Teknolojide Millîleşme ve Beka

Makale

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girdiği 2000’li yılların başından itibaren dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Asya’ya doğru kayma gösterdiği görülmektedir. Asya Pasifik bölgesinin Kovid-19 krizi sonrası diğer bölgelere nazaran daha hızlı bir toparlanma sergilediğini ve ağırlık merkezinin kaymasını daha da hızlandırdığını gözlemekteyiz. ...

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne girdiği 2000’li yılların başından itibaren dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Asya’ya doğru kayma gösterdiği görülmektedir. Asya Pasifik bölgesinin Kovid-19 krizi sonrası diğer bölgelere nazaran daha hızlı bir toparlanma sergilediğini ve ağırlık merkezinin kaymasını daha da hızlandırdığını gözlemekteyiz. Önümüzdeki yıllarda bu süreç daha da tırmanabilir. Bu durumun, Çin’in dünya ekonomisinin ağırlık merkezi üzerindeki çekim gücünü artırdığını, hatta bunun yanı sıra Hindistan gibi ülkelerin de bu çekim gücüne bir katkı verdiğini görüyoruz. Yani bir dönüşüm, transformasyon yaşanıyor. Bunlar sadece devletleri, şirketleri değil; hepimizi topyekûn etkiliyor. Devletler, şirketler bu değişikliklerin yanı sıra ABD ve Çin’in rekabet ortamında plan yapmanın zorluklarını yaşıyorlar. Örneğin, Avrupa Birliği bir yandan ABD ile ittifakını sürdürebileceği, diğer yandan da Asya’nın artan önemi ve bölgesel entegrasyonundan faydalanabileceği ticari bir strateji geliştirme durumunda ve bunun için yoğun gayret gösteriyor.

“Post-güvenlik jeopolitik“ kavramınınsa günümüzde giderek önem kazandığını söyleyebiliriz. Küresel boyutta etkin sermayeyle ulusal sermayenin çıkarları yer yer örtüşmekteyse de çoğu zaman çatışmaktadır. Bu nedenle ulusal sermaye taraftarlarının tanımladıkları geleneksel ulus-devlet modelinden ciddi bir sapma yaşanması durumu ortaya çıkabilmektedir. Geleneksel ulus devletin çıkarları ve güvenlik anlayışında yaşanan bu dönüşüm dünyanın çok kutuplu yapıya doğru evrimleşmeye başladığını bizlere gösteriyor. Dolayısıyla güvenlik anlayışında da bir dönüşüm yaşanabileceğini görüyoruz. Güvenlik anlayışındaki bu derinleşme ve karmaşıklaşma hâli “post-güvenlik“ kavramıyla tanımlanıyor.

Türkiye, jeopolitik konumu itibarı ile dünyanın en kritik alanlarından birinde yer almakta olup, stratejik olarak da çok önemli bir pozisyona sahiptir. Eşsiz güzellikteki ülkemiz; Akdeniz’i Ege Denizi üzerinden Karadeniz’e bağlayan ve Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu’ya erişebilen bir kilit taşı özelliğindedir. Bu özel konumu, tarihten gelen gücü, büyük ve nitelikli nüfusu, kültürel düzeyi ve özellikle teknoloji ve üretim altyapılarıyla baktığımızda ülkemizin Batı ve Doğu’yu buluşturacak küresel boyutta etkili bir güç olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra ülkemiz hem ulusal hem küresel güvenliğin sağlanması adına önemli çalışmalar yürütmekte olup, ilgili uluslararası ittifakların da stratejik ortağıdır. Türkiye sanayileşme ivmesini çevreye, insana dikkat ederek ve bu hususu ön planda tutarak gerçekleştirmekte, sürekli büyümesini ve gelişmesini devam ettirmektedir. Ülkemiz insana ve çevreye yatırım yapmakta olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Paris İklim Anlaşması’nı Ekim ayında kabul etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ardından Türkiye’nin 2053 Vizyonu doğrultusunda önemli bir adım attığını bütün dünyaya duyurmuştur. İklim değişikliği hususunda kritik kilometre taşlarının Türkiye’de uygulanışı taahhüt edilmiştir. Ülkemiz bu kapsamda sürdürülebilirlik ve yeşil büyüme hususlarını yol haritasına dâhil etmiştir.

