"Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm" E-Kitabı Çıktı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2023’ün seçilmiş tebliğleri 2 cilt olarak “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı onuruna yayımlandı. ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul Kent Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2023’ün seçilmiş tebliğleri 2 cilt olarak “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm“ adıyla e-kitap olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yılı onuruna yayımlandı.

TASAM Yayınları tarafından yayımlanan, Türkçe - İngilizce tebliğlerin yer aldığı “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm – Strategic Transformation in the Security Ecosystem“ isimli kitabın editörlüğünü Verda ŞENSOY KARAGÖZ üstlendi.

Söz başı olarak İstanbul Güvenlik Konferansı 2023’de TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Necmettin ATSÜ, KOBIL Kurucu ve CEO’su İsmet KOYUN, TASAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. (E) General Fahri ERENEL tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başlayan kitabın birinci cildinde on dokuz, ikinci cildinde ise otuz makale yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında yapılan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın önceki yıllardaki toplantılarının seçilmiş tebliğleri ve konuşma seçkileri TASAM Yayınları tarafından kitaplaştırılmıştı. Konferans’ın 2015 bildirileri “Küresel Yönetişim Güvenlik ve Aktörler 70. Yılında BM“ ismiyle, 2016 bildirileri “Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları“ ismiyle, 2017 bildirileri “Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli“ ismiyle, 2018’in seçilmiş bildirileri “Geleceğin Güvenliği“ ismiyle basılmış, 2019’un seçilmiş bildirileri “Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi ismiyle, 2020’nin seçilmiş bildirileri “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm“ ismiyle, 2021’in seçilmiş bildirileri ise “Post- Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO“ ismiyle, 2022’nin seçilmiş bildirileri ise “Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya“ ismiyle e-kitap olarak yayımlanmıştı.

457 sayfadan oluşan “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm“ e-kitabının I. cildinde on dokuz makale yer alıyor:

Is the African Sahel the Last Base for France?
Abdennour TOUMI

Türkiye, Körfez Bölgesindeki Güç Dengesi ve İran
Abdullah KIRAN

Dünün Hayaletleri Bugünün Teröristleri: Somali ve Libya’da Yabancı Savaşçılar Sorunu
Ahmet Yusuf ÖZDEMİR

İstanbul’u Kurtarmak Türkiye’yi Kurtarmak
Ali Bilgin VARLIK

Avrupa Birliği Enerji Güvenliğinde Yeni Tehditler Dönemi
Anıl Çağlar ERKAN

Körfez Siyasetinde Yeni Düzen: Türkiye-Körfez İlişkileri Döneminde Kazan Kazan Dönemi
Anıl Çağlar ERKAN & Zeynep Deniz ALTINSOY

Rusya-Afrika İlişkilerinde Wagner Etkisi
Asena BOZTAŞ & Huriye YILDIRIM ÇINAR

Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde Dış Yardımların Dinamikleri: Ruanda ve Uganda Örneği
Asena BOZTAŞ & N. Ceren TÜRKMEN

Ekonomik Güvenlik: İktisadi Göstergelerle Türkiye’nin Değerlendirilmesi
Aslıhan NAKİBOĞLU & Serdar DUGAN

Jeomorfolojik Proksilere Göre Türkiye Denizlerindeki Potansiyel Hidrokarbon Rezervuarları
Atilla KARATAŞ

Kanal İstanbul: Potansiyel Coğrafi Riskler ve Avantajlar
Atilla KARATAŞ & Saliha Ebru ÇAKIRGÖZ

Şehir Güvenliği
Aydın NURHAN

Ulusal Deniz Yetki Alanları Ötesindeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair BNJ Anlaşması ve Türkiye
Berilşah KOCABIYIK & Seyhan Gül YILMAZ

NATO ve AB'nin Soğuk Savaş Sonrası Güneydoğu Kanat Politikalarının Türkiye ve Arap Coğrafyalarına Etkileri
Buse ALBAYRAK

İklim Değişikliği, Jeopolitik İttifaklardaki Kaymalar, Deniz Jeopolitiği ve Türkiye
Cahit Armağan DİLEK

The Impact of the Russia-Ukraine War on Türkiye
Doğan Şafak POLAT

Doğu Akdeniz’de Enerji Nakil Projeleri ve Türkiye’nin Rolü
Emete GÖZÜGÜZELLİ

Ulusal Kamu Diplomasisi Güvenlik Stratejileri Bağlamında Siber Güvensizlik ve Kuantum Bilgisayarlar
Emine KILIÇASLAN & Yılmaz KILIÇASLAN

