“Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm” E-Kitabı Çıktı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2020’de sunulan tebliğler “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak yayımlandı....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2020’de sunulan tebliğler “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm“ adıyla e-kitap olarak yayımlandı.

TASAM Yayınları tarafından yayımlanan ve İngilizce - Türkçe tebliğlerin yer aldığı “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm - Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19“ isimli kitabın editörlüğünü İzgi SAVAŞ üstlendi.

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un İstanbul Güvenlik Konferansı 2020’de yaptığı açılış konuşması (Önsöz) ve ardından Editör İzgi BAVAŞ’ın Sunuş’uyla başlayan kitapta otuz üç makale yer alıyor.

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında yapılan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın önceki yıllardaki toplantılarının seçilmiş tebliğleri ve konuşma seçkileri TASAM Yayınları tarafından kitaplaştırılmıştı. Konferans’ın 2015 bildirileri Küresel Yönetişim Güvenlik ve Aktörler 70. Yılında BM ismiyle, 2016 bildirileri Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ismiyle, 2017 bildirileri Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli ismiyle, 2018’in seçilmiş bildirileri Geleceğin Güvenliği ismiyle basılmış, 2019’un seçilmiş bildirileri ise Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi ismiyle e-kitap olarak yayımlanmıştı.

564 sayfadan oluşan “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm“ e-kitabında otuz üç makale yer alıyor:

COVİD-19 SÜRECİ’NİN MİLLİ GÜÇ UNSURLARINA ETKİSİ - Fahri ERENEL

KOVİD-19’un ULUSLARARASI GÜVENLİK ORTAMI ÜZERİNDE ETKİLERİ: ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER - Oktay BİNGÖL

SALGINLA MÜCADELEDE KRİZ YÖNETİMİNİN ESASLARI - Ali Bilgin Varlık

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK ÜZERİNE KOVİD-19 SÜRECİNİN ETKİLERİ - Beril TUĞRUL

21. YÜZYIL VE DİPLOMASİNİN GELECEĞİ - Ali Engin OBA

KORONAVİRÜS SONRASI AFRİKA ÜLKELERİNİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ, İÇ SİYASET, GÜVENLİK, EKONOMİ VE TİCARET ALANLARINDA BELİRECEK SORUNLAR - Numan HAZAR

DİJİTALLEŞEN KAMU DİPLOMASİSİ VE ÜLKE MARKASI YARATIMININ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMESİ - Ahmet İlkay CEYHAN

KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE DİPLOMASİNİN GELECEĞİ - Ergün KÖKSOY

KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE DİPLOMASİNİN GELECEĞİ - Emine Çakmak KILIÇASLAN

KOVİD-19 SÜRECİNDE DİPLOMATİK DÖNÜŞÜMLER: KORE CUMHURİYETİ VE ‘TRUST’ KAMPANYASI ÖRNEĞİ - Hatice Nursena YÜCEL

DEĞİŞEN RİSK VE TEHDİTLER BAĞLAMINDA JANDARMA EĞİTİM SİSTEMİ - Gökhan SARI

YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNİN İÇ GÜVENLİK ALANINDA KULLANIMI - Tarık AK

KOVİD-19 KÜRESEL SALGINI VE TÜRKİYE’DE SUÇ: JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİ ÖRNEĞİ - Engin AVCI, Engin DÖNMEZ

KOLLUK, BİREY VE DEVLET ARASINDA ÇEVRİMİÇİ İLİŞKİ MODELİ: KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU
Bilge FİLİZ, İmran Kürşat AĞCA 233

KOVİD-19 SONRASI YENİ NORMAL VE POLİS FAALİYETLERİNDE YAŞANACAK OLASI DÖNÜŞÜMLER- Hüdayi SAYIN

COVİD-19 SALGINI SONRASI GÜVENLİK ALGISINDA YAŞANAN DEĞİŞİM: MEDİKAL İSTİHBARATIN ÖNEMİ - Şeref ÇETİNKAYA

PERSONAL DATA PROTECTION - CONTR-ESPIONAGE and COUNTERINTELLIGENCE - Halil İbrahim ALBAYRAK

POST-PANDEMİ DÖNEMİ, İSTİHBARAT TEŞKİLATLARININ MUHTEMEL DEĞİŞİKLİKLERİ VE İŞBİRLİKLERİ - Bora İYİAT

TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ETKİLERİ - Aykut KÜÇÜK

ŞEHİR GÜVENLİĞİNDE KAPSAMLI SAVUNMA - Erdal ARSLAN

AKILLI ŞEHİRLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI - Emre YILMAZ

KOVİD-19 SONRASI GELECEĞİN STRATEJİK BİLEŞENİ: HASTALIKTA VE SAĞLIKTA EŞİTLİK - Hicran ATATANIR

COVİD-19 KÜRESEL SALGINININ AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDET SUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ - Murat KOÇANLI, Emre OĞUR

KRİZ DÖNEMİNDE YÖNETİŞİM - Musa KARADEMİR

SECURITIZATION TRANSFORMATIONS THROUGH HEALTHCARE: SINGAPORE AS A CASE STUDY - Sıla ELGİN

DEĞİŞEN BÖLGESEL GÜÇ DENKLEMİNDE SUUDİ ARABİSTAN’IN GÜVENLİK POLİTİKASI - İsmail AKDOĞAN

WARZONES IN GULF AND SOUTH ASIA: REMAPPING THE BATTLEFIELD WITH ELECTRONIC WARFARE - Sarmad Ali KHAN

21. YÜZYILDA KÜRESEL TERÖRİZM TEHDİDİ: BEYRUT’TA GERÇEKLEŞEN PATLAMA YENİ DÖNEMİN 11 EYLÜL’Ü MÜ? - Ömer MEMOĞLU

INTERMARİUM-KONSEPTİNİN YENİDEN OLUŞTURULMASIYLA TAMAMLANAN NATO JEOPOLİTİĞİNİN TEMELİ OLARAK MACKİNDER DOKTRİNİ: KAPSAMLI BİR ANALİZ - Andreas WISUSCHIL

