Hint-Afrika Ekonomik İlişkileri ve Diaspora

Yorum

Çoğu Afrika ülkesinde ‘demokratik yönetişimin varlığı ve artışı ile şeffaflığın/ denetime açıklığın artışı’ artık UN/WB/IMF gibi uluslararası kuruluş raporlarında daha sık ve daha güçlü yer almakta. Son on yıldaki Afrika ekonomik gelişim istatistikleri de hemen-hemen 2/3 ünde çok partili seçim sistemi uygulanan ve çatışmaların ‘göreceli olarak’ azalmakta olduğu kıtanın, ekonomik bağlamda da ‘fenomen olma’ hazırlığına işaret ediyor....

Çoğu Afrika ülkesinde ‘demokratik yönetişimin varlığı ve artışı ile şeffaflığın/ denetime açıklığın artışı’ artık UN/WB/IMF gibi uluslararası kuruluş raporlarında daha sık ve daha güçlü yer almakta. Son on yıldaki Afrika ekonomik gelişim istatistikleri de hemen-hemen 2/3 ünde çok partili seçim sistemi uygulanan ve çatışmaların ‘göreceli olarak’ azalmakta olduğu kıtanın, ekonomik bağlamda da ‘fenomen olma’ hazırlığına işaret ediyor. Geçmiş yıllardaki ‘Afro pesimizm’ yerini ‘Afro realizm’e bırakıyor. ‘2010 yılında Afrika’daki diasporanın 150. yıldönümü kutlanan’ Hindistan ile ekonomik ilişkiler önemli oranda artıyor.Üstelik bu artış, karşılıklı ticaretin gelişmesinin yanısıra, Tanzanya’lı entelektüel Dambisa MOYO’nun (2009 yılında yayınlanan ve Afrika’nın kalkınmasına yönelik olarak ‘adeta manifesto gibi’ kabul edilen ‘best-seller’ kitabı) ‘Dead Aid- Why Aid Is Not Working and How There Is Better Way for Africa’ içeriğine uygun olarak gerçekleşiyor! Yoğun kamusal/ siyasal desteğin varlığı yanında, dünya çapında sayılarının yirmibeş milyon kişinin üzerinde – ve ikinci güçlü- olduğu tahmin edilen Hint Diasporası ise, yatırımlarda ve ticari gelişimde oynadığı kritik rol ile başarıdaki en önemli unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Bilindiği gibi Hint Afrika ilişkilerinin başlangıcı; koloniyal döneme, Hintlilerin Afrika’daki altyapı inşaatlarında işgücü olarak ‘zorunlu’ katkı verdiği/ katıldığı dönemlere dayandırılıyor.Daha sonraları, koloniyalizme karşı süregelen ‘yoğun ilişki’ 1960’lı yıllarda -Bağlantısızlar Hareketi’nin 1961 Belgrad Toplantısında- Nehru’nun, ‘sömürgeciliğin sona ermesinde tarih verme konusundaki kararsızlığı’ ilişkilerde ‘hayal kırıklığı ve türbülans’ yaratıyordu.Beş yıl sonra, 1966 yılında başlayan Indira GANDHI döneminde ise ‘hayal kırıklığı’ ve ‘türbülans’ onarılmaya başlandı, kıtadaki bağımsızlık hareketleri diplomatik olarak tanındığı gibi, Hindistan tarafından ekonomik yardımlar yapıldı.1967 yılında Güney Afrika’da ANC ile başlayan bu yardım süreci Angola’da MPLA, Mozambik’te FRELIMO ve Namibya’da SWAPO’nun tanınmasıyla GANDHI sonrası dönemde de devam ettti.

