7. El - Cezire Forumu

Haber

El-Cezire Medya Grubu bünyesinde aynı isimle yer alan düşünce kurulu tarafından düzenlenen 7.El-Cezire Forumu, 16-18 Mart 2013 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da yapılmıştır...

El-Cezire Medya Grubu bünyesinde aynı isimle yer alan düşünce kurulu tarafından düzenlenen 7.El-Cezire Forumu, 16-18 Mart 2013 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da yapılmıştır. “Geçiş Halindeki Arap Dünyası: Fırsatlar ve Sınamalar“ konusuna tahsis edilen anılan Foruma, Tasam Başkanı Süleyman Şensoy ile Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba katılmışlardır.

Forum’dan önce, 16 Mart tarihinde, “Yeni Bölgesel Güçler, Yeni Küresel Güçler: Ortak Sınamalar“, “Değişen Dünyada Medya Eğitimi“, “Gazetecilerin Korunması ve Medya: Değişen Gerçek Karşısında Ortak Sorumluluk“, “Online Gazetecilik“ konularında seminerler düzenlenmiştir.

“Yeni Bölgesel Güçler, Yeni Küresel Güçler: Ortak Sınamalar“ başlıklı Seminer, El-Cezire İncelemeler Direktörü Salah Eddin Elzein’in konunun önemini belirten sözleriyle çalışmalarına başlamıştır.

Seminerde, dinsel ve etnik azınlıklar, mezhepçilik ve bölgeye etkisi, Iran’ın nükleer programı: Arap Körfezi ve diğer bölgelere tesirleri, büyüyen cihad hareketi: sınırlar ötesi sınamaları, konuları ele alınmıştır. Bu bölümde, Arap dünyasının karşı karşıya kaldığı mezhepçilik sorununun ortaya çıkaracağı olumsuz gelişmelerin altı çizilmiş, İran’ın bölgede oynadığı olumsuz rol dile getirilmiştir.

Daha sonra, “Uluslararası Ekonomik Sınamalar ve İşbirliği İçin Fırsatlar“ başlıklı bir diğer toplantıda, geçiş döneminde iktisadi sınamalar: karşılıklı çıkarlar ve ortak tecrübeler, Arap Dünyası ile yükselen küresel güçler arasında ekonomik işbirliği olanakları, adil bir küresel ekonominin inşası konuları tartışılmıştır. Bu bölümde, Türkiye’nin bölgedeki önemini vurgulayan ve Türk ekonomisini tanıtan bir sunum yapılmıştır.

Arap Dünyası’nın ekonomik geri kalmışlığının giderilmesinin önerildiği bu bölümde dolar rezervlerinin büyük bir kısmını elinde tutan petrol üreticisi Körfez ülkelerinin durumuna da değinilmiştir.

Basın ile ilgili diğer seminerlerde de medya ile ilgili çeşitli sorunlar ve eğitim konuları tartışılmıştır.

Forum çalışmalarına 17 Mart Pazar günü, El-Cezire’nin Başkanı Hamad Bin Thamer Al Thani’nin hoş geldiniz konuşması ile çalışmalarına başlamıştır.

“Bölgede Yükselen Güçler, Sınamalar ve Uluslararası Taahhüt“ konusuna tahsis edilen bu bölümde, yeni siyasi paradigmalar, yeni bölgesel güçler ve bunların bölgeyle ilgili artan etkileri, ülkelerin içişlerinde meydana gelen değişiklikler de incelenmiştir. Bu bölümde, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Emrullah İşler, Türkiye’yle ilgili bir sunumda bulunmuştur.

Daha sonra, bölgede “Yükselen Demokrasilerde Medyanın Dönüşümü“ konusu tartışmaya açılmıştır. Bu bölümde, bölgedeki çeşitli rejimlerin medyayı bir araç olarak kendi iktidarlarını daha iyi kontrol edebilmek ve kuvvetlendirmek için kullandıkları, medyaya sansür uyguladıkları, gazetecileri cezalandırdıkları belirtilmiş ve Arap uyanışının medyaya yeni bir dinamizm getirdiği kaydedilmiştir. Demokrasilerin doğuşu ile vatandaş gazeteciliğinin Arap dünyasında önem kazandığı, yeni Arap medyasının da enformasyonu ve haberleri kullanmayı öğrenerek, Arap dünyasındaki medya dönüşümünü sağladığı ve bunun Arap toplumları ile yöneticileri üzerinde önemli etkiler icra edeceği vurgulanmıştır.

Aynı gün, öğle yemeğinden sonraki toplantıda, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı eski üyesi Haris Silajdziç bir konuşma yaparak, Bosna tecrübesinden ve Arap Baharı açısından alınacak derslerden söz etmiştir.

