Güçlü, Dirençli, Sürdürülebilir - Almanya için Entegre Güvenlik | Ulusal Güvenlik Stratejisi

Haber

Bu Ulusal Güvenlik Stratejisinde, Federal Hükûmet bu durumun bizim için ne anlama geldiğini ve ayrıca gelecekte ülkemizin ve insanlarımızın güvenliğini sağlamak için bu çerçeveden çıkardığımız sonuçları açıklamaktadır. Federal Hükûmet bu amaca Entegre Güvenlik politikası aracılığıyla ulaşılabileceğine kesinlikle inanmaktadır. ...

“Birleşik Avrupa'da Dünya Barışını Teşvik Etmek"

 • Grundgesetz'de (Anayasa) yer alan bu misyon temelinde, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Şartı'nı, devletlerin egemen eşitliğini, güç veya şiddet tehdidinin yasaklanmasını, tüm halkların kendi kaderini tayin hakkını ve evrensel insan haklarını saygı göstererek ve destekleyen özgür bir uluslararası düzeni şekillendirmek istiyoruz.

Bu Ulusal Güvenlik Stratejisinde, Federal Hükûmet bu durumun bizim için ne anlama geldiğini ve ayrıca gelecekte ülkemizin ve insanlarımızın güvenliğini sağlamak için bu çerçeveden çıkardığımız sonuçları açıklamaktadır. Federal Hükûmet bu amaca Entegre Güvenlik politikası aracılığıyla ulaşılabileceğine kesinlikle inanmaktadır. Bundan, tüm ilgili aktörlerin, kaynakların ve araçların işbirliği içinde etkileşimini anlıyoruz. Bu kombinasyon, ülkemizin güvenliğini kapsamlı şekilde garanti altına alabilir ve dış tehditlere karşı güçlendirebilir.

Bizi Şekillendiren Nedir | Dünyada Almanya

Avrupa'nın kalbindeki en kalabalık ülke ve en büyük ekonomi olarak, Almanya barış, güvenlik, refah ve istikrarın yanı sıra doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı konusunda özel bir sorumluluk taşır. Ayrıca, tarihimizin bilincinde olarak bu sorumluluğu üstleniyoruz. Bu nedenle, Avrupa komşularımızla sağladığımız uzlaşma için minnettarız ve İsrail'in varoluş hakkı konusunda sorumluluk almaya devam edeceğiz. Federal Hükûmet'in eylemleri için temel yönlendirici ilke, ülkemizi, özgür demokratik düzenimizi ve değerlerimizi korumaktır. Dış politikamız ve güvenlik politikamız, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'na dayanan özgür bir uluslararası düzene bağlıdır. Komşu ülkemiz Fransa ile yakın bir dostluk ilişkisi içindeyiz, bu ilişkide tarihî düşmanlık algılarını aştık ve Avrupa entegrasyonunda önemli adımlar attık, bu süreci vazgeçilmez olarak görüyoruz. Aynı zamanda, Transatlantik İttifakı’nda sağlam bir şekilde kök salmış durumdayız, bu da Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerimizi ve ortaklığımızı ifade etmektedir.

Nerede Duruyoruz | Değişen Almanya ve Avrupa Güvenlik Ortamı

Almanya'nın güvenlik ortamı derin bir değişimden geçiyor ve bir dönüm noktası çağını, bir Zeitenwende yaşıyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı, uluslararası hukuka ve Avrupa güvenlik düzenine bir ihlaldir. Günümüz Rusya'sı, şu an için Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve güvenliğe yönelik en önemli tehdittir.

Çok kutupluluğun arttığı bir çağda yaşıyoruz. Bazı ülkeler sistemik rekabet algılarıyla hareket ederek Avrupa'yı, mevcut uluslararası düzeni yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Bu uluslararası bağlamda; Çin bir ortak, rakip ve sistemik rakiptir. Görüyoruz ki rekabet unsurları ve rekabetin son yıllarda artmıştır. Ancak aynı zamanda Çin, birçok önemli küresel sorunun çözülemeyeceği ortak bir problem olarak devam etmektedir.

Avrupa'nın komşuluğundaki savaşlar, krizler ve çatışmalar, Almanya'nın ve Avrupa'nın güvenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Kırılgan devletler terörün beşiği ve güvenli sığınağı haline gelirken, iç çatışmalar diğer ülkelere sıçramaktadır.

