandemisini projeye yeni bir soluk getirmek için kullandı. Xi, Çin'in tıbbi kaynaklar için bir merkez olarak tanıtıldığı Dünya Sağlık Asamblesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Pekin, Çin eyaletlerini farklı ülkelerle eşleştirdi ve ilkinin ikincisine kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi profesyoneller göndermesini sağladı. Çin ayrıca salgını tedavi etmenin yolları olarak Çin dijital sağlık teknolojilerini ve Xi için bir öncelik olan geleneksel Çin tıbbını zorlamak için de kullandı.

Son zamanlarda Çin, küresel ekonomiyi dolardan arındırmak için Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ve bunun sonucunda ortaya çıkan Batı yaptırımlarını kullandı. Çin'in Rusya ile ticareti artık çoğunlukla renminbi üzerinden yapılıyor ve Pekin, BRI ve BRICS (34 ülkenin katılmakla ilgilendiğini ifade ettiği) gibi çok taraflı kuruluşlar aracılığıyla dolarsızlaştırmayı ilerletmek için çalışıyor. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın 2023'teki Çin ziyareti sırasında söylediği gibi, Her gece kendime neden tüm ülkelerin ticaretini dolara dayandırmak zorunda olduğunu soruyorum. Neden kendi para birimlerimize göre ticaret yapamıyoruz?“

Hesaplaşma

Pekin, diğer ülkelerden ve BM örgütlerinden ve yetkililerinden retorik destek kazanma konusunda açıkça ilerleme kaydetmiştir. Ancak, gerçek değişikliklere etki etme, diğer ülkelerin vatandaşlarından destek toplama ve uluslararası kurumların reformunu etkileme konusunda, Çin'in sicili daha karmaşık.

GDI ise yolunda ilerliyor. Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu tarafından hazırlanan iki yıllık bir ilerleme raporu, GDI'nin başlangıçtaki 50 iş birliği programının %20'sinin tamamlandığını ve ek olarak 200 tane önerildiğini gösterdi. Bazı projeler oldukça yerel ve uzun vadeli olsa da diğerleri daha büyük bir anlık etkiye sahip olacak; örneğin Kazakistan'da bir rüzgâr enerjisi projesi, bir milyondan fazla hane için enerji ihtiyaçlarını karşılayacak.

'GSI'nın nispeten yeni olmasına rağmen, Çin'in dışişleri bakanı Wang, hızla İran ve Suudi Arabistan arasında 2023'te Pekin aracılığıyla sağlanan yakınlaşmanın GSI'nın diyalogu teşvik etme ilkesinin bir örneği olduğunu iddia etti. Ancak, Çin, Ukrayna'daki savaşı ve İsrail-Filistin çatışmasını çözmek için GSI prensiplerini kullanmada daha az başarı elde etmiştir. Dahası, bazı ülkeler GSI'nın bir tür askeri ittifak olduğundan endişe duymaktadır. Örneğin, Nepal, GDİ projelerinin erken faydalananlarından olmasına rağmen, herhangi bir güvenlik ittifakının parçası olmak istemediği için Çin'in GSI'ya katılma çabalarına direnmiştir.

BRI, Afrika'nın büyük bir kısmı, Güneydoğu Asya ve giderek artan bir şekilde Latin Amerika'nın jeostratejik ve ekonomik manzarasını dönüştürmüştür. Örneğin, Huawei, Afrika'nın 4G telekomünikasyon altyapısındaki tüm bileşenlerin %70'ini sağlamaktadır. Ayrıca, Çin'in 2023 BRI yatırımları 2022'ye göre artmıştır. Ancak, BRI'nın etkisinin durağanlaşabileceğine dair işaretler bulunmaktadır. İtalya, girişimin en büyük ekonomisi (Çin dışında), aralık ayında çekildi ve 2023 Kuşak ve Yol Forumu'na sadece 23 lider katıldı, ki bu sayı 2019'daki 37'ye kıyasla daha azdır. Çin'in BRI için finansmanı, 2016'daki zirvesinden bu yana keskin bir şekilde düşmüştür ve birçok BRI alıcı ülke, Pekin'in kredilerini geri ödemekte zorlanmaktadır.

