Ulusal Dayanıklılık

Makale

Avustralya'nın karşılaştığı zorluklar hızla artıyor. Jeopolitik ortam, birçok onyıldır en zorlu dönemini yaşıyor. Avustralya, konvansiyonel çatışma için 10 yıl uyarı süresine sahip olacağı uzun vadeli savunma planlaması varsayımını kaybetmiştir. Dijital ekonomimizde ve siber uzayda yeni zayıflıklar ortaya çıkıyor, bu da daha fazla Avustralyalıyı varlıklarını, kimliklerini ve refahlarını kaybetme riski altına sokuyor....

Avustralya'nın karşılaştığı zorluklar hızla artıyor. Jeopolitik ortam, birçok onyıldır en zorlu dönemini yaşıyor. Avustralya, konvansiyonel çatışma için 10 yıl uyarı süresine sahip olacağı uzun vadeli savunma planlaması varsayımını kaybetmiştir. Dijital ekonomimizde ve siber uzayda yeni zayıflıklar ortaya çıkıyor, bu da daha fazla Avustralyalıyı varlıklarını, kimliklerini ve refahlarını kaybetme riski altına sokuyor. Son yıllarda ülkemizi kasıp kavuran kuraklıklar, seller ve yangınlar yaşandı. İklim değişikliği, Avustralya vatandaşlarının sağlığı ve güvenliği, altyapımız, ulaşım, su ve telekomünikasyon sistemlerimiz, ülkemizin doğal sistemleri ve zengin biyoçeşitliliği için riski arttırıyor ve Avustralya'nın ekonomik temellerini tehdit ediyor. Bu olağanüstü zamanlar, Avustralya'nın zayıflıklarını nasıl yöneteceği ve stratejik riskleri nasıl hafifleteceği konusunda temel bir düşünce değişikliği gerektiriyor.

Ulusal dayanıklılık, ülkelerin tehditlere ve zorluklara karşı direnç geliştirmelerine ve krizlerden önceki durumlarından daha iyi bir şekilde çıkabilmelerine yardımcı olan güçlü bir kavramdır. Bu, bir devletin işleyişinde güvendiği sistemlerin birbirine bağlı ve birbirine bağımlı doğasını anlamak için bir çerçeve sunar ve aynı anda meydana gelen ve birbirini izleyen kriz zamanlarında kararlar almak için bir yapı sağlar. Ulusal dayanıklılık aynı zamanda tehdit unsurlarını caydırmak için güçlü bir çerçeve sunar, böylece tek bir tehdidin toplumun ve devletin temel işleyişini aşmasını engeller. Ayrıca hükümetlere krizlere hazırlık, yanıt ve iyileşme için yatırımlarını belirleme, kaynak sağlama ve önceliklendirme konusunda yardımcı olur.

Son krizler, felaket, tehdit ve saldırıların zararlı etkilerini aşmada ulusal dayanıklılığın önemini göstermiştir. Küresel Covid-19 pandemisi, sağlık, ekonomi, toplumsal ve jeopolitik etkileri olan çok boyutlu bir krizi ortaya koydu ve toplumlar arasında doğuştan gelen zayıflıkları ortaya çıkardı. Krizin çok boyutlu doğasını daha iyi yönetebilen ülkeler, kaynakları tüm politika alanlarına yayarak ve farklı kurumları, ajansları, endüstrileri ve toplumu yöneterek bu krizi atlattı. Toplumsal ve ekonomik dayanıklılık, Covid-19'u ulusal düzeyde atlatmada en önemli etkenlerden biri olarak ortaya çıktı.

2005'teki Kasırga Katrina, büyük ölçekte yıkıma neden oldu ve yüz binlerce Amerikalının içsel yer değiştirmesine yol açtı. Hepimiz Louisiana Superdome içindeki kaotik sahneleri ve New Orleans'ta kamu düzeninin çöküşünü hatırlayabiliriz. Olay sonrası değerlendirmeler, kasırganın tetiklediği ulusal dayanıklılık başarısızlığını vurguladı; bu, ABD Temsilciler Meclisi Seçkin Bipartizan Komitesi tarafından her düzeyde bir ulusal başarısızlık olarak tanımlandı- bireysel, kurumsal, hayırsever ve hükümet düzeyinde. ABD'nin ulusal acil durum yönetim sisteminde sonraki değişiklikler, tepkiden risk azaltma ve dayanıklılık oluşturmaya kaydı, belirsizlik ve değişiklikle başa çıkma kapasitesine odaklanan daha sağlam ve dayanıklı bir sistem üzerine yapıldı.

