Yeni İpek Yolu ve Orta Koridor Bağlamında Hindistan

Makale

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. ...

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. Bu bağlamda, Orta Koridor gibi Avrasya üzerinden alternatif rotaları değerlendirerek Doğu-Batı ticaretinde kilit konumdaki ülke olarak yer alması öncelikli bir amaç olarak görülmektedir.
Analizler genelde Çin'e odaklanırken, çok yakında dünyanın en kalabalık ülkesi ve 5. büyük ekonomisi olması beklenen Hindistan'la da işbirliğinin geliştirilmesi elzemdir. Avrasya'dan geçen karasal Doğu-Batı Ticaret koridorunda Hindistan'ın da projelerde ve yatırımlarda alternatif bir partner ülke olabileceğini unutmamak gerekir. Dünya Ekonomisin belirsiz görünümü devam ederken, önümüzdeki birkaç yıl pozitif büyüme beklentisi olan ülkelerden biri Hindistan'dır. Dolayısıyla, Türkiye'nin özellikle de ekonomik ve Avrasya ticaretinde uzun dönemli işbirliği bakımından Hindistan'la da ilişkilerini geliştirmesi gerekecektir.

GİRİŞ:

Küresel ekonomide Covid-19 pandemi koşulları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 2023 başlarındaki banka iflasları sonucu belirsizlikler halen bertaraf edilmemişken, önümüzdeki yıllarda Hindistan başta olmak üzere Güney Asya ve Pasifik bölgesinin büyümesi beklenmektedir. Küresel ticaretteki değişiklikler ve Süveyş kanalı gibi stratejik dar boğazlarda oluşabilecek gecikmeler, alternatiflerin önemini ortaya sermiştir. Dünyada farklı ticaret rotaları oluşturmak, tedarik zincirlerindeki kırılganlığı azaltmak adına bu rotaları çeşitlendirerek alternatif seçeneklerin oluşturulması, risk yönetimi bakımından şarttır. Dolayısıyla, bilhassa Çin ve Hindistan başta olmak üzere, Güney Asya ve Asya-Pasifik ekonomilerine ulaşırken, deniz taşımacılığı kadar karasal seçeneklerin de geliştirilmesi gereklidir. Karasal rotalardan Yeni İpek Yolu üzerindeki uluslararası lojistik güzergâhlarının, gerek karayolu gerek demiryolu taşımacılığının, önümüzdeki yıllarda artarak önem kazanması beklenmektedir.

Çin ve Hindistan hem nüfus hem de ekonomi bakımından hızla büyümekte olan iki Asya ekonomisidir. Türkiye’nin Yeniden Asya Açılımı da tam bu bağlamda anlamlıdır. Hindistan, Çin ve Asya pazarlarına yönelme adına, Türkiye dâhil birçok ülke hızla hareket etmektedir. Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmelidir. Bu bağlamda, Orta Koridor gibi Avrasya üzerinden diğer alternatifler de değerlendirilecektir. Bu bağlamda henüz pek yeterince değinilmeyen seçeneklerden biri de Hindistan’la olan işbirliklerinin olası avantajlarıdır. Tarihsel olarak Avrasya’daki ‘Büyük Oyunun’ Hindistan pazarı ile olduğu düşünülürse, Avrasya ile alakalı çeşitli yatırımlarda ve projelerde Avrupa ve Batılı ülkelerle ve hatta Rusya ve Çin’le olabileceği gibi, Hindistan’la da işbirliği olanaklarının geliştirilmesi mümkündür.

Bu analizde öncelikle Avrasya’daki jeopolitik rekabetler birinci bölümde ele alınacaktır. İkinci bölümde ise Hindistan’ın küresel ekonomideki artan rolü değerlendirilecektir. Üçüncü bölümde Türkiye ile Hindistan’ın genel olarak ama özellikle Yeni İpek Yolu üzerindeki rotalar bağlamında nasıl bir çerçevede işbirliğin geliştirebilecekleri irdelenecektir. Sonuç bölümünde, Türkiye’nin Hindistan’la olan ekonomik işbirliklerini geliştirirken bunu diğer bölgelerde izlediği politikalara benzer bir yaklaşımla yönetebileceğine değinilecektir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Bilindiği gibi İran dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ve tarihsel olarak küresel petrol piyasasında önemli bir oyuncu. İran, 155 milyar varil civarında olduğu tahmin edilen dünyanın dördüncü en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip. Bu rezervler dünyanın toplam kanıtlanmış petrol rez...;

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu senedi olan Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Montrö Boğazlar Sözleşmesine kadar olan süreçte Türk Deniz Kuvvetlerinin yeniden yapılanması bizzat Atatürk tarafından ön plana çıkarılmıştır. Öncelikle çekirdek bir donanma sonrasında kendi gemilerimizi yapmak ve b...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.