İstanbul İktisat Kongresi

Haber

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu” ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek...

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu“ ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek

09 Aralık 2021 Perşembe sabahı saat 09.30’daki açılış konuşmaları ile başlayacak ve iki gün sürecek Kongre, Kovid-19 salgınında çıkan son varyant(lar)ın oluşturduğu çekincelerin, teyit ve katılımları etkilemesini önlemek adına - çevrimiçi olarak yapılacak. Kongre internete bağlanılabilen her yerden TASAM’ın https://www.youtube.com/c/TasamOrg bağlantısı kullanılarak canlı takip edilebilecek.

Açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel AŞAN ve Eski Hazine Müsteşarı Mahfi EĞİLMEZ’in yapacağı Kongre’nin sunuşunu ise İhsan TOY gerçekleştirecek.

Ana teması “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu“ olarak belirlenen İstanbul İktisat Kongresi’nin alt temaları ise şu başlıklardan oluşuyor: “Türk Uzmanların İktisat Yaklaşımları“, Sosyal Davranışlar ve Alternatif Modeller“, “Kapitalist Sistem ve Mülkiyet-Teknoloji İlişkisinin Geleceği“, “Yerel İktisat Anlayışının Otoriterleşme Eğilimine Olası Etkileri“, “Makro Politika: Siyasi-Ekonomik-Sektörel Hedeflerin Bütünlüğü“, “Türk Ekonomisinin İşleyişi: Emek-Ürün-Hizmet Piyasaları ve Refleks Mekanizmalar“, “Geleceğin İş Gücü, Güç ve Mülkiyet Dinamikleri“, “Eğitim, Güvenlik, Savunma, Sağlık, Gıda vb. Temel Sektörleri için Öngörüler“, “İstanbul Finans Merkezi’nin Geleceği ve Vizyonu“, “Büyüme Stratejisi, Finans, Sanayileşme“, “Sosyal Devlet ve Piyasa üzerine Öneriler“, “Küresel ve Bölgesel Ekonomilere dair Makro Çalışmalar“, “Değişen Dünya Dinamikleri ve Türkiye’nin İktisadî Politikaları“, “Uluslararası İktisat Yaklaşımı ve Politikalarına karşı Türkiye’nin Bağışıklık Sistemi“, “Türkiye’ye Özgü Disiplinler-arası İktisat Anlayışı ve Pratiğinin Bilimsel Temelleri“, “Devlet-Piyasa İlişkisi ve Sanayileşme Deneyimi Ekseninde Özgün Türk Kalkınma Modeli“, “Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmada Yeni Teknolojiler“, “Üretimde Verimlilik Artırıcı - Yönetimde Karar Alıcı Yapay Zekâ ve Robotik Teknoloji“, “Yapay Zekâ ve Robotik Kullanımı Kaynaklı Olası Sosyoekonomik Krizler ve Öneriler“, “Etkin Enerji Kullanımında Finans ve Üretici Sermaye Gerilimleri“, “Yenilenebilir Enerji - Fosil Enerji Üreticilerine Karşı: Jeopolitik Riskler ve Ekonomi“, “Yeni Teknolojilere En Çok İhtiyaç Duyulan Alanlar; Kısa ve Orta Vadeli Öngörüler“, “Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ahlak ve Ekonominin Rolü“, “Krizlerle Başa Çıkmada Sosyal Ahlak Kodu“, “Modern Batı Medeniyeti ve Türk Medeniyetinin Ekonomi Kodları“, “Japonya İş Organizasyonunun Kültürel Temelleri“, “Çin Ekonomik Kalkınmasında Sosyal Etik ve Taoizm“, “Türk Ekonomi Sisteminde Sosyal Ahlak Kodu Perspektifleri“, “Teknolojinin Evrensel Tehdidine Yerel/Millî Ahlak Kodu ile Çözüm Üretmek“, “Kültürel Mirasın Süreklilik/Değişim Açısından İktisada Etkisi“, “Küresel Sağlık Tehditlerine Karşı Yerel Dayanışma Ahlakı - Evrensel İşbirliği Etiği“.

