7. İstanbul Güvenlik Konferansı Yapıldı

Haber

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi....

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO“ teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Her yıl küresel ölçekte güvenlik profesyonelleri başta olmak üzere akademisyenler, bürokratlar, askerler, araştırmacılar, iş insanları ve gazetecilerin yoğun katılımıyla bir Türkiye ve İstanbul markasına dönüşen İstanbul Güvenlik Konferansı bu yıl “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO“ başlığıyla 04-05 Kasım 2021 tarihinde DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde düzenlendi.

04 Kasım 2021 Perşembe sabahı saat 09.00’daki açılış konuşmaları ile başlayan Konferans iki gün sürdü. Eş-etkinlikler ile ortak yapılan açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Dr. Selmo CIKOTOC, Kırgız Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Erlis TERDIKBAEV ile Devlet ve Hükümet Temsilcileri yaptı.

Başkan ŞENSOY: “Kızılelma: Post-Güvenlik Jeopolitik, Az Kaynak Çok İnsan“

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY İstanbul Güvenlik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmasında yedincisini gerçekleştirdikleri Konferans’a katılımlarından dolayı katılımcılara ve katkı sağlayanlara minnettarlığını ifade ettikten sonra güvenlik işinin öncelikle bir ekosistem meselesi olduğunu, henüz sağlıklı işleyen bir ekosistem noktasına gelinmediğini fakat bu tür toplantı ve çalışmalarla, ekosistemin sağlıklı işleyişine olan ihtiyacı sürekli gündemde tutmanın da boşa gitmediğini ve mesafe alındığının görüldüğünü belirtti.

İlk İstanbul Güvenlik Konferansı toplantısının sonuç bildirisinin ilk maddesinde yer alan “mevcut üretim, tüketim ve büyüme standartları en büyük güvenlik tehdidi ve riskidir“ vurgusunu, pandemi döneminde ve sonrasında yaşananların teyit ettiğini dile getiren Başkan ŞENSOY “İki yıl önceki açılış konuşmamızda “insanlığın karşı karşıya olduğu ortak riskler itibarıyla mevcut rekabetin büyük ölçüde anlamsızlaştığı, fakat toplumların ve devletlerin rekabet etmeden yaşayamayacağı, dolayısıyla bu rekabetin mümkün olduğu ölçüde uzaya veya farklı alanlara taşınması gerektiği, yoksa mevcut rekabetin insanlık için doğru bir zamanlamada olmamasından ötürü faydadan çok zarar getirdiği“ üzerinde durmuştuk. Bugün yaşanan tartışmalar, komplo teorileri, bilimsel tezler ve antitezler, bu noktada insanlık için büyük bir risk olduğunu da ortaya koymaktadır“ dedi.

Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile İstanbul Güvenlik Konferansı dışında da güvenlik ile ilgili birçok çalışma yapmaya gayret etiklerini söyleyen Başkan ŞENSOY, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güvenlikte ve düşünce kuruluşu olabilmekte en önemli unsur, eleştirel düşünce ve liyakat temelinde proaktif olabilmek, politika önerileri geliştirebilmektir. Düşünce kuruluşlarının yorum ve makale yayımlamasının, yapmaları gereken işin çok küçük bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Bunu üniversiteler yapmakta, milyonlarca makale ve kitap yayımlanmaktadır. Bir düşünce kuruluşunun, hedef aldığı ve odaklandığı alanlarda mutlaka politikaları etkileyecek, pozitif katkı sunacak bir yapılanma ile çalışması gerektiğini, önümüzdeki yıllarda bu anlamda - Batı’dakiler dâhil olmak üzere - düşünce kuruluşlarının önemli bir bölümünün işlevsiz kalacağını ve kalmaya başladığını düşünüyorum.

