İstanbul Konferansı’nın Ardından

Yorum

Bundan yaklaşık beş yıl önce Başbakan Abdullah Gül tarafından sunulan bir öneriyle başlatılan ve birincisi 4 Mayıs 2007’de Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler Konferansı’nın ikincisi 3-4 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul Konferansı adıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. ...

Bundan yaklaşık beş yıl önce Başbakan Abdullah Gül tarafından sunulan bir öneriyle başlatılan ve birincisi 4 Mayıs 2007’de Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde yapılan Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler Konferansı’nın ikincisi 3-4 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul Konferansı adıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Konferans Kuzey Irak sınırındaki hareketliliğin had safhada olduğu, Türk silahlı kuvvetlerinin burada 100.000 asker konuşlandırdığı ve bir operasyon ihtimalinin oldukça yüksek olduğu bir zamana rastladı. Toplantıya komşu ülkeler İran, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Suriye’nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri; ABD, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya, G-8 ülkelerinden Japonya, Almanya, İtalya ve Kanada ile Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Teşkilatı, Arap Birliği ve AB Komisyonu’ndan temsilciler katıldı. Bu çerçevede ev sahibi Türkiye, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki gibi önemli isimleri katılımcılar arasındaydı.
***
Bölgesel istikrar bakımından Irak’taki durum hayati öneme sahiptir. Irak’ın komşuları Irak olaylarını etkileme noktasında büyük bir potansiyele sahiptirler ve aynı zamanda Irak’taki istikrarsızlık da komşu ülkeleri derinden etkilemektedir. Irak’ın karmaşaya düşmesi daha fazla can kaybı anlamına gelmektedir. Yine bu ülkedeki karmaşa komşu ülkelerden herhangi birinin, kendi güvenliğini garanti altına alma amacıyla söz konusu ülkeye müdahalesini tetikleme potansiyeline de sahiptir.
Irak’a Komşu Ülkeler Konferansı’nın genişletilerek –Genişletilmiş Irak’a Komşu Ülkeler Konferansı haline getirilmesi, dış güçlerin bölgede daha fazla etkin olmasını çekince ile karşılayan kesimlerin eleştirilerine maruz kalmıştır. Ancak, Komşuların, çevre ülkelerin ve uluslar arası toplumun buradaki kaosa bir son verme noktasında bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca, şu an için Irak’ta başat güç konumunda bulunan ABD ve İngiltere’nin katılmadığı bir konferansın etkin ve bağlayıcı kararlar alması düşünülemezdi. Yine de alınan kararların ne denli işlevsel olduğu tartışılabilir. Ayrıca, Irak’a doğrudan komşu olan ülkeler dışındaki ülkelerin bu toplantılara katılımı büyük önem taşısa da, kabul edilmelidir ki, komşu olmayan ülkelerin bu toplantıya katılma amaçlarından biri de, bölge ülkelerinin faydasına olsun olmasın kendileri açısından uygun görülen bir takım çözüm kalıplarını empoze etmektir. Oysa asıl olan Türkiye, İran, Arap Birliği, Mısır’ında dâhil olduğu bölge ülkelerinin ortak bir sonuca ulaşabilmesidir. Çünkü bu ülkeler Ortadoğu’da tüm diğer ülkeleri etkileme kapasitesine sahiptirler ve bölgenin güvenliğini, kalkınmasını ve uluslararası ilişkilerini etkileme potansiyeline sahip gerilimlerin merkezinde yer almaktadırlar.
İran Nükleer dosyasından Filistin, PKK ve Lübnan sorunlarına varıncaya dek bölgedeki çatışma ve gerilimler İstanbul Zirvesi’nin gündeminde yer almıştır. Tüm bu sorunların bu tür toplantılarda birlikte gündeme gelmesi zihinlerde bunlar arasında bir tür bağlantı ya da neden sonuç ilişkisi bulunduğu gibi varsayımların oluşmasına neden olmaktadır. Oysa bunun nedeni katılımcı ülkelerin durumu bu şekilde değerlendirmelerinden ziyade, Irak sorunu ile diğerleri arasında bir tür bağlantı kurarak, kendi dış politik çıkarlarına hizmet edecek bir takım kararların alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle katılımcı ülkeler bölgedeki olayları bütüncül bir yaklaşımla ele almak istemektedirler. ABD bunu demokrasi söylemi arkasında sunduğu Geniş Ortadoğu projesi olarak gündeme getirmek istemiş, bölge ülkeleri ise bu projenin bölge ülkelerinin özgün koşullarına cevap vermediğini ileri sürerek reddetmişlerdir.
