Big Tech’in Askerîleştirilmesi - Silikon Vadisi Dijital Savunma Endüstrisi’nin Yükselişi

Haber

Akıllı telefonları ve tabletleri hayatımıza hızla entegre etmemize rağmen, biz bu aygıtlar tarafından saklanan ve iletilen verilerin nasıl kolayca militarize edilebileceğini çok nadiren düşünüyoruz....

Eylül 2011'de CIA ve ABD askerî personeli, Başkan Barack Obama tarafından yetkilendirilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı. Saldırı, Yemen'de ateşli bir lider olan Anwar al Awlaki'nin (ABD doğumlu Müslüman din adamı) öldürülmesiyle sonuçlandı. İHA saldırısını organize edenler, Awlaki'yi bir gözetleme programı kapsamında Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından izlenen coğrafi konum verilerini baz alarak hedef aldı. İki hafta sonra, CIA kaynaklı bir İHA saldırısı aynı tür verileri kullanarak başka bir ABD vatandaşını öldürdü: Awlaki'nin 16 yaşındaki oğlu, Abdulrahman Al Awlaki.

Awlaki'nin ABD güçleri tarafından kasti olarak öldürülmesine karşın, diğer ABD vatandaşları - ve Afganistan'daki, Orta Asya ve Orta Doğu'nun diğer kısımlarındaki binlerce sivil - İHA'lar tarafından kasıtlı olmayarak öldürülmüştü. Bu vakalar, makinelere dayalı otomatik savaşın en güncel versiyonundaki büyük eksikliğin habercisidir: teknolojilerin belirsizliği ve buna ilaveten en sofistike yeni silah sistemlerinde bile görülen büyük yanılma payları. Onların en gelişmiş formunda bilgisayarlı araçlar yapay zekâ ve makine öğreniminden yararlanıyor ve pek yakında tamamen otonom kapasitelere sahip olabilirler.

Taşınabilir internete hazır dijital cihazlar, dünya çapında milyarlarca insanı her bir gün, binlerce olmasa da yüzlerce, algoritmaya bilgi besleyen atomize veri üretim makineleri haline getirdi. Akıllı telefonları ve tabletleri hayatımıza hızla entegre etmemize rağmen, biz bu aygıtlar tarafından saklanan ve iletilen verilerin nasıl kolayca militarize edilebileceğini çok nadiren düşünüyoruz. Örneğin; son raporlar, Savunma Departmanı’na bağlı ABD Savunma İstihbaratı Ajansı'nın bireysel cep telefonlarından toplanan işe yarar coğrafi konum verilerini - bazen izin olmadan - rutin bir şekilde ticari olarak nasıl kullandığını açıklıyor. Askerî ve istihbarat ajansları bu gibi verileri sadece casusluk amacıyla değil, aynı zamanda sosyal ağları yeniden düzenlemek ve öldürücü saldırılar için bireyleri hedeflemek için de kullanabilir.

İHA'lar, coğrafi konum yazılımı, casus yazılım ve diğer bu gibi araçlar; Teknoloji Devleri (Big Tech) ve Savunma Devleri (Big Defense) arasındaki bir dizi yeni işbirliğinin bir sembolü. Son yirmi yıldan uzun süredir, ABD İstihbarat Topluluğu olarak bilinen Savunma Departmanı (DoD) ve 17 ABD hükümet ajansı ortaklaşa bir şekilde teknolojik inovasyonu, onun kaynağında yani Silikon Vadisi'nde ele geçirmeye girişti. Askerî ve casusluk servisleri bunu, Batı Yakası (ABD'de California, Washington, Oregon bölgesi) boyunca ileri karakollar meydana getirerek; Pentagon'u Big Tech'e bağlayan yüksek profil bir danışma kurulu organize ederek; etkili yatırımcılar ve şirket yöneticileri ile zirveler, forumlar ve özel toplantılar koordine ederek; ve hükümet bürokratlarına karşı, özellikle DoD'daki bürokratlar, şüpheyle yaklaşan girişimcilerin, mühendislerin, bilgisayar bilimcilerin ve araştırmacıların direkt olarak kalplerini ve akıllarını cezbederek yaptı.

Birçok bakımdan bugün ABD askerî yapısını, onun teknoloji endüstrisiyle olan derin bağlantılarının bir analizini yapmadan tam olarak anlamak imkansızdır.

Savunma ve teknoloji ağı dünyaları arasındaki karşılıklı bağlantılar 50 yıldan geriye gidiyor. Örneğin; 1960'ların başında, DoD'a bağlı ARPA, (İleri Seviye Araştırma Projeleri Ajansı) bugünkü internetin öncüsü olan ARPANET'e yön veren bilgisayar araştırmasına kaynak sağlamada hayatı bir rol oynadı. Silikon Vadisi'nin gelişimi ilk başlarda büyük ölçüde savunma ve istihbarat servisleri tarafından finanse edildi ve Pentagon Soğuk Savaş boyunca teknoloji şirketlerine ciddi ölçüde yatırım yaptı.

Sanal Savaş Nedir?

Sanal savaş, kuşkusuz farklı insanlar için farklı şeyler ifade ediyor. Bu terimi daha geniş bir şekilde, bütüncül olarak ve antropolojik olarak yorumlamamıza imkan sağlayan, üzerinde uzlaşılmış bir tanımı bulunmamakta. Ben meseleyi daha geniş bir bakış açısıyla ele alıyorum ve dört farklı unsura odaklanıyorum: robotik ve otonom silah sistemleri; psikolojik operasyonların bir yüksek teknolojik versiyonu ya da kısaca psyops; öngörücü modelleme ve simülasyon programları, bazısının deyişiyle 'hesaplamalı kontrgerilla'; ve siber savaş - kritik altyapıların savunması ve saldırı anlamında -. Bu teknolojiler ve teknikler; dronlar, uydular, kameralar, cep telefonları, elektronik ileticiler, sosyal medya, e-posta mesajları ve diğer internet kaynaklarından toplanan büyük miktardaki verilerin - çoğu kez gözetim verileri - analizi, kullanılabilirliği ve üretimini temel alır.

Biz bunu algoritmalar vasıtasıyla yapılan savaş olarak düşünebiliriz. Giderek artan bir şekilde, teknolojiler yapay zekâdan istifade ediyor ya da yapay zekâ karar verme süreçlerini otomatikleştiriyor. Sanal silahların geliştirilmesi, çok çeşitli bilim adamlarının ve teknik uzmanların - sadece kimyacıların, fizikçilerin, bilgisayar programcılarının ve veri analistlerinin değil, aynı zamanda biyoteknoloji araştırmacılarının, siyaset bilimcilerin, psikologların ve antropologların - ortak çabalarına dayalı. Çalışmaların çoğu oldukça alelade ve banliyö ofis parklarında, teknoloji kampüslerinde ya da üniversite laboratuvarları gibi sıradan yapılarda meydana geliyor. Silikon Vadisi bu tür savunma ve istihbarat çalışmaları için başlıca bir merkez olarak ortaya çıktı.

... Devamı alttaki ilgili dokümanda

(Hollanda merkezli düşünce kuruluşu Transnational Institute tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan ve Roberto J. GONZALES tarafından kaleme alınan makalenin çevirisidir | Çeviren: Kemal KISA, TASAM Stajyeri)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.