Halkoylaması anketleri benzer şekilde karışık bir resim çiziyor. Pew anketi, özellikle Afrika ve Latin Amerika'daki orta gelirli ekonomilerin, Asya ve Avrupa'daki yüksek gelirli ekonomilere kıyasla Çin ve istikrara katkılarına daha olumlu bakma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ancak, bu bölgelerde bile, Çin'e yönelik popüler görüşlerin tek tip olumlu olmaktan uzak olduğunu gösteriyor.

Örneğin, ASEAN ülkelerindeki 1,308 elitin 2023 araştırması, Çin'in bölgedeki en etkili ekonomik ve güvenlik aktörü olarak kabul edilmesine rağmen, Brunei hariç her ülkede çoğunluk Çin'in yükselen etkisinden endişe duyduğunu ifade ediyor. On ülkeden yedisi, bölgenin GSI'dan fayda görmeyeceğine inanmıyor ya da çoğunluk değil. Ve zorlanırsa Çin veya Amerika Birleşik Devletleri ile uyumlu olup olmayacakları sorulduğunda, on ASEAN ülkesinden yedisinde çoğunluk Amerika Birleşik Devletleri'ni seçti.

Afrobarometer'ın 2019 ve 2020 anketleri, Çin'in Afrika'da daha olumlu bir üne sahip olduğunu öne sürüyor: 34 ülkede ankete katılan Afrikalıların %63'ü, Çin'in olumlu bir dış etki olduğuna inanıyor. Ancak, sadece %22'si Çin'in gelecekteki kalkınma modeli için en iyi seçenek olduğuna inanıyor ve Çin modeline onay, 2014 ve 2015 anketlerinden bu yana azaldı.

2021 yılında Latin Amerika'dan 23 ülkeden 336 fikir liderinin katıldığı bir ankette benzer şekilde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Katılımcıların %78'i bölgede Çin'in genel etkisinin yüksek olduğuna inanıyor, ancak sadece %35'i Çin hakkında iyi veya çok iyi bir görüşe sahip. (Katılımcılar Amerika Birleşik Devletleri hakkında benzer görüşlere sahiptir.) Çin ile ticaret ve doğrudan yabancı yatırım konusunda ilişki kurmaya destek olduğu halde, çok taraflı iş birliği, uluslararası güvenlik ve insan hakları konularında ilişki kurmaya minimal destekte bulunmaktadır.

Son olarak, Birleşmiş Milletler'de Çin ve Çin destekli girişimlere olan destek karışıktır. Örneğin, Afrika'da Çin'in Dijital İpek Yolu yatırımlarını detaylı olarak inceleyen bir çalışma, sekiz Afrika DSR üyesinin internet üzerinde devlet kontrolünü artırmak için Çin'in Yeni IP önerisini desteklediğini buldu, ancak daha fazla Afrika DSR üyesinin bunu desteklemediğini gösterdi. Ve Şubat 2023'te Ukrayna'nın Rusya'nın istilasını kınama oylamasında, 141 ülke lehte oy kullandı, yedi ülke karşı oy kullandı ve Çin dahil SCO'nun tüm diğer üyeleri Rusya hariç 32 ülke çekimser kaldı. Bu, GSI'nın bölünmez güvenlik ilkesinin geniş çapta reddedildiğini göstermektedir. Bununla birlikte, Çin, Uygur azınlık nüfusuna yönelik Pekin'in muamelesine ilişkin tartışmayı engellemek için BM İnsan Hakları Konseyi'nde (Kendisi hariç) 31 gelişmekte olan ve orta gelirli ülkeden 25'inin desteğini aldı. Bu, konseyin tarihinde sadece ikinci kez bir tartışmanın engellendiği anlamına gelmektedir.