Bunun üzerine, “Arap Uyanışı Sonrası: İnsan Hakları, Hesap Verilebilirlik ve Geçiş Adaleti (transitional justice)“ konusu ele alınmıştır.

Son zamanlarda, Arap uyanışını yaşamış ülkelerde, Arap uyanışı sonrasında insan hakları ve hesap verebilirlik önemli iki konu halini almıştır. Bölgedeki anlaşmazlıklar ve değişiklikler, özellikle geçiş adaletinin yerine getirilmesi için kullanılabilecek araçlar ve mekanizmalar konusunu ortaya atmıştır. Geçiş adaleti kavramı da özellikle sürdürülebilir barış, insan haklarına saygı ve medyanın rolünün kuvvetlendirilmesinin anlaşmazlıklar sonrası bölgelerde geçiş adaletinin nasıl gerçekleştirileceği sorunları üzerinde durulmasını gerektirmiştir. Bu bölümde, bu sorunlar ele alınarak incelenmiştir. Özellikle ihtilaf sonrası geçiş dönemlerinde önceki dönemin suçlularının adalet önünde hesap vermeleri konusu Arap uyanışının önemli sorunlarından birini teşkil etmektedir.

Bugünün en son toplantısında da “Elektronik Sesler: Tartışmadaki Her Tarafı Dinliyor muyuz?“ konusuna ayrılmıştır. Bu bölümde de, Arap dünyasındaki sosyal medyanın kullanışının artması sonucunda, uluslararası medya örgütlerinin bölgedeki online görüşmeleri dikkatle takip ederek, bunları haber ve enformasyon kaynağı olarak kullanmaya başladıkları görülmüştür. Genellikle, Arap entelektüellerinin düşüncelerini yansıtan bu görüşmeler, toplumun önemli bir kısmını ihmal ettiği, ihmal edilenlerin de seslerinin, düşüncelerinin dinlenmesi gerektiği dile getirilmiştir.

18 Mart 2013 Pazartesi günü Forum, Araştırma ve Siyaset İncelemeleri Arap Merkezi Müdürü Dr. Azmi Bishara’nın genel olarak güvenlik konusuna değinen konuşması ile çalışmalarına başlamıştır. Bundan sonra, “Arap Baharı Ülkelerinde Güvenlik Sınamaları: Kurumların Yeniden Yapılandırılmaları ve Reform Arasında“ başlıklı oturumunda Arap bölgesinde karşılaşılan sosyal istikrarı tehdit edebilecek, istikrarsız güvenlik üzerinde durulmuştur. Burada Libya örneğinde görüldüğü üzere, güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmaları veya mevcutlarının reforme edilerek ülkelerin iç istikrarına katkıda bulunmaları iki yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, sözalan Irak eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Amerikalıların Saddam Hüseyin’i düşürdükten sonra ordu ve diğer güvenlik kurumlarını lağvederek yeni kurumlar kurduklarını, bu yeni kurumların eskilerini arattığını belirterek, reform konusunda dikkatli olunmasını istemiştir. Bundan sonraki oturumda, 1993 yılında yapılan “Oslo Anlaşması’nın 20.Yılı“ vesilesiyle, bu Anlaşma ele alınarak tartışılmış ve başarısızlıkla sonuçlanmış bu Anlaşma ile ilgili olarak İsrail Hükümetlerinin taahhütlerini yerine getirmedikleri kaydedilmiştir. Özellikle, İsrail’in yerleşim bölgeleri politikasının dikkat çektiği vurgulanmış, İsrail-Filistin mücadelesi ışığında bölge ve barış konuları tartışılmıştır.

Bugünün diğer toplantısı “Suriye“ye tahsis edilmiştir. Diplomasinin işlemediği Suriye’deki mücadelenin bir iç savaş ve feci bir sonuca doğru ilerlediği kaydedilerek, mücadelenin mahiyeti, bölgesel ve uluslararası oyuncular ile tutumları, mücadele sonrasında Suriye’de demokrasiye geçiş konularındaki görüşler üzerinde durulmuştur.

Toplantı El-Cezire’nin Genel Direktörü Ahmad bin Jassim Al Thani’nin kapanış konuşması

ile çalışmalarını sona erdirmiştir.

7. El-Cezire Forumu, Arap dünyasının, Arap Baharı sendromu ile karışıklık içinde bulunduğu bir dönemde, Arapların karşı karşıya kaldıkları çeşitli sorunları ele alarak tartışmak ve çözüm yollarını önermek bakımından yararlı bir platform teşkil etmiştir.

Arap dünyasının önde gelen devlet adamları, düşünür, akademisyen ve gazeteci ile aydınlarının katıldığı bu Forum, aynı zamanda, Katar’ın genel olarak Arap dünyasında özel olarak ise Körfez bölgesinde oynadığı önemli rolü ortaya çıkarması açısından da dikkat çekmiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.