G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi ile dünyada öncü olacağını kurgulamıştır. ASELSAN olarak hem faaliyetlerimizin hem de kullanıcılarımıza sunduğumuz çözümlerimizin çevreye duyarlılık hususunun ön planda tutularak gerçekleştirilmesine yönelik kritik gelişmeleri bizler de sağlıyoruz.

Türkiye, 69 yıldır NATO’nun en kıymetli ve eşsiz müttefiklerindendir. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye büyük ekonomisi, bölgesel askerî ve siyasi gücüyle ittifakın güneydoğu kanadında eşsiz ve çok önemli bir müttefik olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan sıkıntılı gelişmeler neticesinde ortaya çıkan göç meselesi ve çeşitli güvenlik hususlarıyla ilgili mücadele kapsamında ülkemizin ortaya koyduğu etkin çözümler, Avrupa Birliği ve NATO dâhil olmak üzere uluslararası alanda takdir görmektedir.

ASELSAN, ülkemizin uluslararası ittifaklarda eşsiz katkılar sunmasına, hem savunma hem de sivil alanda yüksek teknolojiye dayanan yerli ve millî sistem ürün ve çözümleriyle her zaman destek olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin “yurtta barış, dünyada barış“ ideali doğrultusunda geçmişte ve günümüzde pek çok kritik barışı destekleme harekâtına önemli katkılar sağladığını görüyoruz. Türkiye, mevcut askerî kapasitesi, etkin dış politikası, ülke ekonomisi ve yumuşak güç unsurları olan tarihi, coğrafi konumu, kültürel mirası ile bölgesel ve uluslararası güvenliğe katkı sağlayan özel bir statüdedir. ASELSAN’ımız güçlü Türk ordusunun her ihtiyacına yerli ve millî çözümler sunmakta olup, ülkemizin savunma sistemleri kapsamında bağımsızlığı için önemli gelişmeler sağlamaktadır. ASELSAN kritik Ar-ge faaliyetleriyle sürekli olarak gelişmektedir. Bugün gelişmesini yalnız Türkiye için değil, dost ve kardeş ülkeler için de çeşitli işbirliği programlarıyla daha ötelere taşımaya muktediriz. Bu yönde de güzel gelişmeler olacağını bekliyoruz.

Yüzyıllarca farklı medeniyetlerin beşiği olan Türkiye, Doğu ve Batı kültürünü sentezleyen bir ülke olmasının yanı sıra Türk dünyasının da merkezi konumundadır. Güçlü devletimiz bu konumunu daha da geliştirmek adına pek çok yeni stratejik adımlar atmaktadır. Azerbaycan - Ermenistan arasında yaşanan gerginliklerde ülkemizin üstün teknolojik etkinliklerinin ve millÎ teknoloji hamlesi kapsamında üretilen savunma sistemlerinin de kullanılması sonucunda yüksek kazanım getiren bir ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’nin Orta Asya’ya açılan Nahçıvan Koridoru’nun tesis edilmesi sağlanmıştır. Böylece Türkiye - Orta Asya arasında jeopolitik ve jeo-ekonomik anlamda yeni bir dönem başlamış olup, ülkemizin Türk dünyasıyla etkileşiminde büyük gelişmeler sağlanabileceğini düşünüyoruz.

Ülkemiz yüksek hızla sürdürdüğü kalkınma programı çerçevesinde altyapı yatırımlarına da büyük tempoyla devam etmektedir. Ülkemiz gelecek vizyonları kapsamında enerji, ulaşım, akıllı şehirler ve kamu güvenliği sistemlerine yatırım yapmaktadır. Bu doğrultuda atılan önemli adımlar ve sunulan çözümler, hem ulusal hem de küresel çıkarları destekleyici niteliktedir.