Ateşi Ateşle Söndürmek

Çin'in çabalarına destek, uluslararası toplumun birçok kesiminde yüzeysel görünebilir. Ancak Çin'in liderleri, dönüştürücü vizyonlarına büyük güven duyuyorlar ve BRICS ve SCO üyeleri arasında, demokrasisi olmayan ülkelerde ve Afrika ülkelerinde önerilen GDI, GSI ve GCI'nın temel prensipleri ve politikaları arkasında önemli bir ivme bulunuyor. Çin'in, BM gibi daha büyük kuruluşlar içindeki kazanımları küçük görünebilir, ancak birikmektedir ve birçok gelişmekte olan ve orta gelirli ekonomiler tarafından değer verilen önemli kurumlarda Pekin'e önemli bir yetki sağlamaktadır. Ayrıca, Pekin istenilen dönüşümü başarma konusunda etkileyici bir operasyonel stratejiye ve uzun bir süre boyunca hükümetin çok çeşitli düzeylerinde politikaları koordine etme kapasitesine sahiptir.

Pekinin çabalarının popülerlik kazanmasının bir nedeni, mevcut ABD liderliğindeki sistemin dünya genelinde popüler olmamasıdır. Bu sistem, pandemiler, iklim değişikliği, borç krizleri veya gıda sıkıntıları gibi küresel sorunları ele almadaki iyi bir sicile sahip değildir- ki bunlar dünyanın en savunmasız insanlarını orantısız bir şekilde etkilemektedir. Birçok ülke, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere kurumların dünya gücünün dağılımını yeterince yansıtmadığına inanmaktadır. Uluslararası sistem, uzun süredir devam eden çatışmaları çözme veya yeni çatışmaları önleme konusunda da yetkin olmamıştır. Ve ABD, giderek, oluşturduğu kurumlar ve normlar dışında hareket ettiği şeklinde görülmektedir: Güvenlik Konseyi onayı olmaksızın yaygın yaptırımlar uygulamak, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumları zayıflatmaya yardımcı olmak ve Trump yönetimi sırasında küresel anlaşmalardan çekilmek gibi. Son olarak, Washington'ın dünya sisteminin otoriterlikler ve demokrasiler arasında bölündüğü şeklindeki periyodik çerçevelemesi, bazı demokratik ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkeyi yabancılaştırmaktadır.

Vizyonu tam olarak gerçekleşmese bile, dünyanın inandırıcı bir alternatifinin olmaması durumunda, Çin bu memnuniyetsizlikten önemli ölçüde yararlanarak mevcut uluslararası sistemi maddi olarak bozma konusunda önemli ilerleme kaydedebilir. Ülkeleri Huawei telekomünikasyon ekipmanından kaçınmaya ikna etmek için ABD'nin verdiği zorlu mücadele, ortaya çıkmadan önce bir sorunu ele alma konusunda önemli bir ders olmuştur. Evrensel insan haklarını devlet tarafından belirlenen haklar lehine değersizleştiren, finansal sistemi önemli ölçüde dolar dışı bırakan, yaygın olarak devlet kontrolündeki teknoloji sistemlerine gömülen ve ABD liderliğindeki askeri ittifakları çözen küresel düzeni devirmek çok daha zor olacaktır.

ABD liderliğindeki uluslararası sistem, dünyanın birçok yerinde popüler değil.

Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri kendisini sistem değişikliği için bir güç olarak konumlandırmak üzere agresif bir şekilde hareket etmelidir. Çin'in oyun planından bir sayfa almalı ve fırsatçı olmalıdır- Çin'in ekonomisinin zayıfladığı ve siyasi sisteminin stres altında olduğu bir dönemde stratejik avantaj aramalıdır. Xi'nin defalarca belirttiği gibi, dünyada "100 yıldır görülmemiş" değişiklikler olduğunu kabul etmeli, ancak bu değişimlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşünü işaret etmediğini açıkça belirtmelidir. Bunun yerine, bu değişiklikler Washington'un kendi dinamik gelecek vizyonuyla uyumludur.
Vizyon, dünyanın dijital, enerji, tarım ve sağlık manzaralarını dönüştürecek ve kapsayıcı olacak şekilde paylaşılan küresel refahı artıracak bir ekonomik ve teknolojik devrimin ilerletilmesiyle başlamalıdır. Bu, yükselen ve orta gelirli ekonomileri dayanıklı ve çeşitlendirilmiş küresel tedarik zincirlerine, yenilik ağlarına, temiz üretim ekosistemlerine ve bilgi ve veri yönetimi rejimlerine entegre eden yeni normlar ve kurumlar gerektirecektir. Washington, yüksek standartlara, hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa, resmi hesap verebilirliğe ve sürdürülebilirliğe dayalı, ideolojik yükten arındırılmış ortak iyi yönetişim normlarında köklü teknolojik değişim vizyonunu teşvik etmelidir. Böyle bir tartışmanın, Çin'in kalkınmanın zorunluluğuna odaklanmasının geniş bir ilgi gösterdiği gibi, geniş çapta popüler olması muhtemeldir.