‘Bir musibet, bin nasihatten evladır’ atasözümüz, pandemi ile hem Türkiye için hem dünya için doğruluğunu teyit etmiştir. Gelinen noktada küresel anlamda, hem kendi elimizle yaptığımız hatalar, hem uluslararası sistemin sağlıklı çalışmaması, hem de ulus devletlerin zayıflaması ve yeterli kurumsal kapasiteye sahip olmaması nedeniyle birçoğu ciddi ve herkesi aşan küresel tehditler söz konusudur. Örneğin pandemi sürecinde gördüğümüz üzere, büyük orduların salgınla mücadeleye pek katkısı olmadı. En fazla, lojistik destek noktasında ihtiyaç olan alanlarda devreye girdiler veya bir takım sağlık bazlı lojistik takviyeleri, katkıları oldu. Bu anlamda bu süreç hiç kimsenin çalışmadığı yerden geldi. Keza pandemi, savaş ve güvenlik doktrini ile yürütülmesi gereken bir süreçti. Hangi ülke ne kadar uyum sağladı, bu doktrin görünür veya görünmez şekilde ne kadar uygulandı, bunu zamanla daha iyi analiz edeceğiz.

Geldiğimiz noktada; az önce de ifade ettiğim gibi, düşmanlıklar ile önceliklerin yeniden düşünülmesi gerektiği ve aslında bunun 10-20 yıl önce yapılması gerekirken yeterince yapılmadığı kanısındayım. Önceliklerin ve düşmanlıkların yönetimini yeniden düşünmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Şüphesiz herkes kendi bakış açısı ile bir takım çıkarımlar yapabilir. Keza, insanlığın “güvenlik“ anlamında geldiği nokta ve hayat tarzı itibarıyla son 200 yılı büyük ölçüde Batı medeniyeti şekillendirdi. Şimdi ise çok-kutuplu düzene geçiş söz konusu. Referanslar belli ölçülerde farklı, belli ölçülerde tek düze olmaktadır. Uluslararası sistemin kuralları büyük ölçüde tek merkezde, tek yapıda belirlenmektedir. Bundan dolayı - bir ideolojik söylem olarak değil - hem ulusal hem uluslararası ve küresel ölçekte Kızılelmalara, doktrinlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu, Çin’de Zümrüdüanka’dır. Dünyanın başka bir yerinde başka bir şeydir. Çinli dostlarımız bize “yanlış kalkınma modeli izledik, küllerimizden Zümrüdüanka gibi yeniden doğacağız“ tanımlaması yapmıştı. Bu Kızılelma, her kültürde farklı şekilde ifade edilebilir. Fakat güvenlikten bağımsız olmayan bir medeniyet krizi yaşadığımızı düşünürsek insanlık için ortak değerlere ve ahlak devrimine hayati gereksinim olduğu kanaatindeyim. Bunun için de iyi örneklere ihtiyacımız var.“ ( TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un İstanbul Güvenlik Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmasının tamamını okumak için: https://bit.ly/3wN3ECp )

Konferans’ta Öne Çıkan Başlıklar

7. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın oturum başlıklarında şu konular ön plana çıkıyor; “Post-Güvenlik: Kavramsal İnceleme“, “Jeopolitik Yenilenme ve Değişim | Post-Güvenlik Dönemde Jeopolitik Yönelimler“, “İnsan-Ötesi Jeopolitik, Evrensel Jeopolitik (Uzay Hâkimiyeti)“, “Kırılganlık Olgusu ve Küresel-Bölgesel Mücadele Jeopolitiği“, “Post-Güvenlik Dönemde Bloklaşma ve Ayrışma Eğilimleri“, “NATO’nun Yeni Yapılanma ve 2030 Perpektifi“, “Post-Güvenlik Dönemde İttifakların Geleceği: NATO - PESCO“, Asya NATO’su QUAD (Dörtlü Güvenlik Diyaloğu: ABD, Japonya, Avustralya, Hindistan) ve Hint-Pasifik“, “PESCO’nun Güncel Vizyonu ve AB’nin Kararlılığı“, “Güçlenen Devlet ve Etkin Yönetişim Talebi“, “Jeopolitik Veri Mücadeleleri“.


