Ekoturizm ve Hindistan

Makale

Dünya'da kentleşme, sanayileşme ve kentlerde nüfusun artması sonucu, ciddi çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları ile mücadele edebilmek için, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve yerel yönetimler çevreye karşı duyarlı olan çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Son yıllarda "sürdürülebilirlik" ve "sürdürülebilir gelişme" kavramları Dünya gündeminde önem kazandı. Sürdürülebilirlik kavramının önem kazandığı sektörlerden biri de, turizm sektörüdür....

Dünya'da kentleşme, sanayileşme ve kentlerde nüfusun artması sonucu, ciddi çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları ile mücadele edebilmek için, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve yerel yönetimler çevreye karşı duyarlı olan çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Son yıllarda "sürdürülebilirlik" ve "sürdürülebilir gelişme" kavramları Dünya gündeminde önem kazandı. Sürdürülebilirlik kavramının önem kazandığı sektörlerden biri de, turizm sektörüdür. 1980'li yıllarda, çevre sorunlarının ortaya çıkması ve "sürdürülebilirlik" kavramının önem kazanmasıyla, turizm sektörünün çevre üzerindeki etkileri, çeşitli disiplinler tarafından tartışıldı. Kitle turizminin, çevre üzerinde neden olduğu olumsuz etkilerin anlaşılmasıyla, kitle turizmine alternatif olan turizm türleri ortaya çıkmıştır. Çevreye karşı duyarlı olan, "sürdürülebilirlik" ilkesini temel alan turizm türlerinden biri de ekoturizm.

Ekoturizm tanımlamalarına bakıldığı zaman "doğaya dayalı seyahat" gibi ifadeler de kullanılmakta. Bu ifadelerden, bu turizm anlayışının doğayı temel aldığını anlayabiliriz. Ekoturizm, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliği ve yerel halkın kalkınması gibi iki önemli unsuru içermektedir. Ayrıca ekoturizm, bir destinasyonda ekonomik gelişme sağlanırken, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasının bir yolu olarak da görülmekte. Ekoturizm, yerel halkın kalkınmasına fayda sağlayan önemli bir sürdürülebilir gelişme aracıdır.

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu'nun yaptığı tanıma göre ekoturizm, doğal alanların korunmasını sağlayan, yerel halkın yaşam kalitesini arttıran, gerekli eğitimleri içeren sorumlu bir seyahattir. Ekoturizm, yerel halkın kalkınmasını sağlayarak, yerel halkın yaşam kalitesini arttırır. Ekoturizm tanımlamalarında dikkat çeken önemli unsur, yerel halkın ve ziyaretçilerin çevre ile ilgili konularda eğitilmesidir (ecotourism.org/what-is-ecotourism/). Ekoturizm kapsamında, yerel halka ve ziyaretçilere verilen eğitimlerle, doğal, kültürel ve tarihi kaynaklar korunabilmektedir. İnsanlarda çevre bilincini arttırmayı hedefleyen ekoturizm, yerel halk ve ziyaretçiler arasında olumlu deneyimlerin yaşanmasını sağlar.

Dünya'da çevre sorunlarının yaşanmasıyla, daha fazla turist çevreye duyarlı olan turizm türlerini tercih etmeye başladı. Turistlerin çevre bilincinin artması, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, çevre dostu yaklaşım ve uygulamalar için teşvik etmektedir. Dünya'da çeşitli bölgelerde ekoturizmin teşvik edilmesi için, çeşitli ekoturizm projeleri ve stratejileri geliştirilmiştir. Bu projelere dahil olan destinasyonlara ve kurumlara çeşitli sertifikalar verilmektedir. Turizm sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması ve misafirlere kaliteli hizmet verilmesinde, sertifika programları önemli rol oynamaktadır. Sertifika programları kapsamında gerçekleştirilen çevre dostu uygulamalar, turist memnuniyetini de arttırmakta (Ekoturizmi anlamak kitabı sayfa 161). Gerekli kriterleri karşılayarak sertifika sahibi olan konaklama tesisleri, çevre bilincine sahip olan misafirler tarafından daha güvenilir bulunmaktadır. Turizm sektöründe hizmet veren konaklama tesislerinin enerji tüketimi, su tüketimi ve ortaya çıkarttığı atıklarla, çevre üzerinde önemli etkileri vardır. Bundan dolayı, konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı olan, kaynakları etkin kullanan uygulamaları benimsemeleri büyük önem taşımakta.