Türkiye’nin Sahel Bölgesine Yönelik Askeri İlgisinin Nedenleri ve Geleceği
Erdem ÖZLÜK & Sahanoune Ahmat MAHAMAT

419 sayfadan oluşan “Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm“ e-kitabının II. cildinde otuz makale yer alıyor:

Eğitim Diplomasisi Bağlamında Eğitim Güvenliğine Yönelik Bir Değerlendirme
Ercan AKAR

Akıllı Şehirde Şehir Güvenliği
Erdal ARSLAN

Dünya Denizciliğindeki Gelişmeler ve Türkiye
Ergün DEMİREL

Körfez Güvenlik Denklemindeki Değişmeler Bağlamında Türkiye’nin Stratejik Rolü
Esra ÇAVUŞOĞLU

Türk Deniz Güvenliğinde Güncel Tehditler ve Mavi Suçlar
Ferhan ORAL

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Yüz" Yılı: Türk Dış Politikası'nın Balkanlar Siyaseti
Güney Ferhat BATI

Güç Merkezlerinin Mücadelesi ve Avrasya’da Büyük Kırılma
Güray ALPAR

Rusya ve Ukrayna Savaşı’nın Deniz Ticaretine Etkisi
Halil Emre GÜRLER

Doğu Afrika’da Küresel Rekabet: Cibuti’de Çin ve ABD’nin Askeri Varlığı
Hande SAPMAZ AYDIN

Atatürk'ün Dış Politikası, Stratejisi ve Kamu Diplomasisi
Hüseyin Barış DOSTER

Security Risks Caused by the War in Ukraine: Internal and Regional Dimension: A Need for a Strategy
Jakub KOREJBA

A Shield for Europe: NATO Response to the New Missile Threat
Marco Di LIDDO


City Security
Masuma HASAN

Küresel Gıda Güvenliği Değerlendirmelerinde Göz Ardı Edilen Tehdit: Biyo Yakıt Üretimi
Muharrem Hilmi ÖZEV

Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: Panoptikon Paradoksu
Musa KARADEMİR

Olası Marmara Depremi ve Ekonomik Güvenlik: Bir Gözden Geçirme
İbrahim DEMİR & Şeyma Nur ARISOY

Gıda Güvenliği: 5S Yaklaşımı
İsmail Melih BAŞ

İstihbarat Alanında Kuantum Teknolojilerinin Kullanımı
Muharrem Tuncay GENÇOĞLU

Between Nation and World: China and Türkiye's Experience in “Education Security“
Nan ZHANG

Türkiye’nin Afrika’daki Varlığı: Afrika’da Yaşanan Son Dönem Gelişmeler Işığında Batılı Ülkeler, Endişeler ve Afrika’da Türkiye
Neslihan KURAN

Türkiye'nin Afrika'daki Askeri İşbirliklerinin Kapsamını Yeniden Düşünmek: Silah Transferleri, Kötüye Kullanım, İnsan Hakları ve Uluslararası İtibar
Oktay BİNGÖL

Situating Turkish Security Relations with the Arab Gulf States
Robert MASON

Digital Transformation and Post-Conflict Countries
Sedat AYBAR

Terörizmin Geleceğine İlişkin Öngörüler
Selim KURT

İşgücü Piyasasının Dönüşümünde Dijital Çalışma Platformlarının Rolü
Sevgi IŞIK EROL

Medya Çerçevesinde 2023 Türkiye Depremi
Simay ÖZLÜ DİNİZ & Murat KOÇANLI


Iraq; Desertification, Drought and Storms
Torhan Al-MUFTI & Ahmed I. Al-NAEMI

Milli Güç Unsuru Olarak Deniz Kuvvetleri
Tunç VEYİSOĞLU

Mali’de Türk Askeri Varlığının Stratejik Önemi
Umut Berhan ŞEN

Meritokrasinin Türkiye'nin Genel Güvenlik ve İstikrarına Etkisi: Zorluklar ve Fırsatlar
Yaşar ONAY

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak indirimli alınabilir (I. Cilt E-Kitabın Linki: https://yayinlar.tasam.org/guvenlik-ekosisteminde-stratejik-donusum-1)
(II. Cilt E-Kitabın Linki: https://yayinlar.tasam.org/guvenlik-ekosisteminde-stratejik-donusum-2)

KİTABIN KÜNYESİ (I. CİLT)