Bölgedeki sorunlar son derece karmaşık olduğundan hemen hiçbir soruna siyasi bir çözüm bulunamamakta ve taraflar zaman zaman askeri güç kullanma yoluna gitmektedirler. Oysa askeri güç kullanımı maddi ve manevi kayıpların çok yüksek olması nedeniyle nihai çözüm değildir. Asıl çözüm iktisadi önlemler, kalkınma, hukuksallık ve insana saygı gibi ilkelerin ön plana çıkarılması ve bu manevi unsurlarla maddi güç arasında sağlıklı bir ilişki kurulması ile mümkün olabilecektir.
***
Türkiye açısından bakıldığında, sonuç bildirisinde terörün kınanması ve teröre karşı işbirliği yapılmasının önerilmesi bir kazanç olarak değerlendirilmelidir. Ama eğer Irak’ta istikrar sağlanabilir ve durum normale dönebilirse Türkiye asıl o zaman daha kazançlı duruma gelecektir. Ayrıca bu tür konferanslar Türkiye’nin son dönemde izlediği düşünülen Ortadoğu açılımının da birer aracı konumundadırlar. Ne var ki, benzer toplantılarda Türkiye’nin kendi sıkıntılarını ön plana çıkarması bu açılım misyonuna gölge düşürmekte, Türkiye’yi çok yakından izlemekte olan Arap kamuoyu nezdinde olumlu bir izlenim bırakmamaktadır. Bu tutumun çağdaş uluslararası ilişkiler anlayışına ters düşmesi yanında, Osmanlı’nın yıkılışı sürecinde ortaya çıkan olumsuzluklar, bu olumsuzlukların süreç içerisinde Türk ve Arap milliyetçiliği anlayışlarınca pekiştirilmesi nedeniyle kötü çağrışımlar uyandırmaktadır. Yani bölge devletleri bir “ağabey“ ya da “lider“ devlet, ya da kendi sorunlarını herkesin sorunları sanan bir devlet yerine, tüm sorunların eşit biçimde paylaşıldığı uluslararası ve bölgesel bir platform görmek istemektedirler.
***
İstanbul Konferansı Ortadoğu’daki temel aktörler konumunda bulunan bölgesel ve küresel güçler arasında diyalogun mümkün olduğunu göstermiştir. Ne var ki, sorunların çözümü için sadece diyalog yeterli değildir. İran ve Suriye başta olmak üzere bölgedeki tüm aktörlerin sürece aktif katılımı sağlanmalıdır. Çünkü, örneğin, nükleer sorun sadece Batı ve İran arasında bir sorun değildir. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere tüm Arap ülkeleri –ve belki Türkiye- için nükleer güce kavuşmuş bir İran büyük bir tehdit ve sorundur.
***
Irak’ın durumuna gelince, terör ve şiddet olaylarının bir türlü önlenemiyor olmasına rağmen, bazı olumlu gelişmeler de yaşanmaktadır Mayıs ayında düzenlenen ilk konferansta sınır güvenliği mülteciler ve enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere bir kaç çalışma grubu oluşturulmuştur. Irak şimdi Türkiye’ye ek olarak Körfez üzerinden de petrol ihraç edebilmektedir. Ayrıca Ürdün’e de ham petrol sevkıyatı başlamış bulunmaktadır. Varılan anlaşmalar sonucunda Irak’ın kritik ihtiyacı olan dizel yakıt Kuveyt’ten karşılanmaya başlamıştır. Bu dış gelişmelere paralel olarak içerde de bir takım gelişmeler gözlemlemek mümkündür. Bağdat, yönetimi bütün gücüyle elinde tutan bir merkez olmaktan çıkmış, sadece Kuzey Irak’taki Kürt bölgesi ya da güneydeki Şii bölgesi değil, Ambar gibi bölgelerde de siyasi karar alma mekanizmasına yerel düzeyde katılım ve yerel otoriteler güçlenmiştir. Abu Garib bölgesinde bile içerisinde eski isyancıların da bulunduğu 1700 kişi Irak güvenlik güçlerine katılmıştır. Irak hükümeti resmi olarak ilan etmese de, pek çok eski ordu mensubuna ulaşmış ve onları orduya katılmaya ikna etmiştir. Bu tür gelişmeler teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Bu sürecin devam ettirilebilmesi ve birleşik, güvenli ve istikrarlı bir Irak amacına ulaşılabilmesi için Irak ve Irak’ın komşuları kadar küresel aktörlerinde olumlu katkı yapmaları gerekmektedir.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

Savaşın başlamasından bir yıl geçtikten sonra, Rusya'nın neden galip gelmediği, hem ABD dış politikasında hem de daha geniş anlamda uluslararası güvenlikte en önemli sorulardan biri haline geldi. Cevabın birçok bileşeni var. ;

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Geçen hafta Cuma günü (10 Mart 2023) Suudi Arabistan ve İran arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Buna yeni bir “Kutsal Cuma“ anlaşması denebilir mi? İki ülke arasındaki en büyük fayın mezhep farkının siyasileştirilmesinden kaynaklandığı düşünülür ve mezhep anlaşmazlığının arkasına gizlenen bölgesel...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...