Turizm sektöründe "sürdürülebilirlik" temeline dayanan sosyal sorumluluk anlayışı, Toplum Temelli Turizm yaklaşımını ortaya çıkarttı. Toplum Temelli Turizm anlayışı, gelişmekte olan ülkelerde kitle turizmine karşı bir alternatif. Toplum Temelli Turizm anlayışı yerel halkın kalkınmasını, doğal ve kültürel tüm kaynakların korunarak sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefler. Toplum Temelli Turizm'de yerel halkın, tüm süreçlere dahil olması büyük önem taşımaktadır. Turizm sektöründe planlama ve karar alma gibi tüm süreçlere, yerel halkın, yerel yönetimlerin, akademisyenlerin, profesyoneller ve sivil toplum örgütlerinin katılması gerekir. Tüm paydaşların katılımı ile, karşılıklı öğrenme deneyimi gerçekleşir. Yerel halk, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve korunmasından sorumludur. Yerel halkın eğitilip, bilinçli bir şekilde turizm faaliyetlerine katılması, yerel kültürün tanıtılmasını ve turistlerin daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlar. Toplum Temelli Turizm, bir bölgede yaşam kalitesinin artmasına neden olarak topluma fayda sağlar. Aynı zamanda turistler, yerel halkın kültürünü, geleneklerini, ritüellerini tanıma fırsatı bulur. Toplum Temelli Turizm, daha çok küçük grupların yer aldığı, yerel işletmeler tarafından yönetilmektedir. Dünya'da Toplum Temelli Turizm ile ilgili çeşitli projeler, yerel halka çevresel ve ekonomik açıdan fayda sağlamak için yapılmıştır (sorumlu turizm kitabı sayfa 46).

Himalayalara Doğru Yolculuk

Dünya'da çevre bilinci yüksek olan turistler tarafından tercih edilen önemli ekoturizm destinasyonlarından biri de, Hindistan'dır. Hindistan'da Himalayalar gibi birçok bölgeye ekoturizm için seyahat eden turistler, çok zengin flora ve faunaya sahip doğal güzellikleri keşfedebilmekte. Ayrıca çok zengin bir kültüre sahip olan Hindistan'da bulunan köylerde turistler konaklayarak, yerel halkın kültürünü, geleneklerini, ritüellerini yakından tanıma fırsatı da bulabilir.

Ladakh Ekolojik Gelişim Grubu

Ladakh Ekolojik Gelişim Grubu, Ladak'da, sürdürülebilir gelişmenin sağlanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ladakh'da ekoturistlerin tercih ettiği alanlar Hemis Milli Parkı, Tsomoriri Sulak Alan Koruma Alanı. Bu alana seyahat eden turistler, köylerin bulunduğu alanlarda trekking yapıp, yerel halkın kültürünü yakından tanıyabilmekte. Bu bölgeye seyahat eden turistler bazı köy evlerinde konaklayıp, yerel halkın yaşantısını deneyimleme fırsatı da bulabilmekte.

Ladakh'da Bulunan Çevre Dostu Konaklama Tesisleri:
Bu bölgede çevreye karşı duyarlı olan bazı konaklama tesisleri bulunmaktadır. Buna örnek olarak, Leh'de bulunan Eco Popular Resort ve Leh'deki Himalaya Eco Resortu verebiliriz. Ayrıca Leh'de, yerel halkın evlerinde konaklama imkanı da bulunmakta.

