Afganistan’da Terörle Savaş ve Pakistan: Seçenekler, Pragmatizm Ve Karar

Makale

Pakistan, 11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının ve ABD’nin gösterdiği tepki sonrasında dış politikasını tekrar gözden geçirmeye başlamıştır. Pakistan yıllardır sürdürdüğü radikal Taliban yanlısı politikasına son verip, ABD ile teröre mücadelesinde ittifak yapma yoluna gitmiştir. ...

Çeviren: Gökçen YAVAŞ

Özet

Pakistan, 11 Eylül 2001’de ABD’ye yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının ve ABD’nin gösterdiği tepki sonrasında dış politikasını tekrar gözden geçirmeye başlamıştır. Pakistan yıllardır sürdürdüğü radikal Taliban yanlısı politikasına son verip, ABD ile teröre mücadelesinde ittifak yapma yoluna gitmiştir. Pakistan Taliban’la olan iletişimini sürdürüp, bu avantajını 11 Eylül sonrasında, gerek Afganistan’a yönelik geleneksel politikasından kurtulma çabası olarak gerekse küresel mücadelede elinde bulundurmuştur. Öte yandan, Pakistan’ın Orta Asya Cumhuriyetleri ve Hindistan ile olan politikalarını da dengeleyecek bir politika izlenmesi öngörülmektedir. Bir anlamda, Pakistan gerek kendisine terörle mücadele için oluşturulan koalisyona destek vererek, gerekse komşularıyla yıllardır yürüttüğü politikalarında farklılık politikası izleyerek dış politikasını şekillendirmektedir.

Abstract / Pakistan and the War Against Terrorism in Afghanistan: Choices, Pragmatism and the Decision

Pakistan has begun to reconsider its foreign policy decisions in the aftermath of the terrorist attacks against to US on September 11, 2001 and the US response to it. It has also abandoned its radical Afghan Policy that depended on friendship of and support for Taliban. Pakistan gave its support to the US leading global War against terrorism. It used its advantage of having a relationship with Taliban thus reformulating its foreign policy towards Afghanistan and being involved in war against terrorism. Apart from this, Pakistan has to pursue a different foreign policy in order to counterbalance India and to stabilize its relations with Central Asian Republics. Therefore, Pakistan has to reshape its foreign policy both by providing its all support to war against terrorism and modifying its traditional foreign policy implementations towards its neighbors.

11 Eylül 2001’de Amerika’ya karşı düzenlenen terör saldırıları ve arkasından Amerika’nın bu saldırılara gösterdiği tepki Güney ve Orta Asya jeopolitiğini değiştirdi. Bu iki bölgenin birleştiği noktada konumlanan Pakistan, bu olaylardan en fazla etkilenen taraşardan biri oldu.

Pakistan, bu olaylar sırasında, dış politikasında çok radikal bir karar almak zorundaydı. Bu şartlarda, ya Taliban’ı desteklemeye yönelik ‘Afgan Politikası’nı terk edecek, ya da Taliban’ı en yakın tehdit olarak gören ABD’nin terörle mücadelesinde ABD’ye arka çıkacaktı.

Pakistan’ın tercihi, terörizme karşı küresel bir savaşa yönelen ABD ile ittifak yapmak oldu. Bu makalede, bazı çevrelerce U dönüşü olarak ifade edilen, son dönemdeki Pakistan’ın aldığı kararlar analiz edilecektir.

Pakistan’ın ABD’nin yürüttüğü terörle mücadelesinde ABD’yi desteklemesi ve topraklarını bu amaçlar doğrultusunda ABD’nin kullanımına izin vermesi, Afganistan’da Pakistan’a dost olmayan güçlerin baskın olduğu bir idarenin oluşmasına neden olmuştur. Pakistan’ın farklı politika seçeneklerine yönelerek 2001 yılındaki ABD’nin Taliban/El Kaide’ye yönelik politikalarından ve beraberindeki sonuçlarından kaçınabilir olup olmadığı bir soru işareti oluşturmaktadır. Bu soruya yanıt olarak, bazılarına göre, Pakistan’ın desteği olmadan Taliban Afganistan’dan asla çıkarılamazdı. Bu bağlamda ima edilen bir başka unsur da, Taliban rejiminin devrilmesinden sonra Pakistan’ın Afganistan’daki inisiyatişerini Hindistan’a devretmek üzere olmasıdır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2691 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 631
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

ABD-Çin rekabeti küresel belirsizliğin yoğunlaşması ile beraber daha karmaşık ve gri bir alana doğru kayıyor. İki ülke arasında devam eden sürtünme sadece Asya-Pasifik özelinde değil dünyanın farklı kıtalarında farklı dinamiklerle gerçekleşiyor.;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı;

Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistem de sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep ...;

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ile Güney Kore arasındaki en belirgin sorun, Sarı Deniz’deki deniz ve münhasır ekonomik bölge sınırlarının tespit edilememesidir. İki ülke bunun yanında kıta sahanlığı konusundaki belirsizlik nedeniyle de Sarı Deniz’de anlaşmazlık yaşamaktadır. ÇHC ile Güney Kore arasındak...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.