2011 Japonya kıyılarında meydana gelen deprem, ardından gelen tsunami ve sonrasındaki Fukushima nükleer felaketi, Japonya'nın en kötü barış zamanı krizlerinden birini yarattı. 160,000 Japon vatandaşının yerinden edilmesi, 1 milyondan fazla binanın yıkılması ve Japonya'nın karşılaştığı radyoaktif atık sorunları, hala 13 yıl sonra hissedilen bir kademeli kriz örneğidir. Felakete verilen tepki, kriz yönetim sistemini sorgulamaya sevk etti: sonraki incelemeler, Kantei (Başbakanlık), düzenleyiciler ve kriz zamanlarında diğer sorumlu kuruluşların zayıf işleyişini ortaya koydu. Japon Hükümeti, felaketin ardından toplum ve endüstri yeteneklerini geliştirerek etkilenen bölgede toplumsal ve ekonomik dayanıklılığı yeniden inşa etmek için ulusal dayanıklılık yaklaşımını uygulamaya çalıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, çatışma dönemlerinde ulusal dayanıklılığı incelemek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakının ardından Ukraynalı ve uluslararası akademisyenler, Ukrayna'nın ulusal dayanıklılığını incelemeye başladı ve Ukrayna Hükümeti, Rusya'nın saldırı tehdidi yanı sıra hibrid tehditlerle başa çıkma amacıyla ulusal güvenlik ve savunma stratejilerinin bir parçası olarak belirli ulusal dayanıklılık yeteneklerini aktif olarak geliştirmeye başladı. 2022-23 olayları göstermiştir ki Ukrayna, Rusya'nın karşılarına çıkardığı en kötü durumları etkili bir şekilde ve oldukça başarılı bir şekilde atlattı. Ukrayna vatandaşlarının toplumsal dayanıklılığı, füze saldırılarına karşı hızlı bir şekilde toparlanma ve yeniden inşa yeteneği, savaş sırasında Ukrayna endüstrilerinin sağlamlığı, Ukrayna'nın devam eden karşı koymasında belirleyici olmuştur. Ukrayna nüfusunun psikolojik dayanıklılığı özellikle dikkat çekicidir.

Son zamanlarda Birleşik Krallık, ilk ‘’Ulusal Dayanıklılık Çerçevesi’'ni (National Resilience Framework) yayınladı. Bu adımıyla, Birleşik Krallık, krizlerin uzak ve geniş etkilere sahip olacağı, olasılıkla daha sık ve büyük olacağı bir geleceğe hazırlıklı olma sorumluluğunu kabul etmiştir. Çerçeve, ülkenin karşılaştığı akut ve kronik risklere dair paylaşılan bir anlayışı, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemeye yönelik yenilenmiş bir odaklanmayı ve en kötü durumda ülkenin dayanıklılığını oluşturmak için toplumun bütününü içeren bir çaba gerektirir.

Amerika Birleşik Devletleri, ulusal dayanıklılığın ülkenin ulusal güvenliği için temel bir kavram olduğunu kabul etmiştir. Bu kavram, vatandaşların, toplumların ve ekonominin gücünden ve direncinden yararlanarak, ülkenin karşılaştığı tehditlere ve risklere karşı önleme, koruma, hafifletme, tepki verme ve toparlanma konularında dayanıklılığı artırmayı amaçlamaktadır.

ABD Ulusal Hazırlık Sistemi, tüm ülkenin paylaşılan sorumluluklarına dayanmakta olup, yerel toplulukların, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerin, diğer kuruluşların ve yerel, bölgesel/metropol, eyalet, kabile, bölgesel ve federal düzeydeki hükümetlerin bir araya gelerek ülkenin korunması için gerekli temel yetenekleri ve uzmanlıkları inşa etmelerini sağlayan bir duruş geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Nordic ve Baltık devletleri, Ukrayna ve Singapur, tüm kapsamlı savunma stratejilerinin bir parçası olarak ulusal dayanıklılığı benimsemekte ve ülkelerinin özgür, dirençli ve güvende kalmasını sağlamada toplum, endüstri ve toplulukların tüm sektörlerinin temel önemini kabul etmektedir. Toplumsal dayanıklılığın sağlanması, riskin net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir- ulusal risk değerlendirme süreci, güvence altına alınması gereken devletin hayati fonksiyonlarına odaklanma ve vatandaşların psikolojik savunması aracılığıyla iletilir.

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü, kritik risklerin dinamik yönetiminde ulusal dayanıklılığı iyi bir uygulama olarak belirlemiştir. Dünya Ekonomik Forum, ulusal dayanıklılığı küresel risklerle başa çıkma aracı olarak öne koymuş ve giderek birbirine bağımlı ve hiperbağlantılı dünyanın, ulusların şoklara dayanma, uyum sağlama ve iyileşme yeteneği inşa etmelerini gerektirdiğini kabul etmiştir. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, ulusal dayanıklılığı inandırıcı caydırıcılık ve savunma için temel bir dayanak olarak belirlemiştir.