Kuzeydoğu'nun Tacı - Arunaçal Pradeş

Arunachal Pradesh, Kuzeydoğu Hindistan'da farklı topografya ve keşfedilmemiş arazilere sahip ekoturizm için tercih edilen bir bölge. Bölgede ekoturizmin gelişmesi ve yerel halkın teşvik edilmesi için çeşitli projeler yer almakta. Gelecek Nesiller Arunachal ve Ngunu Ziro gibi kurumlar doğal çevre ve yerel kültürün korunması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirdi. Ziro ve Tangsa Toplum Koruma Girişimi, Changlang Bölgesi Devleti Koruma ve Turizm Derneği tarafından yürütülen girişimdir. Ekoturizm için tercih edilen önemli destinasyonlardan biri olan Arunaçal Pradeş'te doğa yürüyüşü, tırmanma, vahşi yaşam alanlarını gözlemleme tercih edilen aktiviteler arasında. Zengin biyoçeşitliliğe sahip olan Arunaçal Pradeş Bölgesi'nde çevre gezileri için, Tsanga Toplum Koruma Alanı, Namdapha Milli Parkı ve Apatani Platosu tercih edilmektedir.

Arunaçal Pradeş'te Bulunan Çevre Dostu Konaklama Tesisleri:
Bu bölgeye ekoturizm için gelen ziyaretçiler, çevre dostu olan konaklama tesislerini tercih etmektedir. Namdapha Milli Parkı'nda sivil toplum kuruluşu tarafından işletilen SEACOW adında çevreye karşı duyarlı olan bir konukevi bulunmaktadır. Yerel halkın deneyimini yaşamak isteyen turistler için de, Ziro'da yerel halkın yanında konaklama imkanı bulunmakta. Bu bölgeye seyahat eden turistler çok zengin doğal ve kültürel güzellikleri keşfedebilmektedir.

Meghalaya:
Hindistan'ın kuzeydoğusunda bulunan bu bölge çok fazla kültürel çeşitliliği barındırmakta. Yaşayan Kökler Ekoturizm Derneği, kuzeydoğunun gizli hazinesi olan Nongblai'yi ortaya çıkarttı. Bu bölgeyi ekoturizm için ziyaret eden turistler, Mawlynnong Köyü, Mawphlang Kutsal Ormanı, Doğu Khasi Tepeleri ve Jakrem Kaplıcalarını tercih etmektedir. Meghalaya Bölgesi'nde bulunan Çevresel Hizmet Öğrenimi Bölgesel Çalıştayı, ekoturizm yapılan doğal alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışmalar yürütmekte.

Meghalaya Bölgesi'nde Bulunan Çevre Dostu Konaklamalar:
Bu bölgede bulunan çevre dostu konaklamalar, Cherrapunjee'deki NG Eco Homestay ve Shillong'daki Ri Kynjai Eco-resort.

Venkara Biyoçeşitlilik Parkı:
Kuzey Kashmir'de bulunan parkta nadir ve nesli tükenmekte olan tıbbi bitki türleri bulunmaktadır. Venkara Biyoçeşitlilik Parkı'nın kurulmasının amacı, önemli bitki türlerinin korunması ve yerel halkın çevre ile ilgili bilincinin artması.
Dünya'da çevre kirliliği, doğal kaynakların tahrip edilmesi gibi yaşadığımız çevre sorunları, tüm sektörlerde olduğu gibi, turizm sektöründe de, çözüm arayışlarına neden olmuştur. Kitle turizmine alternatif olan ekoturizm, hassas ekosistemlere sahip bölgelerde, turizm faaliyetlerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve doğal, kültürel kaynakların korunmasında önemli role sahiptir. Zengin doğal kaynaklara ve kültürel çeşitliliğe sahip Hindistan, ekoturizm için Dünya'da tercih edilen önemli destinasyonlardan biridir. Ekoturizm kapsamında bölgede geliştirilen projeler, hem doğal, kültürel kaynakların korunmasına,yerel halkın kalkınmasına, toplumda çevre bilincinin artmasına katkı sağlamaktadır. Hassas ekosistemlere sahip olan alanlarda, benzer projelerin geliştirilip, yaygınlaşması büyük önem taşımakta.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Bu yayın, "Liberalizme Dayalı Uluslararası Düzenin Geleceği" olan tema üzerine taze bakış açıları sunma girişimidir. Yayın, özellikle üç ana alanda evrilen siyasi gerçekleri analiz eder ve mevcut yönetim modellerindeki boşlukları doldurmayı amaçlar: (1) Tayvan olayına karşı stratejik bir kalkan; (2)...;

