Kurumsal Dönüşüm ve Diplomasinin Geleceği

Makale

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve dönüşümün en önemli motoru ağırlıklı olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan teknoloji ve küreselleşme olarak kabul edilmektedir. ...

Doç. Dr. Ergün KÖKSOY
Marmara Üniversitesi

ÖZET
İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve dönüşümün en önemli motoru ağırlıklı olarak 20. yüzyılda ortaya çıkan teknoloji ve küreselleşme olarak kabul edilmektedir. 21. yüzyılda bu durum dijital teknolojilerin de eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı. Yeni yüzyılın başındaki gelişmeler insan ve toplum yaşamını olduğu gibi iş ve kurumsal yaşamı da derinden etkilemektedir. Daha geniş ölçekte de ülkelerin, devletlerin güç ve diplomasi politikalarını yeniden biçimlendirmektedir. Bu çalışmada iş ve kurumsal yaşamdaki değişimler ve buna bağlı olarak güç ve diplomasi alanlarındaki dönüşümler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal dönüşüm, dijitalleşme, güç, diplomasi, kamu diplomasisi
 1. Kurumsal Dönüşüm
Günümüzde tüm kurumsal yapılar büyük bir meydan okumayla karşı karşıyalar. 2000’li yılların başında bir grup iş insanı, danışmanlık firması uzmanları (Accenture Arthur Andersen, William M. Mercer, Inc., Pricewaterhause[1]Coopers, Resources Connection, Towers Perrin Watson Wyatt, gibi) bir araya gelip 20 yıl sonrası için “gelecekte iş dünyasının en önemli meselesi ne olacak?“ sorusunu sordular. 2020 yılı için tahminleri şu şekilde ortaya çıkmıştı: Küreselleşme, organizasyonel sınırların belirsizleşmesi, işveren-çalışan ilişkileri, iş-yaşam dengesi, teknoloji, piyasa oynaklığı (volatilite), iş yaklaşımının değişmesi, iş yaşamında birbirinden farklı kuşaklar gibi konular.[1] Bugün kurumlar, şirketler bu meselelerin neredeyse hepsiyle karşı karşıyalar. Varlıklarını sürdürmeleri, bu meydan okumalara karşı koymalarına bağlı görülmektedir. Bu meselelere belirsizlik, ekonomik yavaşlama, bölgesel krizler ve Covid-19 pandemisi de eklenebilir.

Bu sorunlarla çoğu kurum başa çıkmakta zorlanıyor. S&P 500 şirketlerinin ortalama ömür grafiği bunu daha iyi anlatıyor. 1965 yılında şirketlerin ortalama ömrü 33 yıl iken, 1990 yılında bu süre 20 yıla düştü. 2026 yılında bu sürenin ortalama 14 yıla düşeceği tahmin ediliyor.[2] İnsan ömrü uzarken şirketlerin ömrü kısalıyor. Türkiye’de de durum değişmiyor. Yeni kurulan şirketlerin yüzde 80’i ilk beş yıl içerisinde iflas ediyor.[3] Peki, şirketler neden değişime cevap veremiyor? S&P 500 şirketlerinin yöneticilerinin bu soruya verdikleri cevaplar şöyle sıralanıyor. [4]

· Günübirlik kararların stratejileri baltalaması %40
· Kolay anlaşılır ve uyumlu bir vizyonun olmayışı %24
· İnovasyonu destekleyecek sistemlerin olmayışı %14
· Doğru yeteneğin olmayışı %12
· Güçlü fikirlerin olmayışı %10

