Bilgi Devrimi ve Güvenlik

Opening Speech

Güvenlik ihtiyacı; temel insan haklarından biridir ve yalnızca çok yönlü kaynaklara ve tehdit biçimlerine karşı korunmayı değil, aynı zamanda tüm tebaa için tek bir devlette yaşama araçlarının mevcudiyetini de içermektedir. ...

Değerli protokol, bayanlar ve baylar. Bosna-Hersek Polis Teşkilatları Koordinasyon Müdürlüğü adına sizleri selamlama fırsatına sahip olmak, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ve güvenlik konseptinin iyileştirilmesine katkısı her geçen yıl daha da önem kazan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı'na (İGK) katılmak benim için özel bir onurdur.

Güvenlik ihtiyacı; temel insan haklarından biridir ve yalnızca çok yönlü kaynaklara ve tehdit biçimlerine karşı korunmayı değil, aynı zamanda tüm tebaa için tek bir devlette yaşama araçlarının mevcudiyetini de içermektedir. Devlete ve topluma yönelik, bizim irademiz ve etkimizden bağımsız olarak var olan tehditlerin kaynakları ve biçimleri, toplumu korumanın gerekliliğini belirlemekle birlikte, aynı zamanda devletin güvenlik ve güvenlik hazırlıklarının şeklini, içeriğini ve biçimlerini de etkilemektedir.

Çağdaş sosyal eğilimler, işlenen suçların devlet sınırlarının dışına çıktığını ve evrensel karakter kazanan bir fenomen olarak kendini giderek daha sık gösterdiğini doğrulamaktadır. Bu olgu uluslararası ölçekte de kendini göstermektedir. Bu durum, sınır ötesi organize suç biçimlerinin önlenmesi ve bastırılmasında modern insanlık sürecine hizmet edecek bir hukuk sisteminin inşa edilmesi gerekliliğini ima etmektedir. Uluslararası hukuk ve ceza politikasının birleşmesi anlamına gelirken, suçla mücadele alanındaki politikanın ekonomik, sosyal, medeniyete dair ve diğer koşulların ürünü olan ulusal özelliklerini kaybetmesi anlamına gelmemektedir. Uluslararası toplumun tarihsel sorumluluğu, uluslararası işbirliğinin giderek daha önemli bir modeli haline gelecek bu tür ceza hukukunun gelişmesi için gerekli koşulları oluşturmaktır.

Çeşitli iletişim ortamları aracılığıyla benzeri görülmemiş bilgi aktarımı olanaklarının eşlik ettiği yoğun teknolojik gelişmeler, beraberindeki sözde "görünmez işlemler" yoluyla sermaye transferi imkanları, çağdaş sınır ötesi suç biçimleriyle yüzleşirken niteliksel olarak yeni güvenlik sorunlarının doğmasına katkıda bulunmuştur. Sınır ötesi suçların genişlemesine katkıda bulunan faktörler; örneğin pazarların, ulaşımın ve iş gücünün küreselleşmesi; ekonomik geçiş, yoksulluk, nüfus arasındaki sosyoekonomik farklılıklar; bilgi devrimi, silahlı çatışmalar, organize suçun küreselleşmesi vb, ile daha belirgin hale gelmektedir.

Son on yılda esas olarak bilgi hırsızlığını hedefleyen bilgisayar korsanlarının hem devlet hem özelde siber alanlara ve bunların BT sistemlerine girerek daha fazla saldırdığına tanık olunmaktadır. Faillerin niyeti her zaman yalnızca sanal alan hasarına odaklanmamaktadır. Niyetleri fiziksel dünyaya da uzanabilmektedir. Küçük fail grupları, yeterli finansman ve donanımla interneti bir savaş alanı olarak kullanıp bir sanayi sektörüne, şehre ve hatta ülkeye saldırabilme ve böylece ekonomik faaliyeti ciddi şekilde tehlikeye atabilme potansiyeline sahiptir. Böylece internet; savaş stratejilerini daha ucuz, uygulanması daha basit ve nihayet dünyanın her yerinde daha erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmiştir.

Siber tehditler Bosna Hersek’te de giderek daha belirgin hale gelmektedir. Geçen ay Bosna Hersek Bakanlar Kurulu, düzenlenen bilgisayar korsanlığı saldırılarına tanık olmuştur. Bilgisayar korsanları istenen verileri elde edememiş olsa da bilgisayar korsanlığı saldırısı gerçeği ulusal güvenliği ciddi şekilde tehdit etmektedir. İstihbarat verilerinin değişiminin yanı sıra uluslararası düzeyde işbirliği de siber tehdit ve saldırıların etkili şekilde önlenmesi için çok önemlidir.

Siber güvenlik; sadece yasal düzenlemelere bağlı olmayıp, teknolojik, prosedürel, organizasyonel ve son olarak yasal bazı önlemler içeren bir konudur. Aynı şekilde siber suçlarla mücadele; önlenmesi, tespit ve yaptırım, hukuk sistemi, mevzuat ve hukuk uygulamaları için önemi giderek artan bir konu haline gelmektedir. Öte yandan, siber suçların yaptırımlarının etkinliğine yönelik gereklilikler ile temel insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik gereklilikler arasında denge sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ne yazık ki suçla mücadele hemen hemen her ulusun siyasi faaliyetinde görünmekte olup bu durum modern toplumun üzücü bir gerçeğidir. Daha verimli ve kolay erişilebilir ulaşım ve iletişim araçları; kolluk kuvvetleri için ve suç faaliyetinin uluslararası boyutu için elzem olan daha verimli işbirliği yöntemine yönelik artan bir ihtiyaca yol açmaktadır. Günümüzde polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin küresel çapta işbirliği yapmasına izin veren bir yapı, ceza adalet sistemi için her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Suçla mücadele için evrensel veya mutlak olarak etkili bir model yoktur. Bu nedenle İstanbul Güvenlik Konferansı'nda hem tüm sorumlu konuların çalışmaları sırasında karşılaşılan birçok soruna, ikileme, direnişe ve çelişkiye hem de olası çözümlere işaret edebileceğiz.

Giriş niteliğindeki bu genel sunumun sonunda, takip eden oturumlar aracılığıyla katılacağımız İstanbul Güvenlik Konferansı'na katılım daveti için ev sahibine Bosna Hersek adına teşekkür ederiz.

( Bosna Hersek Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Midhat HASANSPAHIC, Açılış Konuşması Deşifre Metni, 8. İstanbul Güvenlik Konferansı, 03 Kasım 2022 )

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek İstanbul Güvenlik Konferansı 2023, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenl...;

Bu çalışmada, bipolar ve monopolar dönemlerdeki enerji dengeleriyle günümüzde oluşmakta olan multipole doğru geçilirken enerji dengelerinin değişimleri ele alınarak irdelenmektedir. Burada, Ukrayna’da yaşanan sıcak çatışmaların, önemli bir kırılma noktasını oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. ;

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.