Hint-Afrika Ekonomik İlişkileri ve Diaspora

Yorum

Çoğu Afrika ülkesinde ‘demokratik yönetişimin varlığı ve artışı ile şeffaflığın/ denetime açıklığın artışı’ artık UN/WB/IMF gibi uluslararası kuruluş raporlarında daha sık ve daha güçlü yer almakta. Son on yıldaki Afrika ekonomik gelişim istatistikleri de hemen-hemen 2/3 ünde çok partili seçim sistemi uygulanan ve çatışmaların ‘göreceli olarak’ azalmakta olduğu kıtanın, ekonomik bağlamda da ‘fenomen olma’ hazırlığına işaret ediyor....

Çoğu Afrika ülkesinde ‘demokratik yönetişimin varlığı ve artışı ile şeffaflığın/ denetime açıklığın artışı’ artık UN/WB/IMF gibi uluslararası kuruluş raporlarında daha sık ve daha güçlü yer almakta. Son on yıldaki Afrika ekonomik gelişim istatistikleri de hemen-hemen 2/3 ünde çok partili seçim sistemi uygulanan ve çatışmaların ‘göreceli olarak’ azalmakta olduğu kıtanın, ekonomik bağlamda da ‘fenomen olma’ hazırlığına işaret ediyor. Geçmiş yıllardaki ‘Afro pesimizm’ yerini ‘Afro realizm’e bırakıyor. ‘2010 yılında Afrika’daki diasporanın 150. yıldönümü kutlanan’ Hindistan ile ekonomik ilişkiler önemli oranda artıyor.Üstelik bu artış, karşılıklı ticaretin gelişmesinin yanısıra, Tanzanya’lı entelektüel Dambisa MOYO’nun (2009 yılında yayınlanan ve Afrika’nın kalkınmasına yönelik olarak ‘adeta manifesto gibi’ kabul edilen ‘best-seller’ kitabı) ‘Dead Aid- Why Aid Is Not Working and How There Is Better Way for Africa’ içeriğine uygun olarak gerçekleşiyor! Yoğun kamusal/ siyasal desteğin varlığı yanında, dünya çapında sayılarının yirmibeş milyon kişinin üzerinde – ve ikinci güçlü- olduğu tahmin edilen Hint Diasporası ise, yatırımlarda ve ticari gelişimde oynadığı kritik rol ile başarıdaki en önemli unsurlardan biri haline gelmiş durumda.

Bilindiği gibi Hint Afrika ilişkilerinin başlangıcı; koloniyal döneme, Hintlilerin Afrika’daki altyapı inşaatlarında işgücü olarak ‘zorunlu’ katkı verdiği/ katıldığı dönemlere dayandırılıyor.Daha sonraları, koloniyalizme karşı süregelen ‘yoğun ilişki’ 1960’lı yıllarda -Bağlantısızlar Hareketi’nin 1961 Belgrad Toplantısında- Nehru’nun, ‘sömürgeciliğin sona ermesinde tarih verme konusundaki kararsızlığı’ ilişkilerde ‘hayal kırıklığı ve türbülans’ yaratıyordu.Beş yıl sonra, 1966 yılında başlayan Indira GANDHI döneminde ise ‘hayal kırıklığı’ ve ‘türbülans’ onarılmaya başlandı, kıtadaki bağımsızlık hareketleri diplomatik olarak tanındığı gibi, Hindistan tarafından ekonomik yardımlar yapıldı.1967 yılında Güney Afrika’da ANC ile başlayan bu yardım süreci Angola’da MPLA, Mozambik’te FRELIMO ve Namibya’da SWAPO’nun tanınmasıyla GANDHI sonrası dönemde de devam ettti.

Günümüz bağlamındaki Hint-Afrika ekonomik ilişkilerinin başlangıç tarihi 2008 yılında yapılan New-Delhi zirvesi olsa da/ sayılsa da, Hindistan’ın 1990 ortalarından itibaren uygulamaya koyduğu dışa-açılma/ liberalizasyon programından Afrika’ya da pay düşmüş, daha 1996-2004 tarihleri arasında Hindistan’dan 1.970 milyon USD tutarında yatırım-lar yapılmıştı. Bu yatırımlar çoğunlukla maden ve enerji kaynaklarına yönelik olup; Sudan’da, CPSE (Central Public Sector Enterprise)/ SOE niteliğinde olan petrol bağlantılı ONGC Videsh kuruluşunun yatırımı ile Hint Diasporasının yerel nüfustan fazla olduğu Off-Shore merkezi Mauritus’a yapılan bu yatırımların toplamı (1.970 milyon USD) Hindistan’ın toplam yurtdışı yatırımlarının %18’ini oluşturmaktaydı!(ONGC Videsh yatırımı reel bir yatırım olmakla birlikte, Mauritus, kıtadaki diğer yatırımların, vergi avantajından yararlanılmak üzere kullanıldığı sadece bir kavşak niteliğindedir!)