Günümüz bağlamındaki Hint-Afrika ekonomik ilişkilerinin başlangıç tarihi 2008 yılında yapılan New-Delhi zirvesi olsa da/ sayılsa da, Hindistan’ın 1990 ortalarından itibaren uygulamaya koyduğu dışa-açılma/ liberalizasyon programından Afrika’ya da pay düşmüş, daha 1996-2004 tarihleri arasında Hindistan’dan 1.970 milyon USD tutarında yatırım-lar yapılmıştı. Bu yatırımlar çoğunlukla maden ve enerji kaynaklarına yönelik olup; Sudan’da, CPSE (Central Public Sector Enterprise)/ SOE niteliğinde olan petrol bağlantılı ONGC Videsh kuruluşunun yatırımı ile Hint Diasporasının yerel nüfustan fazla olduğu Off-Shore merkezi Mauritus’a yapılan bu yatırımların toplamı (1.970 milyon USD) Hindistan’ın toplam yurtdışı yatırımlarının %18’ini oluşturmaktaydı!(ONGC Videsh yatırımı reel bir yatırım olmakla birlikte, Mauritus, kıtadaki diğer yatırımların, vergi avantajından yararlanılmak üzere kullanıldığı sadece bir kavşak niteliğindedir!)

2005-2008 yıllarını kapsayan ve her iki tarafın da mevzuat, fonlama ve yatırım beklentilerini ileri bilen ve ‘köprü girişimcilik’ rolünü başarıyla uygulayan diaspora’nın rehberliğinde yapılan yatırımlarda, yatırım sayısının yanısıra konuları da artmıştı.Yatırımların büyük çoğunluğu özel sektör tarafından yapılmakta idi ve istihdam yaratan; petrol/ maden çıkarma, giyim, perakende, gayrımenkul, balıkçılık, kimya/ eczacılık, turizm, telekomünikasyon gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.Özel sektör yatırımlarının -diaspora rehberliği ve Hint EXIMBANK desteğinde- artışının yanısıra, Hint hükümeti de aynı tarihte, 2005 yılında, dışa açılma stratejisinin de bir parçası olarak ‘ACBF Africa Capasity Building Forum’ un ilk Asya’lı üyesi oldu, kuruluşa bir milyon USD katkıda bulundu ve diğer bölgesel ekonomik kuruluşlara da destek teklif etti. Sudan’da bulunan ‘enerji tesisleri’ Ethiopya ‘şehir elektrifikasyonu’ Tanzanya ve Mozambik demiryolu düzenlemeleri ile Senegal ve Mali demiryolu fizibilite projelerine yönelik olarak 450 milyon USD tutarında kredi hattı sağladı. Bu fonlar her iki taraftan da avantajlara sahip (imtiyaz ve vergilemede) devlet güvencesine sahip krediler idi! Stratejisi/ Birinci önceliği; ‘Afrika’daki Hint misyonlarının öncelikle ticari konulara yoğunlaşması’ üzerine kurulu bulunan ve ‘Focus Africa!’ olarak adlandırılan kurumsal program da sonuçlarını göstermeye başlamış, 2005-2011 yılları arasındaki Hindistan’ın Afrika’ya ihracatı %23 oranında artmıştı ve 2013 yılı ‘Hindistan- Afrika ticaret bakanlığı diyalog toplantısında karşılıklı ticaretin 2015 yılında 90 Milyar USD ye çıkarılması kararlaştırılmaktaydı ve ulaşılması yakın olan bir hedefti!

Hindistan, Afrika ile ilişkilerinde; gerek ekonomik bağlamda yatırım ve ticari ilişkileri olarak ve gerekse ‘bu sütun üzerine inşa edilen’ stratejik diyaloglar (IOR-ARC Indian Ocean Rim- Association for Regional Cooperation, vd) yoluyla hem kalkınması için gerekli olan yeni pazarlara ulaşmakta ve hem de güvenliğini sağlama konusunda bir işbirliği platformu edinmekte.Şüphesiz karşılıklı yararlara dayalı bu ilişkinin ardında, çok iyi organizasyon yeteneğine sahip olduğu zaten bilinen CII (Confederation of Indian Industry) ile başta enerji sektörü ve altyapı girişimlerini özellikle desteklemekte olan Hint Exim Bank başarının finans ve yöntem boyutunu üstlenmekte.Ancak, benzer siyasi ve ekonomik düzenlemelere sahip diğer ülkelerden daha başarılı sonuçlar elde edilmesi belki/ ancak Hint Diaspora birimlerinin ülkelerine olan bağlılıkları ile açıklanabilmektedir. Zaten Hindistan yönetimi de siyasi ve kaynak desteklerinin yanısıra, diasporanın sorunlarıyla 7/24 ilgilenen kurumlarıyla (MOIA Ministry of Overseas India, OWRC Overseas Workers Resource Center,..) ve ardıl jenerasyonlara yönelik programlarıyla (SIP Study India, SPDC Scolarship Programme for Diaspora, OIC Overseas Indian Youth Club,..) bu bağlılığa teşekkür etmeyi ‘güçlü biçimde’ sürdürmekte!

