Savaşmadan Rekabet Etmek: Çin'in Siyasi Savaş Stratejisi

Haber

Çin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) etkisini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortaklarını zayıflatmak için silahlı çatışma eşiğinin altında benzeri görülmemiş bir kampanya yürütmektedir. Bu kampanya Çin'in sofistike casusluk faaliyetlerini, saldırgan siber operasyonlarını, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonunu, ekonomik baskılarını ve şirketleri, üniversiteleri ve diğer kuruluşları hedef alan etki operasyonlarını içermektedir. ...

Çin, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) etkisini arttırmak ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ortaklarını zayıflatmak için silahlı çatışma eşiğinin altında benzeri görülmemiş bir kampanya yürütmektedir. Bu kampanya Çin'in sofistike casusluk faaliyetlerini, saldırgan siber operasyonlarını, sosyal medya platformlarındaki dezenformasyonunu, ekonomik baskılarını ve şirketleri, üniversiteleri ve diğer kuruluşları hedef alan etki operasyonlarını içermektedir.

Bu rapor, Çin'in siyasi savaş faaliyetlerine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı analizlerden birini sunmakta ve Çin'in ana eylemlerini, birincil hedeflerini ve ABD ile ortaklarına yönelik seçenekleri incelemektedir. Çin'in faaliyetlerinin kapsamı ve genişliğine yeni bir ışık tutmakta ve çeşitli sonuçlara varmaktadır.

Birincisi, Çin çok çeşitli ABD akademik kurumları, şirketleri, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına (STK'lar) nüfuz etmek için giderek daha aktif ve agresif bir kampanya yürütüyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerinin ölçeği benzersizdir. Bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey yetkilisinin yazarlara söylediği gibi, "Sistem şu anda kırmızı yanıp sönüyor. ABD anavatanı içinde ve çevresinde bu düzeyde bir Çin istihbarat ve nüfuz faaliyetini daha önce hiç görmedik.''
Örneğin geçtiğimiz yıl FBI ve Adalet Bakanlığı (DOJ) çok sayıda kişiyi casusluk, siber operasyonlar ve yasadışı etki kampanyaları nedeniyle tutuklamış ya da haklarında dava açmıştır. Bu liste, ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun eş direktörü hakkında Çin için kayıtsız yabancı ajan olarak hareket etmekten ve diğer eylemlerden dolayı hazırlanan iddianameyi, üst düzey ABD hükümet yetkililerine ve Microsoft gibi şirketlere yönelik bir dizi agresif siber saldırıyı ve Küba gibi ülkelerde Çin istihbarat toplama alanlarının genişletilmesini içermektedir.

