Kurumsal Dönüşüm ve Diplomasinin Geleceği

Makale

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve dönüşümün en önemli motoru ağırlıklı olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan teknoloji ve küreselleşme olarak kabul edilmektedir. ...

Doç. Dr. Ergün KÖKSOY
Marmara Üniversitesi

ÖZET
İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve dönüşümün en önemli motoru ağırlıklı olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan teknoloji ve küreselleşme olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılda bu durum dijital teknolojilerin de eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Yeni yüzyılın başındaki gelişmeler insan ve toplum yaşamını olduğu gibi iş ve kurumsal yaşamı da derinden etkilemektedir. Daha geniş ölçekte de ülkelerin, devletlerin güç ve diplomasi politikalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu çalışmada iş ve kurumsal yaşamdaki değişimler ve buna bağlı olarak güç ve diplomasi alanlarındaki dönüşümler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal dönüşüm, dijitalleşme, güç, diplomasi, kamu diplomasisi
  1. Kurumsal Dönüşüm
Günümüzde tüm kurumsal yapılar büyük bir meydan okumayla karşı karşıyalar. 2000’li yılların başında bir grup iş insanı, danışmanlık firması uzmanları (Accenture Arthur Andersen, William M. Mercer, Inc., Pricewaterhause[1]Coopers, Resources Connection, Towers Perrin Watson Wyatt, gibi) bir araya gelip 20 yıl sonrası için “gelecekte iş dünyasının en önemli meselesi ne olacak?“ sorusunu sordular. 2020 yılı için tahminleri şu şekilde ortaya çıkmıştı: Küreselleşme, organizasyonel sınırların belirsizleşmesi, işveren-çalışan ilişkileri, iş-yaşam dengesi, teknoloji, piyasa oynaklığı (volatilite), iş yaklaşımının değişmesi, iş yaşamında birbirinden farklı kuşaklar gibi konular.[1] Bugün kurumlar, şirketler bu meselelerin neredeyse hepsiyle karşı karşıyalar. Varlıklarını sürdürmeleri, bu meydan okumalara karşı koymalarına bağlı görülmektedir. Bu meselelere belirsizlik, ekonomik yavaşlama, bölgesel krizler ve Covid-19 pandemisi de eklenebilir.

Bu sorunlarla çoğu kurum başa çıkmakta zorlanıyor. S&P 500 şirketlerinin ortalama ömür grafiği bunu daha iyi anlatıyor. 1965 yılında şirketlerin ortalama ömrü 33 yıl iken, 1990 yılında bu süre 20 yıla düştü. 2026 yılında bu sürenin ortalama 14 yıla düşeceği tahmin ediliyor.[2] İnsan ömrü uzarken şirketlerin ömrü kısalıyor. Türkiye’de de durum değişmiyor. Yeni kurulan şirketlerin yüzde 80’i ilk beş yıl içerisinde iflas ediyor.[3] Peki, şirketler neden değişime cevap veremiyor? S&P 500 şirketlerinin yöneticilerinin bu soruya verdikleri cevaplar şöyle sıralanıyor. [4]

· Günübirlik kararların stratejileri baltalaması %40
· Kolay anlaşılır ve uyumlu bir vizyonun olmayışı %24
· İnovasyonu destekleyecek sistemlerin olmayışı %14
· Doğru yeteneğin olmayışı %12
· Güçlü fikirlerin olmayışı %10

Kurumların ihtiyaç duydukları yetenekler ve yetkinlikler değişiyor ve kurumlar bunun farkına varmakta zorlanıyor. Teknolojik ve dijital dönüşüm sanayiyi, sektörleri, hayatın tüm alanlarını değiştiriyor. 4. Sanayi Devrimin[1]de başka bir deyişle Endüstri 4.0’de ilk üç döneme kıyasla insan kaynağının becerileri kritik önemde. Çoğu sektörde iş modellerindeki büyük değişimler, iş gücü piyasasını da dönüştürüyor. Örneğin Türkiye’de 2020’lerde işlerin %14’ü, 2030’larda ise %33’ü otomasyon riski altındadır.[5] Kurumların 2020’de en çok ihtiyacı olan yetkinlikler yaratıcılık, liderlik, duygusal zekâ, uyum sağlayabilme, problem çözme olarak sıralanırken bu özellikler en zor bulunan yetkinlikler olarak da belirtilmektedir.[6] Bunun yansıması olarak fiziksel ve basit yeteneklere harcanan zaman azalmakta, sosyal ve teknolojik becerilere dayanan işlere harcanan zaman artmaktadır. Yani artık temel aritmetik ve iletişim becerilerine daha az zaman harcanırken girişimciliğe, gelişmiş iletişim yeteneklerine, teknoloji tasarımına ve gelişmiş veri analizine ayrılan zaman artmaktadır. [7]

