ABD'nin Hint-Pasifik'teki Kara Gücü | ASPI

Raporlar

ABD-Avustralya ittifakını derinleştirmeye yönelik yeni girişimler 2020 Savunma Stratejik Güncellemesinin (DSU) ardından geldi. DSU, ADF'yi Avustralya'nın ulusal çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda ABD'yi desteklemeye daha hazırlıklı olmakla görevlendirmektedir. ...

ABD-Avustralya ittifakını derinleştirmeye yönelik yeni girişimler 2020 Savunma Stratejik Güncellemesinin (DSU) ardından geldi. DSU, ADF'yi Avustralya'nın ulusal çıkarlarının söz konusu olduğu durumlarda ABD'yi desteklemeye daha hazırlıklı olmakla görevlendirmektedir. İkili bir kuvvet duruşu çalışma grubunun yeniden kurulması ve Avustralya'da ordu merkezli ABD kuvvet duruşu işbirliğini ilerletmek için yenilenen taahhütler, koalisyon faaliyetinin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılmasını gerektiren değişikliklere yol açmaktadır. Nisan 2023'te yayınlanan Savunma Stratejik İncelemesi (DSR), entegre bir ADF'nin temel bir parçası olarak Avustralya Ordusunu, Avustralya'nın kuzey yaklaşımlarına düşman tecavüzünü engellemek için uzun menzilli ateş ve kıyı manevra yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaya yönlendirmektedir. Buna ek olarak, ABD ve Avustralya savunma stratejileri arasındaki yüksek derecedeki yakınlaşma, Avustralya Ordusu'nun ABD kara kuvvetleriyle daha yakın çalışması için tam zamanında bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu çalışma karşılıklı olarak güçlendirici olmalı ve Avustralya'nın risk ve tehditleri yönetme ve Hint-Pasifik'teki caydırıcılığa katkılarını dengeleme yaklaşımının bir parçasını oluşturmalıdır.

Bu rapor, Avustralya savunma kurumuna ve askeri liderlerine Hint-Pasifik'te karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda ABD ile ilişki kurmaya yönelik iyi düşünülmüş seçenekler sunmayı amaçlamaktadır. Rapor, ABD Ordusu'nun değişen kuvvet pozisyonu ve kara savaşına yaklaşımına genel bir bakış sunmakta, ardından deniz ortamında müşterek kuvvet operasyonlarının temel bir sağlayıcısı olarak gelişen rolünün kısa bir analizini yapmaktadır. Rapor daha sonra ABD Ordusu'nun Hint-Pasifik'teki 'seferberlik' faaliyetlerini ve tüm alanlardaki beklenmedik üst düzey askerî durumlar için müttefik ve ortak kapasitesini artırma çabalarını incelemektedir. Son olarak rapor, derinleşen ABD-Avustralya ittifakında Avustralya Ordusu'nun ABD kara kuvvetleri ile birlikte çalışabilirliği artırma fırsatlarını vurgulamaktadır. Bu fırsatların altını çizerken yazar, sınıflandırmanın ve kamuya açıklanan bilgilerin sınırlarını kabul etmektedir.

Yönetici Özeti

ABD
Ordusu, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en önemli dönüşüm dönemini yaşıyor. Büyük güç rekabetinin yeniden ortaya çıkması ve bozulan stratejik ortam, ABD Ordusunun yalnızca kara savaşına yaklaşımını değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında önemli bölgelerdeki ABD Deniz Piyadeleri (USMC) yanında gelecekteki rolünü yeniden düşünmeye zorluyor. Bu doktrinsel ve yapısal dönüşüm hiçbir yerde; Çin Halk Cumhuriyeti'nin (PRC) en şiddetli zorluklarla karşı karşıya olduğu anlamına gelmez, Asya'yı Güneydoğu Asya takımadaları1 üzerinden Avustralya'ya bağlayan coğrafi bölge olan Hint-Pasifik'teki kadar belirgin ve anlamlı olamaz.