Buna ek olarak Çin, Tilki Avı Operasyonu olarak bilinen yasa dışı geri dönüş çabasının bir parçası olarak ABD ve diğer ülkelerde ikamet edenleri izlemek, taciz etmek ve zorlamak için geniş kapsamlı bir kampanyaya dahil olmuştur. Örneğin 2023 yılında FBI, "Harry" Lu Jianwang ve Chen Jinping adlı iki kişiyi, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) için New York Manhattan'da yasadışı bir polis karakolu işletmekle bağlantılı olarak tutuklamıştır. DOJ ayrıca 2023 yılında düzinelerce MPS yetkilisini, ABD'de ikamet eden ve Çin'i eleştiren Çin vatandaşlarına karşı çevrimiçi gözdağı vermekle suçladı.
İkinci olarak, rapor Çin'in siyasi savaştaki en büyük hedefinin -açık ara- ABD olduğunu detaylandırıyor. Çin'in ABD'ye yönelik eylemleri genel olarak bilinenden daha geniş kapsamlı ve şunları içeriyor:
 • İstihbarat Operasyonları: Çin'in Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) ve MPS gibi istihbarat servisleri, ABD'deki Çin diasporasına gözdağı vermek de dahil olmak üzere, siyasi savaşın bir parçası olarak kapsamlı insan istihbaratı, sinyal istihbaratı ve diğer istihbarat toplama türleriyle uğraşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve ABD kuruluşlarına yönelik 100'den fazla Çin casusluk vakasını inceleyen bu rapor, Çin istihbarat operasyonlarının sadece nüfuz ve istila eden olmadığı, aynı zamanda Çin'in diğer tüm siyasi savaş faaliyetlerini planlamak ve yürütmek için kullanıldığı sonucuna varmaktadır.
 • Siber Operasyonlar: Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) bünyesindeki birimler de dahil olmak üzere Çinli kuruluşlar, ABD ve diğer uluslararası şirketlere, üniversitelere, devlet kurumlarına, medyaya, düşünce kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve diğer hedeflere karşı bir siber kampanya yürütmektedir. Bu çabalar, Çin'in yeni teknolojiler için kapsamlı ve zaman alıcı araştırma ve geliştirme aşamalarını atlayarak Batı'nın önüne geçmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çin'in siber operasyonları aynı zamanda yabancı ve yerli kitleleri etkilemeyi, saldırgan askeri kampanyalara yardımcı olmayı ve ülkenin yapay zeka ve büyük veri analitiği yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Bilgi ve Dezenformasyon Operasyonları: Çin, rekabet avantajı elde etmek için karar alma süreçlerini ve halk desteğini etkilemek üzere tasarlanmış, ABD'nin anavatanı da dahil olmak üzere denizaşırı ülkelerde kapsamlı bilgilendirme ve dezenformasyon faaliyetlerinde bulunmaktadır. Pekin, Ulusal Basketbol Birliği'nden Hollywood stüdyolarına kadar Çin'i eleştiren şirketleri, kuruluşları ve bireyleri etkileyerek Çin'in yurtdışındaki imajını sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışmaktadır.
 • Birleşik Cephe Çalışmaları: ÇKP, Çin'in ve ÇKP'nin imajını korumak ve güçlendirmek için faaliyetler içeren birleşik cephe çalışmaları yoluyla yurtdışındaki erişimini genişletmek için agresif çabalar içerisindedir. Birleşik cephe çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde Çin'in siyasi, ekonomik ve diğer konulardaki tercih edilen mesajlarını yaymak için iyi bir konumda olan bireyleri etkileme faaliyetlerini içerir.
 • Düzensiz Askeri Eylemler: PLA, PLA Donanması, PLA Hava Kuvvetleri, PLA Roket Kuvvetleri, Halk Silahlı Kuvvetleri Deniz Milisleri, araştırma kuruluşları ve Çin'le bağlantılı özel güvenlik şirketleri, Çin nüfuzunu silahlı çatışma eşiğinin altında genişletmek için yaygın çabalar içindedir. Çinli kuruluşlar hem yakın denizlerde (Güney ve Doğu Çin Denizi gibi bölgelerde Çin'in çıkarlarını korumaya odaklanan) hem de uzak denizlerde (kapsamı küresel olan) faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu rapor, Afrika, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika da dâhil olmak üzere denizaşırı ülkelerde faaliyet gösteren yaklaşık iki düzine Çinli özel güvenlik şirketi olduğunu gösteren Çinli özel güvenlik şirketlerine ilişkin bir veri seti oluşturmaktadır.
 • Ekonomik Baskı: Çin, Birleşik Krallık gibi birçok ABD ortağının yanı sıra ABD ekonomisinin hemen hemen her sektörüne nüfuz etmiş ya da nüfuz etmeye çalışmıştır. Buna ek olarak Çin, rekabet avantajı elde etmek amacıyla diğer ülkelerdeki karar alma süreçlerini ve halk desteğini etkilemek için ekonomik maliyet veya teşvik tehdidi veya dayatmasında bulunmaktadır. Yabancı hükümetleri etkilemeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak Kuşak ve Yol Girişimi'ne önemli ölçüde odaklanılmıştır. Ancak bu raporda da vurgulandığı üzere, Çin'in endişe verici bir diğer girişimi de telekomünikasyon, e-ticaret, donanım, yazılım, büyük veri, yapay zeka/makine öğrenimi ve diğer dijital altyapılar aracılığıyla Çin nüfuzunu tüm dünyaya yaymayı amaçlayan Dijital İpek Yolu'dur.
Bu araçlar, ABD'li diplomat George Kennan'ın "ulusal hedeflere ulaşmak için savaş dışında bir ulusun emrindeki tüm araçların kullanılması" olarak tanımladığı geniş bir siyasi savaş stratejisinin parçasıdır. ABD kamuoyu ve diğer uluslararası izleyiciler, ABD ve diğer Batılı şirketleri, devlet kurumlarını, üniversiteleri, haber medyasını, dijital platformları ve diğer STK'ları hedef alanlar da dâhil olmak üzere, Çin'in bu faaliyetlerinin tam doğası ve kapsamı hakkında genellikle bilgi sahibi değildir.
Bu araçlar birbirini dışlayan araçlar olmayıp, bazen birbiriyle örtüşen, birbirini güçlendiren ve hatta bazen birbirini tekrarlayan ve birbiriyle rekabet eden araçlardır. Çin siyasi savaş için "tüm devleti kapsayan" bir yaklaşım sunmaktadır. PLA, MSS, MPS, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Birleşik Cephe Çalışma Departmanı ve Dışişleri Bakanlığı gibi çok sayıda kuruluş işin içindedir. Hacktivistlerden özel güvenlik şirketlerine kadar geniş bir yelpazede devlet dışı ya da yarı-devlet aktörler de yer almaktadır.

