Avrupa Güvenlik Semineri - Kuzey | “İşbirlikçi Bir Gelecek: Kuzey Kutbu için Fırsatlar - 7”

Raporlar

Kuzey Kutbu bir dönüm noktasındadır ve politika yapıcılar Kuzey Kutup bölgesinin geleceğinin istikrar ve refah içinde olmasını sağlamak için harekete geçmeli aynı zamanda Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyine kadar uzanan siyasi, ekonomik ve çevresel alanlardaki küresel dinamiklerde meydana gelen büyük değişikliklerle mücadele etmelidir....

Kuzey Kutbu bir dönüm noktasındadır ve politika yapıcılar Kuzey Kutup bölgesinin geleceğinin istikrar ve refah içinde olmasını sağlamak için harekete geçmeli aynı zamanda Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyine kadar uzanan siyasi, ekonomik ve çevresel alanlardaki küresel dinamiklerde meydana gelen büyük değişikliklerle mücadele etmelidir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kuzey Kutup Bölgesi için önemli etkiler yaratmaya devam ediyor ve on yıllardır bölgeye hâkim olan 'Kuzey Kutbu İstisnacılığı'nı sona erdiriyor. Batı dünyası uluslararası yasaları ve normları destekleme konusunda birliğini korurken, işbirliği mekanizmaları ve diyalog büyük ölçüde durmuş durumda. İklim değişikliği, Kuzey Kutbu'nda Ekonomik kalkınma potansiyeli ve bununla birlikte stratejik rekabetle dolup taşan kaynak zengini bölge için hızlandırıcı. Ülkeler yeni jeopolitik gerçeklere yeniden uyum sağlarken, benzer düşünen paydaşlar bölgesel zorlukları işbirliği içinde ele almak ve Kuzey Kutbu için yenilikçi bir rota çizmek için ortaya çıkan bir fırsata sahiptir.

Eylül 2023'te, on dört Kuzey Kutbu ülkesini ve benzer düşünen paydaşları temsil eden yaklaşık elli güvenlik uygulayıcısı, politika yapıcı, diplomat, akademisyen ve yönetici, Kuzey Kutbu bölgesindeki güvenlik ve istikrarın geleceğine ilişkin tartışmaları sürdürmek üzere George C. Marshall Avrupa Güvenlik Çalışmaları Merkezi (GCMC) ve Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin (TSC) ortak ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Güvenlik Semineri - Kuzey (European Security Seminar - North | ESS-N) için bir araya geldi. Önceki seminerlerin temel diyalog ve bulguları üzerine inşa edilen bu yılki seminerde bölgesel perspektiflerin paylaşılması, Kuzey Kutbu güvenlik sorunlarının daha iyi anlaşılması ve Kuzey Kutbu-7 ile benzer düşünen paydaşların güvenlik spektrumunu kapsayan ortak sorunları ele almaları için bir yol çizilmesi amaçlanmıştır. Bu belgede yer alan bulgular, katılımcıların veya ev sahibi kurumların bireysel görüşlerini yansıtmak zorunda olmayıp, daha ziyade çeşitli uzmanlık alanlarını yansıtan davetli uzmanların fikir birliğini yansıtmaktadır.

