Afrika’da Sektörel ve Finansal Derinleşme

Haber

Dışişleri Bakanlığı’nca, 3-4 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da, Sheraton Oteli’nde düzenlenen “Afrika Stratejileri Sektörel ...

Dışişleri Bakanlığı’nca, 3 - 4 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara’da, Sheraton Oteli’nde düzenlenen “Afrika Stratejileri Sektörel Değerlendirme Toplantısı“na TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Başkan Danışman Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba ve TASAM WORLD Direktörü Arif Ali Söğüt katılmışlardır.

Toplantı, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun konuşmasıyla çalışmalarına başlamıştır. Sayın Davutoğlu, Türkiye’nin Afrika politikasının özlü bir tahlilini yapmış ve bu politikanın başarısı üzerinde durmuş, Türk - Afrika ilişkilerinin geleceğini parlak olarak değerlendirmiş, küresel aktör olmak isteyen Türkiye’nin bu amaç için Afrika’daki etkinliğinin önemini vurgulamıştır.

Toplantıya Afrika’da görevli Türk Büyükelçileri de iştirak etmişler ve toplantı boyunca, yapılan sunumlar çerçevesinde, çeşitli sorular sorarak toplantının etkinliğine katkıda bulunmuşlardır.

Toplantı’nın birinci gününün birinci oturumunda, “Afrika’da Müteahhitlik - Altyapı - Belediye Hizmetleri“ konusu ele alınmıştır. Burada, TOKİ Başkan Yardımcısı, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı, İller Bankası ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri konuşmuşlar, Afrika’daki faaliyetlerini ve bu çerçevedeki düşüncelerini açıklamışlardır.

İkinci oturumu oluşturan “Sanayi, Ticaret ve Yatırımlar“ konusunda ise Ekonomi Bakanlığı, Eximbank, DEİK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası ilgililerince Afrika’ya yönelik olarak gerçekleştirilenler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, Afrika’ya ülkemizden büyük firmaların gitmediği, KOBİ’lerin Afrika’ya ilgi gösterdiği ifade edilmiştir. Ülkemizden Afrika’da Organize Sanayi Bölgeleri kurması da talep edildiği vurgulanmıştır.

Toplantı’nın ilk gününün üçüncü oturumu ise, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık“ konusuna tahsis edilmiştir. Bu bağlamda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, Türk - Fas İş Konseyi Başkanı, Türk - Uganda İş Konseyi Başkanı konu hakkında görüşlerini açıklamışlardır. Bu çerçevede, Hartum’un Kuzeyi ve Güneyi’nde Türkiye tarafından kurulmakta iki büyük çiftlik üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin buğday ihraç eden ülke haline geldiği ve tarım alanında dünyada önemli bir konumda bulunduğu ifade edilmiştir.

Her oturumunda sonra, Afrika’da görevli Büyükelçiler ve diğer katılımcılar tarafından konuşmacılara çeşitli sorular tevcih edilmiştir. Bunlar arasında en çok soru Eximbank ile ilgili olmuştur. Bu kurumun kredi verme şartlarının daha da iyileştirilmesi istenmiştir.

Toplantının ikinci gününün birinci oturumu “Savunma Sanayii“ne ayrılmıştır. Burada Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ASELSAN, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yetkilileri söz almışlar ve Afrika’ya yönelik alanları ile ilgili değerlendirmelerini sunmuşlardır. Bu çerçevede, askeri ilişkiler için “Askeri Alanda Eğitim Teknik ve Bilimsel İşbirliği Çerçeve Anlaşması“nın imzalanması gerektiğinin altı çizilmiş. ASELSAN’ın Güney Afrika’da bürosunun bulunduğu kaydedilmiş, İDEF Fuarları’nın önemi de vurgulanmıştır. Oturum sonunda, soru-cevap kısmında konuşmacılar Eximbank kredilerinin savunma sanayiine yönelik alımlar için de kullanılmasını talep etmişlerdir.