Sosyal ve duygusal yetkinlikler iş başarısının anahtarı konumunda. IQ (bilişsel zekâ) iş başarısında %1 ile %20 başarı getirirken duygusal zekâ %27 ile %45 başarı getiriyor. 900 üst düzey iş yöneticisinin %92’sine göre çalı[1]şanlarda iletişim ve problem çözme becerileri teknik beceriler kadar değerli görülürken 301 iş liderinin %88’ine göre gelecekte işe alımlarda sosyal ve duygusal beceriler daha fazla önemsenecek.[8] Benzer şekilde temel bilişsel yet[1]kinliklerin yerini yüksek bilişsel yetkinliklerin alacağı belirtilmektedir. Teknoloji alanında bilgi, tecrübe ve yetkinlik talebinin en çok artacağı alanlar yapay zekâ (AI), mobil uygulamalar (App), veri bilimi, robotlar, 3-D yazıcılar, web tasarımı, giyilebilir teknoloji network yönetimi, cloud (bulut), biyomedikal, bilgi güvenliği olarak sıralanmaktadır. [9]

Bu değişimin yansıması olarak bazı mesleklere talep artmakta ve yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. 2022’ye kadar teknolojiye bağlı olarak araların[1]da veri analistliği, veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere olan talebin artacağı, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı, proses denetim uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği, kullanıcı deneyimi ve insan-makine etkileşimi tasarımcılığı, robotik mühendisliği, blok zinciri uzmanlığı gibi mesleklerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. [10]

2030 yılında tüm dünyada 800 milyon çalışanın işini yapay zekânın yapacağı tahmin ediliyor. Bu değişimi Dijital Darvinizm kavramı daha iyi anlat[1]maktadır. İlk kez Tom Goodvin’in kullandığı bu kavram toplum ve teknolojinin bazı kurumların adapte olabileceğinden daha hızlı evrildiğini anlatmaktadır. Bu süreçte sorun çevik olmayan, katı kurumsal kültüre sahip olanların bu evrime ayak uyduramayacağı olarak belirtilmektedir. Ayak uyduramamanın sebebi birçok kurumsal kültür ve operasyonel modelinin internet öncesi dönemde tasarlanmış olmasıdır. Çözüm ise cesaret veren liderlik, yaşayan değerler, etkin yönetişim ve değişimin yönetimi olarak gözükmektedir. [11]

Makalenin tamamını okumak için lütfen tıklayınız.
 

[1] E. Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI,“ erişim 10 Ağustos, 2020, https://hbrturkiye.com/video/ibm-data-ai-forum-the-human-factor[1]capabilities-in-the-age-of-ai
[2] “Corporate longevity: Turbulence ahead for large organizations,“ Innosight, erişim 15.08.2020, https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity[2]2016-Final.pdf
[3]Türkiye’de yeni şirketin ömrü 5 yıl,“ Bloomberg, erişim 03 Haziran, 2020, https:// businessht.bloomberght.com/ekonomi/haber/1866855-turkiye-de-yeni-sirketin-omru-5-yil
[4] “Innosight“
[5] “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu,“ PWC, erişim 16 Temmuz, 2020, https://www.pwc. com.tr/dijitalturkiye
[6] “İşlerin geleceği raporu 2018,“ World Economic Forum, erişim 05 Temmuz, 2020, https:// digitalage.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/islerin-gelecegi-turkce.pdf
[7] “The future of work in Turkey,“ Mckinsey, erişim 20 Ağustos, 2020, https://www.mckinsey. com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-turkey#
[8] “Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri raporu,“ TUSİAD, erişim 05 Temmuz, 2020. https:// tusiad.org/tr/basin bultenleri/item/10452-tusi-ad-in-raporu-egitimde-sosyal-ve-duygusal[8]becerilerin-onemine-dikkat-cekiyor
[9] “İşte geleceğin kariyer trendleri,“ Brandage, erişim 12 Temmuz, 2020, https://www. thebrandage.com/iste-gelecegin-kariyer-trendleri-10166
[10] “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu“
[11] Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI“


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojinin gelişmesi neredeyse her alanda daha önce görülmemiş değişikliklere ve gelişmelere yol açmıştır. Denizcilik faaliyetleri de teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Otonom gemilerin geliştirilmesiyle birlikte kullanımına yönelik test aşamaları hızlanmaktadır.;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

  • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...