Washington, ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi, Hint-Pasifik Ekonomik Çerçeve ve Küresel Altyapı Yatırımları Ortaklığı aracılığıyla bu vizyonun bazı yapı taşlarını yerleştirmiştir. Ancak denklemin dışında kalanlar, tam da Çin'in dönüşüm vizyonuna en açık olan devletlerdir- BRICS'in çoğu üyesi, SCO ve demokratik olmayan gelişmekte olan ve orta gelirli ekonomilerin çoğu. Bu ülkelerle birlikte, Washington, Asya ve Avrupa ortaklarıyla kurduğu gibi bölgesel düzenlemeleri keşfetmelidir. ABD'nin güçlü tedarik zincirleri oluşturmak için kurduğu ağlara daha fazla ülkenin dahil edilmesi gerekmektedir, örneğin, CHIPS ve Bilim Yasası tarafından oluşturulanlar gibi. Kamboçya ve Laos gibi, Hint-Pasifik çerçevesi gibi ilgili mevcut düzenlemelerden dışarıda bırakılan ülkelerin üyelik için bir yol bulması gerekmektedir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalkınma izini genişletirken, Pekin'in BRI ve GDI'sinden farklı bir kalkınma yörüngesi sağlamasına ve Çin'in girişimlerinin aksine katılımcı ülkelere yol kurallarını geliştirme fırsatı sunmasına olanak tanır.

Yapay zekâ, Amerika Birleşik Devletleri için yeni ve daha kapsayıcı bir yaklaşımın sinyalini vermek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Tam uygulamaları anlaşıldıkça, yapay zekâ olumlu etkilerini kullanmak ve olumsuz etkilerini sınırlamak için yeni uluslararası normlar ve potansiyel olarak yeni kurumlar gerektirecektir. Dünyanın önde gelen yapay zekâ yenilikçisi olan Amerika Birleşik Devletleri, geleneksel müttefikleri ve ortakları dışındaki ülkelerle düzenlemeler geliştirmek için önceden katılım sağlamalıdır. Örneğin, gelecekteki yapay zekâ işleri için beceri eğitimi konusundaki ortak ABD-AB çabaları, küresel çoğunluğu içerecek şekilde genişletilmelidir. ABD ayrıca, güçlü özel sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile diğer ülkelerdeki muadilleri arasındaki etkileşimi destekleyebilir- Çin'in genellikle kaçındığı "devlet başkanı" tarzında diplomasileri ile çok paydaşlı bir yaklaşım.

