Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi 3. Aşamasında: "Değerler İnşası"

Haber

TASAM’ın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, “Makro” süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından “Değerler İnşası” – Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor. ...

“Değerler İnşası“ Hazırlık Çalıştayı 14 Mart Cuma günü İstanbul’da Yapıldı.

TASAM’ın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, “Makro“ süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ardından “Değerler İnşası“ – Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor.

14 Mart Cuma günü Ortaköy Princess Hotel’de yapılan Hazırlık Çalıştayı ile başlayan Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ çalışmaları, “Medeniyetler ve Medeniyetler Arası Etkileşim“, “Referans Değerler“, “Referans Kurumlar“, Referans Kişilikler“, “Marka Şehirler“, “Marka Şirketler-Üretim Modelleri“, “Eleştirel Düşünce Dinamikleri/Kurumları“, “Sanat ve Estetik“ ile “Kültür Diplomasisi ve Turizm: Ürünler Modeller ve Yeni Stratejiler“ alt başlıklarıyla yıl boyunca sürdürülecek.

Bütün faaliyetlerde bir kez inisiyatif alarak arkasını bırakmak yerine, multi disipliner çabalarla aşama aşama üzerine koyarak, ülkemizin kapasite inşasına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek,ülkemizin geleceğine ışık tutmak için 2008’den beri sürdürülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile başlamış; valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli işbirliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır“ dedi.

Başkan Şensoy projenin ilk ayağı olan “Makro“ süreç kapsamında “Uluslararası İlişkiler“, “Uluslararası Güvenlik“, “İç Siyaset“, “Ekonomi“, “Eğitim, Bilim ve Teknoloji“ ve “Kültür“ başlıklı 6 ana temanın çalışıldığını bu kapsamda yaklaşık 30 İl’de Valilerimizin, Ankara’da Bakanlıklarımızın ve diğer kurumların ev sahipliğinde uygulama toplantılarının yapıldığını yine çok sayıda akademik etkinlik ve kongrenin icra edildiğini, 3 baskıda 2 taslak ana belge yayımladıklarını söyledi.

“Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ise “Tarım, Gıda ve Hayvancılık“, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii“, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum“, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji“, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma“, “Enerji ve Nükleer Teknoloji“, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma“, “Turizm, Çevre, Şehircilik“, “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım“ ve “Sağlık ve Sosyal Güvenlik“ olarak belirlenmen on sektör üzerinden hâlâ devam ettirdiklerine değinen Şensoy “Değerler İnşası“ başlığında yapılacak çalışmaların ise Proje’nin üçüncü ve son aşamasını teşkil ettireceğini belirtti.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Değerler İnşası olmadan gelen refah ve gücün yozlaşma getireceği ön kabulünden hareketle, Ülke’nin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve Ülke’nin bu yorumları kurumsal temsil yeteneği temel odak noktası olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda atılacak adımlar Türkiye’nin 21. yüzyılda insani gelişmişlikte ön sıralara çıkabilmesi, bölgesel ve küresel etkinliği ve saygınlığı üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Gerçekleştirilecek çalışmalar Anadolu merkezli medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Son tahlilde; güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, sosyal ve kültürel dokusu güç ve adalet temelinde markalaşmış bir ülke olarak tüm dünyada insanların “Ben Türkiye’de Yaşamak İstiyorum“ diyebilecekleri bir hayat alanı inşasına stratejik katkıda bulunmak, yürütülecek çalışmaların temel referansıdır“.

Saat 09:45’de başlayan ve Moderatörlüğünü Prof. Dr. Rahmi Karakuş'un yaptığı Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Hazırlık Çalıştayı’na konuşmacı olarak şu isimler katıldılar: Prof. Dr. Metin Boşnak, Dr. Emek Üşenmez, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Saffet Köse, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, Prof. Dr. Türkay Dereli, Prof. Dr. Ferhat Kentel, Dr. Kemal Kaya, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aykut, Doç. Dr. Haşim Şahin, Eğitimci-Sosyolog İsmail Öz, Doç. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Yazar Lütfi Bergen, Eğitimci Murat Karasoy, Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Mimar Gülten Kapıcıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler, Doç. Dr.Yusuf Adıgüzel, Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi Başkanı Serhat Buhari Baytekin, Doç. Dr. Sedat Aybar, TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu,TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy, TASAM Uzman Yardımcısı Ahmet İşcan.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.