ASELSAN Liderliği: Dijital Türk Lirasından Uzaya Her Yerde

Açılış Konuşması

Türkiye; büyük ekonomisi, bölgesel askerî ve siyasi gücüyle Dünya’da eşsiz ve çok önemli bir müttefik olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN; ülkemizin uluslararası ittifaklarda eşsiz katkılar sunmasına, sınır ve sahillerini tehditlere karşı korumasına, hem savunma hem de sivil alandaki yüksek teknolojiye dayanan, yerli ve millî sistem/ürün ve çözümleri ile her zaman destek olmaktadır....

Türkiye, Avrupa’dan Orta-Asya’ya uzanan kulvarda; değerli endüstriyel yetkinlikleri, kritik kuruluşları, yetkin üniversiteleri ve altyapısı ile Dünya’da önemli bir rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da geçtiğimiz günlerde açıkladığı “Türkiye Yüzyılı Vizyonu“ çerçevesinde ülkemiz zorlu stratejik jeopolitik konumunda gösterdiği başarı ile ulusal güvenlik planında dönüşüme giden ülkelerin kılavuzu olacak, ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel düzeydeki yükselişi devam edecektir. Adalet, refah, istikbal, huzur, verimlilik, değerlerine inanan her birey ve devletin, bu yüzyılın doğal paydaşları olacağına inanıyoruz.

Türkiye; büyük ekonomisi, bölgesel askerî ve siyasi gücüyle Dünya’da eşsiz ve çok önemli bir müttefik olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN; ülkemizin uluslararası ittifaklarda eşsiz katkılar sunmasına, sınır ve sahillerini tehditlere karşı korumasına, hem savunma hem de sivil alandaki yüksek teknolojiye dayanan, yerli ve millî sistem/ürün ve çözümleri ile her zaman destek olmaktadır.

Barışı korumak için savunma sistemlerinin güçlü olması gerekliliği gözden kaçırılamaz bir gerçektir. Türk Savunma Sanayii, ülkemizin barışçıl diplomasisi ve işbirlikçi yaklaşımının en önemli bileşenlerindendir. Devletimiz, dost ve kardeş ülkelerle işbirliği süreçlerini pekiştirilmekte, müttefik ülkelere savunma ve sivil sistemler kapsamında fayda sağlamaktadır.

Ülkemizin Afrika bölgesinde yaptığı kritik işbirliği anlaşmaları dikkat çekmekte olup, şirketlerimizin bölgede yaptığı önemli açılımlar artmaktadır. Afrika bölgesinde gerçekleştirilen Türk açılımları karşılıklı kazanım ve kazanç esasına dayanmakta olup; Afrika bölgesinde nitelikli işlere imza atmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’miz; yurt içinde huzurun ve emniyetin, milletlerarası barışın ve güvenliğin sağlanması ideali doğrultusunda, geçmişte ve günümüzde pek çok kritik Barışı Destekleme Harekâtı’na önemli katkılar sağlamıştır. ASELSAN’ımız kritik ar-ge faaliyetleri ile sürekli olarak gelişmekte ve güçlü Türk Ordusu’nun her türlü ihtiyacına yerli ve millî çözümler sunarak, ülkemizin savunma sistemleri kapsamında bağımsızlığı için önemli katkı vermektedir.

Muharebe sahasında teknolojik yetkinliklerin önemi çok büyüktür, Türk Savunma Sanayii ürünlerini tedarik eden ülkelerin sahada kritik avantajlar elde ettiği gözle görülür bir gerçektir. ASELSAN’ın ülkemize kazandırdığı kritik kabiliyetler; vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici etkiler oluşturmaktadır.

Savunmasız refah olmaz. Güçlü savunma sistemleri ile sağlanan barış atmosferinin ülke refahı için vazgeçilmez bir husus olduğunun en kritik örneklerinden birini Rusya - Ukrayna Savaşı’nda gözlemlemekteyiz. Rusya - Ukrayna Savaşı’nda; Rusya’nın Batı dünyası ile iletişiminde ve Ukrayna ile sağlanan görüşmelerde ülkemiz kritik bir koordinasyon rolü üstlenmiştir.

Türkiye, “Refah ve Huzurun Yüzyılı“ vizyonu ile küresel barış ve güvenlik ortamlarına ulaşılmasında kilit görevler üstlenmeye devam edecektir.

Dünya’nın değişik bölgelerinde krizler olduğu gözlemlenmektedir. Dünya’da dikkat çeken bir diğer önemli gelişme ise Çin - Tayvan gerilimidir. Bu gerilim aynı zamanda “Uzak Doğu’nun yakın savaşı“ olarak da değerlendirilmektedir.

