AB KİMLİĞİ Ve İSTANBUL !

Kategori Seçilmedi

Birlik oluşturma çabalarının en önemli parçası kuşkusuz ortak bir ekonomik pazar oluşturmaktır. Bu sayede ortak tüketim alışkanlıkları oluşturularak, birlik kavramı şekillenmeye başlar. Modern anlamda ulus devletin doğuşu da Avrupa’da bu şekilde olmuştur. Ancak bu ortak bir kimlik oluşturmak için yeterli değildir. Özellikle farklı dillerin konuşulduğu ve farklı alışkanlıkları olan Avrupa Birliği için hiç yeterli görünmemektedir. Özellikle postmodern açılımların hayat bulduğu modern anlamda yaşamakta olduğumuz uluslararası ilişkiler arenasında kimlik konusu hayati öneme sahiptir.Soğuk Savaş döneminde siyasi açılımlarla şekillenen dünya çok geride kalmıştır. Bununla beraber dünyada tehditler ve tanımlamalar yeniden şekillenmiş ve daha önce gündemde olmayan sorunlar ulusların ve uluslararası örgütlerin gündemine yerleşmiştir. Teorik anlamda bunun tartışmaları yoğun olarak yaşanmaktadır.Fransız düşünür Focuoult’un postmodern yaklaşımında hayat bulduğu gibi ortak bir yapı içerisinde belirlenen doğrular kurumlara güç verecektir. Bunun gerçekleşmesi için toplumun her kesiminin katılacağı -akademisyenler, sanatçılar, bilim adamları, politikacılar, vatandaşlar- ortak çalışmalar yapılmalıdır. Bu sorunu halletmenin en önemli yolu kültürel alanda yapılan çalışmalar ve girişimlerdir. Bu alandaki açığı kapatmaya çalışan AB 2007-2013 dönemini kapsayan Yeni Kültür Programını açıkladı. Programın genel amacı Avrupalılar için katılımcı ülkelerin kültürel enstitüleri, kültür aktörleri ve sanatçılar arasındaki işbirliği yoluyla kültür alanını genişletmektir. Bu sayede Avrupa Vatandaşlığı kavramı cesaretlendirilecektir.

Program özellikle orta ölçekli -kar amacı gütmeyen- kültürel kuruluşlarea açıktır. Programın özel amaçları:

- Kültürel alanda çalışan insanların uluslararası hareketliliğini sağlamak.

- Sanatsal ve kültürel ürünlerin uluslararası dolaşımını teşvik etmek.

- Kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek.

Avrupa Kültür Başkenti programı da bu çerçevede ele alınacak olursa İstanbul’un 2010’daki görevi çok daha anlamlı olacaktır. Bu program İstanbul’un bir dünya şehri olarak tanıtımında önemli bir fırsattır. Bunun yanısıra -daha da önemli olarak- AB’nin kültür programının bir parçası olarak bu etkileşimin içinde olmak stratejik olarak daha büyük anlam kazanmaktadır. Bu çalışma sadece bir etkinlik değil yeni şekillenen Avrupa kimliği ve kültürünün parçası olmak ve ona yön vermek fırsatıdır. Ulus devlet olarak uluslararası arenada proaktif olmak için bu çalışmalar şimdi ve yakın gelecekte önemlidir. Kısa vadede fayda sağlayacak olan bu organizasyonların uzun dönemde kazanımları çok daha büyüktür. Avrupa kültürüne ve dolayısı ile kimliğine bir takım kazanımlar katmış olarak olaylara yön verme gücümüz artacaktır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...