Kurumların ihtiyaç duydukları yetenekler ve yetkinlikler değişiyor ve kurumlar bunun farkına varmakta zorlanıyor. Teknolojik ve dijital dönüşüm sanayiyi, sektörleri, hayatın tüm alanlarını değiştiriyor. 4. Sanayi Devrimin[1]de başka bir deyişle Endüstri 4.0’de ilk üç döneme kıyasla insan kaynağının becerileri kritik önemde. Çoğu sektörde iş modellerindeki büyük değişimler, iş gücü piyasasını da dönüştürüyor. Örneğin Türkiye’de 2020’lerde işlerin %14’ü, 2030’larda ise %33’ü otomasyon riski altındadır.[5] Kurumların 2020’de en çok ihtiyacı olan yetkinlikler yaratıcılık, liderlik, duygusal zekâ, uyum sağlayabilme, problem çözme olarak sıralanırken bu özellikler en zor bulunan yetkinlikler olarak da belirtilmektedir.[6] Bunun yansıması olarak fiziksel ve basit yeteneklere harcanan zaman azalmakta, sosyal ve teknolojik becerilere dayanan işlere harcanan zaman artmaktadır. Yani artık temel aritmetik ve iletişim becerilerine daha az zaman harcanırken girişimciliğe, gelişmiş iletişim yeteneklerine, teknoloji tasarımına ve gelişmiş veri analizine ayrılan zaman artmaktadır. [7]

Sosyal ve duygusal yetkinlikler iş başarısının anahtarı konumunda. IQ (bilişsel zekâ) iş başarısında %1 ile %20 başarı getirirken duygusal zekâ %27 ile %45 başarı getiriyor. 900 üst düzey iş yöneticisinin %92’sine göre çalı[1]şanlarda iletişim ve problem çözme becerileri teknik beceriler kadar değerli görülürken 301 iş liderinin %88’ine göre gelecekte işe alımlarda sosyal ve duygusal beceriler daha fazla önemsenecek.[8] Benzer şekilde temel bilişsel yet[1]kinliklerin yerini yüksek bilişsel yetkinliklerin alacağı belirtilmektedir. Teknoloji alanında bilgi, tecrübe ve yetkinlik talebinin en çok artacağı alanlar yapay zekâ (AI), mobil uygulamalar (App), veri bilimi, robotlar, 3-D yazıcılar, web tasarımı, giyilebilir teknoloji network yönetimi, cloud (bulut), biyomedikal, bilgi güvenliği olarak sıralanmaktadır. [9]

Bu değişimin yansıması olarak bazı mesleklere talep artmakta ve yeni meslekler ortaya çıkmaktadır. 2022’ye kadar teknolojiye bağlı olarak araların[1]da veri analistliği, veri bilimciliği, yazılım ve uygulama geliştiriciliği, e-ticaret uzmanlığı, sosyal medya uzmanlığı gibi mesleklere olan talebin artacağı, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanlığı, büyük veri uzmanlığı, proses denetim uzmanlığı, bilgi güvenliği analistliği, kullanıcı deneyimi ve insan-makine etkileşimi tasarımcılığı, robotik mühendisliği, blok zinciri uzmanlığı gibi mesleklerin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. [10]

2030 yılında tüm dünyada 800 milyon çalışanın işini yapay zekânın yapacağı tahmin ediliyor. Bu değişimi Dijital Darvinizm kavramı daha iyi anlat[1]maktadır. İlk kez Tom Goodvin’in kullandığı bu kavram toplum ve teknolojinin bazı kurumların adapte olabileceğinden daha hızlı evrildiğini anlatmaktadır. Bu süreçte sorun çevik olmayan, katı kurumsal kültüre sahip olanların bu evrime ayak uyduramayacağı olarak belirtilmektedir. Ayak uyduramamanın sebebi birçok kurumsal kültür ve operasyonel modelinin internet öncesi dönemde tasarlanmış olmasıdır. Çözüm ise cesaret veren liderlik, yaşayan değerler, etkin yönetişim ve değişimin yönetimi olarak gözükmektedir. [11]

Makalenin tamamını okumak için lütfen tıklayınız.
 