Bu çaba, Washington'un ABD özel sektörü ve sivil toplumdan daha etkili bir şekilde yararlanmasını gerektirecektir- Çin'in BRI ve GDI'ye devlet destekli işletmelerini ve özel sektörünü dahil ettiği gibi- canlı, devlet tarafından başlatılan ancak iş ve sivil toplum tarafından yönlendirilen uluslararası ortaklıkları teşvik ederek. Afrika ve Latin Amerika da dahil olmak üzere dünyanın büyük bir kısmında, Amerika Birleşik Devletleri, Çin'den daha büyük ve daha istenen bir doğrudan yabancı yatırım ve yardım kaynağıdır. Ve Washington, stratejik hedefleri ile özel sektörün ekonomik hedefleri arasında önemli bir uyumunun henüz kullanılmayan birleşimini bırakmıştır, örneğin, yurtdışında ABD şirketlerinin gelişmesine olanak sağlayan siyasi ve ekonomik ortamların oluşturulması gibi. Ancak, Amerikan şirketleri ve vakıfları özel aktörler olduğundan, yatırımlarının faydaları ABD hükümetine geri dönmez. Kamu-özel ortaklıkların kurumsallaştırılması, ABD'nin amaçlarını Amerikan özel sektörünün gücüyle daha iyi bağlayabilir ve inisiyatiflerin Washington'daki siyasi geçişler sırasında rafa kaldırılmamasına yardımcı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel vakıfların çalışmaları- gelişmekte olan ekonomilere ve orta gelirli ülkelere milyarlarca dolar yatırım yapan- Amerikan yetkilileri tarafından benzer şekilde artırılmalı ve Washington ile ortaklıklar aracılığıyla yükseltilmelidir.

Daha kapsayıcı küresel yönetim, diğer ülkelerin ekonomileri ve orduları ABD'ninkilere göre büyüdükçe Washington'un potansiyel fedakarlıkları göz önünde bulundurmasını gerektirir. Örneğin, yakın gelecekte ABD'nin yaptırım politikasının sınırlarının daha net belirlenmesi, Pekin'in dolarizasyon çabasının ivmesini yavaşlatabilir. Ancak Washington, bu zamanı doların uzun vadede üstünlüğünün sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve ABD yetkililerinin bunu korumak için atabileceği adımları düşünmek için kullanmalıdır. Washington'un vizyonu ayrıca mevcut ittifak sisteminde reformları da içermesi gerekebilir. Çin'in artan askeri gücü ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında ekonomik desteği gibi sert gerçekler, Washington ve müttefiklerinin Pekin ve benzer düşünen ortaklarının yumuşak ve potansiyel olarak sert askeri müttefikler olarak faaliyet gösterdiği bir düzeni yönetmek için gerekli güvenlik yapılarını yeniden düşünmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Çin Haklı: Uluslararası Sistem Gerçekten de Reforma İhtiyaç Duyuyor.

Çin gibi, Amerika Birleşik Devletleri de uzun vadeli başarı için rekabetçiliğinin ve ulusal güvenliğinin temellerine daha fazla harcamalıdır. Savunma politikaları genellikle gereklidir, ancak sadece kısa vadeli korumalar sağlarlar. Bu, Washington'un Pekin'in dış politika aygıtıyla eşleşmek için personel alması gerektiği anlamına gelmektedir. Yaklaşık 30 ABD büyükelçiliği ve misyonunda atanmamış bir ABD büyükelçisi bulunmaktadır; bu pozisyonlar doldurulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon Azaltma Yasası ve CHIPS ve Bilim Yasası gibi programlarla ekonomik rekabet gücünü artırmak için ilk adımları atmıştır, ancak araştırma ve geliştirme ile ileri imalat sektörüne sürdürülebilir yatırımlara ihtiyacı vardır. Ayrıca, dünyanın dört bir yanından üst düzey yetenekleri çekip elinde tutan göç politikalarını benimsemesi gerekmektedir. Ve Washington, uzun vadeli askeri yeteneklerinin ve modernizasyonunun temellerine yeniden yatırım yapmaya karar vermelidir. Amerikan rekabet gücünün ve küresel liderliğinin temel yapı taşlarına karşı partiler üstü destek olmadan, Pekin küresel düzeni değiştirmeye devam edecektir.

