Şehir Güvenliği İçin Kapsamlı Savunma

Makale

Bu çalışmada; şehir güvenliği için kapsamlı savunma deyince şehir nüfusunun kendini savunmak için hazır olması, kriz yönetimini kolaylaştırmak, hibrit tehditler, kriz veya diğer acil durum süresince yerel yönetimin çalışmaları ile hazır olması, enerji arzı, sağlık, lojistik, şehir güvenliği kapasitesinin sürdürülebilirliği, ekonomi ve altyapı, psikolojik direnç gibi kamu kesiminin kritik fonksiyonlarının sürece uyarlanması anlatılacaktır. ...

ÖZET

Şehir ve şehirleşme insanlık tarihi ile paralel gelişme göstermiştir. Bilim dünyasında Doğuda “El-Medinetü’l-Fâzıla“ (Erdemli Şehir) eseriyle Farâbî, Batıdaysa “Devlet“ adlı eseriyle Platon’un ilk olarak şehir kavramını ele alındığını görüyoruz. Max Weber ise şehir kavramını canlı bir organizma olarak gören ve modern toplumu şehirleşmeye bağlayarak; mülkiyet ve kişisel haklar ile şehir güvenliği ve şehir hukukunu şehirleşme için olmazsa olmaz unsurlar olarak tanımlayan ilk sosyolog olmuştur.

Bu çalışmada; şehir sağlığı için savunma deyince hayvan dövüşü k için hazır olması, kriz yönetiminiTürkiye'deki diğer hibrit tehditler, kriz veya acil durum uygulamasına yönelik yerel yönetim ile hazır olması, enerji arzı, sağlık , lojistik , şehir güvenliği kapasitesinin sürdürülebilirliği, ekonomi ve altyapı, düşünülebilecek gibi kamu kesiminin kritik düşünülecek şekilde düşünülecek. Bu kritik işlevler, yerel yönetim hizmetinden Sivil ile özel aktörler, Sivil ile özel aktörler, Toplumları ( STK ) ve sakinlerle planlanacak, ortaklaşa yapılacak tır. Şehir için savunma modelinin hedefi, belirli savunma savunmalarını ve yönetimiorganlarının rollerinidir. Burada hedef, şehir, iş şehri, STK ve kamu yönetimi ile ilgili üniversiteleri ve aşamaları olacaktır. birbirine yakın farklı yapıda ve düşüncede insanlar bir araya getirilmeleri esastır. Şehir için sağlık kampanyaları ; özel ve kamu sektörü arasında daha yakın savunma yardımları , vatanseverlik bilincinin eğitimini planlamak için askeri eğitim ile eğitim ile trafik eğitimi ile iletişim , ekonomi k sevkıyatı , güvenlik birimi kapasite geliştirme, siber güvenlik çalışmaları kapsamında çalışmalar yürütür. Yine kamuya ait olacak, yetkinlik alanlarındaki faaliyetlerde rol oynar . Devlet yeterli eğitimde kendi modellerinde kendini gösteriyle, müdahalede ve olaya tepki veren yeteneğe sahiptir.

GİRİŞ
Şehir yolculuğunda meydana gelen süreçlerden biri olmuştur. Bilimin ilkeğine benzediğine “Doğu medeniyetinde “El-Medine-Fâ“ (Erdemli Şehir) eseriyle yazılmış “Platon“dan bahsedilecek olan bir eserle anlatılacaktır. İbn Yine Haldun'un toplumları (Şehirli) için ayrılan Haldun'un toplumları ile ilgili gündemlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Alman mantığıyla ilgili bir organizma olarak görme ve modern bakış açısına sahip Max Web çıkışını planlama. Bir yerin şehri için ise ekonomik tarıma değil, olması ve bir pazarının satın alınmasında, bir yerleşim yerinin kente kavuşabilmesi için isesavunma amaçlı bir kale, pazar günleri, kentlilerin yasaları uygulayıcıları ve kentlilerin yönetimleri, bu düzenlemeyi ifade eder. Weber, şehirleri kendi içinde de farklı kategorilere ayırmış; şehirler, şehirler, tarım şehirleri, ticaret şehirleri, kıyı şehirleri, kara şehirleri, doğu şehirleri ve batı şehirleri olarak tanımlamıştır.

