Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi Raporlaştırıldı

Haber

TASAM’ın 18. stratejik raporu "Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi" adıyla yayımlandı. Rapor geziye katılan bilim adamlarından Prof. Dr. Vural Altın (TÜBİTAK) tarafından kaleme alındı. ...

TASAM’ın 18. stratejik raporu "Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi" adıyla yayımlandı. Rapor geziye katılan bilim adamlarından Prof. Dr. Vural Altın (TÜBİTAK) tarafından kaleme alındı.
Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), enerji kullanımı konusunda dünya’daki son durumu ve çağdaş enerji politikalarındaki eğilimleri, literatürde yer alan çalışmalar ışığında gözden geçirmek; ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında önemli bir yeri olan enerji arzı ve güvenliğini çevre etki değerlendirmesi dahil bütün boyutlarıyla ele almak; Türkiye’de nükleer enerji üretiminin gerekliliğini incelemek, sınırlamaları, sorunlu sahaları belirlemek ve öneriler geliştirmek maksadıyla, “Sürdürülebilir Kalkınma için Nükleer Enerji“ başlıklı projenin 6. sıradaki etkinliği olarak, Aralık 2006’da Nükleer Reaktör gezisi düzenledi.
Güney Kore’ye nükleer teknolojiyi kazandıran Kore Bilimler ve Teknoloji Akademisi Başkanı, Bilim ve Teknoloji Eski Bakanı Sayın Prof. KunMo CHUNG mihmandarlığında, Güney Kore, KORI - WOLSONG Nükleer Reaktörü gezildi.

Güney Kore Nükleer Teknoloji İnceleme Gezisi Raporunu okumak için TIKLAYINIZ >>>

Kori Nuclear Power Division’da Türk heyetine yapılan sunumdan bir görüntü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sami Demirbilek, KHNP Tesis Müdürü Ho-Taek Yoon’la.

Kori’de inşaası devam eden bir nükleer reaktör.


TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, KHNP Genel Müdürü Hee-Yong Lee’ye bir ebru sanatı örneğini hediye ederken.


TASAM Güney Kore Nükleer Santral Gezisi Katılımcıları:

Doç. Sr. Sami DEMİRBİLEK
Advisor, Ministery of Energy and Natural resources
Süleyman ŞENSOY Chairman of TACSS / TASAM Başkanı
Prof. Dr. Vural ALTIN Adviser,Turkish Scientific and Technical Research Council.
Dr. Necmi DAYDAY University of Galatasaray, Faculty of Engineering and Technology
Prof. Dr. Ahmet BAYÜLKEN Technical University of Istanbul, Instıtute of Energy
Prof. Dr. Sümer ŞAHİN Gazi University / Former Head of Turkish Scientific and Technical Research Council.
Prof. Dr. Mustafa Oktay ALNIAK Bahçesehir University, Dept. of Engineering
Asist. Prof. Filiz KARAOSMANOĞLU Technical University of Istanbul
Prof. Dr. Emin ÖZBAŞ Marmara University / Former Head of Turkısh Atomic Energy Commission.
Dr. Erdinç TÜRKCAN Former Head of Nuclear Enginnering Dept., Petten Nuclear Research Center, Holland.
Vedat GÜLEN Zorlu Enerji (Energy Company)
Kemal Kıran Zorlu Enerji (Enerji Company)
Yener Aydın Tekfen Holding (Energy Company)
Önder ÖNER Head of Nuclear Energy Dept. of Turkish electricity Authority / IAEA Safeguards Inspector ( Retired ).
Recep Erden ERGEN Bilim ve Ütüpya Dergisi (Journalist)
Özer Bereket CNN-Türk (TV)
Kemal SUMAN Re-Tour Travel Organization
Aslı Hüseyinoğlu TACSS / TASAM - Uzman
Sibel KOÇ Ulusal Kanal (TV)
Levent KADAGAN Doağn Haber Ajansı (News Agency)
Hilmi YAŞA Doğan Haber Ajansı (News Agency)
Mustafa Erkan ACAR Zaman Gazetesi (Journalist)
Neşe YENİCE TRT Radio
Gülnaz KANTAŞ TGRT (TV)
Nuh ALBAYRAK Türkiye Gazetesi (Journalist)
Yusuf Ziya CÖMERT Yeni Şafak Gazetesi (Journalist)
Süleyman ERMAN Business Channel (Journalist)
Seval BAYAZIT Yurt Ajans/Kanal 7 (News Agency/TV)
Faruk AYAZ Yurt Ajans/Kanal 7 (News Agency/TV)
Feraye PARÇALI Teknik Yayıncılık (Journalist)
Begüm GÜRSOY Referans Gazetesi (Journalist)
Hüseyin ÖZBİLGİN Nuclear Security Officer.
Cemalettin ÇANDIR Cihan Haber Ajansı (News Agency)
İlhan KOCAPINAR Cihan Haber Ajansı (News Agency)
Hakan KARASİNİR Cumhuriyet Gazetesi (Journalist)
Hüdaverdi YILDIRIM Dünya Gazetesi (Journalist)
Fatih Ferhat SÜRMELİ Anadolu Ajansı (News Agency)
Mete AYTAÇOĞLU Mavi Nokta Yayıncılık (Journalist)
Sevinç TÜRKER SKY-Türk (TV)
Ekim Nazım KAYA Elektrik Dergisi (Journalist)
Atilla SANDIKLI TACSS General Manager / TASAM Genel Müdürü
Doç. Dr. Ahmet KAVAS TACSS Director of African Institute / TASAM Afrika Enstitüsü Müdürü
Dr. Gönül İsmailbeyli TACSS Representative of Ankara / TASAM Ankara Temsilcisi

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2000 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2000

Gerçekleşen her göç hareketi nedenleri ve sonuçlarıyla sadece göç eden toplumu değil, göç edilen toplumu da etkilemektedir. Suriye İç Savaşı sonucunda Türkiye’ye sığınan ve “Geçici Koruma Altına” alınan Suriyelilerin sayısı resmi rakamlara göre bugün 3,5 milyondur. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...