ESS-N 2023'ten En Önemli 10 Çıkarım
 1. Jeopolitik Anlam: Kuzey Kutbu, artan jeopolitik öneme sahip ve geleceği Rusya, Çin, AB ve NATO gibi küresel güçler tarafından şekillendirilecek.
 2. İklim Değişikliğinin Etkisi: İklim değişikliği, çevreyi, erişimi ve bölgenin güvenliğini etkileyen Arktik dönüşümlerinin birincil itici gücüdür.
 3. Uluslararası İşbirliği: Gerilimlere rağmen, Kutup bölgesinde uluslararası bilimsel işbirliği güçlüdür, devam eden işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
 4. Çıkarları Dengelemek: Ekonomik çıkarları, ekolojik kaygıları ve sürdürülebilir kalkınmayı dengelemek, özellikle enerji sektöründe Arktik'te karşılaşılan temel bir zorluktur.
 5. Yerli Haklar: Yerli topluluklar, ekonomik kalkınma ve militarizasyondan derinden etkilenmektedir. Kültürel miraslarına ve Kuzey Kutbu konusundaki bilgeliklerine saygı gösterilmelidir. Bölge ile ilgili tartışmalara dahil edilmelidirler.
 6. Güvenlik Sorunları: Kutup bölgesinde gelişen güvenlik dinamikleri, istikrarın korunması için Kutup devletleri ve benzer düşünen ülkeler arasında işbirliği gerektirmektedir.
 7. Rusya'nın Rolü: Rusya'nın Kutup bölgesindeki askeri varlığı ve çıkarları önemlidir ve işbirliği ile caydırıcılık arasında bir denge bulunması gerekmektedir.
 8. İletişim ve Güven: Güvenlik zorluklarını ele almak ve Kutup bölgesinde istikrarı sağlamak için etkili iletişim ve güven oluşturma esastır.
 9. Küresel ve Yerel Dinamikler: Arktik sorunları, hem küresel hem de yerel boyutlara sahiptir ve her Kutup topluluğunun özel bağlamını ve daha geniş küresel eğilimleri dikkate alan çözümler gerektirir.
 10. Yerel Toplulukların Katılımı: Bölgesel refah ve istikrar için benzersiz ihtiyaçlarını ele almak için yerel ve yerli toplulukları güçlendirmek ve dahil etmek çok önemlidir.
Bu çalışma, bölgenin mevcut durumunun değerlendirilmesine odaklanarak ve bölgesel güvenlik ve istikrarın geliştirilmesi amacıyla zorlukların azaltılması ve geleceğe yönelik yeni bir rota çizilmesi için eylem önerileri sunarak, bu yılki ESS-N'nin temel tartışmalarını ve bulgularını yakalamayı amaçlamaktadır.

ABD Savunma Bakanlığı'nın 6 bölge merkezinden biri olarak Alman Federal Savunma Bakanlığı ile ortak şekilde ikili merkez olarak çalışmalarını yürüten Almanya merkezli George C. Marshall Avrupa Güvenlik Araştırmaları Merkezi (GCMC) ve Ted Stevens Kuzey Kutbu Güvenlik Çalışmaları Merkezi (TSC) ortak ev sahipliğinde düzenlenen “İşbirlikçi Bir Gelecek: Kuzey Kutbu için Fırsatlar - 7“ başlıklı AVRUPA GÜVENLİK SEMİNERİ KUZEY etkinliği için Rachael GOSNELL ve Jr. Joseph “Grant“ THOMAS’ın birlikte kaleme aldığı GCMC sitesinde yayımlanan raporun TASAM Stajyeri Asya Beyza ŞAHİN tarafından yapılan çevirisidir.

(Raporun tamamı alttaki ilgili dokümanda)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler paralelinde başta Karadeniz olmak üzere deniz güvenliği konuları daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Ayrıca teknolojideki gelişmelerle birlikte, başta gemilerin navigasyon sistemleri olmak üzere denizcilik endüstrisine yönelik siber saldırılar da artış eği...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Gıda güvenliği ile biyoenerji üretimi arasındaki ilişki, hem potansiyel faydaları hem de zorlukları kapsayan karmaşık ve çok yönlüdür. Biyoenerji üretimi, enerji güvenliğine katkıda bulunma ve iklim değişikliği endişelerini giderme konusunda katkı sağlamaktadır. Ancak bu aynı zamanda gıda güvenliği ...;

Çin Komünist Partisi (ÇKP), propaganda sistemini bilgilendirme kampanyalarını etkinleştirecek bir araç seti oluşturmak için kullanıyor. Amacı, iletişimi kontrol etmek ve Çin hakkında belirli bir gerçeklik ve doğruluk versiyonu sunmak için anlatıları ve algıları şekillendirmektir; bu hem yurt içinde ...;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki seçimlerin ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-17 Mayıs 2024'te Çin'e gerçekleştirdi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlenmesine ve işbirliğinin derinleşmesine yönelik önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. ;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.