Bu şehrin tamamınında bir kişiyle ilgili olabilecek ile sizin için planlamak için kullanılamaz.

Bu çalışmada şehir için özellikle kamu sivil işbirliğini içeren tartışma konusu incelenecek. Şehirler için koruma sigortasının amacı, şehrin kendi savunma k için olduğu, etkin kriz veya diğer durum arzı planlamasına yönelik hazırlıklar, çevre güvenliği sürdürülebilirliği, ekonomi ve altyapı , nasıl yetiştirilebilir kamu yönetimi kesiminin kritik fonksiyonlarını desteklemektir. Şehir sağlığı için savunma modelinin hedefi, belirli savunmalarını ve yerel yönetim organlarının (şehir üst düzey yönetimin ) rollerini üstlenir . Şehirler için koruma sigortasıfaaliyetler; özel ve kamu sektörü arasında daha yakın savunma desteği, vatanseverlik bilincinin eğitimini planlamak için askeri eğitim , savunma eğitimi , stratejik iletişim , ekonomi k trafik güvenliği olarak sayılmakta . Giriş bölümünden sonra yayında birinci bölümde ayrıntılı inceleme konu anlatımı . Bu konu hayatta kalan polislik uygulaması, şehirdeki mahallenin ve sivil sivil

toplumun eğitim kurumlarına dahil edilecekler incelenecek . İkinci bölümü önemli olan konu hakkında bilgilendirme konusu ele alınacak . Bu konu içinde ise ve kamu sektörüleri daha yakın savunma , sivil savunma eğitimi , savunularak eğitim , halk ve halk arasında tercih edilecek incelenecektedir.
 1. ŞEHİR GÜVENLİĞİNDE KAMU SİVİL İŞBİRLİĞİ
Güvenlik eğitimi, yaşamda yaşamda düzenin aksamadan, eğitim amaçlı olarak emniyette olması durumudur. [1] Şehir güvenliğinde kamu sivil sivil toplum örgütü uygulaması, sivil toplum için mahallenin gösteri gününden eğitime yönelik yapılacak.

1. 1.Toplum Destekli Polislik Uygulaması
Aracının olasında farklı polislik uygulamaları ile yapılmaktadır. Bu uygulamalardan biri Standart Modeldir. Standart modelin özellikleri kanunları gösteri ve belli bir ürün görünümü olarak tasarlanır. Bu model için yapılacak işler için yapılacaklar, polise yapılacak istek ve başvurular hızlı bir şekilde cevaplanması, genel durumların, genel durumların uzun süreli ve genel özellikleri ile ilgili çok az programlarının uygulama uygulamaları mevcuttur. [2]Diğer model Problem Odaklı Polislik uygulamasıdır. Problem Odakli Polislik, suç problemlerini analiz edip çözen bir polislik modelidir. Bu modelde temel fikir; polislik, en temel konuyla ilgilin tekrarlamanı gerçekleştirmeyi tamamlamayla olmalı, sadece devriye hizmetleri ve olaylara hızlı müdahaleyle başlamakle kalmalıdır. Problem Odaklı Polislik, polisa veya kabahatlere müdahale kapsamında geniş bir yelpazede değerlendirmeli ve kanunları uygulamalıdır. Buna ilave olarak düşünmekte yoğun olarak iş konusunda belli başlı devriye gezerek suç önleme çabası, suç üzerinde az başıbozk üzerinde daha çok etki etmektedir. [3]

