Gelişmekte Olan Ülkelerde Başarılı Yatırım Fırsatları ve Tehditler Konferansı

Haber

Gelişmekte Olan Ülkelerde Başarılı Yatırım Fırsatları ve Tehditler Konferansı ...

Alman düşünce kuruluşları ittifakı olarak bilinen EPF (Economic Policy Forum) ile GIZ (Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Örgütü - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh) tarafından APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) 2014 Zirvesi öncesi Pekin’de 3-6 Kasım 2014 tarihleri arasında Gelişmekte Olan Ülkelerde Başarılı Yatırım Politikaları Düşünce Haftası etkinliği düzenlendi. Başarılı Yatırım Politikaları - Gelişmekte Olan Ülkelerin Karşılaştığı Fırsatlar ve Tehditlerin Çerçevesi (Successful Investment Policy Design - Framing Challenges and Opportunities of Emerging Economies) temalı etkinliği, Türkiye’den TEPAV temsilcisinin yanı sıra TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat Aybar takip etti.

Çin’in güneyindeki Haiku Adası’nda 1-2 Kasım 2014 tarihlerinde yapılan “Gelişmekte Olan Ekonomiler ve Küresel İktisat - Dinamik Buluşmalar ve Etkiler (Emerging Economies and the Global Economy - Dynamic Interactions and Impacts)“ Toplantısı’nın hemen ardından gerçekleştirilen Düşünce Haftası’nın amacı; Çin’in yatırım politikaları haritasının hangi çerçeve içinde belirlendiğini konunun uzmanları ile tespit etmek, tek tek ülke bazında alan çalışmalarının kolaylaştırılmasını sağlamak, başarılı yatırım politikalarının kapsamını karşılaştırmalı zemin üzerinde tartışmak, küresel kalkınma gündemi ve gelişmekte olan ülkeler için yatırım politikaları tavsiyeleri üretmek olarak özetlenebilir.

Etkinliğin ilk günü GIZ’in Almanya’daki yöneticisi Daniel Taras ile Çin’den Ute Schmitt’in açılış konuşmaları sonrasında; ulusal para birimi Renminbi’nin dünyada uluslararası rezerv para olarak tam konvertibiliteye kavuşması durumunda Çin’in ve Asya-Pasifik bölgesinin ne tür değişimlere maruz kalacağı tartışıldı. Çin’den katılan araştırmacıların yanı sıra T.C. Merkez Bankası Pekin Temsilcisi Yüksel Görmez sunumunda Renminbi’nin diğer para birimleriyle karşılaştırıldığında uluslararası nitelikte olduğunu ifade etti. Buna kanıt olarak pek bilinmeyen ve Renminbi banknotları üzerindeki dört ayrı yazı karakterine dikkat çekti. Para üstündeki bu ifadelerden birinin Arapça karakterlerin kullanıldığı Uygur Türkçesi olduğu ileri sürüldü.

Etkinlik kapsamında ayrıca kamu - özel sektör işbirliğinin zamanlaması, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI), yatırımların sürdürülebilirliği gibi Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilgilendiren konularda Çinli araştırmacılar tarafından sunumlar yapıldı. ASEAN, Çin, Hindistan’da değişim dinamikleri dâhil olmak üzere ortak politika tehditleri tartışılarak ileriye yönelik akademik ve proje bazlı işbirlikleri değerlendirildi. Farklı ülkelerden katılanlar kendi ülke deneyimlerini paylaştılar. Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Pakistan, Almanya, Bangladeş, Güney Afrika ve Vietnam gibi ülkelerden güçlü düşünce kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı 4 günlük etkinlik, son derece yoğun ve verimli şekilde gerçekleşti.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

Bilindiği üzere SSCB’nin yıkılmasının ardından siyasi, askerî ve sosyo-ekonomik açıdan çeşitli zorlukla mücadele eden Rusya Federasyonu’nun kısa sürede toplanıp yeniden küresel güç olmak hedefinde Afrika önemli stratejik konuma sahiptir.;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...