"Borç - Para - Borç" Çıkmazı ve Yeni Jeo - ekonomik Rekabet

Haber

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, "AB'nin Transatlantik ve Transpasifik sürecini başarabilmesi için NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin, askerî, siyasi, ekonomik ve insan gücüne çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi....

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, "AB'nin Transatlantik ve Transpasifik sürecini başarabilmesi için NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin, askerî, siyasi, ekonomik ve insan gücüne çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Titanic Business Hotel Europe'da TASAM tarafından düzenlenen ve ana teması, "Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler" olarak belirlenen 4. Türkiye - Avrupa Forumu başladı.
Açılış konuşmalarının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan TASAM Başkanı Şensoy, Forum’un bir yıl Avrupa'da, bir yıl Türkiye'de olmak üzere devam eden düzenli bir mekanizma olduğunu söyledi. Forum kapsamında bu yıl, hem Türkiye - AB ilişkilerindeki mevcut durumu hem de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) sürecini ve Türkiye'nin buradaki olası rolleri, fırsatları ve risklerini konuştuklarını dile getiren Şensoy, Toplantı’da konunun bütün taraflarından temsilciler olduğunu ifade etti.

Şensoy, Batı dünyasının kaynak krizi yaşadığını, "borç-para-borç" ilişkisi içerisinde üretilen bütün türev opsiyonlarını kullandığını belirterek, "AB’nin ve ABD’nin yeni finansal ilişkilere temel olacak, yeni pazarlara ve kaynaklara ihtiyacı var. AB'nin artık askerî bir güç olamayacağı da kesin olarak anlaşılmıştır. Bu iki gerekçeden; AB ve Amerika ile başlayan, sonrasında Meksika, Kanada ve bazı Pasifik ülkelerini de kapsayan bir ekonomik entegrasyon doğuyor. Bu ekonomik entegrasyon tamamlandığında, aslında bir ‘ekonomik NATO' kurulmuş olacak" diye konuştu.
Bu oluşumun dünyanın ekonomik ve ticari büyüklüğünün üçte ikisini kontrol edeceğine dikkat çeken Şensoy, şöyle devam etti : "Böyle bir pozisyon karşısında Çin, Rusya gibi yeni güç adayları var. Bunların yanında Türkiye'nin buradaki rolü ne olacak? Çünkü Türkiye AB'ye tam üye olmadığı için bu müzakerelere katılamıyor. Bu ülkelerle ayrı ayrı kendi başına anlaşmalar yapması isteniyor. Hem siyasi hem de ekonomik olarak çok kritik bir eşikteyiz. Çünkü Türkiye'nin bağımlılıkları ve üretim altyapısı itibariyle, Transatlantik ve Transpasifik blokun içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer bir husus da, Türkiye bu sürecin içerisinde olursa, üretim altyapısının, bu yeni ekonomik blok içerisinde rekabete elverişli olup olmadığıdır."
Şensoy, Türkiye'nin daha çok Avrupa'ya yönelik bir üretim altyapısı geliştirdiğini vurgulayarak, bu anlamda kurumsal olarak hızlıca dönüşüm geçirmesi gereken birtakım riskler olduğuna işaret etti.


"İlişkilerin daha radikal parametrelerde belirlenmesine ihtiyaç var"

Türkiye - AB ilişkilerine de değinen Şensoy, ilişkilerde karşılıklı olarak bir bunalım yaşandığı kanaatinde olduğunu belirterek, "Türkiye, beklemediği birçok haksızlıkla karşılaştığı kanaatinde ve bunu destekleyen çok ciddi veriler var. AB de bir büyük ekonomik bunalımdan geçiyor. Bütün ideolojik ve zihinsel eşiklerin üzerine bir de ekonomik bunalım eklendi. Dolayısıyla Türkiye gibi çok büyük bir ülkeyi içine alıp almama noktasında her açıdan tereddüt etmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Şensoy, AB'nin içerisinde sorunların büyümüş olmasının politizasyonu ve tepkileri olumsuz yönde artırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Bir anlamda mikro-milliyetçilik de Avrupa içerisinde yaygınlaşıyor. Dolayısıyla Türkiye - AB ilişkileri açısından karşılıklı olarak zor bir dönemdeyiz. Fakat Türkiye'nin mutlaka bu transatlantik ve transpasifik blok içerisinde olması lazım. Dünyanın geri kalanıyla da çok boyutlu dış politika çerçevesinde ilişkilerini sürekli güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü bu ikisi birbirine alternatif değil. AB'nin de transatlantik ve transpasifik sürecini başarabilmesi için NATO'nun en büyük müttefiklerinden biri olan Türkiye'nin askeri, siyasi, ekonomik ve insan gücüne çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Transatlantik ve transpasifik sürecinin başarısında Türkiye'nin çok büyük rolü olacağına inanıyorum. Çünkü hem AB'nin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi noktasında hem de Türkiye'nin tek başına Türkiye olmaması adına. Zira Türkiye'nin hinterlandında İslam ve Türk dünyası ile çok büyük bir tarihsel geçmişi var. Dolayısıyla karşılıklı olarak Türkiye - AB ilişkilerinin daha radikal parametrelerde belirlenmesine ihtiyaç var. Bu yönde son birkaç ayda olumlu gelişmeler var. Bunların önümüzdeki dönemde daha da artmasını bekliyoruz."

"Forumda çok taraflı yeni süreç tartışılacak"

TASAM tarafından düzenlenen Forum’da, ABD ve Avrupa Birliğinin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) müzakerelerine başlamasıyla hayata geçen çok taraflı yeni süreç tartışılacak.

Ana teması "Yeni Dönem Türkiye-AB Perspektifi, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler" olarak belirlenen forumun, alt temalarını ise, "AB'nin Geleceği: Ekonomik ve Siyasi Birliğin Aşamaları", "AB - Türkiye İlişkilerinde Mevcut Durum ve Ekonomi Politikaları, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO): Amaçlar ve Güçlükler", "TTYO ve AB Politikalarına Etkileri", "TTYO ve Türkiye'nin Beklenti ve Öngörüleri" ve "TTYO ve Uluslararası Ekonomik Güvenlik ve Çok Boyutlu İlişkilere Etkisi" gibi başlıklar oluşturuyor.

Avrupa ve Türkiye'den birçok konuşmacının katıldığı Forum, bugün devam eden oturumların ardından sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2690 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1065
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması sonrasında dünyanın ABD’nin tek kutupluğu altında yeniden şekilleneceğine yönelik değerlendirmeler Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin yükselişiyle sekteye uğramıştır. ABD, 21. yüzyılın başlangıcından itibaren ÇHC’yi küresel rakip olarak görmeye başlamış ve hegemon...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.