Son olarak, gereksiz sürtüşmelerden kaçınmak için, Amerika Birleşik Devletleri, yeni işbirliği alanlarını tanımlayarak ABD-Çin ilişkisini istikrarlı hale getirmeye devam etmelidir. Ayrıca, sivil toplum katılımını genişleterek, gereksiz düşmanca retoriği azaltarak, Tayvan politikasını stratejik olarak yöneterek ve ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini korumak için kullandığı ekonomik araçlar konusunda net bir mesaj geliştirerek gereksiz sürtüşmelerden kaçınılabilir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesinin mevcut yönünü endişeyle izleyen Çinli yetkililerle ilişkilerini sürdürmesini sağlayacak, ayrıca Washington'a kendi ekonomik ve askeri kapasitelerini geliştirme ve kendi küresel vizyonunu ilerletme konusunda odaklanma alanı sağlayacaktır.
Çin haklı: uluslararası sistem gerçekten de reforma ihtiyaç duyuyor. Ancak, bu reformun temelleri, dünyanın piyasa demokrasilerinin belirleyici özellikleri olan açıklık, şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve resmi hesap verebilirlikte bulunur. Dünyanın zorluklarını çözmek için gereken küresel yenilik ve yaratıcılık en iyi açık toplumlarda gelişir. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve resmi hesap verebilirlik, sağlıklı, sürekli küresel ekonomik büyümenin temelidir. Ve mevcut ittifak sistemi, küresel barış ve güvenliği sağlamak için yetersiz olsa da, dünya güçlerinin arasında savaşın çıkmasını 70 yıldan fazla bir süre engellemiştir. Çin henüz gezegenin çoğunluğuna, yirmi birinci yüzyılı şekillendirmek için gereken niyetlerinin ve yeteneklerinin olduğuna ikna edemedi. Ancak, olumlu ve ikna edici bir alternatif oluşturmak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin ve ortaklarının görevidir.

Çeviri: Zehranur BAYRAKTAR & Beyza BEYENAL
 
 
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Gürcistan, yumuşak kıvrımlı ulu dağların ve bu dağlar arasındaki vadilerde gürül gürül akan nehirlerin ülkesi. İnsanın diline Kafkasların İsviçre’si demek geliyor. Ama hiçbir zaman İsviçre kadar huzurlu olmadığını hatırlayınca vaz geçmekten başka çare kalmıyor. Onlarca dil veya lehçenin onlarca fark...;

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güveliği sadece siyasi ve askeri meseleler ile ilgili olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde küreselleşmenin yükselişiyle beraber, ekonomik konuların önemi daha artmıştır. ;

İsrail'in devletinin kurulduğu 1948 yılından günümüze uzanan Siyonist ideolojinin militarist bir devlete dönüşmesi, orta doğu coğrafyasında katliama varan insan hakları ihlallerinin sona ermeyeceğinin göstergesidir. İsrail devletinin 7 aydır süren bombardımanlarının Gazze'de yarattığı yıkım ve sonuc...;

Ekonomik güvenlik bireylerin, toplulukların ve ülkelerin ekonomik istikrar ve refahını koruma yeteneğini ifade etmektedir. Bu kavram makroekonomik faktörler, istihdam güvenliği, gelir güvenliği, finansal istikrar ve ticaret dengesi gibi boyutları içermektedir. Ekonomik güvenlik, aynı zamanda ekonomi...;

SSCB’nin yıkılmasının ardından onun halefi olarak kurulan Rusya Federasyonu, 1990’ların ilk yıllarında ulusal egemenliği sağlama, ülke içindeki siyasi ve ekonomik krizleri çözüme kavuşturmaya odaklanmıştır. Çünkü SSCB'nin çöküşü, etnik ve ulusal sorunları gün yüzüne çıkarmış, birçok etnik grup bağım...;

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in dünyayı yeniden şekillendirme arzusu inkar edilemez. Xi Jinping, Washington'un ittifaklar ağını çözme ve uluslararası kuruluşlardan "Batılı" değerleri temizleme niyetinde. ABD dolarını tahtından indirmek ve kritik teknoloji üzerindeki Washington'un kontrolünü ortadan...;

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Dijital teknolojilerdeki yenilikler, hayatımızın her alanını dönüştürmekte ve değiştirmektedir. Bireyler, işletmeler ve cihazlar arasında büyük miktarda veri ve bilginin hızlı ve ucuz şekilde sağlanması, dijital ekonominin ve dijital platformların yükselişinin temellerini atmıştır. Dijital platforml...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...