Yeni İpek Yolu ve Orta Koridor Bağlamında Hindistan

Makale

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. ...

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. Bu bağlamda, Orta Koridor gibi Avrasya üzerinden alternatif rotaları değerlendirerek Doğu-Batı ticaretinde kilit konumdaki ülke olarak yer alması öncelikli bir amaç olarak görülmektedir.
Analizler genelde Çin'e odaklanırken, çok yakında dünyanın en kalabalık ülkesi ve 5. büyük ekonomisi olması beklenen Hindistan'la da işbirliğinin geliştirilmesi elzemdir. Avrasya'dan geçen karasal Doğu-Batı Ticaret koridorunda Hindistan'ın da projelerde ve yatırımlarda alternatif bir partner ülke olabileceğini unutmamak gerekir. Dünya Ekonomisin belirsiz görünümü devam ederken, önümüzdeki birkaç yıl pozitif büyüme beklentisi olan ülkelerden biri Hindistan'dır. Dolayısıyla, Türkiye'nin özellikle de ekonomik ve Avrasya ticaretinde uzun dönemli işbirliği bakımından Hindistan'la da ilişkilerini geliştirmesi gerekecektir.

GİRİŞ:

Küresel ekonomide Covid-19 pandemi koşulları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 2023 başlarındaki banka iflasları sonucu belirsizlikler halen bertaraf edilmemişken, önümüzdeki yıllarda Hindistan başta olmak üzere Güney Asya ve Pasifik bölgesinin büyümesi beklenmektedir. Küresel ticaretteki değişiklikler ve Süveyş kanalı gibi stratejik dar boğazlarda oluşabilecek gecikmeler, alternatiflerin önemini ortaya sermiştir. Dünyada farklı ticaret rotaları oluşturmak, tedarik zincirlerindeki kırılganlığı azaltmak adına bu rotaları çeşitlendirerek alternatif seçeneklerin oluşturulması, risk yönetimi bakımından şarttır. Dolayısıyla, bilhassa Çin ve Hindistan başta olmak üzere, Güney Asya ve Asya-Pasifik ekonomilerine ulaşırken, deniz taşımacılığı kadar karasal seçeneklerin de geliştirilmesi gereklidir. Karasal rotalardan Yeni İpek Yolu üzerindeki uluslararası lojistik güzergâhlarının, gerek karayolu gerek demiryolu taşımacılığının, önümüzdeki yıllarda artarak önem kazanması beklenmektedir.

Çin ve Hindistan hem nüfus hem de ekonomi bakımından hızla büyümekte olan iki Asya ekonomisidir. Türkiye’nin Yeniden Asya Açılımı da tam bu bağlamda anlamlıdır. Hindistan, Çin ve Asya pazarlarına yönelme adına, Türkiye dâhil birçok ülke hızla hareket etmektedir. Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. Bu bağlamda, Orta Koridor gibi Avrasya üzerinden diğer alternatifler de değerlendirilecektir. Bu bağlamda henüz pek yeterince değinilmeyen seçeneklerden biri de Hindistan’la olan işbirliklerinin olası avantajlarıdır. Tarihsel olarak Avrasya’daki ‘Büyük Oyunun’ Hindistan pazarı ile olduğu düşünülürse, Avrasya ile alakalı çeşitli yatırımlarda ve projelerde Avrupa ve Batılı ülkelerle ve hatta Rusya ve Çin’le olabileceği gibi, Hindistan’la da işbirliği olanaklarının geliştirilmesi mümkündür.

Bu analizde öncelikle Avrasya’daki jeopolitik rekabetler birinci bölümde ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Hindistan’ın küresel ekonomideki artan rolü değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde Türkiye ile Hindistan’ın genel olarak ama özellikle Yeni İpek Yolu üzerindeki rotalar bağlamında nasıl bir çerçevede işbirliğin geliştirebilecekleri irdelenecektir. Sonuç bölümünde, Türkiye’nin Hindistan’la olan ekonomik işbirliklerini geliştirirken bunu diğer bölgelerde izlediği politikalara benzer bir yaklaşımla yönetebileceğine değinilecektir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 646
TASAM Asya 98 1102
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1393 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 294
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1297 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 515
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan kaldıracak bir finansman metodu bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışılabilir. Bu çerçevede “Proje Bankacılığı” adı altında ...;

Mevcut küresel düzen parçalanma eğilimi gösteren bir momentumun eşliğinde yeni bir dünya düzenine doğru dönüşüme başladı. Büyük güç rekabetinin öne çıktığı bu yeni normalde asıl muharebenin ekonomik cephede gerçekleşeceği söylenebilir.;

Doğa ne kadar dakik! Hiç sektirmiyor. Evet, olağanüstü kuraklıklar, seller, yanardağ patlamaları, deprem veya yangınlar var. Ama bunların şiddeti artsa bile çoğu kez zamanlama açısından bir belirlilik var. ;

Çin, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliklerinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye açılıyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve ticari ortaklarını çeşitlendirme isteği gibi bir dizi faktördür. Çin, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı ...;

Türkiye - AB ilişkilerinin tarihsel sürecine baktığımızda temel olarak Politika, Kimlik, Ekonomi, Güvenlik, Enerji ve Göç bağlamında ele alındığını söyleyebiliriz. 1963 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasıyla başlayan süreç, 1987 yılında tam üyelik başvurusuna ve 1999 yılında n...;

Hepimizin bildiği tek ev olan Dünya’ya artık sığmadığımız günlerdeyiz. Fakat artan insan nüfusu ve dolayısıyla azalan kaynaklar tek sebep değil. Merak, keşfetme tutkusu ve bilinmeze yol alma güdüsü evrende yeni evler bulma arzusunu harekete geçiriyor.;

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kısaltmasıdır. Dünyanın önde gelen gelişmekte olan ekonomilerinin oluşturduğu bir gruptur ve bu ülkeler dünya kara yüzeyinin yaklaşık %27'sini ve küresel nüfusun %42'sini oluşturmaktadır.;

Yine debdebeli bir zirve, yine israf, bilindik yüzler ve tavırlar. Hindistan’da toplanan G20 zirvesinden söz ediyorum. Dünya Hindistan resmi adını Bharat’a[1] çevirecek mi? Bu yaparken ülkenin Hindu olmayan insanına ne olacak diye düşünürken, G20 2023 teması “Tek Yeryüzü, Tek Aile ve Tek Gelecek“ ol...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • Sheraton Istanbul City Center -
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.