Çin'in Afrika Kıtasında Artan Etkinliği Üzerine bir Değerlendirme

Makale

Çin'in 'yeni bir süper güç' olarak yükselişi Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin de yoğunlaşmasını beraberinde getirmiş ve önemli bir tartışma konusu olmuştur. Çin-Afrika ilişkisinin hızla artmasının nedenleri ve bu ilişkinin eşit bir ilişki olup olmadığı, faydaları bu makalenin araştırma konusudur. ...

Başak ÖZORAL
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ÖZET

Çin'in 'yeni bir süper güç' olarak yükselişi Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin de yoğunlaşmasını beraberinde getirmiş ve önemli bir tartışma konusu olmuştur. Çin-Afrika ilişkisinin hızla artmasının nedenleri ve bu ilişkinin eşit bir ilişki olup olmadığı, faydaları bu makalenin araştırma konusudur. Ortak geçmiş deneyimler ve benzer amaçlar Çin ve Afrika'yı birbirine yaklaştırdığından, soğuk savaş bitiminden bu yana Çin, sessiz ve muhafazakâr bir pragmatizmle Afrika kıtasındaki varlığını ve etkisini genişletmiştir. 1990’lardan günümüze Çin’in, Avrupalı eski sömürge güçlerin geri çekilmesinden ve bazı pazarlardaki varlıklarının azalmasından yararlanarak, sağduyulu ve akıllı bir diplomasi ile bölge ülkelerinin çoğuna nüfuz ettiği gözlemlenmektedir.

Çin'in pragmatizmi, Afrika’daki birçok ana aktörle eşzamanlı olarak stratejik bağlar kurarken, bu kutupların birbirleriyle ilişkilerini yöneten çatışmalara ve anlaşmazlıklara çekilmekten kaçınması olarak tanımlanabilir. Çin Afrika ülkelerinde yaptığı yatırımlarla da öne çıkmaktadır. Örneğin 2013 yılında ülkenin kendi küreselleşme modeli olarak sunulan Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi, tüm dünyada dikkat çekerken Çin'in dış politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Ulaşım, altyapı, eğitim, inşaat malzemeleri ve enerji ağları alanlarındaki geniş bir bağlantıya ve ulus ötesi yatırım ağına dayanan girişim, Çin'in Orta Doğu, Afrika ve Asya'da etkisini genişletmesine olanak tanıyan bütünleşmiş bir pazar inşa etmesini amaçlamaktadır.

Aslında Çin'in bugün Kuşak ve Yol Girişimi'nin kapsadığı pazarlara bakılırsa, bu projenin tarihte İpek Yolu olarak bilinen ulaşım hattının bir devamı niteliğinde olduğu görülür. Bu çaba, yalnızca Çin sermayesinin fazlasının bu karlı projelerde kullanılmasına değil, aynı zamanda Çin üretiminin dünya pazarlarını aşması için ihtiyaç duyulan ticaret ve ulaşım yollarının yaratılmasına da izin vermektedir.

Çin’in Afrika kıtasındaki yayılımın artması konusu çok kutuplu dünya düzeninde Çin’in etkisini anlamak, Afrika’daki faaliyetlerini değerlendirmek, gelecek günlerdeki uluslararası politikayı da anlamlandırmamızı sağlaması açısından önemlidir. Çalışmada Çin’in Afrika kıtasındaki varlığı, politikaları, yatırımları ve kültürel etkileri üzerinde durulacaktır. Bu ilişkinin asimetrik yapısının sadece Çin’e yararı olduğu iddiaları ele alınacak, ancak ticari ve işbirliği yoluyla Afrika’nın kalkınmasına da olumlu etkiler yaptığı belirtilecektir.

1.GİRİŞ

Çin'in Afrika'da artan etkisi ve ekonomik faaliyetleri Batıda da önemli ölçüde ilgi görmüştür. Pek çok uzmanın dikkatini çeken bu ilişkiye dair bazı sorular yükselmiştir. Çin'in Afrika'ya nüfuzu bir lanet mi yoksa bir tedavi mi?[1] “yükselen Çin, Afrika'daki ABD nüfuzuna karşı“[2]; ve “Çin, Afrika'da AB'yi geride mi bıraktı“[3] gibi sorular Çin'in Afrika'daki önemli ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. Merak uyandıran bir diğer konu Afrika ülkelerinin Çin'i kolayca kabul etmesinin, kıtada etkinliğini arttırmasını olumlu karşılamasının nedenleridir. Bunu anlamak için Afrika- Çin ilişkisinin tarihsel gelişimine kısaca göz atmakta fayda vardır. Ardından bu iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin özellikleri ve büyüklüğü tartışılacaktır. Son olarak bu ilişkinin eşit olup olmadığı, taraflardan birine daha fazla yarar sağlayıp sağlamadığı incelenecektir. Ekonomik anlamda Çin Afrika işbirliğinin iki ülke açısından farklı durumlar ve sonuçlar oluşturması üzerinde durulacaktır.


