Güneydoğu Asya'da Başarılı İşbirlikleri: CLMV, GMS - ECP

Makale

Obama'nın ikinci defa ABD başkanı seçilmesinden sonraki ilk bölge gezisini 19/20 Kasım 2012 tarihlerinde CLMV ülkelerinden Kamboçya ve Myanmar'a...

Obama'nın ikinci defa ABD başkanı seçilmesinden sonraki ilk bölge gezisini 19/20 Kasım 2012 tarihlerinde CLMV ülkelerinden Kamboçya ve Myanmar'a yapması ve hele bu ülkeleri ziyaret eden ilk ABD başkanı olması, çoğu analist için sürpriz olmuştu. Yeni bir 'çevreleme' ve 'soğuk savaş' mı başlayacak endişelerinin ardından bölgedeki ekonomik potansiyelin ve gelişmenin fark edilmesi ise ziyaretin ekonomik boyutlu gerekçesini ortaya koyacaktı.Çünkü bölge jeopolitik öneminin yanı sıra 'entegrasyona yönelik' hızlı bir büyüme sürecinde!

Kamboçya, Lao PDR, Myanmar ve Vietnam'dan oluşan ve göreceli olarak ASEAN'ın yeni üyeleri olan CLMV ülkeleri; yapısal farklılıkları, farklı ekonomik öncelikleri ve farklı pazar büyüklüklerine sahip olmalarına karşın bünyelerinde sayısız benzerlikler de barındıran ekonomiler. Temelde tümü - henüz - tarıma yönelik geçiş ekonomilerine sahip olmaları ve yüksek fakirlik oranlarının yanı sıra elverişli altyapı ve pazar ekonomisi kurumlarına da tam anlamıyla sahip değiller.Ancak çoğunlukla ve göreceli olarak; makro ekonomik stabilite ve yüksek büyüme hızını sürdürmekteler. Her birinin farklı kalkınma- büyüme engellerine sahip olmalarına karşın, top yekun bakıldığında CLMV büyük bir kalkınma potansiyeline sahip ve bu potansiyelin sonuç vermesi, bu ülkelerin kendi çabalarının yanı sıra ASEAN'ın da desteğine ihtiyaç duymakta. Aslında ASEAN da Doğu Asya entegrasyonunun gerçekleşip güçlenebilmesi için tüm bölge ülkelerinin kalkınma açıklarının kapatılarak, globalizasyon ve bölgeselleşmenin ortaya çıkarabileceği olası sorunlardan arınmakta istekli ve kararlı.

Bölgede fakirlik, doğrudan yabancı yatırımların artışına (FDI) ve ASEAN bölgesindeki ekonomik gelişime (spillover etkisi) parelel olarak hızla azalmakta.ADB 2011 verilerine göre Kamboçya'da 1994 yılında 47 % olan fakirlik oranı 2007 yılında 30.1% , Vietnam'da 1993 yılında 58.1% olan aynı oran 2008 yılında 14.5 % ve Lao PDR'de ise 1992 yılındaki 45%'den 2008 yılında 27.6% oranlarına şimdiden inmiş durumda olup bölgedeki doğrudan yabancı sermaye stok değişimleri ise dikkat çekecek oranda ve şu şekildedir;

UNCTAD verilerine göre, bölgedeki 1993-2010 doğrudan yabancı sermaye (FDI) stok değişimleri(*)

-Kamboçya 2010 FDI stoku: 5.96 milyar USD (1993'e oranla artış:47.7 misli),

-Lao PDR 2010 FDI stoku: 2.10 milyar USD (1993'e oranla artış: 36.5 misli),

-Myanmar 2010 FDI stoku: 8.30 milyar USD (1993'e oranla artış: 9 misli),

-Vietnam 2010 FDI stoku: 65.63 milyar USD (1993'e oranla artış: 19 misli)

