Kültürel Diplomasisi Bağlamında Türk Dizilerinin İhracatı ve Kültür Aktarımına Katkısı: ‘Diriliş Ertuğrul’ Örneği

Makale

Kamu diplomasisi, bir ülkenin kendi kültürel, ideolojik, sosyolojik varlıklarını başka ülke vatandaşlarını etkilemek için çeşitli araçlar yardımıyla kullanmaları olarak ifade edilebilir. Diğer ülkelerin ve küresel gelişmelerin karşısında güçsüz kalmamak için görsel işitsel medya içerikleri ve yaratıcı diğer medya içerikleri kullanılabilmektedir. Kamu diplomasisinde ülkeler mesajlarını ve ideallerini medya aracılığıyla aktarabilmektedir. ...

Giriş

Kamu diplomasisi, bir ülkenin kendi kültürel, ideolojik, sosyolojik varlıklarını başka ülke vatandaşlarını etkilemek için çeşitli araçlar yardımıyla kullanmaları olarak ifade edilebilir. Diğer ülkelerin ve küresel gelişmelerin karşısında güçsüz kalmamak için görsel işitsel medya içerikleri ve yaratıcı diğer medya içerikleri kullanılabilmektedir. Kamu diplomasisinde ülkeler mesajlarını ve ideallerini medya aracılığıyla aktarabilmektedir. Bunun en somut örneği olarak birinci sinemanın beşiği olan Hollywood gösterilebilir. Hollywood film endüstrisini elinde tutarak pek çok ülkede faaliyet gösterebilmektedir. Film sektörünü domine etmesi, çok sayıda film üretebilmesi, film üretimi için gerekli teknik ekipmanda son teknolojilerin kullanılması, film üretim, dağıtım ve gösterim ağının gelişmiş olması gibi etmenler Hollywood filmlerini önemli bir konuma taşımaktadır. Filmler aracılığıyla kültür, yaşam, markalar gibi pek çok unsur farklı kamuoylarına aktarılabilmektedir. Hollywood film endüstrisinin bu gücü televizyon dizileri için de geçerli olabilmektedir. Dizi sektörüne bakıldığında Türkiye’den çıkmış ve dünyanın pek çok yerinde gösterime girmiş dizilerin olduğu görülebilmektedir. Türk dizi sektörünün son yıllarda atmış olduğu adımlar, dizi sektörüne yönelik yapılan yatırımlar amacına ulaşmaya başlamış ve birçok Türk dizisi dünyanın pek çok yerine ihraç edilmeye başlanmıştır.

Türkiye’ye ait tarihi ve inanç değerlerinin yayılması ve turizm amaçlı olarak yabancıların Türkiye’ye gelmesi için Türk dizileri önemli bir role sahiptir. Bu bakış açısıyla çalışmada mevcut Türk dizileri içerisinden Diriliş Ertuğrul dizisi örnek olay olarak ele alınmakta ve kamu diplomasisi bağlamında tartışılmaktadır. Yurt içindeki başarısı diziye referans olmuş ve dizi dünyanın pek çok yerine ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu tartışmalar ekseninde çalışmanın problemi, “Diriliş Ertuğrul dizisinin kamu diplomasisi bağlamında Türkiye’ye olumlu ya da olumsuz yansımaları nelerdir?“ Çalışmada ayrıca bu yansımaların Türkiye’deki medya profesyonelleri tarafından nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır.

Çalışmanın amacı, Diriliş Ertuğrul dizisinin gösterime girdiği ülkelere transfer ettiği değerlerin ve bu vesileyle Türk dizilerinin Türk kamu diplomasisine sağladığı katkıların ortaya koyulmasıdır. Bu dizinin seçilmesinin nedenleri; en fazla ülkeye ihraç edilen dizilerden biri olması, Türk tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini anlatması, milliyetçi bir bakış açısı sunması ve yabancı ülkelerin liderleri tarafından da takip edilmesidir. Çalışmada metodolojik açıdan Diriliş Ertuğrul dizisi üzerine betimsel analiz yapılmaktadır. Çalışmada literatür taraması ve konuyla ilgili önceki yayınların doküman incelemesi yapılmaktadır. Çalışma nitel araştırma yönteminin ilkeleri benimsenmektedir. Nitel araştırmanın en önemli veri toplama tekniklerinden görüşmeye başvurularak, dizi ve sinema sektöründe aktif çalışan medya profesyonelleriyle görüşmeler yapılmıştır. Dizinin yayınlandığı ülkeler, kültürel kazanımlar ve ihracat rakamlarına üzerine görüşler alınmıştır. Bu çalışmada Diriliş Ertuğrul dizisinin kamu diplomasisindeki rolü üzerine genel bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir.