Dünya'da kentleşme, sanayileşme ve kentlerde nüfusun artması sonucu, ciddi çevre sorunları ortaya çıkmıştır. Çevre sorunları ile mücadele edebilmek için, uluslararası kuruluşlar, hükümetler ve yerel yönetimler çevreye karşı duyarlı olan çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Son yıllarda "sürdürülebili...;

Geçen hafta toplanan G20 zirvesinde dağ fare doğurdu diyebilirim. Son fotoğrafta, Biden, Modi ve Ursula Von der Leyen adeta halay çekiyor gibiydiler. Oysa ne başardılar? Evet, 55 üyeli Afrika Birliği gruba davet edildi. Bu en fakirlerin gönlü hoş olsun diye mi yapıldı? Yoksa Afrika’yı Rusya’nın penç...;

Hindistan ve Pakistan’ın kuruluş aşamasında taraflar arasındaki çatışma bölgesel ölçekte ve dış müdahele olmadan gerçekleşmiştir. Sorunu BM’ye taşıyan Hindistan, Pakistan’ın saldırgan ilan edilmesini ve uluslararası camianın kendi tezlerini desteklemesini hedeflemiş ancak beklediği karşılığı alamayı...;

Hemfikir ülkeler ittifakı olarak Avrupa-Atlantik bölgesi çapında barış, güvenlik ve istikrar için çalışan NATO; gerek ortak savunma ve kriz yönetimi gerekse işbirliğine dayalı güvenlik gibi operasyonel spektrumun her diliminde savunma ve güvenlik işbirliğine ilişkin temel çerçeve sağlamayı sürdürmek...;

Küreselleşen dünyayla birlikte devletlerin güvenlik algısı değişmiş, güvenliğe konu olabilecek faktörlerin sayısı artmıştır. Enerji güvenliği bu alanlardan biridir. Enerji güvenliğinin pek çok tanımı olmasıyla birlikte bu tanımlar üzerinde ortak bir noktaya varılamamıştır.;

Bu çalışma Türkiye’deki geleceğin okullarını öngörmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç için iki ana araştırma sorusu oluşturulmuştur: Algı ve temel global trendler ile ilişkili olarak gelecekte okullar nasıl olacaklar? ve Türkiye’de ki geleceğin okulları için olası senaryolar nedir?;

Dünya ahalisinin yarıdan fazlasını kendinde barındıran Asya kıtası terkibi itibari ile muhtelif halklara, dinlere, itikatlara merkez olmuştur. Rusya, Çin, Hindistan ve İran gibi önemli ülkelerin teknolojik, siyasi, ticari, ekomonik açılımları ve atılımları ile dengeleri çok çabuk değişebilen bu coğr...;

3. Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı

 • 06 Şub 2020 - 06 Şub 2020
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - Kore Araştırma Projesi 2017

TASAM, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Kore Cumhuriyeti Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Kore’nin Denizaşırı Kültürel Kapasitesinin

 • 22 May 2017 - 22 May 2017
 • Ankara - Türkiye

Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 2

"Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 2" Programının amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Hindistan ilişkilerindeki fırsatlar

 • 06 Mar 2018 - 06 Mar 2018
 • Wish More Otel Bayrampaşa -
 • İstanbul - Türkiye

Düşünce Diplomasisi Çalıştayı

Bireyleri “toplum” oluşturacak şekilde bir araya getiren faktör ihtiyaçlardır. Beslenme, barınma, korunma ihtiyaçları ve daha sonraki düzeylerde refah arayışı

 • 21 Nis 2016 - 21 Nis 2016
 • İstanbul - Türkiye

Kültür ve Sanat Diplomasisi Çalıştayı

Kültür ve sanat, kamu diplomasisinin en önemli unsurlarındandır. Kültürel diplomasi fikirlerin, yaşam tarzlarının, estetik anlayışlarının ve zevklerin paylaşımı yoluyla

 • 21 Nis 2016 - 21 Nis 2016
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.