ŞENSOY: “Ekonomide Sosyolojik Yeteneklere Odaklanan İlham Kaynağı bir Stratejik Dönüşüm İhtiyacı Elzem“

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, İstanbul İktisat Kongresi ile ilgili yaptığı açıklamada; “İnovatif düşünceyi hayata geçirip iktisat yazınına katkı sağlayan, ulusal ve küresel sorunların çözümü için yenilikçi araştırmalar yapan seçkin düşünürlerin bir araya geldiği İstanbul İktisat Konuşmaları platformu; iktisat teorisindeki gelişmeleri tartışıp dünya ve Türkiye iktisadi analizini farklı açılarla değerlendirmek üzere TASAM tarafından oluşturularak geçtiğimiz yıllarda dört kez toplanmış ve raporları yayımlanmıştır. Gelinen noktada; İlki 1923te Cumhuriyetin ilanından 8 ay önce yapılan İzmir İktisat Kongresi ve 1948de 2. Dünya Savaşı sonrası toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile yeni bir ekonomik düzene geçilirken, 1981de ikincisi icra edilen İzmir İktisat Kongresinin emek, birikim ve ruhundan ilham alınarak; 2021 yılında yine yeni bir dünyaya evrilirken İstanbul İktisat Kongresi düzenlenmesi planlanmıştır.

Avrupa-merkezli Batı medeniyetinin iktisadi ürünü olarak tüm dünyada hüküm süren kapitalist ekonomik sistemin getirdiği düzen, sosyal kodlarda ve toplumsal ahlaki değişimlerde de ciddi rol oynamaktadır. İktisat oluşurken, esasen sosyal davranışlar belirleyici nitelikler taşımakta, hatta piyasanın yetersiz kaldığı hâllerde normlara ve etik değerlere başvurulmaktadır. Bugün dünya küresel bir ayrışma döneminde iken ekonomik krizler karşısında standart reçetelerin yetersiz kaldığı noktada, değişimlere uygun politikalar üretmek için 'kurumları tanımak’ ve 'tarihin bize verdiği tecrübelerden faydalanabilmek’ göz önünde bulundurulması gereken temel etkenlerdir.

Küresel pandemi sürecinde doğrusal ekonomiden 'döngüsel ekonomiye’ geçmenin seçenek değil zorunluluk olduğunun daha iyi anlaşılması ile yeşil ekonomi ve dijital devrim gibi kavramların öncülüğünde iş ve sürdürülebilir kalkınma modeli hızla değişmektedir. Aynı zamanda küresel yeni standartlar demek olan bu dönüşüm rekabet endekslerini de kökten değiştirme potansiyeline sahiptir. Güç ve mülkiyet kavramının anlam ve değerini yeniden belirleyen dijital devrim odaklı bilgi ekonomileri bugün ve geleceğin belirleyicisi olacaktır.

Üretim ve değer temelli dönüşüm için tarihî bir sorumlulukla kendini motive eden İstanbul İktisat Kongresi’nin daha büyük adımlar için güçlü bir başlangıç olmasını diliyorum“ dedi.

İstanbul İktisat Kongresi iki gün sürecek

Moderatörlüğünü Erciyes Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem ERDEM’in yapacağı “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ başlıklı ilk oturumda anahtar konuşmayı (E) Kültür Bakanı ve Hukukçu Gökhan MARAŞ yapacak. Oturumun konuşmacıları ise “Diplomatik Bağımsızlığın Alt Teması İktisadi Bağımsızlık“ konusuyla Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve TASAM Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA, “Paranın ve Ekonominin Küresel Dönüşümü ve Türkiye’ye Yansımaları“ konusuyla Kıbrıs İlim Üniversitesi’nden Doç. Dr. Arzu Alvan BOZDERELİ, “Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ahlak ve Ekonominin Rolü“ konusuyla İbn Haldun Üniversitesi’nden Sosyolog Dr. Alev ERKİLET ve “Avrupa Birliği Bölgesel Politikasında Türkiye’de Kalkınma Politikalarının Geleceği“ konusu ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Güney Ferhat BATI.