Kamu Diplomasisi ve Kültürel Diplomasi İlişkisi

Kamu diplomasisindeki yeni yönelimler incelendiğinde yabancı kamuoylarını etkilemek için ülkelerin kendi gerçek ‘hikaye’lerini güçlü bir biçimde farklı enstrümanları kullanarak anlatmaya çalıştıkları görülmektedir. Dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının ortaya çıkardığı ‘güven’ sorunu ancak hakikate dayanan ‘hikaye’lerle çözülebilmektedir. Ülkelerin değerlerinin yabancı ülkelere ve toplumlara aktarıldığı kamu diplomasisi sürecinde yumuşak güç olarak tabir edilen değerler, devletleri ve toplumları cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu bağlamda kamu diplomasisi bir çeşit ikna endüstrisi olarak değerlendirilebilir.

Kamu diplomasisi, geniş bir skalada birçok faaliyeti kapsayan stratejik bir perspektife sahiptir. Hükümetlerin çalışmalarından sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerine, spor organizasyonlarından kültür-sanat etkinliklerine kadar yabancı halklarla etkileşim kurulan çok sayıda faaliyeti içine alan kamu diplomasisinde karşılıklı anlayış geliştirilerek ülkelerin imajının ve itibarının yükseltilmesi hedeflenmektedir (Simonin, 2008). Kamu diplomasisi ülkelerin sahip olduğu değerleri dünyaya daha iyi ve etkili şekilde anlatabilmesidir. 2000 yılı sonrasında gelişen yeni kamu diplomasisi anlayışında klasik kamu diplomasisinden farklı olarak simetrik bir iletişim söz konusudur (Kılıçoğlu & Yılmaz, 2016). Kamu diplomasisi, ikna temelli bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte hükümetlerin devletlerle ve toplumlarla etkileşimine dayalı olması sebebiyle uluslararası halkla ilişkilerle de yakından ilgilidir (Fitzpatrick vd., 2013).
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2680 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 630
Asya 98 1060
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

Dünya İslâm Forumu ve İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) tarafından, dördüncü defa verilecek olan İslâm Dünyası İstanbul Ödülleri açıklandı.;

03-05 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Dünya Türk Forumu sonuç bildirgesinde; Forum bünyesinde bir “Türk Dünyası Ödülü“ ihdas edilmesi benimsenmişti. Türk Dünyası’nın vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacı ile farklı kategor...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı.;

Afrika 54 ülke barındıran bir kıtadır. 30 milyon km2 alana sahip olan bu kıta Akdeniz, Kızıldeniz ve Atlantik Okyanusu tarafından çevrilmektedir. Afrika, Cebelitarık Boğazı ile Avrupa Kıtası’na bağlıdır. Sömürgecilik döneminden itibaren Avrupa kıtasının etkisi altında kalmıştır. ;

ABD-Çin rekabeti özellikle son dönemde yaşanan hızlı gelişmeler eşliğinde derinleşiyor. ABD Başkanı Biden’ın Asya ziyareti ve Tayvan ile ilgili sonradan tevil edilen sözleri ilişkileri gererken Çin’e yönelik stratejinin Dışişleri Bakanı Blinken tarafından ana hatları ile açıklanması rekabeti yeni bi...;

Mayıs ayının son gününde Dubai’de İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalandı. Ticarette hemen hemen bütün tarifeleri bir kalemde ortadan kaldırıp, beş yıl içinde 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yakalamayı hedefleyen bu anlaşma, Abraham norm...;

Ulus-devlet modeli, egemen yetkileri dikkate alındığında, hala küresel siyasetin en temel birimi ve en önemli aktörü olarak değerlendirilmektedir. Devletler, kendi sınırları içinde rakipsiz güç kullanırken, dünya siyasetinin bağımsız ve özerk birimleri olarak hareket ederler. Ancak günümüzde devletl...;

Afrika’da son 10 yılda acil gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı yaklaşık olarak 7 milyondan 27 milyona çıktı. Yaklaşık %386 oranındaki bu artışın çeşitli nedenleri var. Bu yıla kadar Afrika’daki gıda krizinin en büyük nedeninin iklim değişikliği ve ona bağlı çevresel sorunlar olduğu görüşü hâk...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.