KOVİD-19 SONRASI TEKNOLOJİ EKSENİNDE AFRİKA’DA GÜVENLİK DÖNÜŞÜMÜ - Asena BOZTAŞ

KOVİD-19 SONRASI ULUS DEVLET DİNAMİKLERİNİN TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ - Gözde SÖĞÜTLÜ

GÜVENLİK EKSENİNDE KAMU DİPLOMASİSİNİ TARTIŞMAK - Hakan AYDIN

KOVİD-19, ORDU, SAVAŞ - İbrahim ARSLAN

Not: TASAM Yayınlarının kitapları http://yayinlar.tasam.org/ sitesinden çevrimiçi olarak indirimli alınabilir (E-Kitabın Linki: https://bit.ly/3zMX6Fa )

KİTABIN KÜNYESİ

Kitap Adı : Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm - Security Institutions of the Future and Strategic Transformation After Covid-19
Editör : İzgi SAVAŞ
Yayın Yönetmeni : İhsan TOY
Grafik Tasarım : Ahmet TECİK
Sayfa Sayısı : 564
Yayınevi : TASAM Yayınları
Dizisi : Uluslararası İlişkiler Dizisi
ISBN : 978-605-4881-48-2
Yayın Tarihi ve Yeri : Aralık 2021, İstanbul
Yayın Formatı : PDF Merchant©
Fiyatı : 41,00 TL

ÖNSÖZ’den

“ ‘Güç ve Gücün Mülkiyeti’ kavramı uzun yıllardır ifade ettiğimiz gibi hızla değişmektedir. Konvansiyonel olan her şeyin; büyük ordular, büyük kalabalıklar, büyük memur ve uzman kitleleri başta olmak üzere, savunma sanayii kapasitelerinin ya da onlara destek veren kurumların - üretim yapan kurumlar da dâhil olmak üzere - konvansiyonel olanın değişim hızını pandemi daha da artıracaktır. Bilginin tek başına değer ifade ettiği hatta geçerli para birimlerinin önüne geçtiği bir dönemde yeni konvansiyonelin ne olduğu hakkında sürekli güncellenen bir arayış içinde olunması gerektiği açıktır. Bu bağlamda konvansiyonel birikimin piyasa değerinin hızla eridiği bir döneme girilmektedir.

Bu, kişiler açısından gayrimenkul zenginliği olabilir, ulaşım ve yatırım araçları olabilir, devletler açısından orduları olabilir. Yeni konvansiyonelin karşılığının, ekonomik olarak karşılığının ne olduğunun ve nasıl dönüşmesi gerektiğinin üzerinde durmak yeni güç dağılımı içinde belirleyici olacaktır. Post-korona sürecinde dönüşecek iş modelinde, üretimdeki yavaşlamanın ekolojiye aldırdığı nefesin izlerinin takip edilmesi ve derinleştirilmesi, krizden doğan önemli fırsatlardan birinin israf edilmemesini sağlayacaktır. Yine pandeminin toplumsal katmanlardaki çok boyutlu travmalarını yönetecek bir ‘beklenti yönetimi’ kapasitesi kamu yönetimleri için sosyo-ekonomik güvenlik anahtarı olacaktır“.
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı

SUNUŞ’tan
Teknolojinin gelişmesi, toplum üzerinde yaratmış olduğu kolaylık kadar suç ve suçluluk kavramları üzerinde etkili olmaktadır. Teknolojinin uğramış olduğu değişim ülkeler arasındaki sınır kavramının zayıflamasına neden olurken organize suçların, terörizmin, siber suçların artmasına, değişmesine de neden olmaktadır. Özel ve kamusal bilgilerin sanal dünyada aktive edilmesi, yapay zekâlı teknolojilerin gelişmesi mevcut bilginin saldırıya daha açık hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu durum aynı zamanda yeni güvenlik politikalarının oluşmasına da zemin hazırlamaktadır.

Özellikle Covid-19 salgınının yaratmış olduğu izolasyon süreci dijital dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Bu durum ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik risk ve tehditlerin farklı boyutlarda sorgulanmasına ortam hazırlamıştır. Bu çerçevede ilgili çalışma kapsamında çok boyutlu güvenlik yönetişimi, medya araçları ve diplomasi faaliyetleri, kolluk faaliyetleri, istihbarat faaliyetlerinin ele alınmış ve irdelenmiştir.
İzgi SAVAŞ
Editör
 
E-Kitap için lütfen tıklayınız.

 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

Bilindiği üzere SSCB’nin yıkılmasının ardından siyasi, askerî ve sosyo-ekonomik açıdan çeşitli zorlukla mücadele eden Rusya Federasyonu’nun kısa sürede toplanıp yeniden küresel güç olmak hedefinde Afrika önemli stratejik konuma sahiptir.;

2010-2016 döneminde Suudi Arabistan, İran’ın artan bölgesel etkinliğinin önüne geçmek amacıyla, dengeleme stratejisini benimsedi ve diğer bölgesel güçler olan Mısır ve Türkiye ile ittifak ilişkisi tesis etti. ;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...