Üçüncüsü, Çin'in siyasi savaş yürütürken çeşitli stratejik hedefleri vardır. Bunlardan en önemlisi ÇKP'nin yönetiminin korunması. Bir diğeri ise Çin'in nüfuzunu arttırmak ve güç dengesi rekabetinin bir parçası olarak ABD'yi zayıflatmaktır. Bu hedefler Çin'in "Çin ulusunun tüm cephelerde büyük gençleşmesini" gerçekleştirme ulusal stratejisi ile uyumludur. Çin ayrıca konvansiyonel savaştan kaçınmak ve diğer ülkeleri kışkırtmaktan kaçınmak için silahlı çatışmadan ziyade siyasi savaş yürütmektedir.

Bu faaliyetler ışığında, Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları Çin'in siyasi savaşını tespit etmekte ve buna karşı koymakta yavaş kalmıştır. Bunun değişmesi gerekiyor. İleriye dönük olarak, Çin ile rekabet etmek için etkili bir stratejinin birkaç temel bileşeni vardır. Bu bileşenler arasında ABD'nin tepkilerini demokratik ilkelere dayandırmaya devam etmek; ülkenin daha sistematik bir analizi yoluyla ABD'nin Çin'i daha iyi anlamasını sağlamak; ABD'nin karşı istihbarat kaynaklarını arttırmak da dâhil olmak üzere savunma önlemlerini geliştirmek; daha etkili bir saldırı kampanyası yürütmek ve ortaklarla ilişkileri derinleştirmek yer alıyor.

ABD'li politika yapıcılar, ABD'yi Çin'in istihbarat operasyonlarından, siber operasyonlarından, propagandasından, birleşik cephe çalışmalarından ve diğer faaliyetlerinden korumak için savunma önlemleri konusunda daha rahat davranmaktadır. Ancak ABD ve ortaklarının saldırgan önlemleri de, Çin'in yayılmacılığını ve dünya çapında sürekli rekabet ederek nüfuzunu tersine çevirmek gibi çeşitli hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için gereklidir.

Kennan, Soğuk Savaş'ın başlangıcında, ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Personeli'nin siyasi savaşla ilgili bir memorandumunu kaleme almış ve bu memorandum bugün Çin'le yaşanan rekabetle ilgili olmaya devam etmektedir. Büyük güç rekabetinin önemli bir bölümünün konvansiyonel ve nükleer savaş eşiğinin altındaki faaliyetleri içerdiğini belirtti. Bugün Çin bu faaliyetlerin birçoğuna yoğun bir şekilde katılmaktadır. Bu raporun da belgelediği üzere Çin'in istismar edilebilecek önemli zayıflıkları ve kırılganlıkları da bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklarıyla birlikte bu arenada rekabet edebilmek için demokratik ilke ve değerleriyle tutarlı kapsamlı bir yaklaşım geliştirmesi gerekmektedir. Zaman daralıyor.

(2 Ağustos 2023 tarihinde CSIS'de yayımlanan “Savaşmadan Rekabet Etmek“ raporunun Yönetici Özeti kısmının çevirisidir | Çeviren: Kemal KISA, TASAM Stajyeri)
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...