[1] E. Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI,“ erişim 10 Ağustos, 2020, https://hbrturkiye.com/video/ibm-data-ai-forum-the-human-factor[1]capabilities-in-the-age-of-ai
[2] “Corporate longevity: Turbulence ahead for large organizations,“ Innosight, erişim 15.08.2020, https://www.innosight.com/wp-content/uploads/2016/08/Corporate-Longevity[2]2016-Final.pdf
[3]Türkiye’de yeni şirketin ömrü 5 yıl,“ Bloomberg, erişim 03 Haziran, 2020, https:// businessht.bloomberght.com/ekonomi/haber/1866855-turkiye-de-yeni-sirketin-omru-5-yil
[4] “Innosight“
[5] “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu,“ PWC, erişim 16 Temmuz, 2020, https://www.pwc. com.tr/dijitalturkiye
[6] “İşlerin geleceği raporu 2018,“ World Economic Forum, erişim 05 Temmuz, 2020, https:// digitalage.com.tr/wp-content/uploads/2018/11/islerin-gelecegi-turkce.pdf
[7] “The future of work in Turkey,“ Mckinsey, erişim 20 Ağustos, 2020, https://www.mckinsey. com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-in-turkey#
[8] “Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri raporu,“ TUSİAD, erişim 05 Temmuz, 2020. https:// tusiad.org/tr/basin bultenleri/item/10452-tusi-ad-in-raporu-egitimde-sosyal-ve-duygusal[8]becerilerin-onemine-dikkat-cekiyor
[9] “İşte geleceğin kariyer trendleri,“ Brandage, erişim 12 Temmuz, 2020, https://www. thebrandage.com/iste-gelecegin-kariyer-trendleri-10166
[10] “Dijitalleşme yolunda Türkiye raporu“
[11] Kuran, “IBM DATA & AI FORUM - The human factor: Capabilities in the age of AI“


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Farklı medeniyetlerin kültürleri, yaşama biçimleri, felsefeleri ve inanışları geçmişten günümüze kadar sanata yansımıştır. Sanat, insanoğlunun kendini ifade edebilmesinde büyük rol oynamıştır. Farklı medeniyetlerin kültür ve felsefesinden önemli izler taşıyan kültür öğelerden biri de bahçelerdir.;

Dijital teknolojilerdeki yenilikler, hayatımızın her alanını dönüştürmekte ve değiştirmektedir. Bireyler, işletmeler ve cihazlar arasında büyük miktarda veri ve bilginin hızlı ve ucuz şekilde sağlanması, dijital ekonominin ve dijital platformların yükselişinin temellerini atmıştır. Dijital platforml...;

Kuantum teknolojileri algılama, görüntüleme, iletişim ve hesaplamanın son sınırlarına ulaşabilmek için doğanın temel yasalarından yararlanmakta ve böylece şu an için imkansız görünen teknolojileri imkanlı kılabileceğini iddia etmektedir. Nanoteknoloji, biyoteknoloji, uzay teknolojisi, yapay zeka ve ...;

Mohammad GAWDAT; Üretkenlik tarafından öylesine beyni yıkanmış durumdayız ki Artificial Intelligence AI-Yapay Zeka'yı durdurmak imkansız. 2027'ye bakıp “Neden dinlemedik?” diyeceksiniz. İnsanları korkutmak istemiyorum. Sadece insanların uyanmasını istiyorum. Daha ne kadar yüksek sesle bağırabili...;

Dünyanın varoluşundan günümüze milyarlarca yıl geçti. İnsanlık bu tarihsel sürecin sadece son 15 bin yılında var oldu. Her ne kadar 15 binlik bir geçmişten bahsetsek de belki de henüz bilmediğimiz veya keşfedemediğimiz binlerce yıl öncesi de olabilir diye düşünmek lazım. İlkel yaşamlardan başlayarak...;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk Devrimi’nin önderidir. Dünyada asker, lider, devlet kurucusu, kurtarıcı, devrim önderi, devlet adamı olarak anılan, bilinen, tanınan, öne çıkan isimler arasında özel, özgün bir konumu vardır. Çünkü ...;

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından başlatılan Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı “Geleceğin Güvenliği ve Stratejik Dönüşüm” başlıklı 2024 birinci dönemi 20 Ocak 2024 ve 10 Şubat 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. ;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenliği“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enst...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...