Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Çalıştayları 7-13 Gerçekleştirildi

Haber

TASAM’ın, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin Stratejik Lokomotif Sektörler | Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 çalışmaları kapsamında planlanan çok taraflı Çalıştaylar’ın ikinci etabı İstanbul’da gerçekleştirilecek....

TASAM’ın, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin Stratejik Lokomotif Sektörler | Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 çalışmaları kapsamında planlanan çok taraflı Çalıştaylar’ın ikinci etabı İstanbul’da gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek, ülkemizin geleceğine ışık tutmak üzere, “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023“ projesi bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve Cumhurbaşkanlığı Himayeleri ile başlamış, ilgili önemli kurumların önerileriyle içeriği zenginleşmiş ve Makro Çerçeve, Stratejik Lokomotif Sektörler ve Değerler İnşası olmak üzere üç temel başlığa ayrılmıştır.
Altı ana temada makro öngörülerin tamamlanmasını müteakip Türkiye’yi 2023 yılı hedeflerine taşıyabilecek öncelikli olarak 10 stratejik lokomotif sektör belirlenmiş ve çalışma/eylem planı çıkarılmıştır. Kaynakların etkin kullanımı ilkesine direkt vurgusu ile 10 sektör içinde Tarım, Gıda ve Hayvancılık en başta gelmektedir.
Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 çalışmalarında belirlenen 13 temanın 7’sini konu alan ikinci etaptaki Çalıştaylar 6 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Gönen Otel’de yapıldı.
Açılış konuşmalarını, Türkiye Ziraraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yaptığı “Tarım, Gıda Hayvancılık 2023 Çalıştayları“nın ikinci etabı Perşembe günü saat 09.30’da başladı ve beş ayrı salonda gerçekleştirildi. Paralel olarak aynı zamanda Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Akil Kişiler Kurulu Toplantısı da icra edildi.
“Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Derinliği - AB Ortak Tarım Politikası ve Türkiye“ ile “Biyo - Çeşitlilik ve GDO’lu Ürünler, Arz ve Gıda Güvenliği 2023“ konularının işlendiği iki çalıştaya TASAM Akil Kişiler Kurulu’ndan Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Genel Başkanı Kemal Özer, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. D. Cengiz Sayın, Ondokuz Mayıs Universitesi Ziraat Fakültesi Tarsımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Okumuş, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgut Cabaroğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Yağanoğlu, Yüzüncü Yıl üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Nafi Çoksöyler, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bayaner, Prof. Dr. Nazimi Açıkgöz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Çetiner, Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Raşit Uysal, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Özertan, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi/Dekan Yardımcısı Doç. Dr. F. Handan Giray, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Murat Karaoğlu, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzkaş, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şadiye Gözlekci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Levent Mercan, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mevlüt Gül, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü’nden Dr. Kamber Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Yard. Doç. Dr. Musa Kavas, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Dr. İsmail Hakkı Tekiner, Atatürk Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Neslihan Dikbaş, ASAŞ Tarım Ürünleri temsilcisi Aydın Suçin, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkan Yardımcısı Bekir Taşkaldıran, Toprak Mahsulleri Ofisi TMO’dan Günay Güner, GIMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü Sertifikalama Koordinatörü Ali Kaygısız, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Büyüközer, Aras Hayvancılık Ltd. Şti. Genel Müdürü İpek Aras, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. Aslıhan Kurt Kızıldoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzmanı Şahika Gülizar Atılgan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Mühendisi Ayhan Koç, Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Ziraat Mühendisi Sezai Bayraklı konuşmacı olarak katıldı.
“Et, Süt ve Su Ürünleri, Perspektif 2023“ ve “İklim Değişiklikleri; İklim Biliminin Geliştirilmesi, Çok Boyutlu Bölgesel Öngörüler, Fırsat ve Risk Senaryoları 2023“ temalı iki çalıştaya İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Karakulak, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Çakmakçı, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Peker, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Abdullah Ekrem Kahraman ve Yard. Doç. Dr. Cumhur Haldun Yardımcı, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Karagözlü, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği BESD-BİR’den Erdal Elmas, Et Üreticileri Birliği Derneği ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği SETBİR Genel Sekreter Vekili Elif Yücel, Ulusal Kırmızı Et Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kesenkaş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Mühendisi Dr. Atilla Özdemir konuşmacı olarak iştirak etti.
“Türk Tarımının Model Rolü“, “Tarımsal Desteklemede Yeni Modeller“ ile “Tarımsal Üretim ve Pazarlamada Yeni Perspektifler“ konulu üç çalıştaya İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi E. Dekanı Prof. Dr. Kadir Saltalı, Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahri Karlı, Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bayaner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yard. Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Miran, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Ömer Altıntaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kahraman Arslan, Toprak Mahsulleri Ofis TMO’dan Müşavirler Uğur Eryakmaz ve İlyas Mert, özel sektör temsilcisi İsmet Şeker, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Dr. M. Emin Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Burhan Demirok, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM’den Koordinatör Ahmet Çelik, Mir Araştırma Geliştirme A.Ş. Ar-Ge Mühendisi Ali Şenlikçi, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Ceren Ekşi, Araştırmacılar Dr. Osman Sedat Subaşı ve Osman Uysal konuşmacı olarak katıldılar.
İlk etapta 26 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’daki Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleştirilen altı çalıştayda “Tarım Sektöründe İnovasyon, İnsan Kaynağının Dönüşümü ve Rekabetçi Kurumsal Kapasite 2023“, “Tarımda Markalaşma ve Özgün Ürünler 2023“, “Tarım Gıda ve Hayvancılıkta Dış Kapasite İnşası 2023 - Orta Doğu, Yakın Asya ve Afrika“, “Çin Hindistan ve Rusya ile Arjantin ve Brezilya; Rekabet ve Fırsatlar“, “Bölgesel Kalkınma Projeleri: Potansiyel ve Fırsatlar“ ile “Kırsal Kalkınma Çok Boyutlu Üretim Güvenliği 2023“ temaları konuşulmuştu.
Detaylı bilgi ve program için lütfen şu linki kullanınız:
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2607 ) Etkinlik ( 195 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 87 1011
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1341 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. ;

Dönemin ABD Başkanı G. Bush himayesinde ve Irak Büyükelçisi J. D. Negroponte başkanlığında 2005’te faaliyetlerine başlayan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin “Küresel Trendler 2040“ raporunda; uluslararası sistem, siyaset, ekonomi, teknoloji, toplumsal gelişim, demografik dinamikler ve çevre gibi başlıca...;

Balkanlarda Türk mevcudiyeti Osmanlı öncesine dayanmakla birlikte, orada Türk varlığının güçlü bir şekilde hissedilmesi ve etkisini göstermesi, Osmanlı dönemine rastlamaktadır. Bu güç etkisinin iki neden bulunmaktadır. İlki, Osmanlıların Avrupa ve Balkanların genelinden farklı bir dini misyona sahip...;

Din, dil, tarih ve coğrafya dışında medeniyetimize güç ve adaleti getirecek “karşılıklı bağımlılık inşası“ Türkiye - Filistin ilişkilerinin önündeki temel zihinsel eşiktir. Türkiye ve Filistin Diasporalarının karşılıklı sürece dâhil edilmesi ise temel stratejik alanlardan birisidir.;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...