Yayımlanan Kitaplarla Güvenlik Literatürüne Önemli Katkılar Sağlanıyor

İstanbul Güvenlik Konferansı’nın önceki yıllardaki toplantılarının seçilmiş tebliğleri ve konuşma seçkileri, TASAM yayınları tarafından kitaplaştırılmıştı. Konferans’ın 2015 bildirileri (Küresel Yönetişim Güvenlik ve Aktörler 70. Yılında BM ismiyle), 2016 bildirileri (Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ismiyle), 2017 bildirileri (Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli ismiyle) ve 2018’in seçilmiş bildirileri (Geleceğin Güvenliği ismiyle) basılmıştı. 2019 yılında icra edilen 5. Konferans’ın seçilmiş tebliğleri ise “Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi | New World Architecture of Economy and Security“ ismiyle Ekim 2020’de e-kitap olarak yayımlanırken 2020 yılındaki 6. Konferans’ın tebliğleri de Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm adıyla yakında e-kitap olarak yayımlanacak.

Bu yılki 7. Konferans’ın tebliğleri ise gerekli editoryal ve tasarım çalışmalarının ardından önümüzdeki yıl okuyucularla buluşacak.

Konferans ile Eş-Zamanlı Üç Farklı Forum Yapıldı

İstanbul Güvenlik Konferansı bu yıl da dünyanın farklı bölgelerindeki birçok ülkeden öne çıkan uzman, akademisyen, araştırmacı, asker, diplomat, devlet adamı ve basın mensubu katılımcıyı buluşturdu. Konferans ile birlikte eş zamanlı eş-etkinlikler olarak; 5. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu “Çeşitlilik içinde Birlik ve Güvenliğin İnşası“ temasıyla, 4. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu Güvenlik ve Savunma: Stratejik Dönüşüm“ temasıyla, 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu ise “Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler“ temasıyla icra edildi.

TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri 13. kez Sahiplerini Buldu

İstanbul Güvenlik Konferansı, ilk gününün akşamında önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Bu sene on üçüncüsü düzenlenen TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri, 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen gala yemeğinin ardından yapılan törende sahiplerine tevdi edildi. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri, Stratejik Vizyon Sahibi Devlet Adamı, Siyasetçi, Bürokrat, Bilim İnsanı, Kurum, İş Adamı, Sanatçı ve Gazeteci-Yazar olmak üzere sekiz kategoride veriliyor.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, ülkemize büyük hizmetleri geçmiş yakın zamanda kaybettiğimiz üç değerli bilim insanı Dr. Necmi DAYDAY, Prof. Dr. Vural ALTIN ve Dr. Sevinç TUNALI adına da “Özel Ödül“ tevdi edildi.

7. İstanbul Güvenlik Konferansı Oturumları

Konferans’ın ilk günü gerçekleşen açılış konuşmalarını müteakiben Konferans anahtar konuşmalarını Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Murat BULUT ve Pakistan İnsan Hakları Bakanı Dr. Shireen M. MAZARI yaptı. 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu anahtar konuşmasını ise Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Tümamiral (E) Cihat YAYCI yaptı.

İstanbul Güvenlik Konferansı’nın TASAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL başkanlığında yapılan “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO“ başlıklı açılış oturumuna; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Prof. Dr. Giray SADIK, Esenyurt Üniversitesi’nden Albay (E) Prof. Dr. Sait YILMAZ, Yeni Delhi merkezli Gelişmekte Olan Toplumları Araştırma Merkezi’nden Dr. Mirza Asmer BEG, Emekli Albay Dr. Ahmet SAPMAZ ve Okan Üniversitesi’nden Dr. Hasan Deniz PEKŞEN katıldı.

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu’nun, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER’in oturum başkanlığını yaptığı “Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler“ başlıklı açılış oturumuna anahtar konuşmacı olarak Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Güvenlik ve Savunma Direktörü Dr. Can KASAPOĞLU katılırken, konuşmacı olarak şu isimler iştirak etti; İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. Filiz KATMAN ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden Dr. Osman KAYABAŞI.

Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu’nun, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat AYBAR’ın başkanlığında yapılan “Afrika’da Yeni Dinamikler Kamu Diplomasisi - Sektörel Diplomasi - Kültür Diplomasisi“ başlıklı açılış oturumuna anahtar konuşmacı olarak Büyükelçi (E) Numan HAZAR katılırken, Clingendael Enstitüsü’nden Nienke Van HEUKELINGEN, Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Pınar AKPINAR ve Uluslararası Gençlik Konseyi’nden Abdifatah Hassan YUSUF katıldı.

Konferans’ın ikinci günü başlayan Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu’nun, TRT WORLD Afrika’dan Usman Aliyu UBA’nın başkanlığını yaptığı “Yeni Bölgesel Dinamikler“ başlıklı açılış oturumuna ise konuşmacı olarak şu isimler iştirak ettiler; Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü’nden Dr. Birol BAŞKAN, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Koordinatörü Gökhan ERELİ ve yine Sakarya Üniversitesi’nden Sayyad Sadri ALIBABALU.

Konferans’ta protokol ve aktif katılımcı olarak yer alan bazı isimler ise şöyle;
Željko KOMSIC, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı
Dr. Selmo CIKOTOC, Bosna Hersek Güvenlik Bakanı
Dr. Shireen M. MAZARI, Pakistan İnsan Hakları Bakanı
Osman MEHMEDAGIC, Bosna Hersek Ulusal Güvenlik Hizmetleri Başkanı
Murat BULUT, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı
Ulan NIYAZBEKOV, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı (Polis Tümgeneral)
Erlis TERDİKBAEV, Kırgız Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı
N. ZHANBAGYLOV, Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Hukuki Destek ve Uluslararası İş Birliği Dairesi Başkanı (Polis Albay)
Nurlan KIRESHEEV, Kırgız Cumhuriyeti Birinci Savunma Bakan Yardımcısı (Albay)
Timur BEKTEMIROV, Kırgız Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Uluslararası Askerî İş Birliği Dairesi Kıdemli Subayı
Visho Ajazi LIKA, Arnavutluk Ulusal Güvenlik Hizmetleri Başkanı
Albert DERVISHAJ, Arnavutluk Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER, Bahçeşehir Üniversitesi
Büyükelçi (E) Ali Engin OBA, TASAM Başkan Danışmanı
Büyükelçi (E) Selim KARAOSMANOĞLU, TASAM Başkan Danışmanı
Büyükelçi (E) Ümit PAMİR, TASAM
Büyükelçi Tacan İLDEM, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi
Büyükelçi Fatih CEYLAN, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi
Büyükelçi (E) Numan HAZAR
Bülent KARADENİZ, Emekli Diplomat
Tümgeneral (E) Doç. Dr. Güray ALPAR, Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı
Tümamiral (E) Cihat YAYCI, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı
Prof. Dr. Giray SADIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Sezai ÖZÇELİK, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Sarah LEONARD, West of England Üniversitesi (UWE Bristol)
Prof. Dr. Ulvi KESER, Girne Amerikan Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa SARI, Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi
Prof. Dr Christian KAUNERT, South Wales Üniversitesi
Prof. Zeinab AHMED, Zayed Üniversitesi
Prof. Dr. Celalettin YAVUZ, Ayvansaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel ACER, Anakara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, İstanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay TANRISEVER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Albay (E) Prof. Dr. Sait YILMAZ, Esenyurt Üniversitesi
Prof. Dr. Fuat İNCE, TASAM Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN, Yeditepe Üniversitesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Sedat AYBAR, İstanbul Aydın Üniversitesi, TASAM Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Nurşin GÜNEY, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Bölüm Başkanı
Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Albay Güngör ŞAHİN, Millî Savunma Üniversitesi
Doç. Dr. Aşkın İnci SÖKMEN, İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Övgü Kalkan KÜÇÜKSOLAK, Yalova Üniversitesi
Doç. Dr. Erdal ARSLAN, Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz TANSİ, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı
Albay (E) Doç. Dr. Cem OĞULTÜRK, İstanbul Aydın Üniversitesi
Albay (E) Doç. Dr. Ali Bilgin VARLI