Kapitalist Sistem ve Mülkiyet-Teknoloji İlişkisinin Geleceği“ başlıklı ikinci oturumun başkanlığını Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü’nden Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU yapacak. Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat KEYMAN’ın anahtar konuşmacı olarak yer alacağı oturumda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet KALA “Küresel bir Sömürü Düzeni Oluşturan Vahşi Kapitalist-Küresel Şirketlere Karşı Paylaşımcı, İnsancıl ve Medeni bir Üretim Modeli Olarak KOBİ'lere Dayalı Kümelenerek Tedarik-Üretim-Satış Modeli“, Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mazhar BAĞLI “Modern Dünya’da Farklı Ekonomik Modeller Mümkün mü?“, Marmara Üniversitesi’nden Dr. Ömer MURAT “Uluslararası Ticaret Perspektifinde Değişen Dünya Dinamikleri ve Türkiye’nin İktisadi Politikaları“, İstanbul Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Ayşe KAŞIKIRIK “Kentsel Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği“ başlıklı konuşmalarıyla yer alacaklar.

Makro Politika: Siyasi-Ekonomik-Sektörel Hedeflerin Bütünlüğü“ temasının ele alınacağı üçüncü oturumda ise oturum başkanlığını Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve TASAM Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA yaparken Atılım Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU “Makro Politika: Siyasi, Ekonomik ve Sektörel Hedeflerin Bütünlüğü“, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ “Mali Özgürlük ve Makroekonomik Değişkenler ile İlişkisi“, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYMAZ “Orta Gelir Tuzağındaki Türkiye“, İnönü Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ercan KILIÇ “Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerinden İktisadı Anlamak: ‘Beş Şehir’ Adlı Eserin İncelenmesi“, Ordu Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Tacinur AKÇA “Türkiye’de Sorunlu Kredilerin Makroekonomik Etkilerinin Ekonometrik Analizi“ ve Marka Filozofu olarak bilinen Muharrem Ali DERE “Alametifarika Disiplinleri, Ahi Evran Modeliyle Markalaşma“ başlıklı konuşmalarını yapacak.

10 Aralık 2021, Cuma günü saat 09.00’da başlayacak “Geleceğin İş Gücü, Güç ve Mülkiyet Dinamikleri“ başlıklı dördüncü oturumda ise oturum baskınlığını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet KALA yürütürken anahtar konuşmacı olarak oturumda Türkiye Ekonomi Kurulu Başkanı, Pamukkale Üniversitesi (E) Rektörü Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI yer alacak. Oturumun konuşmacıları ise şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ - “Nuh’un Gemisi: Kümelenme“, Prof. Dr. Bedri GENCER, Yıldız Teknik Üniversitesi - “Mahalle Baskısından Güvenlik Kameralarına: Organik Şehrin Kaybıyla Sosyal Ahlakın Kaybı“, Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ, Giresun Üniversitesi - “Yeni Teknolojilerle Birlikte Ortaya Çıkacak Geleceğin Meslekleri Üzerine Bir Değerlendirme“, Dr. Alev ERKİLET, Sosyolog, İbn Haldun Üniversitesi - “Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ahlak ve Ekonominin Rolü“, Dr. Öğr. Üyesi Beyhan YASLIDAĞ, İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Ekonomi ve Finans Bölümü - “Blockchain ve Kripto Paralar, Yapay Zekâ ve İstihdam“.

İstanbul Finans Merkezi’nin Geleceği ve Vizyonu“ başlıklı beşinci oturumda Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fuat KEYMAN oturum başkanlığını yürütecek. Bu oturumda Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel ULUSOY, İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Nevzat TETİK - “Katılım Bankaları Perspektifinden İstanbul Finans Merkezi’nin Geleceği ve Vizyonu“ ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nur GERMİR “Bankacılık Sektöründe Dijitalleşme ve Siber Güvenlik“ konularını ele alacaklar.

Küresel ve Bölgesel Ekonomilere Dair Makro Çalışmalar başlıklı altıncı oturumun başkanlığını TASAM Direktörü ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin SELÇUK yapacak. Bu oturuma konuşmacı olarak Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan BİÇER ve Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Rabia YILDIZ (ortak konu başlıkları) “İslam İktisadının Temel Dinamikleri ve Teolojik Altyapısı“, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi (Emekli) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysu İNSEL - “Holistik İdeal Düşünme Sistemi İçinden Karşıtlıklara Bakış“, İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Uluslararası Tic. ve Finansman Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğçenur EKİNCİ FURTANA - “Çin'in Küresel ve Bölgesel Anlaşmalar ile Uluslararası Ticarete Katkısı“, Yalova Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKYÜREK - “Türkiye ve Dünya Müslümanlarının Dinî Katılım ve Öznel İyi Oluş Karşılaştırması“ National University of Public Service’den Araştırmacı Dr. Özge MEMİŞOGLU - “Dijital İpek Yolu’nda Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği: Güvenlik Bağlamında Dinamiklerin Analizi“ konusuyla iştirak edecek.