Buna ek olarak, toplumumuz ve ekonomimiz karmaşık tehditlerle karşı karşıyadır: terörizm, aşırıcılık, organize suçlar ve mali akışlar artmaktadır; aynı şekilde, önemli zararlar veren, güvenlik ve istikrara yönelik riskler oluşturan siber saldırılar da artmaktadır. Kritik altyapımız; önemli tehditler ve kesintiler tarafından giderek daha fazla hedef alınmıştır. Enerji kaynaklarının ve hammadde tedarikinin güvenliği risk altındadır. Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin de bir güvenlik boyutu vardır. Bu alanlardaki tek taraflı bağımlılıklar güvenlik risklerine dönüşebilir.
İklim krizi geçim kaynaklarımızı tehdit etmekte ve ekonomilerimizin temellerini sarsmaktadır. Bugün bile güvenlikle ilgili çıkarımları vardır. Bu krizin etkilerini tamamen önleyemeyiz, ancak onları sınırlayabiliriz. Yoksulluk, açlık, hastalıklar ve doğal yaşam alanlarının yok edilmesi, dünya genelinde milyonlarca insan için bir tehdit oluşturmaktadır.

- Devamı alttaki ilgili dokümanda - 

(Alman Federal Hükûmeti tarafından bu ay yayımlanan “Güçlü, Dirençli, Sürdürülebilir: Almanya için Entegre Güvenlik“ başlıklı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinin Yönetici Özeti kısmının çevirisidir. | Çeviren: Zekiye TEKİN, TASAM Stajyeri)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2761 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 647
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1404 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 622
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2048 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2048

“Güvenlikte Stratejik Dönüşüm ve Yakın Çevre“ başlıklı Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi 2023 Dönem 2 Sertifika Programı 23 Aralık 2023 ve 13 Ocak 2024 Cumartesi günleri çevrimiçi olarak icra edilecek. Son başvuru tarihi 22 Aralık olan Program’da duayen ve uzman isimler yer alırken, katılımcılara ...;

Bu çalışma, Akıllı Şehirlerde teknolojiye dayalı tüm sistemlerin çökmesi durumunda (6 Şubat 2023 depreminde ve Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında olduğu gibi) Şehir Güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Ülkemizde Akıllı Şehir ve Şehir Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, ...;

Türkiye ile Mali arasındaki ilişkiler, özellikle son yıllarda artan bir ivmeyle gelişmektedir. Bu bağlamda üst düzey temaslar ve imzalanan anlaşmalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Afrika açılımıyla eşgüdümlü şekilde ilerlemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Mali’de BM Çok Boyutlu Ent...;

Küreselleşme, sanayileşme, kentleşme ve kentlerde nüfusun artması; Dünya'da üretim ve tüketimin artmasına neden olmuştur. Sanayi Devrimi'nden sonra insanoğlu, gereksinim duyduğundan çok daha fazlasını tüketmeye başladı. Üretim ve tüketimin artması, çevre kirliliği ve doğal kaynakların tahrip edilmes...;

Gaza-Marine, Gazze deniz yetki alanı içinde bulunan bir doğal gaz keşif alanına verilen isim. İlk defa 1999 yılında, British Petrol Grubuna Filistin Ulusal Otoritesi(PA) tarafından arama lisansı verilmiş ve 2000 yılında yetkililerce bu alanda 30 milyar metre küp(veya 1 trilyon kübik feet) doğal gaz ...;

Gazze'de yaklaşık 2 aydır devam eden çatışma, uluslararası mekanizmaların çözüm üretemediği karmaşık bir soruna dönüştü. Çatışma başladığından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ne pahasına olursa olsun İsrail’e verdiği destek aşınan küresel liderliğini daha da sorgulanır hale getirdi. Bu du...;

Güvenlik temalı 5 marka eş-etkinlik, 30 oturum ve 122 başlık ile uluslararası standartlarda gerçekleştirilen 9. İstanbul Güvenlik Konferansı’nda Türkiye’den ve Dünyadan duayen/uzman 5 anahtar konuşmacı, 30 moderatör, 122 konuşmacı ile üst düzey asker/polis vd. güvenlik temsilcileri, misyon şefleri -...;

Kuzey Kutbu bir dönüm noktasındadır ve politika yapıcılar Kuzey Kutup bölgesinin geleceğinin istikrar ve refah içinde olmasını sağlamak için harekete geçmeli aynı zamanda Kuzey Kutup Dairesi'nin güneyine kadar uzanan siyasi, ekonomik ve çevresel alanlardaki küresel dinamiklerde meydana gelen büyük d...;

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 2

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 23 Ara 2023 - 13 Oca 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.