Bölge ülkeleri yanı sıra, Tayland ve Çin'in Yunnan - ve daha sonra da Guangxhi Zhuang otonom bölgesinin de 2004 yılında - katılımıyla oluşturduğu 'Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program: GMS ECP' da oluşumun bir anlamda organizasyonel yapısını oluşturuyor ve geçen yıl kuruluşunun üçüncü on yılına girdi. Doğu Asya'daki çoğu yapılanmada olduğu gibi genel sekreterliği ADB (Asian Development Bank) tarafından yürütülüyor ve Eylül 2011 itibariyle toplam tutarı 14 milyar ABD dolarına (**) ulaşan 55 yatırım projesi uygulandı.Projelerin kapsamı ise altyapı yatırımlarına yönelik ve karayolu, havalimanı, tren yollarının güncellenmesi ve güçlendirilmesinden, hidroelektrik enerji üretim projeleri, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesine kadar geniş bir alanı kapsamakta.Ayrıca, sürdürülebilirlik bağlamında; iklim değişikliği, bölgesel doğal kaynakların rasyonel kullanımını hedefleyen program da küresel finans krizine rağmen etkinliğini başarıyla sürdürmekte.

Mekong nehri boyunca kümelenmiş olan GMS ülkeleri, 2.6 milyon km2 alana sahipler ve 2010 verilerine göre 326.000.000 civarında nüfus barındırmakta olup Çin dışındaki beş GMS ülkesinin 1993-2010 dönemi büyüme oranı 'WEO 2010 database' göstergelerine göre ortalama 5.27% olarak gerçekleşmiş durumda ve bu süreçte iki büyük finansal kriz yaşayan bölge için oldukça başarılı sayılmakta.(***)

Kuruluşunun onuncu yılındaki, 2002 yılı GMS-ECP ülkeleri toplantısında saptanan ve altyapı bağlantılarının güçlendirilmesi, sınır ötesi ticaret, yatırım ve turizm etkinliklerinin arttırılması ile özel sektör katılım ve rekabet gücünün arttırılmasını hedefleyen temel strateji uygulamalarının destekleyici ve somut diğer bir uygulaması da bölgede tespit edilen 'ekonomik koridorların' tanımlanması olmuştu. Kuzey-Güney, Doğu-Batı ve Güney olarak tanımlanan koridorların gelişimi CLMV ülkelerinin yanı sıra Çin'in de Güney Asya'ya olan bağlantılarını güçlendirmekte.

Tanımlanan ekonomik koridorların gerçekleşmesi bölge ülkelerine altyapının güncellenmesinin yanı sıra iki avantaj daha getirmekte; 'sınır bölgesi etkinlikleri' ve 'kavşak bölge etkinlikleri'.Bölgelerde oluşturulacak enfrastrüktür projeleriyle hem girişimciler altyapısı daha elverişli bir bölgede yatırım imkanına sahip olacak hem de işgücü mobilizasyonu yoluyla istihdam ve ücret dengesizliği azaltılmış olacaktır.Sınır ve kavşak bölgeler ayrıca 'özel ekonomik bölgeler' oluşumunda referans coğrafyalar olup, Deng Xiaoping 1992 Güney Çin ziyaretinde literatüre girmiş olan 'sosyalist pazar ekonomisi' teriminin adeta örnek uygulama bölgesidirler.

Doğu ve Güneydoğu Asya bölgesi, son otuz yıldır kayda değer hatta geometrik bir büyüme sürecinde ve büyümenin majör faktörleri; 'düzenlenmekte olan' altyapının yanısıra 'özel ekonomik bölgeler' vasıtasıyla çekilen 'doğrudan yabancı sermaye girişimleri'.'Ekonomik koridorlar konsepti' de büyümeyi destekleyen unsurların başında gelmekte!

(*) http://uncstad.unctad.org

(**) Finansmanın yaklaşık olarak 5 milyar ABD doları ADB, 4.3 milyar ABD doları bölge hükümetleri ve 4.6 milyar doları ise diğer kurumlar tarafından sağlanmıştır.(The GMS-ECP, Strategic Framework 2012-2022)

(***) http://110.164.59.211/gmsinfo/images/stories/regional_cooperation/gms-ec-framework-2012-2022.pdf

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2692 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 632
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.