Kitap Adı : Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm I
Strategic Transformation in the Security Ecosystem I
Editörler : Verda ŞENSOY KARAGÖZ
Yayın Yönetmeni : İhsan TOY
Grafik Tasarımcı : Ahmet TECİK
Kreatif Direktör : Yusuf AYDEMİR
Sayfa Sayısı : 462
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978-605-4881-64-2
Yayın Tarihi ve Yeri : Aralık 2023, İstanbul
Yayın Formatı : PDF Merchant©
Fiyatı : 140,00 TL

KİTABIN KÜNYESİ (II. CİLT)

Kitap Adı : Güvenlik Ekosisteminde Stratejik Dönüşüm II
Strategic Transformation in the Security Ecosystem II
Editörler : Verda ŞENSOY KARAGÖZ
Yayın Yönetmeni : İhsan TOY
Grafik Tasarımcı : Ahmet TECİK
Kreatif Direktör : Yusuf AYDEMİR
Sayfa Sayısı : 419
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978-605-4881-63-5
Yayın Tarihi ve Yeri : Aralık 2023, İstanbul
Yayın Formatı : PDF Merchant©
Fiyatı : 140,00 TL


Söz Başı’ndan

“Dünya olarak büyük bir kaynak krizi yaşıyoruz. Bu 2008 yılından itibaren çok daha fazla kendisini gösterdi. Ben bunu -biraz ifade eski Türkçe olacak ama- teraküm ve temerküz arasındaki rekabet olarak tanımlıyorum. Terakümden kasıt, biriktirenler -daha çok finansal, mali gücü kastediyorum- 70’lerden sonra birtakım küresel ölçekteki finansal değişikliklerle, türev piyasaların aşırı abartılmasıyla, özellikle batı dünyası ağırlıklı şişmiş bir finansal sistem var. Diğer tarafta da temerküzden kasıt daha çok üretim gücü biriktirenleri kastediyorum. Asya’dan, Çin’den başlayan daha çok üretim gücü biriktiren bir karşı bloktan söz edebiliriz. Dolayısıyla borç – para - borç sarmalı içerisindeki dünya ekonomisinin ve özellikle finansal sisteminin geldiği noktada; Asya’nın üretimle 250 yıl sonra dünya sistemine hızlıca dönmeye başlamasıyla büyük bir rekabetin içine girdik. II. Dünya Savaşı’nın çok büyük acıları üzerinde kurgulanmış olan uluslararası sistemin çatırdamaya başladığını ve mevcut kurallara bağlı kalınırsa mevcut egemenlerin bir süre sonra bu egemenliklerini kaybedeceklerini gördük. Dolayısıyla çok yeni türbülanslar yaşamaya başladık. Bu, teknoloji başta olmak üzere hayatın bütün alanlarına yansıdı ve artan bir hızla, sürprizlere açık bir şekilde dünya kamuoyu olarak bu gelişmeleri izliyoruz.

İkinci bir temel gösterge de teoloji, bilim, metafizik ve gerçek ötesi yeni dönem olarak başlıklaştırdığım, tanımladığım bir alan. Bunun detayına girmek hem bizim alanımız değil hem içinden çıkamayız. Ama özellikle son 200 yıldır büyük ölçüde bilimin adeta dinin yerine konduğu bir anlayıştan tekrar teolojinin daha öne çıktığı, kutsal paradigmaların daha öne çıktığı insanların konvansiyonel alışkanlıkları ve öğrendikleriyle olayları açıklayamadığı bir gerçek ötesi döneme evriliyoruz. Özellikle son İsrail-Filistin krizi bunu biraz daha tırmandırdı ve görünür hale getirdi. Bu anlamda bu mevcut gerçek ötesiliğin tabii birçok ürünleri var. Örneğin deep fake meselesi var, yapay zeka. Belki 3-5 yıl sonra - bugün bile bunu yaşıyoruz - neyin gerçek neyin değil olduğunu ayırt etmekte zorlanacağımız çok sofistike bir döneme giriyoruz. Gelecek konuşmalarında insanların temel alışkanlıkları hep 40, 50, 100 yüzyıl sonra olacakmış gibi algılamalarıdır fakat o geleceğin artık geldiğini hep birlikte görüyoruz.“


Süleyman ŞENSOY
TASAM Kurucu Başkanı
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler paralelinde başta Karadeniz olmak üzere deniz güvenliği konuları daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca teknolojideki gelişmelerle birlikte, başta gemilerin navigasyon sistemleri olmak üzere denizcilik endüstrisine yönelik siber saldırılar da artış eği...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.