Doç. Dr. Emine KILIÇASLAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksek Okulu
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Doç. Dr. Zuhal MERT UZUNER, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Burak Şakir ŞEKER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Mirza Asmer BEG, Gelişmekte Olan Toplumları Araştırma Merkezi (CSDS), Yeni Delhi
Dr. Can KASAPOĞLU, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Güvenlik ve Savunma Direktörü
Dr. Hasan Fatih SEVAL, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Filiz KATMAN, İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Dr. Osman KAYABAŞI, KKTC Polis Genel Müdürlüğü
Dr. Hüdayi SAYIN, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Yasemin KONUKÇU, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr. Kaan Kutlu ATAÇ, Mersin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler
Dr. Hamoon KHELGAT-DOOST, Üsküdar Üniversitesi
Dr. Gökberk DURMAZ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi
Dr. Muhsin KADIOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Murat KORAY, Piri Reis Üniversitesi
Dr. Hasan Deniz PEKŞEN, Okan Üniversitesi
Dr. Güney Ferhat BATI, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Dr. Ebru CAYMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Necmettin ACAR, Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Şirin DUYGULU, Medipol Üniversitesi
Dr. Nur GERMİR, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dr. ESİN BENHÜR AKTÜRK, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Ayfer GENÇ YILMAZ, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Dr. Türkan Melis PARLAK, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Ergün KÖKSOY, Marmara Üniversitesi
Dr. İbrahim AKDAĞ, Emekli Subay
Dr. Aybike YALÇIN İSPİR, Bağımsız Araştırmacı
Albay (E) Dr. Ahmet SAPMAZ
Albay Fatih AKGÜL, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Albay (E) Haluk BAYBAŞ, Strateji Uzmanı
J. Albay Dr. Erdem ÖZGÜR, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
J. Maliyeci Albay Dr. Mehmet KURUM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
J. Bakımcı Albay Dr. Tarık AK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
J. Yarbay Pınar AK, Jandarma Genel Komutanlığı
J. Öğretim Görevlisi Kıdemli Üsteğmen Dr. Begüm ÇARDAK, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
J. Astsubay Tuğba GÜVEN, Jandarma Genel Komutanlığı
Cahit Armağan DİLEK, Deniz Kurmay Albay (E) ve Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı
Yunus TURHAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Güney Ferhat BATI, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Av. Halil Emre GÜRLER, Gürler Hukuk
Av. Esra TOZ, Kocaeli Barosu
Nienke Van HEUKELINGEN, Clingendael Enstitüsü
Çağatay BALCI, İRAM Güvenlik Araştırmaları Koordinatörlüğü
Yasir RASHID, Ekonomi Koordinatörlüğü
Aydın GÜVEN, İRAM Araştırmacısı
Gökhan ERELİ, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Körfez Çalışmaları Koordinatörü
Kaan DEVECİOĞLU, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
İsmail SARI, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
Abdifatah Hassan YUSUF, Uluslararası Gençlik Konseyi
Dr. Birol BAŞKAN, Orta Doğu Enstitüsü, Washington DC
Arda MEVLÜTOĞLU, Perspektif
Ceyhun BOZKURT, Gazeteci
Mehmet KANCI, TRT ve TGRT Haber Dış Politika Analisti
Usman Aliyu UBA, TRT World - Afrika
Umut Berhan ŞEN, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Uzmanı
Hakan KILIÇ, Savunma Uzmanı
Ömer MEMOĞLU, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS)
Selen AKAN, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS)
Murat PEHLİVANOĞLU, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS)
Coşkun YILDIRIM, Vodafone Akıllı Şehirler Ekibi Üyesi
Serhan ÜNALAN, Star City
Sayyad Sadri ALIBABALU, Sakarya Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Rukiye TURGUT, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Fatin Reşat DURUKAN, Sabancı Üniversitesi, Proje Asistanı
Huriye YILDIRIM ÇINAR, Kocaeli Üniversitesi
Hafiz Ghifari BERLIANTO, Bağımsız Araştırmacı
Ayşe KAŞIKIRIK, Doktora Öğrencisi
Roshan Taj HUMAYUN, Doktorant

Detaylı bilgi için: https://bit.ly/3EpU7nn


 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...