[1] Patrick J., Keenan. “Curse or Cure? China, Africa, and the Effects of Unconditioned Wealth’’. Berkeley Journal of International Law 27(1) (2008):86.
[2]Abraham McLaughlin, "A Rising China. Counters US Clout in Africa/' Christian Science Monitor, March 30, 2005
[3]Berger, B. (2007): China outwits the EU in Africa. Asia times online.com/atimes/pr hina outwits the EU i atimes.com/atimes/prin

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Geçen hafta Cuma günü (10 Mart 2023) Suudi Arabistan ve İran arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Buna yeni bir “Kutsal Cuma“ anlaşması denebilir mi? İki ülke arasındaki en büyük fayın mezhep farkının siyasileştirilmesinden kaynaklandığı düşünülür ve mezhep anlaşmazlığının arkasına gizlenen bölgesel...;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

18-19 Şubat tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da “Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Kongresinin 36. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Bu zirveye, açılış töreninde İsrail’in Etiyopya Büyükelçisi Sharon Bar-Li'nin akredite şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle güvenlik pe...;

Rekabet ortamının gerçekleştirilen askeri tatbikatlar yanında, Ulusal Güvenlik Strateji Belgelerine ve Güvenlik Zirvelerine yansıdığı da açıkça görülmüştür. ABD doğrudan Rusya ve Çin’i hedef almış ve müttefikleri ile yeni bir mücadele stratejisini yürürlüğe sokmuştur.;

Afrika kıtası sahip olduğu zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla yüzyıllardır başta Batılı devletler olmak üzere küresel aktörlerin ilgisini çekmektedir. Ancak Soğuk Savaş’tan itibaren siyasi nedenlerle de Afrika’nın, küresel aktörlerin dış politika ajandalarında büyük bir öneme sahip olduğunu söy...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Çin'in 'yeni bir süper güç' olarak yükselişi Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinin de yoğunlaşmasını beraberinde getirmiş ve önemli bir tartışma konusu olmuştur. Çin-Afrika ilişkisinin hızla artmasının nedenleri ve bu ilişkinin eşit bir ilişki olup olmadığı, faydaları bu makalenin araştırma konusudu...;

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Dünya Türk Forumu (2023)

 • 15 Haz 2023 - 16 Haz 2023
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

2. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 07 Kas 2019 - 08 Kas 2019
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Güvenlik Konferansı 2019

 • 07 Kas 2019 - 08 Kas 2019
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

1. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 07 Kas 2018 - 09 Kas 2018
 • Elite World Europe Hotel, İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Çatışma Çoçukları Programı

Program’ın koordinatörlüğünü TASAM çatısı altında kurulan Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü üstlenmektedir. STK

 • 2021

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.

Uzun yıllar boyunca Liberya meselesi, dünya gündemini meşgul eden bir konu olmuştur. Yaşanan İç Savaş boyunca sıklıkla çatışmalar ve ölümlerle anılan ülkenin günümüzde yeniden dirilme mücadelesi vermesi, diğer aktörler tarafından dikkatle izlenmektedir.

Afrika’nın batısında bulunan Benin Cumhuriyeti, kuzey batıda Burkina Faso Cumhuriyeti, kuzey doğuda Nijer, doğuda Nijerya, batıda ise Togo ile komşudur. Benin’in bu 4 ülkeyle toplam 1989 km sınırı vardır. Bu sınırlardan en uzunu Nijerya ile olan 773 km’lik sınırdır.

56.785 km²’lik yüzölçümüne sahip olan Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika’nın orta - güney kıyısında yer alır. Togo Cumhuriyeti’nin doğusunda Benin Cumhuriyeti, kuzeyinde Burkina Faso, batısında ise Gana yer alır. Togo’nun, Benin Körfezi’ne, bir diğer şekliyle belirtmek gerekirse Atlas Okyanusu’na da kıyı...

Gana Cumhuriyeti, doğusunda Togo Cumhuriyeti, batısında Fildişi Sahilleri, kuzeyinde Burkina Faso ve güneyinde Atlas Okyanusu ile Afrika’nın batısında yer alır. 238.537 km²’lik yüzölçümüne sahip olan Gana’nın, komşularıyla 2.094 km’lik kara sınırı vardır. Gana’nın; Togo ile 877 km, Fildişi Sahilleri...