Referanslar;

 • Türkiye – Afrika Birliği, TASAM Yayınları (Ed. Fatma Günce KANLI),
 • Dönüşüm Sürecindeki Sahra Altı, TASAM Yayınları (Ufuk TEPEBAŞ),
 • http://moia.gov.in/ Ministry of Overseas Indian Affairs,
 • Lok Sabha Secretariat (Larrdis Parliament Library and Reference Service; No:19/RN/ref.2013),
 • Diasporas and Outsourcing- Worldbank WPS6403,
 • India- Africa South- South CII-WTO 2013,
 • Ministry of Commerce& Industry: Consolidated FDI Policy Circular of 2014,
 • UNCTAD 2013 WIR,
 • UNCTAD FDI Flows and Stocks (Volume I),
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/09/pdf/books.pdf (Dambisa MOYO),

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Resmi Güvenlik Yardımı'nın (OSA) tanıtımı ve Kalkınma İşbirliği Şartı'nın revizyonu, Japon dış yardım politikalarında savunma ve ekonomik güvenliğe vurgu yaparak önemli bir değişikliği işaret ediyor.;

Editör: Dalia Ghanem - Türkiye'nin dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izi genişlemiştir. Bu durum, sadece ekonomik anlamda değil, ülkenin eğitim girişimleri veya Afrika, Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Batı Balkanlar'daki izleyiciler arasında Türk televizyon dizilerinin popülaritesi gibi yumuşak gücü...;

Ulusal ve uluslararası alanda ülkelerin güveliği sadece siyasi ve askeri meseleler ile ilgili olmamıştır. Özellikle soğuk savaş sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde küreselleşmenin yükselişiyle beraber, ekonomik konuların önemi daha artmıştır. ;

İsrail'in devletinin kurulduğu 1948 yılından günümüze uzanan Siyonist ideolojinin militarist bir devlete dönüşmesi, orta doğu coğrafyasında katliama varan insan hakları ihlallerinin sona ermeyeceğinin göstergesidir. İsrail devletinin 7 aydır süren bombardımanlarının Gazze'de yarattığı yıkım ve sonuc...;

SSCB’nin yıkılmasının ardından onun halefi olarak kurulan Rusya Federasyonu, 1990’ların ilk yıllarında ulusal egemenliği sağlama, ülke içindeki siyasi ve ekonomik krizleri çözüme kavuşturmaya odaklanmıştır. Çünkü SSCB'nin çöküşü, etnik ve ulusal sorunları gün yüzüne çıkarmış, birçok etnik grup bağım...;

Asya kıtası yükselen küresel güçlere ev sahipliği yaparak 21. yüzyılda dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi hâline gelmiştir. Türkiye'nin, kadim bağlara sahip olduğu bu kıta ile daha güçlü bağlar kurmak üzere 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya (Asia Anew) girişimi, yenilikçi olmayı da gerektiren g...;

Ertuğrul’un 1889 Japonya ziyareti, sıradan bir nezaket ve diplomatik ziyaret değildir. Bu ziyaret, kıta Avrupası, Orta Asya, Uzakdoğu, Pasifik ve Ortadoğu’daki güç mücadelesinin zorunlu kıldığı bir ziyarettir. Ertuğrul gemisi, geri dönemese de bu seyahat, günümüze kadar devam eden, son derece kalıcı...;

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...