5G Ağlarının Güvenliği

Makale

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği uluslararası politik atmosferde 5G teknolojisini askeri yapısı içinde kullanabilen güçler diğer güçlerin önünde önemli bir avantaj elde edecektir....

Dr. Öğr.Üyesi Gökhan TEKİR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
ÖZET

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği uluslararası politik atmosferde 5G teknolojisini askeri yapısı içinde kullanabilen güçler diğer güçlerin önünde önemli bir avantaj elde edecektir. Ülkelerin kritik öneme sahip altyapılarının 5G teknolojisine entegre edilmesi fırsatlar kadar güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 5G ağlarının, sürekli bir şekilde ülkelerin altyapılarına ve ekonomilerine zarar verip günlük hayatın işlemesini engellemeye çalışan terörist grupların hedefinde olacağı açıktır. Bu teknolojinin içine sızmak isteyen siber teröristler olacağı gibi ülkeler de aynı sızma hareketlerini düzenleme planları içinde olacaktır. 5G teknolojisinin geliştirilmesinde en büyük pazar payına sahip olan Huawei’nin Çin şirketi olması ve Huawei’nin Çin devletiyle olan ilişkileri 5G teknolojisinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında Çin’e büyük bir avantaj sağlamakta; diğer ülkelerin altyapılarına ait hassas ve gizli bilgilerin Çin devletine sızdırılacağı konusunda güvenlik endişelerine neden olmaktadır. Bunun yanında, askeri operasyonlarda 5G kullanımının Çin denetiminden geçmesi askeri operasyonların safhalarında Çin müdahalesini olanaklı kılmaktadır. Bu durumun başta Çin ile küresel hegemonya mücadelesinde olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve diğer ülkeler için de güvenlik riski yaratması beklenebilir. Bu yüzden, teknolojik gelişme ülkelerin askeri ve ekonomik güvenliğini sürdürmesinde hayati öneme sahiptir. Ülkelerin uluslararası sistemdeki yeri teknolojik gelişmede yenilikçi olmalarına bağlı hale gelmiştir.

1. GİRİŞ

5. jenerasyon kablosuz ağ teknolojisi (5G) mobil iletişimde kapasiteyi arttırarak ve yeni bağlantılar kurarak yeni bir iletişim teknolojisini öngörmektedir. Şehir yönetiminden tıp bilimine kadar birçok alana uygulanan 5G ekonomik ve sosyal hayatta devrimsel bir değişikliğe neden olacaktır. 5G teknolojisinin bu kadar geniş bir uygulamaya sahip olması 5G teknolojisinin güvenliğinin sağlanmasının hayati önemde olduğuna işaret etmektedir.

Siber teröristlerin 5G ağlarına sızarak ülkelerin kritik altyapılarını politik amaçları için hedef almaları beklenmelidir. Ayrıca siber suçluların da 5G altyapılarını rehin alma yoluyla kazanç sağlamaya yeltenecekleri olasıdır. Fakat asıl mücadele Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) teknoloji şirketi Huawei’nin 5G teknolojisi geliştiricisi olarak diğer ülkelerin kritik verilerini Çin devletiyle paylaşma riskinden kaynaklanmaktadır. Huawei’nin kendi ülkesinde ve diğer müttefiklerinde çok büyük bir güvenlik riski yarattığını düşünen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Huawei’nin faaliyetlerini ABD içinde yasaklamış ve diğer ülkeleri de Huawei’yi dijital altyapılarında 5G teknolojisini geliştirmeden çıkartmaları için yoğun bir diplomatik çaba içerisine girmiştir.
5G teknolojisinin sivil hayatın yanı sıra askeri alanda da çok yaygın bir kullanımının olacağının ortaya çıkması 5G teknolojisinde güvenlik sorununu üst sıralara taşımaktadır. 5G teknolojisi geliştirmek ve bu ağların güvenliğini sağlamak artık başta ABD olmak üzere diğer ülkelerin gündeminin ön sıralarındadır. Bu çalışma, 5G ağlarının kullanımını ve bu ağlardaki güvenlik sorunlarını ve bu sorunlara alınan önlemleri ortaya koyma amacındadır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

Bu çalışmada Siber Güvenliğe Stratejik ve ontolojik açıdan yaklaşarak Yapay Zeka ile ilişkisi ela alınmaya çalışılmıştır. Tehditlerin nasıl üstesinden gelineceği konusunda etkili bir strateji oluşturmak için tehdit ortamına ilişkin geniş bir bakış açısına sahip olmanın önemi vurgulanarak bir siber o...;

Günümüz dijital çağında hemen hemen her şey dijitalleşmekte veya sanallaşmaktadır. Günümüzde en değerli şeyin banknot veya kıymetli metaller değil veri olduğu aşikârdır. İnternet günümüzde herkesin erişebileceği bir habitata dönüşmüştür. ;

Beşinci jenerasyon (5G) ağları, gelecekte ekonominin ve kamu hizmetlerinin temeli oluşturacaktır. 5G teknolojisi makineler arasında iletişimi sağlayarak eğitim, ulaşım, sağlık, şehircilik ve askeri alanlarda birçok gelişmeyi sağlayacaktır. Özellikle büyük güçlerin aralarındaki rekabetin alevlendiği ...;