Lübnan 4. Orta Doğu Konferansı

Haber

Lübnan 4. Orta Doğu Konferansı...

Lübnan Silahlı Kuvvetleri Araştırma ve Stratejik Çalışmalar Merkezi tarafından Orta Doğu’ya yönelik düzenlenen Lübnan 4. Orta Doğu KonferansıMuhtemel Değişiklikler Işığında Orta Doğu’da Öngörülen Statüko, Uzlaşma: Yeni Rejimlerin Meşruiyeti ve Yeni Bölgesel Düzenin Dayanakları ( Anticipated Status Quo in the Middle East in Light of the Likely Changes and Comprises: Letigimacy of the New Regimes and the Pillars of New Regional Order)“ teması ile 9-12 Nisan 2014 tarihinde Beyrut’ta gerçekleştirilmiştir.

TASAM, daha öncekiler gibi bu yılki Konferans’a da iştirak etmiş; TASAM Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba etkin bir şekilde Konferans çalışmalarına katkıda bulunmuştur.

Konferans, 9 Nisan 2014’te Lübnan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Jean Kahwaji’nin konuşmasıyla başlamış ve Lübnan Millî Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanı Michel Sleiman’ın mesajını okumuştur. Ertesi gün, sabah oturumu “Uluslararası - Orta Doğu İlişkileri, Çıkar Kesişmeleri ve Ortaklık Niyetleri“ konusuna ayrılmıştır. Burada, Rusya Bilimler Akademisi Doğu İncelemeleri Enstitüsü Direktörü Dr. Vitaly Naumkin Orta Doğu’ya yönelik Rus politikasını sunmuş, daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Geçiş Dönemi eski Özel Temsilcisi Büyükelçi Frederic Hof ve Avrupa Birliği Lübnan Büyükelçisi Angelina Eichhorst konuşmuşlardır.

Büyükelçi Hof, ABD’nin Suriye’deki karışıklığa müdahale etmek niyetinde olmadığını açıklamış ve Vaşington’un Asya - Pasifik bölgesine yönelimi nedeniyle Orta Doğu bölgesine olan ilgisindeki azalma üzerinde durmuştur. Büyükelçi Eichhorst ise AB’nin bölgede demokrasinin yerleşmesi konusundaki ilgisinin altını çizmiştir. Bu çerçevede, kendisine sorulan bir soruya cevaben, Türkiye’nin AB’ye katılmasını desteklediğini ifade etmiştir.

Konferans daha sonra üç panel halinde çalışmalarını sürdürmüştür. Panellerin ilki Orta Doğu’daki hâlihazır duruma ve Suriye krizine ayrılmıştır. İkinci panel Körfez güvenliği ve sorunları konusuna odaklanmıştır. Üçüncü panel ise, İran, nükleer sorunlar ve aynı zamanda İran’ın etkisi konularını incelemiştir. Panel çalışmalarına Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’ın Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Birleşmiş Milletler Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne da katılmıştır.

Prof. Oba, ikinci panelde Körfez ülkelerinin güvenliği ile ilgili toplantıya etkin bir şekilde katkıda bulunmuştur. Körfez sorunlarının ele alındığı bu panelde, katılımcılar 22 Arap Ligi üyesi içinde en az sorunu olan ülkelerin bu bölgede yer aldığını ifade etmişlerdir. Ancak, Araplar arasında güvensizliğin mevcudiyetinin işbirliğini engelleyen en önemli sorunu teşkil ettiğini vurgulamışlardır. Bu panelde, Körfez ülkelerinin AB modeli üzerinde bütünleşmeleri konusuna da değinilerek, bu konudaki güçlükler dile getirilmiştir. Arap dünyasının karşı karşıya kaldığı sorunların başında demokrasi eksikliği olduğu vurgulanmıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Yapay zekânın muharebenin gelişiminde kullanılması süreci hızla ilerliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Suriye ve Etiyopya'da son dönemde yaşanan çatışmaların da işaret ettiği gibi otonom ve yarı otonom insansız hava araçlarının konvansiyonel hedefleri vurmak üzere giderek maliyetleri azalıyor ve kolay (edi...;

Osmanlı devrinde Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkiler , Osmanlı Padişahı I. Selim'in (1467-1520) Mısır'ı Osmanlı Devleti'nin mülküne ilhak ettiği 16. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanmaktadır. 1517'de Kahire'nin fethinden sonra Mısır'ın güney sınırlarını güvence altına almak, kaçan Memlûkleri orta...;

Haziran ayı sonunda Almanya’da toplanan G-7 zirvesinin gündemini ve sonuç bildirgesini ancak değerlendirmek fırsatı buldum. Aslında düzenli yapılan G7 zirvelerinde konu başlıkları neredeyse önceki zirvelerle hemen hemen aynı. Tabii konu sıralaması ve tematik vurgu her defasında değişiyor. ;

Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka devlet ve toplumlara yönelik yaptığı bu faaliyetlerde sivil t...;

Çoğumuz çocukluğumuzdan bu yana duyduğumuz kabotaj kelimesinin yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti için ne anlama geldiğinin pek farkında değilizdir. Kabotaj, yüzyıllardır Osmanlıyı sömüren kapitülasyonların, yani ülkenin sömürülmesi için yabancılara izin verilen bir hakkın adıdır. Bu imtiyaz ile yaban...;

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

3. Türkiye - ABD Forumu

Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması hedeflenmiştir.

 • 14 Ağu 2017 - 17 Ağu 2017
 • Washington - ABD

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 • 2021
 • Türkiye - Güneydoğu Asya

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.