Ege’nin iki kıyısına baktığımızda Yunanistan kaynaklı olarak gerilimin arttığı değerlendirilmektedir. Ülkemiz; güçlü, adil ve merhametli yaklaşımlarını sürdürerek, uluslararası hukuk ile uyumlu bir şekilde hareket etmektedir.

Dikkat çeken bir diğer konu ise; İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması hususunda yaşanan gelişmelerdir. Türkiye; kararlı tavrı, teröre karşı duruşu, ilkeli yaklaşımları çerçevesinde hareket ederek saygınlığını pekiştirmiştir.

Dünya’da yaşanan gerginliklerin ötesinde farklı tehditler de gündemde önemli yer teşkil etmektedir. Örneğin, uzmanların da belirttiği gibi Dünya’mızı bekleyen yeni pandemilere, gıda ve su kıtlığına karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Teknolojik yetkinliklerin savunma ve sivil alanlarda ikili kullanımı ise küresel çapta dikkat çeker hâle gelmiştir. Bizler bu kapsamda; savunma alanında geliştirdiğimiz kritik teknolojileri sivil alana da yansıtıyoruz. ASELSAN’ımızın yaptığı kritik açılıma dikkat çekmek istiyorum. Dijital Türk Lirası için ilk adım atılmış olup bunun ülkemiz için büyük önem arz ettiği değerlendirilmektedir. TCMB öncülüğünde “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu“nda çalışmalara başlanmıştır.

Savaşlar ve mücadeleler anlayışı kavramında da küresel bir dönüşüm yaşanmaktadır. Savaşlar ve mücadeleler artık büyük oranda siber silahlarla ya da konvansiyonel yöntemlerin dijital yapılarla güçlendirilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımızı ve vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak, geleceğe güvenle bakmamız mümkün olamaz. Verilerimizi, vatanımızı koruduğumuz gibi korumalıyız. SSB Başkanı’mız Sayın Prof. Dr. İsmail DEMİR’in de belirttiği gibi; bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmedenler, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayanlar tüm unsurlara da hükmedebilecektir. Dolayısıyla, Siber Vatan’daki mücadele de ulusal güvenliğin sağlanmasında önemli bir adım teşkil etmektedir.

Ayrıca, geleceğin savaş alanının uzay teknolojililerinin gelişimi ile birlikte uzaya yöneleceği değerlendirildiğinden, “uzay savunma“ vurgusu yapmanın kritik olduğunu öngörüyorum. Savunma sanayiinin çok önemli alanlarından biri uzaydaki harp ve savunma sistemleridir. Başta ASELSAN olmak üzere, Türk Savunma Sanayii kuruluşları uzay egemenliğimizi korumak için elinden gelen bütün gayreti sarf etmekte olup, kritik teknolojilerin kazanımına odaklanmaktadır.

Ülkemiz yüksek hızla sürdürdüğü kalkınma programı çerçevesinde altyapı yatırımlarına da büyük tempo ile devam etmektedir. ASELSAN; Ulaşım, Güvenlik, Enerji, Otomasyon ve Sağlık alanlarında çözümler sunan yetkin Sektör Başkanlığı ile ülkemizin ihtiyaçlarının yanı sıra diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahiptir.

ASELSAN; ar-ge’ye dayalı başarılı çalışmaları, askerî- elektronik alanında ihtiyaç duyulan tüm sistemler üzerine yoğunlaşması ve bütün Dünya’ya sunduğu yüksek kaliteli çözümleri ile 2021 yılında da Dünya’nın ilk 100 savunma şirketi arasında ilk 50’deki yerini korumuş uluslararası bir şirkettir. ASELSAN, Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejilerini her zaman destekleyecek önemli bir yüksek teknoloji şirketi olmaya devam edecektir. TSKGV’nin bir kuruluşu olan ASELSAN, savunma sanayii başta olmak üzere birçok sektörde Türkiye’mizin bağımsızlık mücadelesinde ve rekabet gücünde belirleyici rol oynamaya devam edecektir.

( ASELSAN Strateji Yönetimi Direktörü Sami DUMAN, Açılış Konuşması Deşifre Metni, 8. İstanbul Güvenlik Konferansı, 03 Kasım 2022 )

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Güvenlik kavramı, insanların değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak değişirken, beraberinde Uluslararası İlişkiler alanını da dönüştürmektedir. Tarihten bu yana süre gelen konvansiyonel güvenlik, terörizm ve organize suç gibi sorunların yanında gelişme, cinsiyet, iklim, pandemi gibi yeni konular da ...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek İstanbul Güvenlik Konferansı 2023, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenl...;

Bu çalışmada, bipolar ve monopolar dönemlerdeki enerji dengeleriyle günümüzde oluşmakta olan multipole doğru geçilirken enerji dengelerinin değişimleri ele alınarak irdelenmektedir. Burada, Ukrayna’da yaşanan sıcak çatışmaların, önemli bir kırılma noktasını oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. ;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.