2005-2008 yıllarını kapsayan ve her iki tarafın da mevzuat, fonlama ve yatırım beklentilerini ileri bilen ve ‘köprü girişimcilik’ rolünü başarıyla uygulayan diaspora’nın rehberliğinde yapılan yatırımlarda, yatırım sayısının yanısıra konuları da artmıştı.Yatırımların büyük çoğunluğu özel sektör tarafından yapılmakta idi ve istihdam yaratan; petrol/ maden çıkarma, giyim, perakende, gayrımenkul, balıkçılık, kimya/ eczacılık, turizm, telekomünikasyon gibi alanlarda yoğunlaşmıştı.Özel sektör yatırımlarının -diaspora rehberliği ve Hint EXIMBANK desteğinde- artışının yanısıra, Hint hükümeti de aynı tarihte, 2005 yılında, dışa açılma stratejisinin de bir parçası olarak ‘ACBF Africa Capasity Building Forum’ un ilk Asya’lı üyesi oldu, kuruluşa bir milyon USD katkıda bulundu ve diğer bölgesel ekonomik kuruluşlara da destek teklif etti. Sudan’da bulunan ‘enerji tesisleri’ Ethiopya ‘şehir elektrifikasyonu’ Tanzanya ve Mozambik demiryolu düzenlemeleri ile Senegal ve Mali demiryolu fizibilite projelerine yönelik olarak 450 milyon USD tutarında kredi hattı sağladı. Bu fonlar her iki taraftan da avantajlara sahip (imtiyaz ve vergilemede) devlet güvencesine sahip krediler idi! Stratejisi/ Birinci önceliği; ‘Afrika’daki Hint misyonlarının öncelikle ticari konulara yoğunlaşması’ üzerine kurulu bulunan ve ‘Focus Africa!’ olarak adlandırılan kurumsal program da sonuçlarını göstermeye başlamış, 2005-2011 yılları arasındaki Hindistan’ın Afrika’ya ihracatı %23 oranında artmıştı ve 2013 yılı ‘Hindistan- Afrika ticaret bakanlığı diyalog toplantısında karşılıklı ticaretin 2015 yılında 90 Milyar USD ye çıkarılması kararlaştırılmaktaydı ve ulaşılması yakın olan bir hedefti!

Hindistan, Afrika ile ilişkilerinde; gerek ekonomik bağlamda yatırım ve ticari ilişkileri olarak ve gerekse ‘bu sütun üzerine inşa edilen’ stratejik diyaloglar (IOR-ARC Indian Ocean Rim- Association for Regional Cooperation, vd) yoluyla hem kalkınması için gerekli olan yeni pazarlara ulaşmakta ve hem de güvenliğini sağlama konusunda bir işbirliği platformu edinmekte.Şüphesiz karşılıklı yararlara dayalı bu ilişkinin ardında, çok iyi organizasyon yeteneğine sahip olduğu zaten bilinen CII (Confederation of Indian Industry) ile başta enerji sektörü ve altyapı girişimlerini özellikle desteklemekte olan Hint Exim Bank başarının finans ve yöntem boyutunu üstlenmekte.Ancak, benzer siyasi ve ekonomik düzenlemelere sahip diğer ülkelerden daha başarılı sonuçlar elde edilmesi belki/ ancak Hint Diaspora birimlerinin ülkelerine olan bağlılıkları ile açıklanabilmektedir. Zaten Hindistan yönetimi de siyasi ve kaynak desteklerinin yanısıra, diasporanın sorunlarıyla 7/24 ilgilenen kurumlarıyla (MOIA Ministry of Overseas India, OWRC Overseas Workers Resource Center,..) ve ardıl jenerasyonlara yönelik programlarıyla (SIP Study India, SPDC Scolarship Programme for Diaspora, OIC Overseas Indian Youth Club,..) bu bağlılığa teşekkür etmeyi ‘güçlü biçimde’ sürdürmekte!

Referanslar;

 • Türkiye – Afrika Birliği, TASAM Yayınları (Ed. Fatma Günce KANLI),
 • Dönüşüm Sürecindeki Sahra Altı, TASAM Yayınları (Ufuk TEPEBAŞ),
 • http://moia.gov.in/ Ministry of Overseas Indian Affairs,
 • Lok Sabha Secretariat (Larrdis Parliament Library and Reference Service; No:19/RN/ref.2013),
 • Diasporas and Outsourcing- Worldbank WPS6403,
 • India- Africa South- South CII-WTO 2013,
 • Ministry of Commerce& Industry: Consolidated FDI Policy Circular of 2014,
 • UNCTAD 2013 WIR,
 • UNCTAD FDI Flows and Stocks (Volume I),
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/09/pdf/books.pdf (Dambisa MOYO),

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...