Avustralya'nın önümüzdeki on yıllarda karşılaşacağı stratejik zorluklar, birçok, birbiriyle bağlantılı ve eşzamanlı krizi içermektedir. Geçmişte güvenilen geleneksel yöntemler ve yaklaşımlar, bu zorlukları ele almak için artık yeterli olmayabilir. Avustralya'nın krizleri yönetmesine yardımcı olan tarihsel olarak kurulmuş kurumlar, politikalar ve yapılar, değişen koşullar için yetersiz olarak kabul edilmektedir. Yeni gerçeklere uyum sağlamak ve dönüşüm geçirmek için bir gereklilik bulunmaktadır. Bu süreç, temel ulusal değerleri ve kurumları korurken ortaya çıkan zorluklara yenilikçi bir şekilde yaklaşmayı ve zayıflıkları azaltmayı içermektedir.

Avustralya'nın ulusal direnci son yıllarda test edilmiş ve yetersiz bulunmuştur, bu nedenle ülke genelinde ulusal dirence daha stratejik bir yaklaşım için artan çağrılar olmuştur. Diğer ülkelerin ulusal direncini geliştirme konusundaki deneyimlerinden birçok ders çıkarabiliriz, çünkü Avustralya'nın birkaç önemli ortağı da dahil olmak üzere birçok ülke, ulusal direnç yaklaşımına 10-15 yıldan daha uzun bir süre önce başlamıştır. Ve bunu yapma zorunluluğumuz hiç bu kadar açık olmamıştır. Ulusal direnç, Avustralya'ya değişikliklere ve krizlere, doğal veya insan kaynaklı, tek başına veya eşzamanlı olarak plan yapma, uyum sağlama, hazırlık yapma, direnç gösterme, yanıt verme ve iyileşme yeteneği sağlayacaktır. Örneğin, Savunma Stratejik İnceleme, ulusal direnç konularına bir bölüm ayırarak, gelecekteki tehditleri caydırmak amacıyla ulusal gücün tüm unsurlarını bir araya getiren bir ulusal savunma stratejisinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Avustralya Parlamentosu, 2019-20 yangın sezonunu takiben Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komitesi'nin önerdiği gibi, bir ulusal direnç çerçevesinin geliştirilmesini öneren birkaç komite raporu yayınlamıştır.

Başbakan, ulusal direncin ülkenin gelecekteki güvenliği için önemine dikkat çekmiş ve 2022 federal seçimlerinden önceki seçim taahhütleri kapsamında ‘'Avustralya Ulusal Önleme ve Dayanıklılık Çerçevesi’'ni oluşturma taahhüdünde bulunmuştur.1 İçişleri ve Siber Güvenlik Bakanı, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni bir Ulusal Direnç Görev Gücü oluşturmuş ve Başbakanlık ve Kabine Bakanlığı bünyesinde Ulusal Hazırlık Görev Gücü kurulmuştur. Bu rapor, ulusal direnç konusundaki uluslararası deneyimleri değerlendirerek ve Avustralya'nın ulusal direnci yaklaşımının kurulmasında resmi düşünceyi destekleyen öneriler sunarak bu çabalara destek olmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımın oluşturulması için, bu rapor hükümeti aşağıdaki dokuz öneriyi düşünmeye teşvik etmektedir:

Ulusal direnci kurumsallaştırmak için şu adımlar atılmalıdır:
 1. Avustralya Hükümeti tarafından yönetilen, eyaletler ve bölgeler, endüstri ve toplumla iş birliği içinde yürütülen bir ulusal direnç stratejisi.
 2. Federal hükümet tarafından hazırlanan ve eyaletler, bölgeler, endüstri ve vatandaşlıkla danışma sonrasında gizli bir belge olarak sunulan, aynı zamanda Avustralya Parlamentosu ve halka açık bir versiyonunun sunulduğu bir ulusal risk değerlendirmesi.
 3. Federal hükümet tarafından, eyalet ve bölge hükümetleri, endüstri ve sivil toplumla iş birliği içinde geliştirilen bir ulusal hazırlık denetimi.
 4. Ulusal kabine tarafından onaylanan bir ulusal hazırlık planı.
Kurumsal yetenek ve kapasiteyi oluşturmak için:
 1. Ulusal Direnç Ofisi'nin Başbakanlık ve Kabine Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı içinde kurulması.
 2. Hükümetler, endüstri ve sivil toplum liderleri için ulusal direnç eğitim programlarının oluşturulması.
Toplumun tamamını kapsayan ulusal direnç çabası oluşturmak için:
 1. Ulusal Direnç Ofisi tarafından başkanlık edilen endüstri ile bir ulusal direnç konseyinin kurulması.
 2. Ulusal Direnç Ofisi içinde, topluluklarla çalışmak üzere ulusal direnç topluluk ilişkileri ekiplerinin oluşturulması.
Caydırıcılık ve gri-bölge savunması için ulusal direnci oluşturmak üzere:
 1. 2024'te sunulacak olan Ulusal Savunma Stratejisi için hükümet genelinde ve ulus genelinde bir yaklaşım benimseme.

