Asya'da Bölgesel Ekonomik İşbirlikleri Gelişiyor!

Makale

2008/9 küresel kriz sürecinde Asya'da, bölge dışı ticari olumsuzlukların yanısıra bölge içi ticaretteki yavaşlama da ciddi boyutlara ulaşınca, kuruluş çalışmaları/ tartışmaları 2006...

2008/9 küresel kriz sürecinde Asya'da, bölge dışı ticari olumsuzlukların yanısıra bölge içi ticaretteki yavaşlama da ciddi boyutlara ulaşınca, kuruluş çalışmaları/ tartışmaları 2006 yılında başlayan 'RCEP-Regional Comprehensive Economic Partnership/ Bölgesel Genişletilmiş Ekonomik Ortaklık' kuruluş tartışmaları da hız kazanmıştı.Geçtiğimiz günlerde de 09-13 Mayıs 2013 tarihinde, Brunei Darussalam'da, 10 ASEAN üye ülkesinin yanısıra, bu ülkelerle serbest ticaret anlaşmasına sahip 6 ülkenin (Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda) katılımıyla ilk tarihi zirvelerini gerçekleştirdiler ve ekonomik entegrasyon için daha ileri adım sayılabilecek şu hedefleri '2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek üzere' kararlaştırdılar, imzaladılar;

-Modern, kapsamlı, yüksek kaliteli ve karşılıklı yararlara yönelik ekonomik ortaklık kurmak, tüm bölgede serbest ticaret ve yatırım ortamı tesis etmek, bölgesel ticaretin ve yatırımların gelişmesi yoluyla küresel ekonomik büyümeye katkı sağlamak,

-Ekonomik büyüme ve dengeli kalkınmanın sağlanması için, ileri ekonomik işbirliği ve genişletilmiş derin bölgesel ekonomik bağlantıları RCEP kuruluşu şemsiyesi altında yönetmek.

Aslında 'bir bütün olarak bakıldığında' Asya ekonomileri, RCEP ve benzeri diğer organizasyonların öncü motivasyonlarında, yoğun bir 'transformasyon' sürecinde ve 'gelişmeler böyle devam ederse' üçyüz yıl önceki -endüstri devrimi öncesi- dominant ekonomi pozisyonunu -rövanşı- tekrar kazanma yolunda.2050 yılında, Asya'nın küresel GSMH içindeki payının 52% ye çıkması ve kişi başına gelirin Avrupa'nın bugünkü seviyesine gelmesi hedefleniyor!

Ancak, bu konuda daha kesin yargıya varılabilmesi, bölgedeki tüm ülkelerin angaje olduğu 'Asya Yüzyılı'na ulaşılabilmesi için, Asya'lı yöneticilerin, başarılı olarak yönetmek zorunda oldukları çeşitli risk ve sorunları da bulunmakta ki, bunların başlıcaları;

-Asya ülkeleri arasındaki 'artan' ekonomik eşitsizlikler,

-Bazı Asya ülkelerinin, yerel ekonomik, sosyal ve politik nedenlerle 'orta gelir tuzağı'na yakalanmış olmaları,

-Çoğu Asya ülkesindeki kurumsal kapasitenin zayıflığı, henüz yeterince güçlenmemiş olması.

RCEP, her ne kadar 16 ülkenin katılımıyla oluşsa da, 2050 yılındaki 174 Trilyon USD projeksiyon dinamiği, ikisi gelişmiş ve beşi hızlı gelişmekte olan yedi ülke; Çin, Hindistan, Endonezya, Japonya, G.Kore, Tayland ve Malezya tarafından üstlenmiş durumda.Senaryonun temeli de bu yedi ülkenin 'geçmişteki başarılarının' gelecek yıllara aktarılabilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve rebaket edebilirlik avantajlarının/ yeteneklerinin süreceği üzerine kurulu.Zaten, bu yedilinin nüfus toplamları tüm Asya nüfusunun 78% ini kapsadığı gibi, GSMH toplamları da tüm Asya'nın 87% sini bulmakta! Ayrıca, Asya Kalkınma Bankası projeksiyonlarında, 2050 yılında sadece bu yedi ülkenin toplam dünya GSMH nin 51% sini sağlaması beklenmekte.

Tüm bölge 'Asya yüzyılına' angaje olmuş/ odaklanmış iken, pesimistler de boş durmamakta ve kötümser senaryolar üretmeye devam etmekteler! En somut argümanları ise 'orta gelir tuzağı' ve hızlı büyüyen Asya ekonomilerinin de gelecek yıllarda 'orta gelir tuzağına' düşebileceğine inanmaları.Toplam GSMH'nin 174 Trilyon yerine 'tuzak ve yönetsel hatalar nedeniyle' 65 Trilyon USD'de kalabileceği ve milyarlarca Asya'lının beklenen/ hayali kurulan refah yerine, daha düşük ekonomik olanaklara ve 'hayal kırıklığına' uğrayabileceğini öne sürmekteler. Onlara göre bu pesimist bakışın gerçekleşme ihtimali; uygulanacak kötü makro politika kombinasyonları, uluslararası finans bolluğunda yönetim hataları, çatışma ve savaş olasılıkları, iklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin artması ve diğer yönetim hataları nedenleriyle 'iyimser Asya yüzyılı senaryosuna göre' daha yüksek.Üstelik bu projeksiyon sahipleri, bu pesimist bakışla, 2050 yılından önce 'Asya'nın finansal erimeyle, büyük çatışmalarla veya bölgesel kaoslarla' karşılaşabileceğini de öne sürüyorlar.

Oysa, Asya'lı yöneticiler -genel mutabakata göre muhtemelen haklı olarak- pesimist görüşleri göz önüne almak yerine; Çin 2012 yılındaki 7.8% büyüme hızını 2011 seviyesi olan 9.3%'e çıkarma, Endonezya ve Filipinler 6%'lar seviyesindeki büyüme, Kamboçya 2012 yılındaki 7.3'lük büyümenin kalıcılığı ve Moğolistan -Oyu Tongoi maden projesi etkisiyle- 2012 yılında 12.3% olan büyüme oranı liderliğini sürdürme çabasındalar!

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2692 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 632
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.