Bir kullanıcı model Toplum Destekli Polislik uygulamasıdır. Toplum Destekli Polislik, etkin bir güvenlikhizmet sisteminde kabul gören anlayıştır. Toplum Destekli'nin sorunla mücadeleye yönelik politikalarının tamamlanması ve tamamlanmasının sağlanmasına dayandırılacaktır; İlk önce beklenilen ve taleplerin bu anlayışın gerçekleşmesine katkıda bulunur. [4]Toplum Destekli Polislik modeli, Problem Odaklı Polislik modeli daha geniş bir organizasyonel felsefeyi temsil etmektedir. Toplum Destekli Polislik, Problem Odak Polislik gibi özelliklere sahiptir, ancak daha çok toplumlu ve gruplarla uygulamalarla bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Toplum Destekli Polislik, genel olarak bütünleşik yaklaşım içinde, genel olarak sorumlun ve başı noktasından öncesinden hareket içinde olmak üzere ilerlemek için – halkla ilgili daha fazla düşünülmeye yönelikte. [5]

Polislik programından, sakinlerle yakın ilişkiler ve iş görüşmeleri ile paramiliter bir komuta ilişkisinden dolayı öğrencilerden yüksek görünürlük ve hızlı tepkilerden bir istekten. Buna karşılık Toplum Destekli Polislik, memurların yerel çözümlemek için sakinlerle birlikte düşünülen suçları önden yönlendirilen bir polislik olarak yeni bir polislik olarak konmuştur. Toplum Destekli polislik kapsamında hedeflenmeyen bir şekilde olan sakinleri ve polis-toplum ilerlemek için çaba sarf etmektedir. [6]

Toplum Destekli Polislik uygulamaları, polisler ile düzenlemeler arasında iyileştirilme yapılmıştır. Bu uygulama, soruna polisliğe yoğunlaştırılmakta, yerel ve öncelikli olarak taleplerine cevap verebilmektedir. Bu amaçlara uygun, polisi artırmak amacıyla kullanılamaz. Daha fazla bir Toplum Destekli Polislik uygulaması için hazırlanan kitap koleksiyonu ve sakinlerle daha kapsamlı bir işbirliğine odaklanılması gerekir. Toplum Destekli Polislik uygulamasından sadece tutuklama fazlalığı ve hizmet çağrılarına yanıt vermeyle ölçülmemektedir. [7]

Toplum Destekli Polisler, kendi kendine kendi kendine, kendi kendine henüz topluluklar oluşturmak için sakinlerle birlikte çalışmalı, kendi planlarından öncelerine, normatif kolaylaştıran yerel geliştiricilere yardımcı olmalı ve yerel sorunlarla ilgili sorunları çözmek için proaktif olarak olmalıdır. [8]


Makalenin devamını okumak için lütfen tıklayınız.

TASAM Yayınları'nın yayımladığı “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm“ e-kitabından alınmıştır. Kitabı incelemek için lütfen tıklayınız.
 

[1] Türk Dil Kurumu Sözlükleri, Güncel Türk çe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/
[2] Ronald V. Clarke ve Hohn E. Eck, Problem Çözücüler İçin 60 Küçük Adımda Suç Analizi, çev. Ahmet Çelik vd., ABD Adalet Bakanlığı Toplum Odaklı Polislik Hizmetleri Bürosu, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Yayın No: 425, 2007, s. 21.
[3] Clarke, ve Eck, Problem Çözücüler, s. 21, 23, 25.
[4] Emniyet Genel Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik, https://www.egm.gov.tr/toplum[4]destekli-polislik#,
[5] Clarke, ve Eck, Problem Çözücüler, s. 21, 23, 25.
[6] Richard E. Adams, William M Rohe, ve Thomas A. Arcury, “Toplum[6] odaklı polislik ve mahalle algılarının beş küçük ve orta ölçekli şehirde“, Journal of Criminal Justice, 33 (2005), s. 43.
[7] Adams, Rohe ve Arcury, “Toplum bilinci“, s.44.
[8] Adams, Rohe ve Arcury, “Toplum bilinci“, s.45.Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

İnsan davranışlarını yöneten en önemli içgüdü hayatta kalmak ise insanın en büyük ihtiyacı güven duymak, yaşamını güvenli koşullarda sürdürmektir. Mekân neresi olursa olsun koşullar; hak ve adaletin, tutarlılığın ve düzenin sağlanması durumunda güvenli hâle gelir. Çağ hangisi olursa olsun güvenli bi...;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...