ABD Ordusunun çok alanlı operasyonlar (MDO) doktrininin uygulanması ve yeniden düzenlenmesi; Çin'in Hint-Pasifik'teki saldırganlığını caydırmak için ortak tatbikatlara ve "boşluksuz" savunma işbirliğine yönelik yeni bir yaklaşımın habercisidir. Bu dönüşüm ABD'nin müttefikleri ve ortakları için önemli içgörüler barındırıyor; ABD'nin, Avustralya ve Japonya dahil olmak üzere kilit müttefiklerini yeni oluşturulan çok alanlı görev güçleri (MDTF'ler) ile etkileşime geçmeleri için desteklemesi hayati önem taşıyor. Avustralya'nın ABD savunma kurumlarıyla yakın ve proaktif ilişkilerini sürdürmesi; ikili kuvvet pozisyonu işbirliğinin sağladığı ivmeyi korumak ve Çin'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini dengelemek için de gerekli olacaktır. Avustralya'nın ulusal savunmaya yönelik yeni birleştirici stratejik yaklaşımı ise Avustralya savunma kurumunun ve askerî liderlerinin, hem ABD Ordusu hem de Avustralya Ordusu içinde meydana gelen kurumsal değişikliklerin, artan tehdit ortamında kara gücünün kullanımına yönelik yeni fırsatları nasıl kolaylaştırdığını değerlendirmesini gerektirmektedir.

(Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ASPI tarafından bu ay yayımlanan Strateji raporunda Marcus SCHULTZ tarafından kaleme alınan makalenin TASAM Stajyeri Selim Arda TEKİN tarafından çevrilen “Yönetici Özeti“, “Politika Önerileri", "Giriş", "ABD kara kuvvetlerinin çok alanlı dönüşümü", "ABD kuvvetinin duruşu ve bölgesel varlığı", "ABD Ordusunun Hint-Pasifik'te gelişen rolü", "ABD'nin Çin ile stratejik rekabete ilişkin kavramları ve ABD ordusunun kampanya yaklaşımı", "Avustralya'nın stratejik değişimi ve değiştirilebilirlik için yeni beklentiler" ve “Sonuç“ bölümlerinin tamamı alttaki ilgili dokümanda mevcuttur.)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2049 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2049

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından başlatılan Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı “Geleceğin Savunması ve Değişim Yönetimi“ başlıklı 2024 ikinci dönemi 24 Şubat 2024 ve 16 Mart 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Kontenjan esasına göre s...;

Avustralya'nın karşılaştığı zorluklar hızla artıyor. Jeopolitik ortam, birçok onyıldır en zorlu dönemini yaşıyor. Avustralya, konvansiyonel çatışma için 10 yıl uyarı süresine sahip olacağı uzun vadeli savunma planlaması varsayımını kaybetmiştir. Dijital ekonomimizde ve siber uzayda yeni zayıflıklar ...;

Afrika kıtası, 1998 yılında somutlaştırılan Afrika Açılım Eylem Planı’ndan bugüne Türkiye’nin dış politikasında her geçen gün daha çok önem kazanmaya devam etmektedir. Afrika Açılım Eylem Planı’nın hemen ardından 2005 Afrika Yılı’nın ilanı ve 2008 Birinci Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesiyle Türkiye ...;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk Devrimi’nin önderidir. Dünyada asker, lider, devlet kurucusu, kurtarıcı, devrim önderi, devlet adamı olarak anılan, bilinen, tanınan, öne çıkan isimler arasında özel, özgün bir konumu vardır. Çünkü ...;

Tarihin akışı süresince ülkelerin birbirlerinden bilgi saklamaya çalıştıkları kadar bilgi çalmaya çalıştıkları ortada olan bir gerçektir. Casusluk, devlet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve teknikleri sürekli olarak evrim geçirse de bu böyle kalmaya devam edecek. Amerika'nın ilk casusları,...;

Yüzyılın başında Arktik bölge küresel ilgi odağı haline geldi. Yenilenen ilgi kısmen iklim değişikliğinden, doğal kaynak arama beklentilerinden ve Avrupa ile Asya arasında buzsuz nakliye rotalarından kaynaklandı. Daha sonra Arktik devletler dikkatlerini kuzey bölgelerine çevirirken, Arktik olmayan a...;

Enerji, devletlerin hayati fonksiyonlarının işlevselliğinin sürdürülebilmesi açısından en hayati girdilerin başında yer almaktadır. Bu bağlamda enerjinin devletlerin ulusal güvenliklerinin olmazsa olmazlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte enerjiye duyulan gereksinimin giderilmes...;

Kalkınma camiası gelişmekte olan ülkelerin ekonomik beklentileri konusunda kısa bir süre öncesine kadar umut doluydu. Ekonomik büyüme artmış, aşırı yoksulluk belirgin bir şekilde azalmıştı ve dünya ekonomisine entegrasyona dayalı bir büyüme stratejisi çerçevesinde net bir uzlaşının ortaya çıktığı gö...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.