ASELSAN, ulaşım, güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık alanlarında çözümler sunan yetkin bir sektör başkanlığı ile ülke ihtiyaçlarının yanı sıra diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak alt yapıya sahiptir. Türk Savunma Sanayii, ülkemizin barışçıl diplomasisi ve işbirlikçi yaklaşımının önemli bileşenlerindendir. Devletimiz dost ve kardeş ülkelerle süreçlerini pekiştirmekte ve müttefik ülkelere savunma sistemleri kapsamında fayda sağlamaktadır. Türk Savunma Sanayii küresel çapta dikkat çeker hâle gelmiştir. ASELSAN, Türk Savunma Sanayiinin lokomotifi olarak sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek ve savunma teknolojilerindeki bağımsızlığa katkı sağlayacaktır.

ASELSAN’ın seçkin, deneyimli ve teknolojinin en üst düzeyinde tasarım yapabilen nitelikli mühendislik iş gücü, proje yönetim tecrübesi, büyük entegre sistemlerin gerçekleştirilmesine imkan veren sistem mühendisliği kadrosu savunma sektörünün birçok faaliyet alanında hem yetkin olmanın verdiği avantaj hem de birikmiş tecrübeyle birçok imkansızı mümkün kılmıştır. Aynı zamanda bu iş gücü savunma sektöründe öğrendiği bilgileri ve edindiği tecrübeleri hızlı bir şekilde sivil alanlardaki çözümler için de gerekli güncellemelerini yapıp kullanabilmektedir. Bu kapsamda ASELSAN mühendisleri, ülkemize ve sektörün birçok ürün ve teknoloji kazandırmıştır. Gelecek Türkiye’si için ASELSAN durmaksızın çalışacak ve önemli çözümler sunmaya devam edecektir.

1975 yılında telsiz üretmek amacıyla kurulan ASELSAN, ar-ge’ye dayalı başarılı çalışmaları, askerî münferit alanında ihtiyaç duyulan tüm sistemlerin üzerinde yoğunlaşması ve bütün dünyaya sunduğu yüksek kaliteli çözümleriyle bugün dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasında 48. sıradaki yerini salgın dönemine rağmen son iki yıldır korumaktadır. Ülkemiz adına önemli bir başarı olduğunu değerlendiriyoruz. ASELSAN’ımız geniş bir yelpazede sürdürdüğü faaliyetlerini beş önemli sektör başkanlığı bünyesinde - beş fabrika diye değerlendirilebilir - gerçekleştirmektedir. Bunlar; “haberleşme ve bilgi teknolojileri“, “mikro-elektronik güdüm ve elektro optik“, “radar ve elektronik harp sistemleri“, “savunma sistem teknolojileri ve bu birikimlerimizi sivil alana yansıttığımız ulaşım“, “güvenlik, enerji, otomasyon ve sağlık sistemleri“ alanlarıdır.

Bizler ASELSAN olarak sadece savunma ile sınırlı kalmayıp, teknolojinin her alanında millîleşmeyi bir beka meselesi olarak görmeye devam edeceğiz. ASELSAN’ınımız her geçen gün tarihî kilometre taşı sayılabilecek adımlar atacaktır. Bizim her başarımızın altında milletimizin güveni, 9000’i aşan çalışanımızın emeği ve yüce devletimizin destekleri bulunmaktadır. ASELSAN, Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan strateji dokümanlarını özümseyerek faaliyetlerini sürdürmektedir. ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejilerini her zaman destekleyecek önemli bir yüksek teknoloji şirketidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir kuruluşu olan ASELSAN, Savunma Sanayii başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde ve rekabet gücünde belirleyici rol oynamaya devam edecektir. Bu gücünü, devletimizin yönlendirmeleriyle dost ve kardeş ülkelerle de ortak projeler, işbirliği çalışmaları, ar-ge faaliyetleri yaparak da geliştirebileceğimizi sizlere arz ediyorum.

( Sami DUMAN, ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü | Açılış Konuşması, 7. İstanbul Güvenlik Konferansı, 04 Kasım 2021 )


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

2000’li yılların başından itibaren görünür hale gelmeye başlayan söz konusu en büyük tehdit Rusya menşeili olarak ifade edilmektedir. Öyle ki o yıllardaki gelişmeler bunun göstergelerindendir. Buna karşın Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların başlamasıyla ortaya çıkan yeni konjonktür başta A...;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...