Kongre’nin yedinci oturumunda ise “Türk Ekonomi Sisteminde Sosyal Ahlak Kodu Perspektifleri“ konuşulacak. Başkanlığını TASAM Başkan Danışmanı ve Prof. Dr. Sedat AYBAR yaparken bu oturuma katılacaklar ise şu isimlerden oluşuyor: Gebze Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Halit YANIKKAYA - “Osmanlı’dan Günümüze Kurumsal Değişim Sürecinde Ahlakî Çözülmenin Nedenleri Üzerine“, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Saffet SARIKAYA - “Ahilerin Dinî-Ahlaki Değerleri Günümüz Sosyal ve İktisadi Hayatına Nasıl Katkı Sağlar“, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL - “İnsan, İktisat ve Ahlak“, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Süleyman DOĞAN - “Cumhuriyet Dönemi Ahlaki Çöküşe bir Çözüm Önerisi Olarak Türk-İslam Ahlakı“, Hacettepe Üniv. İş Sağlığı Doktora Öğrencisi | Çalışma Ekonomisti | İş Sağlığı Danışman Hekimi Dr. F. Yonca AYAS - “Sosyal Ahlâk Kodu Ekonomik Krizi Önler mi, Perspektif Nereden Başlamalı?“.

Kongre, 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.30-18.00’daki kapanış oturumuyla sona erecek.

                                                          Ayrıntılı bilgi ve program için lütfen tıklayınız
                                                                           https://bit.ly/3Ga8QDI

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2681 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 630
Asya 98 1060
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

Bu makalede Turgut Özal dönemi (1983-1993) Türkiye’nin Orta Asya/Türkistan politikası ele alınmaktadır. Söz konusu zaman dilimi Özal’ın başbakanlık (1983-1991) ve cumhurbaşkanlığı (1991-1993) dönemlerini kapsamaktadır. Turgut Özal dönemi Soğuk Savaş yıllarının aksine Türkiye’nin Türkistan politikası...;

Avrupa Birliği (AB)'nden ayrılarak tarihinde yeni bir sayfa açan Birleşik Krallık, aktif bir küresel oyuncu olarak rolünü yeniden tanımlamak istemekte ve vizyon ve stratejisini kendisinin belirlediği güvenlik, savunma, kalkınma, uluslararası ilişkiler alanında yeni arayışlar içerisinde bulunmaktadır...;

“Şayet Türkler olmasaydı Rus tarihi en azından 1000 yıldır boşluk içinde kalırdı!” demek yanlış sayılamaz. Zira Türk-Rus ilişkilerinin tarihi, yüzyıllardır birbiriyle komşuluk yanında aynı bölgeyi ve hatta aynı devleti paylaşan, bugün dahi paylaşmaya devam eden eşine az rastlanır bir ilişkiler yumağ...;

Dünya İslâm Forumu ve İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) tarafından, dördüncü defa verilecek olan İslâm Dünyası İstanbul Ödülleri açıklandı.;

II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Birleşik Krallık tarafından temeli atılan Beş Göz ittifakı, Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki teknik istihbarat iş birliği mekanizmasıdır. Sorumluluk sahaları açıkça beyan edilmese de üye ülkelerin dünyanın belirli bölgelerine yön...;

Soğuk Savaş Dönemi ertesinde dünyada oluşan tek kutuplu düzenin ortadan kalkmaya başladığı ve güvenlik ortamında yeni dengelerin oluştuğunun emareleri görülmeye başlamıştır. Değişimde, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde son 20 yılda kaybettiği enerji ve kendi iç sorunlarının ortaya çıkışı mutlaka göz önünd...;

03-05 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Dünya Türk Forumu sonuç bildirgesinde; Forum bünyesinde bir “Türk Dünyası Ödülü“ ihdas edilmesi benimsenmişti. Türk Dünyası’nın vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacı ile farklı kategor...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı.;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.