İkinci oturum “Sağlık“ konusuna ayrılmıştır. Burada, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Turizmi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, İlaç Endüstrisi İş Verenler Sendikası Genel Sekreteri söz almışlardır. Bu bölümde, sağlık turizminin önemi üzerinde durulmuştur. Sağlık alanında Afrikalılara eğitim verilmesi konusu ele alınmıştır. Afrika’ya ilaç ihracı değerlendirilmiş, Afrika’dan hasta getirilmesi, Afrika’da hastane yapımı ve işletilmesi, ülkemiz üniversitelerine tıp okumak üzere Afrikalı öğrencilerin gönderilmesi hususuna değinilmiştir.

Bu çerçevede, bir katılımcı ülkemizde tropikal hastalıklar alanında uzmanlaşma olmadığını vurgulamış ve Afrika ile sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesinde bu uzmanlığın önemli olduğunu ifade etmiştir.

Üçüncü oturum “Enerji - Madenler“ konusuna tahsis edilmiştir. Bu oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Tetkik Arama, TPAO, DEİK temsilcileri söz almıştır.

Konuşmacılar Türkiye’nin enerji merkezi haline geldiğini, ülkemizin yeni pazarlar ve hammadde bulmak durumunda olduğunu, bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın etkin bir politika izlediğini, son dönemde Nijer ve Sudan’a gidildiğini, Nijer’in maden yatakları ve petrolü ile ilgilenildiğini belirtmişlerdir.

Her Afrika ülkesinin maden açısından değerlendirilmesi yapılmış, bu ülkelerin güvenlik açısından riskli oldukları, ancak, Afrika’nın dünya petrol rezervlerinin % 8’ini, üretiminin % 11’ini, doğalgazının % 6’sını ihtiva ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Afrika’da keşfedilmemiş petrol ve doğalgaz da bulunduğu, örneğin Mozambik ve Tanzanya’nın doğalgaz bakımından zengin oldukları, Angola ve Gana’da petrol yataklarının önemli düzeyde bulundukları, Türkiye’nin 68 milyar dolar tutan yıllık enerji faturası karşısında, yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Dördüncü oturum “Turizm“e ayrılmıştır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk - Uganda İş Konseyi Başkanı ve TURSAB Genel Sekreteri konuları ile ilgili konuşmuşlardır.

Turizm gelirimizin 32 milyar dolar civarında olduğu, Afrika’dan ülkemize yönelik sağlık turizmi için önemli kaynak bulunduğu, Güney Afrika’nın bu alanda rakibimiz olduğu, Türkiye’nin her alanda turizm eğitimi verecek durumda bulunduğu ifade edilmiştir.

İkinci günün son oturumu “Ulaştırma - Taşımacılık“ konusuna ayrılmıştır. Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı temsilcileri, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı, THY Afrika’dan sorumlu Pazarlama ve Satış Yetkilisi söz almışlardır.

Afrika’da 37 ülke ile sivil havacılık anlaşmasının yapıldığı, 8 tane ülke ile parafe edildiği, 9 ülke ile henüz anlaşma yapılmadığı vurgulanmıştır. THY’nin 103 ülkede 236 noktaya uçtuğu ve eğitim konusunda Afrika’dan gelecek taleplere, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla kendilerine iletilmesi şartıyla, açık olduğu vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, THY’nin her Afrika ülkesine uçmasının önemi ve Türk mallarının Afrika’ya ihracı için taşımacılık sektöründen beklentiler üzerinde durulmuştur.

Toplantıda hazır bulunan Büyükelçiler, THY’nin başkentlerine gelmelerinin Türkiye’nin Afrika’daki imajı bakımından önemini belirtmişlerdir.

Afrika Stratejileri Sektörel Toplantısı, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Türkiye - Afrika II. Ortaklık Zirvesi açısından hem Büyükelçiler hem de Afrika’ya hizmet götüren kurumlarımızın işbirliği olanaklarını pekiştirmek, Büyükelçilerin karşı karşıya kaldıkları sorunları dile getirmek ve Türkiye - Afrika stratejisini etkinleştirmek bakımlarından çok yararlı olmuştur. Bu toplantının, belli aralıklarla yapılması, Türkiye-Afrika ilişkilerinin karşı karşıya kaldığı sorunların giderilmesi, Afrika politikamızın daha etkin hale gelmesi en önemlisi “sektörel ve finansal derinleşme“ açısından önem taşımaktadır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.