(*ASPI Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından Şubat 2024’de yayımlanan “Ulusal Dayanıklılık“ başlıklı raporun yönetici özeti bölümünün çevirisidir.)

Çeviren: Beyza BEYENAL

 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Uzay sistemleri, Çin, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri için nükleer ve nükleer olmayan görevlerde temel bir öneme sahiptir ve uzay alanı, ulusal güvenlik stratejilerinde merkezi bir rol oynamaktadır. Üç devlet arasındaki stratejik rekabet ve çekişme ortamında, tehdit algıları en kötü senaryo düş...;

Beck’in “Risk Toplumu“ adını verdiği sistemde bireyler artık modernleşen dünyada artan ekonomik, ekolojik ve biyolojik tehditlerle mücadele etmekte ve bu yüzden bireylerin yaşam memnuniyetleri düşmektedir. Ayrıca iklim kriziyle birlikte değerlendirildiğinde yaşam memnuniyetinin bireylerin kendilerin...;

Geçmişten günümüze denizciliğin önemi önlenemez bir şekilde artmış, dünya ticareti birçok bölgede adeta denizlere bağımlı hale gelmiştir. Bu sebeple dünya ekonomisine yön veren güçlerin denizlere hükümran olan devletler olduğu yönündeki görüşler daha yüksek sesle ifade edilmeye başlanmıştır. ;

Bölgesel entegrasyon, 2000'lerin ortalarından itibaren çeşitli boyutlar ve altbölgeler arasında sürekli olarak artış göstermiştir. Asya-Pasifik Bölgesel İşbirliği ve Entegrasyon Endeksi (ARCII) temel alındığında, bölge, bölgesel değer zincirleri, insanlar ve sosyal entegrasyon konularında Avrupa Bir...;

Bu yıl Çin için Ejderha yılı. Bu yıl doğan çocukların daha şanslı kabul edildiği, varsayılan şansı yakalamak için ailelerin büyük gayret gösterdiği bir yıl 2024. Aynı inanç Tayvan, Singapur, Hong Kong, Japonya ve Malezya içinde söz konusu. Çin acaba 2024 de ejderhanın verdiği özgüven ve ivmeyle ne g...;

Bu yayın, "Liberalizme Dayalı Uluslararası Düzenin Geleceği" olan tema üzerine taze bakış açıları sunma girişimidir. Yayın, özellikle üç ana alanda evrilen siyasi gerçekleri analiz eder ve mevcut yönetim modellerindeki boşlukları doldurmayı amaçlar: (1) Tayvan olayına karşı stratejik bir kalkan; (2)...;

Bilindiği gibi BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’yı bir araya getiren bir grupken 2023 bitmeden Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın katılımı ile dönemsel toplantılarda buluşmaktan öte ortak iktisadi veya siyasi amaçlar etrafında buluş...;

Artan jeopolitik gerilimler ve yükselen ekonomik belirsizlik ortamında, her ne kadar hükümetler artık küresel işbirliğinin mutlak faydalarına odaklanmıyor olsa da birbirlerine göre daha az “kazandıkları“ endişesine kapılmaktan geri kalmıyorlar. Göreceli kazançları önceliklendirmek, kaybeden-kaybeden...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir. Değişimin çok hızlı ve ola...

Teknolojideki hızlı gelişmeler, toplumun ilgilendiği tüm alanlarda büyük değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır. Bilim, teknoloji, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji ve kültür alanlarındaki değişim ve dönüşümler, olayların ve sonuçların algılanmasını güçleştirmektedir.

21. yüzyılın kuşkusuz en önemli paradigma değişimlerinden birini küreselleşme süreci oluşturuyor. Bu süreçle beraber siyasal, sosyal, ekonomik pek çok alanda köklü değişimler yaşandı, yeni yol ve yöntemler keşfedildi, eski yöntemler yeniden inşa edildi; sonuçta yepyeni bir anlayışla karşı karşıya ka...